Förslagen om gc-separation

Trafikkontoret i Göteborg satte upp en elektronisk förslagslåda för cyklister för att samla in synpunkter till kommande planering. Första förslaget kom från ”Glenn” och damp ner den 29 augusti 2012. Den 24 september låg 900 förslag i lådan. Alla går att läsa där, fast det blir 200 A4-sidor text …

Att separera cyklister från gående visade sig stå mycket högt i kurs. Jag har ännu bara läst fem dagars skörd som den 24/9 motsvarande 20% av den då inkomna textmassan, men jag hittade ändå alla nedanstående synpunkter i detta ämne. De är hårdhänt förkortade av mig för att ni ska orka ögna igenom allt:

Kommentarer om gc-separation
(Hoppa direkt ner till ”Funderingar” om du har ont om tid)

=24/9=

 • Håll isär olika trafikslag. En rutinerad långpendlare på en bra cykel håller utan problem en jämn hastighet på uppåt 30 km/timma. Ju högre möjlig hastighet desto längre möjligt cykelavstånd. (-)
 • På Karl Johansgatan, backen upp mot Sandarna och Kungssten, används cykelbanan av gående, springande, barnvagnsgäng, hundrastare mm. Varför måste de gå här när cyklisterna kommer så snabbt uppifrån? (Maria Berntsson)
 • Sätt staket mellan cykelbana och gångbana, t ex vid Ullevi. (Bo Stålnagel)
 • Förtydliga cykelbanan Göta Älvbron – Trädgårdsföreningen. (Håkan)
 • Cykelbanan i Brunnsparken försvinner bland andra mönster. (Håkan)

=23/9=

 • För många går i cykelbanan och flyttar sig inte. Markera den! (Annelis Nilsson)
 • Förödande att blanda gående med cyklister. Vi har så olika fart. (Johanna Ahnfelt)

=22/9=

 • Färgmarkera för att skilja cyklande från gående. Folk har inte en aning. (Anna)
 • Förtydliga speciellt i Allén, utanför Grand Hotel Opera och vid Slussgatan. (Anna)
 • Separera bättre på Vasagatan, t ex med höjdskillnad. (Jenny)
 • Linnégatans cykelbana är förskräcklig. Gående har ingen aning. Planskilj, märk ut med annan färg och dubbelrikta den. (-)
 • Gående kommer in på cykelbanan Lilla bommen – Packhusplatsen från var som helst utefter parkeringen och möter inga tecken på att det är cykelbana. Samma problem på andra ställen. Markera cykelbanor med särskild färg. (vardagscyklist)
 • Jag vill inte tvingas hålla fotgängarfart för att de går 5 i bredd och pratar. (cykelpendlare)
 • Separera mer, med höjdskillnad eller helst helt åtskilt. (Tove)
 • På Linnégatan fattar inte gående att det är cykelbana. (Tove)

=21/9=

 • Skilj gång- och cykelbanor åt med nivåskillnader och röd asfalt (Cykelpendlare)
 • Är det cykelbana eller ej på Järntorgets västsida? Otydligt! (Ika)
 • Dåligt markerat mellan trottoar och cykelbana på Linnégatan (Karin)
 • Hopplöst med alla fotgängare på cykelbanan precis öster om Nordstan (Karin)
 • Många övergångsställen slutar före cykelbanan, så gående tror att de redan nått gångbanan. Exempel: Linnégatans hpl Olivedal och hpl Prinsgatan. (Karin)
 • Eftersom cyklar inte hörs tror gående inte att de finns. Därför krävs övertydlig separation, helst på samma sätt som de separeras mot bilar. (Karin)
 • Separera cykelbanor helt från gående och bilister för att undvika friktion. (Mimmi T.G.)
 • Markera cykelbanan tydligt på Linnégatan. (Annci)
 • Det är för mycket gående i cykelbanor, t ex i Allén där gångbana ändå finns. (Alex)
 • Ändra färg i alla cykelbanor. (-)
 • Många går i cykelbanan vid slussen för att gångbana saknas. (-)
 • Gör ramper för gående vid övergångsställen. Annars tar barnvagnar mm cykelöverfarten. (CJ)
 • Lägg inte gatsten på gångbanor. Då går de på den bekvämare cykelbanan. Gatsten passar inte för rullator, barnvagn, rullstol, högklackat, gamla, sjuka. (-)
 • Markera cykelbanorna tydligare, med röd färg eller helst höjdskillnad. (-)
 • Vid slussen går cykel- och gångbanan på var sin sida bilgatan, men många gående väljer cykelbanan. De gillar att titta på vattnet. Banorna borde byta plats. (-)

=20/9=

 • För lite skillnad mellan cykel- och gångbana. Folk hamnar fel. Använd olika färg eller höjdskillnad. Se Köpenhamn. (Emelie Segergren)
 • Cykelvägen vid Artisten är svår att se. Folk går och cyklar huller om buller. (Emelie Segergren)
 • Gör tydligare avgränsning mellan cykel- och gångväg, t ex Vasagatan. (Linnea)
 • Gör en ramp vid övergångsställen så gående med barnvagn, rullator etc inte tar cykelöverfarten. (-)
 • Vissa gång- och cykelbanor måste separeras eller märkas tydligare. Många fotgängare har inte en aning om att de råkar gå på en cykelbana. (-)
 • Separera tydligare. I Nederländerna är de klart markerade, ofta röda, aldrig i kombination med gångbana. (-)
 • Cykelpoliser borde hjälpa cyklister förbi Ullevi vid fotbollsmatcher. Annars kan man inte cykla där. Folk vid musikevenemang samarbetar mycket bättre. (-)
 • Skilj tydligare mellan gång- och cykelbana, t ex vid Operan – Casino. (Elena Wallgren)
 • När det är mässa är det många gående på cykelbanan vid Korsvägen som är upptagna av sin telefon och inte ger plats. (Elena Wallgren)
 • Friggagatans nya cykelbana ligger på trottoaren, så många går rakt ut i den. Separera! (Stina Fredriksson)
 • Markera TYDLIGT vad som är cykelbana och vad som är till för gående, och var gående ska korsa. Nu måste man plinga oavbrutet eller cykla i gångfart och kryssa sig fram. Kanske behövs också en informationskampanj? (Bonnie Wermäng)
 • Det vore bra med en markerad cykelbana i Slottsskogen. Man vill inte trängas med alla som fridfullt promenerar i bredd med barnvagnar och hundar. (Steve Embretsson)
 • Tydligare markeringar om vad som är cykelbana/gångbana. T ex färgad asfalt!! Gångare vinglar ofta över i cykelbanan. (Annika)
 • Jag använder cykeln som transportmedel till jobbet. Då kan man inte cykla i gångtakt, för då kommer man aldrig fram i tid. (Annika)
 • Kullerstenarna och plattbeläggning i gångbanor gör att gångtrafikanterna går i cykelbanorna. (Kristina)
 • Jag vill ha separata cykelbanor som en del av gatan istället för en del av trottoaren. Gående märker inte när de går på cykelbanan och blir irriterade när man plingar på dem. För att cykeln ska kunna bli ett seriöst fortskaffningsmedel i stan ska man inte konstant behöva väja undan för fotgängare. Jämför cykelbanorna i Köpenhamn. (Richard Widerberg)
 • Markera cykelbanor med särskild färg så de syns för både bilister, cyklister och fotgängare. (-)
 • Man vill inte cykla på gående. Ringklockan går varm. Har bromsat så jag får sladd när folk plötsligt vänder 90 grader och går rakt ut utan att se sig för. (-)
 • Jättebra att markera cykelbanor, men målarfärg är inte bra. Lite frost på en målad yta gör den glashal. Det måste vara markeringar som är gjorda i ”äkta” material. Som t ex rödfärgad asfalt som i Köpenhamn. (Pether Lager)

Funderingar
Man kan givetvis kritisera enskilda förslag och säga att gaturummet inte räcker till, att det kostar för mycket eller att just den lösningen medför andra problem. Vi får inte haka upp oss på de exakta förslagen utan se hela förslagsfloden som bevis på att väldigt många cyklister upplever den sammanblandning med gående som uppstår i vardagen som ett av de största hindren för rationell cykling.

Problemet är i grunden mentalt. Bland samhällets informella normer finns en viss tendens att inte ta cyklister och cykelbanor riktigt på allvar. Den kan spåras både bland trafikanter och utformare. Möjligen kan det ses som acceptabelt gentemot nöjescyklister, men det är ett elände för dem som försöker arbetspendla och nyttocykla till vardags. Och det behövs inte mycket grus i maskineriet förrän deras cykelhjul börjar gå irriterande trögt.

Koncentrationen på trafiken och framförhållningen är sämre när vi går till fots. Vi ser oss sällan om utan litar omedvetet på att det inte finns något att ta hänsyn till så länge det inte bullrar. Därför  hindrar vi ofta cykeltrafiken i ren aningslöshet, speciellt om cykeln kommer bakifrån. När vi går är vi dessutom ganska ofta upptagna av samtal, mobilpill och annat som tar bort uppmärksamheten från trafiken och minskar vår förmåga att delta i samspelet.

Gående bör kunna röra sig obekymrat på trottoarer, gångfartsområden och med viss försiktighet även på övergångsställen. Men i gengäld behöver de ta fullt ansvar för att inte vara till hinder eller olägenhet för cyklister när de beträder cykelbanor. De måste därför kunna se tydligt att de kommer in på en sådan yta även när de inte har uppmärksamhetens sökarljus påkopplat.

Ska vi få både trygghet för gående och framkomlighet för cyklister måste vi få tydlig hjälp av utformaren. Varifrån vi än kommer till en yta måste vi kunna se om trafiken ska ske på de gåendes eller på fordonsförarnas villkor. Vi får aldrig ledas över omärkligt från det ena till det andra. Och eftersom det ska fungera även när vi har tankarna på annat håll, måste utformaren använda de uttrycksmedel som ska vara betydelsebärande på ett mycket konsekvent sätt.

Några exempel på diskutabel utformning

Röd gc-förvirring där Första Långgatan möter Järntorget

Röd färg skulle kunna tydliggöra antingen cykelbanor eller gångbanor. Men i Göteborg används det till lite av varje och förlorar därför sin uttryckskraft. I denna bild används även själva ytmaterialen på ett icke betydelsebärande sätt. Med vad ska vi överrösta detta brus?

Gångsymbol i mittlinje vid Järntorget

Mittlinje ska egentligen reserveras för dubbelriktade cykelbanor där ingen gångtrafik förekommer. Men Göteborg frånsäger sig även denna uttrycksmöjlighet.

Skevt hopskarvad gc-bana vid Lilla Bommen

Hur noga behöver man vara när man ska skilja gående och cyklister? Är det ok om cyklar på väg åt ena hållet skickas ut mot trafiken på Oscarsleden eller in i ruffen, och de på väg åt andra hållet skickas in på gångbanan? Är Lilla Bommen en skarv mellan två projekteringsgrupper, två byggentreprenader och två besiktningsuppdrag?

Trots dessa raljerande bilder vill jag påstå att Göteborg har kommit ganska långt. Men det finns mer att göra, och flera ögon ser flera saker. Därför är det väldigt roligt att Göteborg har bett oss om synpunkter. Låt oss gemensamt suga ut allt vi kan av den förslagsskatt som skickats in. Jag ska försöka ta upp några av synpunkterna i kommande inlägg.

Till sist får vi inte glömma att bra trafik kräver att trafikanterna, utformaren och lagmakten drar åt samma håll. Har någon exempelvis varit med om att polisen uppmanar gående att lämna en övergripande cykelbana fri? Förväntas polisen göra så, eller finns det en dold ovilja någonstans som hindrar dem från att hjälpa Göteborg att bli  ett nytt Köpenhamn eller Groningen?

Det här inlägget postades i GC-separering, Kognition, Lagmakten, Sociala normer. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *