Månadsarkiv: mars 2012

Övergångsställen är farliga

Trafikforskaren Lars Ekman visade i en uppseendeväckande rapport 1997 att fotgängare som korsar gatan på ett övergångsställe löper ungefär dubbelt så stor risk att skadas i en trafikolycka som de som korsar gatan på andra platser. Det inkluderade både signalreglerade … Fortsätt läsa

Publicerat i Beteende, Dokument | 10 kommentarer

Har du rött så kan jag gå

Två trafikanters vägar korsas. Bägge har rött ljus. Den ene tänker: – Eftersom du har rött så kan jag gå. Samtidigt tänker den andre: – Eftersom du har rött så kan jag köra. Sagt och gjort. Mötet blir olyckligt. Bägge … Fortsätt läsa

Publicerat i Beteende, Lagmakten, Sociala normer | Lämna en kommentar

Göteborgs gc-principer 1–2

Göteborgs stad har publicerat Principer för utformning av det övergripande GC-nätet i Göteborg på internet. Här följer kommentarer till den version som var tillgänglig i mars 2012 (rev 2011-02-01). Valda textavsnitt citeras och kommenteras. Denna genomgång är fördelad på fem … Fortsätt läsa

Publicerat i Dokument | 3 kommentarer

Göteborgs gc-principer 3.1

Mina kommentarer till Göteborgs gc-principer. (Till början) 3.1  Separering från biltrafik ”I korsningarna sker merparten av de svårare olyckorna. Helst skall korsningarna med biltrafiken ske i skilda plan. Eftersom detta av ekonomiska skäl sällan är realistiskt i det befintliga vägnätet … Fortsätt läsa

Publicerat i Dokument, Förslag, Ljussignaler | Lämna en kommentar

Göteborgs gc-principer 3.2

Mina kommentarer till Göteborgs gc-principer. (Till början) 3.2  Separering mellan gående och cyklister ”Att blanda gående och cyklister på en gemensam bana medför sällan allvarliga olyckor. De gående uppfattar dock ofta cyklisterna som en säkerhetsrisk. Separering på skilda ytor är … Fortsätt läsa

Publicerat i Dokument, GC-separering | Lämna en kommentar