Cykelsymboler i Berlin

I Göteborg är cykelsymboler alltid utdragna så att de ska synas bra för cyklisterna, men dåligt för gående m.fl. som kommer från andra håll. Dessutom placeras de sällan i interaktionspunkter. Nyligen fick jag se att Berlin gör tvärt om.

C-markering vid G-korsning i Berlin

I Berlin är cykelsymbolerna vända och utdragna så att de som korsar ska se dem tydligt. Foto i centrala Berlin vid Spittelmarkt.

C-markering vid tillfarsväg i Berlin

Cykelsymbol riktad till trafikanter på en anslutande gata. Foto i centrala Berlin på Axel-Springer-strasse med lite av Axel Springer-skrapans glasfasad i bakgrunden.

Den utformning som tillämpas i Göteborg och förmodligen hela Sverige verkar enbart rikta sig till cyklisterna själva.

I Alléns cykelmysterier påpekade jag att cykelsymbolernas huvudfunktion måste vara att informera trafikanter som närmar sig cykelbanan från ett annat håll. Då är det också i sådana punkter de behöver finnas om de ska göra någon nytta. Att påminna cyklister som redan valt cykelbana att de fortfarande befinner sig där är inte alls lika verkningsfullt.

I Övergångsställen skärskådade jag bl.a. ett övergångsställe över Linnégatan som landar på en trottoar med en cykelbana. Det finns en cykelsymbol, men den är dold bakom ett träd. Är det avsikt eller misstag att den inte placerats synligt för dem som går på övergångsstället? Ska symbolen vara till hjälp, måste gående kunna se den i god tid. Om symbolen inte finns där den slits som mest, gör den ingen större nytta.

I Look-alike i utformningen kommenterade jag bl.a. den för gående så konsekvent dolda placeringen av cykelsymbolerna på Kungsportsplatsen. Att flytta en befintlig cykelsymbol ett par meter gör ingen skillnad för cyklisterna, men det gör i ett slag upplysningen tillgänglig även för gående. Då blir det äntligen ett spel med öppna kort.

Eftertanke
Varför har Göteborg och Berlin kommit fram till så olika slutsatser om vem som tydligast behöver se cykelsymbolerna? Är det bara ohejdad och oreflekterad vana eller beror det på olika grundsyn när det gäller cykelns berättigande i staden?

Tillägg 21/9
Inget är dock hugget i sten. Nya cykelsymboler i Allén bevisar det. Där har cykelsymboler placerats precis där gångbanor ansluter, eller ibland precis före och efter en sådan anslutning.

Det här inlägget postades i Skyltar o symboler. Bokmärk permalänken.

7 svar på Cykelsymboler i Berlin

 1. CykelNisse skriver:

  På tal om märken: Är det inte rätt festligt ändå att symbolen på påbudsskyltar vägmärken för cykelbana just är en cykel men när det kommer till varningsmärket för cyklande är det en cyklist? #ingenbakomstyret

  • admin skriver:

   När du nu sätter fingret på det, så tror jag att människan på varningsskylten får folk att omedvetet bli försiktigare än om det bara varit en tom cykel. Tack vare att cykelbanornas målade symboler å andra sidan bara är tomma cyklar, slipper vi köra över (målade) cyklister. Ganska bra så långt. En fotgängarsymbol utan människa blir dock svår att göra. Dem får man alltså trampa på, men inte rulla över med cykeln.

 2. Johan skriver:

  Det är dock så att cykelsymbolen som är målad i gatan inte bara talar om att det är en cykelbana, utan också talar om för cyklisten i vilken riktning hen förväntas att cykla. Varianten i Berlin gör inte det. Det är ett allmänt otyg att få möte på enkelriktade cykelbanor och det är ytterst sällan enkelriktningen är utmärkt med någon skylt utan här får man gå på cykelsymbolen i gatan.

  • admin skriver:

   Jag efterlyser också tydlig markering av enkelriktade cykelbanor av precis det skälet, se min artikel Enkelrikta bättre. Tyvärr definierar cykelsymbolernas riktning inte färdriktningen på något juridiskt hållbart sätt. Om du cyklar åt ”rätt” håll över en sådan symbol säger den alltså inte om banan verkligen är enkelriktad och i så fall åt det håll du förväntar.

   Synd att symbolen inte har den betydelsen, för hur den är riktad i korsningspunkter spelar nog mindre roll för de korsande. Då kunde orienteringen alltid vara en hjälp för cyklisterna själva, om bara lagmakten hade velat det.

   • L skriver:

    Håller med. (Så här drygt 2 år efter att kommentaren skrevs.) I Stockholm används symbolen som markör för lämplig eller rent av tillåten körriktning. För är det cykelfält (cykkelfil) så kan jag inte tänka mig att det är tillåtet att köra i fel riktning, och därmed på gatans vänstra sida.

    Men på mindre orter vänds cykelsymbolen ofta så att den blir rätt vid infarten till cykelbanan. Dvs när man kör ut från cykelbanan så ser man en uppochnervänd cykelsymbol.

    • admin skriver:

     Har inte Stockholm dubbla cykelsymboler på en del dubbelriktade cykelbanor – en ”rätt” och en upponer som nästan trasslar in sig i varandra?

     PS: Bara kul att du kommenterar här. Många ”gamla” ämnen och diskussioner är fortfarande aktuella.

     • L skriver:

      Jo, är tanken att det skall vara dubbelriktad cykeltrafik så finns där två cykelsymboler. Vända åt var sitt håll. Den rättvända på höger sida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *