Alléns cykelmysterier

Finns det noll, en eller två cykelbanor i Allén idag? Får man gå på den bana som har målade cykelsymboler? Innebär Västsvenska paketets cykelsatsning att vi får ännu en cykelbana eller rentav att en befintlig cykelbana tas bort? Se där tre mysterier som det verkar råda förbistring kring.

Banor för olika trafikslag
Allén i Göteborg är en 2 km lång grön krage runt stadens innersta kärna. Den tar gående, cyklande och massor av motorfordon mellan Gamla Ullevi i öster och Järntorget i Väster. För Göteborgs cyklister är det en mycket viktig led eftersom det är så krångligt att cykla tvärs igenom innerstan. Grönskan flankeras av två bilvägar – Parkgatan och Nya Allén. De är 3-filiga och enkelriktade åt var sitt håll.

Det finns flera vägar för gående längs Allén men bara en enda för cyklar. Gående kan välja mellan trottoaren vid husen längs Parkgatan, en strövgång mitt i grönskan och en bred, trädinramad gångväg på norra sidan av Nya Allén. Strövgången i mitten täcker dock inte hela sträckan.

Alléns strövgång mm

Parkgatan med sin trottoar går invid husen. I mitten går en strövgång (en av flera tvärgångar syns också). Cykelbanan finns t.h. och löper intill Nya Alléns bilväg som ligger precis utanför bild.

Nya Alléns cykelbana

Nya Alléns 3-filiga bilväg kantas av cykelbanan t.v. och ännu en gångväg t.h.

Cykelbanan vid Nya Allén har målade cykelsymboler och i alla korsningar övergår den till cykelöverfart med ljussignaler för cykel. Det borde räcka som indikationer på att den är en cykelbana.

Den ska inte användas av gående eftersom Nya Allén har en särskild gångbana. Så säger TrF 7 kap 1 §, där man även får beakta lagens något invecklade definition av begreppet ”väg” och vad som tillhör den. Det finns alternativ för gående på bägge sidor om Alléns enda cykelbana, så cykelbanan kan i juridisk mening aldrig anses vara godkänt val för gående oavsett var deras mål är beläget.

Underligheter
Om man kör på en motorväg och plötsligt får se en avfart eller en påfart för fotgängare, tror man nog inte sina ögon. Men med cykelbanor är det mindre noga. Längs denna cykelbana finns talrika förgreningar med namn som Johanna Hedéns gångväg, Louis Enders gångväg, Tor Bjurströms gångväg, Carl Kyhlbergs gångväg osv.

Gångvägar ansluter glatt till cykelbanan!

Carl Kyhlbergs och Tor Bjurströms gångvägar ansluter glatt till cykelbanan!

Ännu en gångväg ansluter till cykelbanan

Och här kommer Louis Enders gångväg.

Cyklisterna har å andra sidan fått två egna infarter rätt in på Alléns minigolfbana. Jag hade ingen aning om att det anses lämpligt att cykla där.

Cykelinfart till mingolfbanan

En av cykelbanans två VIP-infarter till mingolfbanan.

Rekordet tar nog ändå en rastplats enbart för cyklister. Den kan verkligen bara nås från cykelbanan. Alldeles i närheten finns visserligen en välbesökt spårvagnshållplats. Men för att inga fotgängare ska kunna störa vilande cyklister, finns ett långt och rejält skyddande stängsel.

Rastplats enbart för cyklister

Rastplats enbart för cyklister.

Jag får en konstig magkänsla av allt detta. Det är något som inte stämmer. Mitt intryck är att alltihopa var gångvägar en gång, men att man sedan utsåg en av dem till cykelbana utan att ta hand om följderna. Det kan ha gjorts i en tid då man tyckte att cyklister och gående är samma sak. Men idag är det ett högst förlegat synsätt, speciellt på det övergripande cykelnätet. Det är inte så man får folk att börja cykla till jobbet istället för att ta bilen.

Separera gående från cyklister
Göteborgs gc-principer anger att man eftersträvar separering i det övergripande nätet därför att gående upplever cyklister som en säkerhetsrisk. Trafikkontorets elektroniska förslagslåda för cyklister har med stor tydlighet visat att önskemålet är ömsesidigt. Många cyklister begär därför bättre märkning av cykelbanor.

Jag har mött gående i Allén som visar full uppmärksamhet och tydligt samspelar med cykeltrafiken. Det är en fröjd att möta sådana, och jag välkomnar dem mer än gärna på cykelbanan oavsett vad lagen säger. Men många samspelar inte. Det gör dem till ett stort hinder och orosmoment för cykeltrafiken, särskilt för målinriktad cykling typ arbetspendling.

Gående i vägen på cykelbanan

Det är så bekvämt att prata och rulla väskor här. Cyklisterna har ju hela gräset på sig.

Jag tror att man måste markera cykelbanor på ett genomtänkt sätt, men också ta bort alla tecken som motsäger att det är en cykelbana, t.ex. hantera alla dessa anslutande gångvägar. Hur bra är det förresten att locka Avenyns alla turister och flanörer med skylten ”Minigolf 300 m” vid cykelbanan samtidigt som markeringen för cykelbana är diskret tillbakadragen? ”Här är en bra väg som ni kan gå. Tänk inte så mycket på att det egentligen är Alléns enda cykelbana.” Men varför sätter man inte en sådan skylt vid någon av gångvägarna istället? En av dem går ju strax bakom skylten.

Gående lockas med minigolf

Skylten ”Minigolf 300 m” pekar utefter den raka cykelbanan medan cykelsymbolerna håller sig ur vägen för att inte störa.

På en del ställen är cykelsymbolerna klokt placerade. Deras huvudfunktion måste vara att informera trafikanter som närmar sig cykelbanan från ett annat håll, dvs främst gående. Då är det också i sådana punkter de behöver finnas om de ska göra någon nytta. Att påminna cyklister som redan valt cykelbana att de fortfarande befinner sig där är inte alls lika verkningsfullt.

Bra placerad cykelsymbol

Här gör cykelsymbolen verklig nytta, även om den ser väldigt deformerad ut i det perspektiv som är viktigast.

För att uppnå separering måste man också ge de gående ett bra alternativ. Det kan tyckas att det finns tillräckligt med alternativ i Allén. Men när man går har man oftast inte mycket fokus på trafiken. Dyker det upp en bana som ser rak och jämn ut, så blir det lätt att man hamnar på den utan att analysera situationen särskilt noga. Därför måste det finnas en attraktiv gångväg intill cykelbanan om separeringen ska fungera. Endast då är det lätt att korrigera när man valt fel.

På en delsträcka i Allén finns faktiskt en gammal gångbana, men den är smal, dåligt underhållen och ganska mycket i skymundan. Den skulle behöva öppnas upp, göras fin och dras ut i Alléns hela sträckning. Vid varje korsande gata finns redan övergångsställena rätt placerade, men idag leder de rätt in i ett buskage, en sten eller en papperskorg.

Spår av en gammal gångbana

På en delsträcka finns faktiskt spår av en gammal gångbana bredvid cykelbanan (t.h. i bilden)

Finns det ännu en cykelbana?
På gångbanan utefter Nya Alléns norra sida finns ett vägarbete som hade följande skylt vid korsningen med Avenyn:

Märklig skylt om cykelöverfart

Skylt på Nya Alléns norra gångväg i november 2012. En likadan skylt fanns på andra sidan.

Skyltarna säger ”Cykelöverfart avstängd Hänvisning”. Betyder det att det som jag kallar norra gångbanan är en cykelväg i teorin? Här har aldrig funnits någon cykelöverfart, bara ett övergångsställe. Och så är det vid varje kors längs hela Allén. Men bara de som färdas på norra gångvägen kan se skyltarna så som de är riktade, så den som satte upp skyltarna räknar uppenbarligen med att det kommer cyklar längs den här vägen.

Och i nästa kryss, där Södra vägen korsar Allén, leddes cyklisterna bort från den ”riktiga” cykelbanan till norra sidan där den ”teoretiska” cykelbanan går.

Märklig omdirigering för cyklister

Här ska man lämna den ”riktiga” cykelbanan och fortsätta färden på andra sidan bilvägen istället!

Jag gillar inte denna omledning. Man leds ut på en cykelöverfart som bara är avsedd för cykeltrafik åt andra hållet. Åt det håll som den orange skylten pekar finns ingen ljussignal för cyklister, och man hamnar i Södra vägens körbana mot biltrafiken. Eftersom skylten adresserar cyklister som är på väg åt höger i bilden, är det enda rimliga att man tar av åt höger direkt efter överfarten. Då hamnar man på Alléns norra gångväg:

Gångbana, cykelbana eller rentav en swimmingpool?

Alléns norra gångväg. Eller är det en cykelväg trots allt?

Det är uppenbart att någon sorts föreställning om cykelbana läcker ut genom dessa underliga omledningar, även om den ordinarie utformningen inte ger något som helst stöd för cyklande här. Om verkligheten och kartan inte stämmer överens, vad gäller då?

Hur blir det 2013?
I Vårt Göteborg stod den 29 oktober att denna grusgång ska bli asfalterad och upplyst gång- och cykelbana till våren. Det ska därmed bli cykelbanor på båda sidor av Nya Allén, berättar artikeln.

Trafikverket skrev dock i sitt svar till mig att en av Västsvenska paketets cykelsatsningar är att flytta cykelbanan i Alléstråket till läge norr om Allén. Att det är en kostnad förstår jag, men är det också en cykelsatsning? Vad kommer att bli bättre?

Kommer cykelbanan att bli bredare? Kommer det ändå att finnas tillräckligt med utrymme för gående intill så att det inte genererar konflikter? Kommer man fortfarande att kunna cykla hela vägen från Ullevi till Första långgatan utan att behöva byta sida längs vägen?

Jag hyser en viss farhåga att norra cykelbanan kommer att bli en swimmingpool. Man ser i bilden ovan att den ligger lägre än både bilvägen och Trädgårdsföreningen. Om den inte höjs upp, kommer den att fungera som dike. Jag hoppas att man tar höjd för detta i projekteringen, helst höjd i bokstavlig mening.

Jag ser också att Trafikverket kallar den nuvarande cykelbanan för GC-bana. Ser de den som en bana för blandad gång- och cykeltrafik trots de cykelmarkeringar som den nog alltid haft så länge den varit asfalterad? Med det synsättet har vi strängt taget noll cykelbanor i Allén idag, med hopp om att Västsvenska paketet ska skänka oss en. Men kanske var det bara ett skrivfel. Just nu ligger väl deras koncentration mera på bussfiler, tunnlar, broar och betalstationer.

Enligt vad Pär Nilsson berättar nedan, har Trafikkontoret sagt att norra sidan ska bli ny, separerad och asfalterad gc-bana för lite långsammare cyklister. Den ska avlasta nuvarande cykelbana som då kan fungera mer som ”cykelautostrada”. Om de samtidigt kan hantera de krafter som idag lockar gående till den nuvarande cykelbanan, så kan lösningen bli hur bra som helst för cyklisterna.

Till slut vill jag önska alla kommentarskrivare, läsare, trafikkontor, trafikpolitiker, trafikverk, hela lagmakten och alla andra trafikanter en god jul och ett gott nytt 2013! Vill vi ha bra trafik, måste vi fixa det tillsammans. Allas insatser är betydelsefulla.

Vi ses på en cykelöverfart nära dig!

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Besked, Beteende, Förslag, GC-separering, Motstridigt, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

11 svar på Alléns cykelmysterier

 1. kalle cyklar skriver:

  Bra skrivet! Jag har faktiskt aldrig tänkt på alla de gångvägar som leds in på cykelbanan längs Allén. Mycket konstigt tänkt. C- eller GC-bana/väg, det är frågan.

  Vad gäller skylten med pilen som hänvisar cyklister över på den norra sidan av Allén så blev jag lite fundersam och tog en titt på en film jag spelade in från cykeln härom dan. Då var pilen riktad åt det andra hållet. Pekade i sydöstlig riktning. Jag fattade ingenting då ut cyklade bara rakt fram Jag kom alltså från nordöst och cyklade i sydvästlig riktning. Nu är jag tittat på min film så funderar jag på om dom inte menade att man skulle cykla på gångbanan till vänster om cykelbanan (se http://goo.gl/maps/qkrN3). Varför man nu skulle vilja göra det? Helsnurrigt!

  Hoppas på intressanta inlägg även nästa år! Du skriver klokt om saker jag (och andra?) inte alltid tänker på.

  God jul och gott nytt år!

  • admin skriver:

   Tackar! Min bild i artikeln är från 21 nov. Jag äger också en bild från den 16 dec där det står en liten orange pil åt andra hållet (mot Korsvägen) i snön. Det måste vara den du fått med på din film.

 2. Kristian skriver:

  Hej,

  Man skulle kunna tolka planerna som att G- och C-banorna är separata men ska kombineras till en GC-bana norr om allén. Det skulle väl peka på att nyasfalteringen och breddningen av cykelbanan på den södra sidan är gjord för en omvandling till buss- eller bilfil!? Jag har hört att den nya vägmarkeringen i allén idag är som gjord för olyckor pga tvingande körfältsbyten. Är det någon som vet mera?

  Tack för en mycket intressant blogg!

 3. Pär Nilsson skriver:

  Instämmer i hyllningskören. Som vanligt sätter du fingret på ömma punkter.

  Så här svarade Trafikkontoret när jag för några månader sedan frågade vad som skall hända i Nya Allén:

  ”Den grusade GÅNGBANAN utmed Nya Alléns norra sida kommer att beläggas. den kommer att bli dubbelriktad cykelbana samt gångbana. Hela sträckan mellan Ullevigatan och Pusterviksplatsen. Syftet med denna cykelban är att den skall tillgodose de som cyklar lite långsammare samtidigt som cykelbanan söder om nya allén kommer att avlastas och därmed fungera mer som ” cykelautostrada”.
  Vi hoppas kunna starta arbetena nu i oktober men det kan vara så att vi kanske får vänta med byggstart till våren. Det beror på hur upphandlingen förlöper.”

 4. Håkan skriver:

  När det gäller utbyggnaden av cykelbanor i Allén skall ni (jag cyklar inte där) inte ha för höga förhoppningar. Jag såg en replik på en insändare i GP för någon vecka sedan där Trafikkontoret lovade att inte gräva runt trädrötter och gräva och schakta så lite som möjligt för cykelbanan. Är det verkligen en vettig metod att anlägga infrastruktur? Hur ser det ut om några år när man inte gör underarbetet ordentligt och lägger asfalt i princip direkt ovanför trädrötter? När det gäller Västlänken kan man offra halva Liseberg men här kan man inte inte fixa en grundläggning för att några trädrötter riskerar att skadas.

  Det som stör mig är att man lägger massa pengar på att bygga en cykelbana som med stor sannolikhet är undermålig om ett par år samtidigt som man låtsas att man satsar på cyklister. Antingen får man erkänna att man struntar helt i politikens uppmaning att satsa på cyklister eller så får man bygga cykelbanan ordentligt och riskera träden. Båda alternativen är egentligen ok för mig men hycklandet stör mig. Jag hoppas att jag har fel både gällande cykelbanan och Trafikkontorets inställning i sin dagliga gärning. Dock så känns det som att viljan att satsa på cykling späds ut kontinuerligt på sin väg från kommunledningen till mannen i grävmaskinen, snöplogen etc.

  Jaja, det blir säkert en fin cykelbana dagen då den invigs och Göteborg kan lägga ytterligare någon kilometer cykelbana till sin statistik och slå sig för bröstet lite till.

  • admin skriver:

   På flera ställen och särskilt i trakterna kring Restaurang Trägår’n är det ibland stående vattenflyn på bägge sidor om Nya Allén. Man skulle behöva höja upp både den befintliga södra c-banan och den nya norra gc-banan. Då kanske man både kan lägga de rör man behöver och fixa skydd mot rötternas påverkan utan att gräva någonting alls.

 5. admin skriver:

  Jag skickade nu följande fråga till Göteborgs kundtjänst 150017:

  Hej!

  Nu pågår arbeten med cykelbanor längs Allén. Gångbanan på Nya Alléns norra sida görs om till asfalterad och separerad GC-bana samtidigt som södra cykelbanan rustas upp och ska fungera mer som en ”cykelautostrada” enligt vad TK berättat.

  Jag skulle önska att man vid ombyggnaden beaktar två saker:

  1. Det finns områden där vatten ibland kan bli stående. Det gäller i synnerhet norra banan mellan Södra Vägen och Trägår’n där det ibland är helt omöjligt att gå torrskodd. Anledningen är att banan ligger lägre än både bilvägen och parken. Allt vatten söker sig därför dit, speciellt när höstlöv eller is täpper igen brunnar. Även södra banan har motsvarande problem, bland annat just i detta område.

  2. På den södra cykelbanan som ska bli ”cykelautostrada” finns sedan länge ett flertal vilseledande grepp i utformningen som leder gående och cyklister i konflikt med varandra. Jag beskriver dessa provokatorer närmare i http://trafikistan.se/allens-cykelmysterier/ .

  Vad är er syn på dessa två problem? Och kan ni adressera dem i det arbete som utförs under 2013?

  Svar på fråga 1 kom redan följande dag från projektledaren:

  ”Autostradan” kommer att höjas på denna sträckan för att få bukt med vattnet. Det går eftersom den redan nu är belagd med asfalt.

  På norra sidan , har vi det lite svårare att få till det eftersom vi inte kan schakta ur tillräckligt för en riktig bädd och inte heller höja. Det handlar om att vi måste vara försiktiga med träden. Men vi gör så mycket som det går. Vi är medvetna om vattenproblemet och de brunnar och dräner som finns rensar vi.

  Fråga 2 besvarades 9 april av Lars-Erik Lundin, här något förkortat:

  Cykelbanan kommer att uppmarkeras tydligare med bl a fler cykelsymboler så att de gående som går här vet att de går på en cykelbana. Symboler och pilar kommer bl a att placeras där parkgångvägar ansluter.

  Vi får nog finna oss i att Park och Naturförvaltningens gångvägar ansluter till vår cykelbana.

  Vi kommer att undersöka hur vägvisaren ”Minigolf 300 m” har kommit att sättas upp då den inte finns på vårt trafikanordningskartverk. Den står dock på Park och Naturförvaltningens område varför de eventuellt kan ha satt upp den även om den vänder sig till i första hand bilisterna.

  Min kategorisering ”Väntar på åtgärd” gäller åtgärderna enligt dessa två svar.

  • Martin skriver:

   Som utlovat har (den gamla) cykelvägen häromdagen fått en drös extra cykelsymboler målade på marken, på alla ställen där de märkliga gångvägarna ansluter. Det har också äntligen målats cykelsymboler på sträckan mellan Hagabadet och Järntorget, något som inte har funnits tidigare när man kommer österifrån.

   Ett kvarstående frågetecken är vad sträckan som går längs Järntorget är för något. Den börjar och slutar i cykelbana, men har en massa anslutande gångvägar/övergångsställen, och inga symboler eller skyltar som klargör.

   • admin skriver:

    Tack för att du tipsade mig om att de nya cykelsymbolerna lagts ut nu. Det var så roligt att se så jag tog lite bilder och skrev Alléns klockrena cykelsymboler.

    Håller med om att sträckan längs Järntorget är svårtolkad. Om det är cykelbana skulle jag ha förtydligat med fortsatt mittlinje och lagt zebralinjer på de ställen där många gående behöver korsa. Företräde för dem i dessa punkter alltså. Men är det oseparerad gc-bana skulle det behövas blandade symboler och ett övergångsställe bredvid cykelöverfarten mot Första långgatan. Så länge det inte finns, tycker jag att det är konstigt om banan är något annat än en ren cykelbana.

  • admin skriver:

   Idag cyklade jag på ”autostradan” mellan Södra Vägen och Trägår’n för att se hur banan höjts enligt svaret på fråga 1. Jag har för mig att den tidigare hade en del lokala sänkor som nu är utjämnade, men den verkar fortfarande ligga rätt lågt i sin helhet. Den ligger nästan genomgående något lägre än bilvägen och ibland samtidigt rätt rejält mycket lägre än den nu fräscha gångvägen. Hoppet står alltså i hög grad till brunnarna och att de rensas så fort löv eller issörja kommer.

   Mer övertygande är punkt 2, målning av cykelsymboler i interaktionspunkterna. Det tycker jag har gjorts på ett utmärkt sätt, vilket jag har kommenterat vidare här intill.

   Jag kategoriserar därmed om artikeln från ”Väntar på åtgärd” till ”Åtgärdad”.

 6. Åsa skriver:

  Ja jösses, denna Allén är mitt dagliga gissel. Gående och cyklister korsas hej vilt och det är inte lätt att hålla tungan rätt i mun alla gånger. Försöker andas, trampa på och inte bry mig om alla glåpord, spottloskor m.m. jag får slängt efter mig då jag t ex använder ringklockan. Och som i annat inlägg här såg jag precis bilden på hur denna cykelbana skyltats med ”gående hänvisas…” när det inte ens är en gångbana.
  Ett nytt ”problem” som också uppstått i och med projekt Västlänken är den nya busslinjen där bussarna som kör i Allén och svänger vänster upp på Sprängkullsgatan inte sällan får rött (pga spårvagnarna på Södra Allén) och blockerar således cykelbanan i Allén.
  Det finns mycket att önska vad gäller cykelbanor men detta med att blanda ihop GC-banor är nog bland det värsta och det som ställer till med mest frustration, irritation och i många fall onödiga konflikter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *