Krister ser oss!

Häromdan uttryckte Krister Isaksson sin stora uppskattning till alla oss bloggande amatörer som försöker hjälpa till att göra cykeln erkänd. … Att det är ett transportmedel värt att ta på allvar och värt att satsa på av väldigt många skäl.

Sådana ord från ett verkligt trafikplanerarproffs värmer gôtt i höstmörkret. Även denna blogg fick sig en positiv åthutning! Låt oss sprida den värmen till alla som drar ett strå till utvecklingen och till alla som samspelar därute i trafiken.

Kristers korta bloggtext har visserligen rubriken Jävla Cyklistbloggen (m.fl.), men som ni förstår finns där en rejäl glimt i ögat. Tack för den, Krister! Och ni som inte läst den:
– Gör det nu!

Publicerat i Beröm | Lämna en kommentar

Torg eller trottoar?

Räknas Lilla torget som torg eller trottoar? Det har stor betydelse för om man får cykla där eller inte. Man får cykla på hela Södra Hamngatans körbana förutom just snutten förbi torget. Men får man då cykla på den generösa ytan bredvid? Vad tror ni?

Torglika Lilla torget

Bild 1: Lilla torget. Den svarta asfaltremsan längst bort har cykelförbud. Där får bara kollektivtrafik köra. Men hela ytan hitom då? Det heter Lilla torget, men är det också ett torg?

Torglika Lilla torget ur annat perspektiv

Bild 2: Samma plats ur en något annan vinkel. Generös torgyta till höger om påbudsskylten för kollektivtrafik. En nedsänkt (nollad) kant gör att hjul lättare kan rulla upp just här. Eller är Lilla torget inte torg förutom bakom gräsmattan, längs den knottriga och backiga gaturemsan som går allra närmast fasaden till höger?

Torg kan ha skyltar som förbjuder cykeltrafik, men det kan jag inte hitta på Lilla torget.

Ojämna Lilla torgets gata

Bild 3: Den obehagligt knottriga och ojämna gaturemsan som går allra närmast husfasaden och fram till korsningen. Är det hit cyklisterna är hänvisade?

Södra Hamngatan vid Korsgatan

Bild 4: Södra Hamngatan närmare centrum, vid Korsgatan och Tyska gångbron. Här får man minsann cykla trots att miljön är trängre, komplexare och med intensivare trafik än vid Lilla torget.

Södra Hamngatan mot Lilla torget

Bild 5: Från lite håll ser det ut så här mot Lilla torget. Även här får man cykla i körbanan, precis som på hela resten av den 750 m långa Södra Hamngatan. Av hela gatans sträckning är det alltså bara i det solbelysta partiet på 85 m förbi själva Lilla torget som cyklister utestängs.

I bild 5 ovan rymmer den stenlagda zonen närmast körbanan parkeringsfickor medan cykling är tillåten i själva körbanan. Men vid Lilla torget används inte zonen, samtidigt som cykling i körbanan blir förbjuden. Varför inte göra denna oanvända yta till en tydlig cykelbana så att ingen behöver tveka? Resursen finns ju mitt framför näsan som en gudagåva till de cyklister som kommit hit och nu behöver ta sig vidare på något bra sätt.

Är det kanske redan nu tillåtet att cykla där? Det hänger på om Lilla torget är ett torg eller ej. Att gräsmattan inte är ett torg förstår var och en. Men resten? Ett antal cyklister som jag sett verkar bedöma att zonen är ok att cykla på.

Skyltar vid Lilla torget

Bild 6: Strax före den reserverade snutten av gatan finns en skylt som påbjuder oss att svänga höger.

Vad säger påbudsskylten?
Om man vill cykla på torget bredvid bussfilen gör man lämpligen en högersväng, precis som skylten säger. Efter några meter svänger man vänster igen för att utnyttja den nollade nivån till torgytan eller trottoaren. Någon kan tycka att påbudsskylten begär en långvarigare högersväng än så, men är det sant? Hur lång då? Är det en trottoar är väl saken klar, men inte om det är ett torg. Ett torg erbjuder en ny möjlig väg som väl skulle kräva en ny skylt om även den vägen ska förbjudas?

Möjliga motiv att hindra cykling bredvid körbanan
Är utformaren rädd för att släppa ut cyklar i korset mellan Södra och Västra Hamngatan där spårvagnar kan svänga? Men sådana korsningar har vi många i stan, tänk bara på Södra och Östra Hamngatan, eller Östra och Norra Hamngatan. Det finns många fler. Kommer säkerhetsavdelningen att förbjuda cykling i kvarteret före alla sådana spårvagnskors i Göteborg? Jag ryser faktiskt vid tanken. Det blir många svängfester på kvartersnivå och många fler omvägskorsningar att cykla sig igenom, jämfört med raka spåret.

Eller är just denna sträcka speciell? Vill utformaren att kollektivtrafiken ska slippa ta hänsyn till annan trafik och kunna gasa på i farlig fart just dessa 85 metrarna och störta ut i korsningen utan hänsyn till andra? Nja, det känns kanske inte så troligt.

Skälet måste vara ett annat. Hjälp mig hitta det!

När behöver man cykla förbi Lilla torget?
I första hand vill planerarna säkert att cyklister ska välja Norra Hamngatan. Den är cykelvänligare och passar bra åtminstone för dem som ska till Gustav Adolfs Torg men inte längre. Om 20 år kanske även sista biten förbi Nordstan görs fri och cykelvänlig enligt uttalade visioner som dock återstår att se.

Men vägen förbi Lilla torget är den klart genaste när man ska från Stora Badhusgatan till Västra Hamngatans stadskvarter, runt den stora mellanliggande barriären Otterhällans berg. Och vid Stenpiren får cyklister nu lära sig nyspråket att följa svarta zebraränder. Dessa ränder gör plötsligt en knyck och leder brett och resolut över cyklarna rakt mot landshövdingens residens, mot Södra Hamngatan och därmed just till Lilla torget.

Undrar om det verkligen var utformarens mening med de svarta zebrorna, eller om esteten hade andra, icke-funktionella motiv utan tanke på vad de förmedlar till vem. Vi som går och cyklar behöver i alla fall funktionella ambitioner. Att åstadkomma fungerande former är ju också en skönhet. För skönhet är inte bara en stillbild att titta på, utan än mer en värld där människor och utformning befruktar varandras glädje genom att fungera ihop.

Så alltså – torg eller trottoar?
Jag ser argument för båda alternativen och kan inte säkert säga vad som är rätt. Ändå har jag grunnat på detta i flera dar. Inte kan man väl då begära att en cyklist ska kunna komma fram till rätt svar bara sådär  i förbifarten?

Själv har jag lett cykeln denna sträcka några gånger men känner mig då jättelöjlig. Jag har också använt omvägen via skumpabacken borta vid fasaden, men föredrar helt klart skumpa i andra former. Ja, t.o.m. vatten med klorsmak är bättre än denna knaggliga, backiga och meningslösa omväg.

Jag vill tacka för Julia Jonassons intressanta kommentarer på Facebookgruppen Cykla i Göteborg som berör detta. Men nu bollar jag över frågan till er:

– Hur bedömer ni Lilla torget ur cykelperspektiv?

Publicerat i Kollektivtrafik, Motstridigt | 2 kommentarer

Tankar om cykel och linbana

Göteborg har kommit långt med planerna på en linbana med stationerna Järntorget – Lindholmen – Lundby – Wieselgrensplatsen. Man ska få ta med cykeln, men bara två per gondol. Det är alldeles för få! Hur kan det ökas?

Omslagsbild för Linbanans roll för stadens trafik- och gångnätverk

Över älven mot Lindholmen. Omslagsbild på Göteborgs rapport ”Linbanans roll för stadens trafik- och gångnätverk” från april 2016.

Linbanan fyller en viktig funktion för cyklister eftersom Göteborg har så få älvförbindelser. Behovet för cykelpendlare att ta skuttet över älven mellan Järntorget och Lindholmen är stort.

Stan tänker sig en linbana där en strid ström av gondoler rullar på två parallella bärlinor för hög stabilitet och drivs fram med god fart av en draglina. På stationerna kopplas de loss från linorna, saktar in och stannar helt för av- och påstigning.

Mer om de aktuella linbaneplanerna kan läsas på Göteborgs Frågor och svar om linbana. Lite fakta och en demofilm finns på Göteborg 2021:s Jubileumslinbana över älven. Och så finns också Göteborgs 66-sidiga rapport Linbanans roll för stadens trafik- och gångnätverk.

Problem vid i- och urstigning
Trafikkontoret räknade tidigare med att kunna fylla hela gondolen med cyklar. Men nu visar det sig att i- och urstigning av många cyklister skulle ta för lång tid och sabba hela flödet. I dagsläget räknar man därför med max två cyklar per gondol.

Jag förstår att cyklar kan bli krångliga att få in och ut ur gondolen. Att rulla in en första cykel i en tom gondol kan visserligen inte vara något som helst problem. Men om det redan finns cyklar i gondolen vill det till att de står ur vägen för nästa, och då måste även de gående ha placerat sig så att de första cyklarna kunnat komma långt in. Ju fler som kommer på, desto svårare blir det för alla i gondolen att efterjustera sig till bättre positioner. Cyklarna fungerar lite som staket.

Men att sedan få ut cyklarna måste bli än värre. Då ska de backas ut, vilket är svårare. På en del cyklar följer tramporna med runt, och är stödet utfällt tar det plötsligt stopp när trampan slår i stödet. Riktigt besvärligt blir det om en cykel som står långt inne i vagnen ska backas av, och på något sätt måste ta sig förbi cyklar som ska fortsätta i gondolen till nästa station. Ska man behöva kliva av tillfälligt bara för att släppa ut den som verkligen ska av här? Det kräver långa stopptider vid stationen, vilket försämrar hela linbanans kapacitet och allas restid. Normalt finns det inga möjligheter för gondoler att köra om varandra om en av dem behöver längre stopptid än de andra.

Gondol-mock-up på kulturkalaset

Den fullskalemodell för gondoler som Göteborg visade upp på kulturkalaset 16-21 aug 2016. Den används också för att testa i- och urstigningstider. Här fick jag testa en cykelplacering innan gondolen öppnades för dagens alla kulturkalasare.

Tre tankar

 1. Första tanken är att gondolerna inte får fyllas helt. Det måste alltid finnas bra manöverutrymme för cyklar, rullstolar och dylikt. En kabinbana i fjällen kan få bli proppfull, därför att den bara tar in människor. De kan omfördela sig nästan lika flexibelt som bollar i ett bollhav. Dessutom ska alla kliva av på samma ställe. Eftersom den inte har några mellanstationer är det alltså ingen som behöver klämma sig förbi någon annan. Men med mellanstationer och beredskap för cyklar och rullstolar blir det något helt annat.
 1. Andra tanken är att i- och urstigningen hade blivit enklare om det funnits en dörr på varje sida, så att man alltid klev in på ena sidan och ut på den andra. Då skulle ingen cykel behöva backas eller vändas. Man leder den alltid bara framåt, vilket är betydligt enklare. Dessutom skulle i- och urstigning i så fall kunna ske samtidigt. Gondolen skulle spara in ett stopp och stopptiden nästan halveras. Det skulle göra mycket för den totala restiden.
 1. Tredje tanken är att ha speciella cykelgruppsgondoler. En gondol skulle kunna föras åt sidan med jämna mellanrum så att många cyklister med gemensamt mål skulle kunna få tid att stuva in sig i den. Den skulle kunna tättpackas med cyklande, medan andra resenärer hänvisas till det vanliga gondolflödet utan cyklar. Detta lämpar sig speciellt vid cykelrusningstid. Järntorget – Lindholmen kan vara en sådan rutt.

Mer om tanke 2 – en dörr på varje sida
Traditionellt har gondoler dörr bara på ena sidan – den som vetter mot stationens utsida. På insidan brukar marginalen till gondolflödet i motsatt färdriktning vara liten. Vid ändstationerna hänger detta mått ofta ihop med diametern på det stora hjulet – ”bullwheel” – där draglinan vänder runt från inkommande till utgående trafik, drivs på och hålls spänd.

Men ska vi ha gondoler med två dörrar, förutsätter det att det finns gott om utrymme även på insidan. Det måste alltså finnas plats för perronger på gondolernas båda sidor. På mittenperrongen ska alla avstigande från bägge färdriktningarna komma ut och lämna stationen.

Mellanstationer erbjuder knappast något tekniskt hinder för en rymlig mittperrong. Och på ändstationen borde det också gå att åstadkomma plats utan att det stora hjulet ”bullwheel” behöver göras extra stort. Gondolerna har ju ändå lämnat linorna och går på spår i stationen som kan ledas lite hur som helst.

Mer om tanke 3 – speciella cykelgruppsgondoler
Själva gondolen behöver inte vara av något särskilt slag för att ta många cyklar, den behöver bara extra stationstid. Däremot är det bra om sätena i alla gondolerna går att fälla upp så de inte är i vägen i de fall där det behövs mycket fri golvyta. De skulle t.o.m. kunna fällas upp automatiskt när systemet bestämmer att en gondol ska gå som cykelgruppsgondol.

När cykelgruppsgondolen står vid sidan av trafiken för i- och urstigning, blir den omkörd av vanliga gondoler. Det är på det sättet som den får extra stationstid. Men det behöver inte leda till luckor ute på linan. När en inkommande cykelgruppsgondol stiger åt sidan skickas istället den som nu hunnit fyllas in i flödet. Det blir ett slags avbytarsystem.

Poängen är att få hög kapacitet för cykeltransporter utan att försena övriga gondoler. Det kan mycket väl vara så att det bara behövs hög cykelkapacitet på en delsträcka, t.ex. Järntorget – Lindholmen. Då kan dessa gondoler sedan fortsätta i vanlig trafik resten av linbanans sträckning. På övergångsstationen skulle man kanske även vilja ge gående resenärer möjlighet att stiga på för att få bästa utnyttjandet. Och i andra riktningen bör resande göras medvetna om att denna gondol blir cykelgruppsgondol vid Lindholmens station.

Det är inte bara cyklister i rusning som kan ha glädje av att vissa gondoler får extra stationstid utanför den vanliga resandeströmmen. Godstransporter eller funktionsnedsatta kan också ha nytta av ett sådant system.

En rapport från University of Maribor
Rapporten Increasing the Capacities of Cable Cars for Use in Public Transport innehåller en del av intresse för mina idéer. Den kommer från University of Maribor, Slovenia, och är skriven 2016.

Rapportens syfte är att visa på lösningar för att öka gondolbanors kapacitet. Den stora flaskhalsen är att gondolerna måste gå så långsamt (eller stå helt still) på stationerna för på- och avstigning. Även om de är packade helt utan mellanrum där, kommer de att få stora avstånd när de accelererats och hakats på linan. Går de tätare ute på linan, får de helt enkelt inte plats när de saktats ner på stationen (sid 8).

Därav förstår vi nackdelen med långa på- och avstigningstider i det ordinarie flödet, även om det är nödvändigt för äldre och andra med funktionsbegränsningar, liksom för komplicerad lastning av cyklister eller gods.

De har två olika förslag som bägge går ut på att dela upp gondolströmmen i två parallella flöden inne på stationen. Varannan gondol går i ena flödet och varannan i det andra för på- och avstigning. Därmed kan de gå dubbelt så tätt ute på linan (sid 8 och 10).

Deras figur på sid 8 demonstrerar en ändstation där ena flödet gör en vidare sväng än det andra, som går mer traditionellt. I min tanke 2 där gondolerna ska ha en dörr på varje sida behöver vi inte två flöden, men väl tillräcklig plats för en rejäl mittperrong. Det får vi om gondolerna kan ledas i en vidare lov så som i rapportens ytterflöde.

Och i min tanke 3 där vissa gondoler ska ledas av från huvudflödet är det just en uppdelning likt den i figur 8 som behövs. Men min tanke 3 kräver inte en separat retardations- och accelerationssträcka för varje flöde. Den behöver bara en växel i lågfartsområdet till ett sidospår, och det är ingen rocket science.

Trång utformning kan omöjliggöra tanke 2 och 3
Båda dessa tankar kräver ett extra stationsutrymme jämfört med traditionell utformning. Bygger man stationerna så att detta extra utrymme inte går att få, blir tankarna omöjliga att förverkliga. Därför bör de undersökas innan utformningen fastställs. Visar tankarna sig vara bra, bör stationerna också byggas så att det blir möjligt att implementera dem, antingen från början eller senare.

Däremot är idéer om gondolers inredning oberoende av stationsutformningen. Gondoler med olika stolsplacering mm kan testas när som helst under linbanans livstid.

Det vore roligt att få synpunkter på dessa mina tankar.

Tillägg 25/9: Mina idéer ska tas upp i Trafiknämnden!
Detta fick jag precis veta av Trafiknämndens 1:e vice ordförande, se kommentar nedan. Återstår att se hur bra mina inspel klarar sig vid en närmare granskning.

Tillägg 27/9: Möjligt med proppfulla gondoler
Jag skrev i min tanke nr 1 att gondolerna inte får fyllas helt. Men det beror ju till stor del på omfördelningsproblemen inne i gondolerna när man blandar cyklar, rullstolar mm med gående. Om tanke 3 med speciella cykelgruppsgondoler förverkligas, kan de vanliga ”fotgängargondolerna” packas ganska tätt. Det bör underlätta i rusningstid, och det är just då som vi enligt Henrik Munck nedan ”måste ha en kombination av åtgärder för att optimera flödet”.

Publicerat i Förslag, Kollektivtrafik, Väntar på besked | 10 kommentarer

Ur Cykling nr 3 2016

Cykelfrämjandets tidning Cykling damp just ner i irl-brevlådan. Låt mig bara peta ut ett par goa russin ur den:

Lars Strömgrens ledare, sid 5
(Ang. den nationella cykelstrategin som snart ska lanseras)

Några av våra synpunkter har varit:

 • Lyft cykelns roll i samhällsplaneringen.
  Med ordentlig infrastruktur och ett genomgående hela-resan-perspektiv, med möjlighet att kombinera cykel med kollektivtrafik.
 • Bygg för cyklister med olika behov.
  Med ett allt större antal arbetspendlare och elcyklar behövs breda, tydliga och snabba cykelstråk.
 • Satsa på utbildning för ökad mobilitet.
  Med kurser och insatser för barn, unga och vuxna som inte kan cykla eller känner sig trygga på cykel.
 • Prioritera cykling med ekonomiska resurser.
  De medel som avsätts för cykling jämfört med andra transportslag är beklämmande låg. Det måste ändras.

Karolina Skog porträtteras, sid 13
(Hon är vår nuvarande miljöminister och stadsutvecklingsminister, tidigare cykelpolitiker i cykelstaden Malmö)

Efter tio år som kommunalråd hade Malmö toppat Kommunvelometern som cykelvänligaste stad i Sverige fyra gånger. Karolina Skog fick även Svensk Cyklings politikerpris för sina cykelinsatser. Erfarenheterna tar hon med sig in i regeringen.

– Det jag lärde mig som var jättetydligt i Malmö, och som jag verkligen tar med mig, är att cykeln inte är en smal fråga som handlar om cyklister utan det är en central utvecklingsfråga för en stad.

Funderingar
Nu pratar vi alltså inte bara om mysigt arrangerade söndagsutflykter på cykel, utan om samhällets utveckling mot hållbart resande och en mänsklig stadsmiljö, kort och gott om en utveckling för allas framtid. Det gillar jag.

Publicerat i Beröm, Dokument, Organisationer | 1 kommentar

Cykla i New York City

Jag har just varit en dryg vecka i New York City och cyklade under några dagar kors och tvärs, främst på Manhattan. På separerade leder går det utmärkt även för ovana, medan oseparerade, trafikerade avenyer inne i stan är mer krävande.

Cykelmiljön
Det är roligt att se att det faktiskt cyklas en del i stan och att det på flera gator finns körfält eller uppmuntrande markeringar för cyklar. Runt Manhattans strandlinje går en fin cykelled, helt separerad från biltrafik och ofta även från gående/joggande. Den är populär bland hyrcyklande turister, men också bland pendlande m.fl. New Yorkare. Här är ljussignaler och andra hinder få, så den fungerar lite som cykelmotorväg. Alla de stora broarna har också bilfria cykelbanor.

Fin cykelbana längs West street

Bred separerad cykelbana åt söder längs den starkt trafikerade West street. Den gröna ytan till vänster är Ground Zero där World Trade Centers två höghus stod.

Denna fina bana för cyklar och rullskridskor är en fortsättning på den långa leden längs Hudsonflodens strand. Här i finansdistriktet skjuter stranden ut och banan delar sig så att man antingen kan följa vattnet eller cykla rakt fram längs West Street. Banorna möts igen i Battery Park på Manhattans sydspets.

Intressant att cykelsymbolerna i själva vägkorsningen är många och vända mot bilisterna. Det är säkert lika medvetet gjort som i Berlin, och det förmedlar intuitivt att här kan det komma cyklar från bägge hållen. Bra där!

Manhattans strandled längs East river

Den separerade cykelbanan uppåt längs East river. Just här går de två cykelriktningarna på var sin sida om en rad pelare. I bakgrunden syns Manhattan Bridge mot Brooklyn.

Cykelstation vid Williamsburg bridge

Den separata cykelbanan på uppfarten till bron från Williamsburg till Manhattan. I förgrunden en Citi Bike-station, New Yorks Styr & Ställ.

Amsterdam avenue vid 88 street

En aveny med separerad cykelfil ser ofta ut så här. Man cyklar på gatans vänstra(!) sida. Bild från Amsterdam Avenue nära 88 street.

Många avenyer och de flesta ”streets” på Manhattan är enkelriktade. Det är vanligt med integrerade cykelfält på höger sida. Men om en enkelriktad aveny har en separerad cykelfil ligger den av någon anledning (alltid?) på gatans vänstra sida. En dörrzon och en rad parkerade bilar kan då skilja den från biltrafiken. Strax före korsningar där trafiken får svänga vänster upphör bilparkeringen till förmån för en mycket kort och plötslig svängfil för bilar.

Denna placering av cykelbanan kan vara förvirrande. Här känns det plötsligt som om man cyklar i vänstertrafik. Folk cyklar vanligen om till höger via dörrzonen, vilket förstärker känslan av vänstertrafik. Svänger man in på en sådan gata från höger, lägger åtminstone jag mig reflexmässigt i högerkanten. Sen upptäcker jag att just denna gata har en cykelfil på andra sidan och att jag måste korsa flera filer biltrafik på sträcka samt ta mig in mellan parkerade bilar för att nå den. Det kan vara svårt. Då får sidbytet vänta till nästa korsning.

Det är ganska vanligt att folk cyklar åt fel håll på dessa separerade cykelfiler. Det kan jag delvis förstå, för de ligger rätt skyddat, och omvägarna kan bli betydande om enkelriktningarna på närliggande gator inte passar. Men på automaterna för hyrcyklar måste man klicka ok på en text om att man bl.a. inte får cykla mot enkelriktning.

En vänstersvängande bilist har svårt att se de skyddade cyklisterna på andra sidan raden av parkerade bilar. En snabb cyklist kan därför dyka upp överraskande när bilen väl ska svänga. Vid ett tillfälle blev en cyklist påkörd av en taxi i just en sådan situation alldeles bakom min rygg. Jag hade precis gått över på övergångsstället när jag hörde smällen och skriket. Och när jag vände mig om låg cyklisten på gatan. Ambulansen kom, men det blev bara omplåstring på plats denna gång.

Mitt allmänna intryck är annars att bilister kör lugnt i korsningar och släpper fram gående och cyklister. Och de stannar så fort trafikljuset blir gult – i bjärt kontrast till Sverige.

Cykelbana på Broadway mot Times Square

Broadway vid 54 street på väg mot Times Square från norr. Längst t.h. anas nätt och jämnt en gul taxi i en vänstersvängande fil.

Broadway är också enkelriktad med separerad cykelfil. Normalt är dessa filer gröna, men här ligger själva filen utanför den gröna zonen. Så vad betyder grönt? Ju närmare man kommer Times Square, desto mer känns det som att röra sig i folkhavet vid Nya Ullevi efter en konsert med Håkan Hellström. Cykelfilen upphör men återupptas på behörigt avstånd söder om torget.

Manhattans rutnät av gator är lättorienterat och man kommer ganska fort fram med cykel. Restiden förlängs dock av alla enkelriktningar och av att man ibland får rött i varenda korsning. Central Park är raka motsatsen. Svårorienterad då alla vägar kröker av så att man tappar orienteringen och aldrig kommer ut. Träden döljer alla riktmärken. Där finns inga rödljus, men enkelriktade cykelvägar och stora områden där man bara får leda cykeln. Vi korsade parken i den gena och halvt nedgrävda genomfarten W 85 street för bilar på under 5 minuter. Men när vi sedan cyklade tillbaks genom parkens gc-vägar tog det 30 minuter. Den är skön att vandra eller jogga i, men en tidstjuv för den genomresande cyklisten.

Citi Bike

Appen Citi Bike Finder

Citi Bike-stationer på Manhattan och öster om East River.

Jag och min familj hyrde Citi Bikes – New Yorks Styr & Ställ-cyklar. Det kostade 12 USD för ett dygn eller 24 USD för tre dygn. Ca 9 % skatt tillkommer. Man får cykla i 30 minuter och måste sedan jacka in cykeln på en station. Efter två minuter kan man ta ut en ny (eller samma) och fortsätta resan. För sen återlämning kostar 4 USD per kvart, men är stationen full ska man kunna få en extra kvart för att ta sig till en station med plats. Appen visar varje station och dess fyllnadsgrad.

Cyklarna är treväxlade och i gott skick. Jag hade önskat fler växlar eller större steg mellan växlarna för att kunna få högre fart. Man blir svart om händerna av gummit i handtagen.

Som synes finns massor av stationer på Manhattan, men bara upp till behörigt avstånd från Harlem. Ska man till Harlem blir det bara korta strandhugg alternativt förseningsavgift, eller så får man hyra en ”heltidscykel” av någon annan aktör.

Man betalar Citi Bike med kreditkort och identifierar sig också med kortet varje gång man tar ut en ny cykel under hyrtiden. Mitt kort fungerade inte. Automaten gav ingen förklaring men efter att först ha sagt sig acceptera kortet gick den plötsligt till ruta ett utan att ge mig någon cykel. Supporten kunde inte förklara det. Jag misstänker dock att det beror på att mitt kort är låst för internetbetalningar. Jag kan öppna det via internet, men det stänger igen efter 60 minuter, och jag kunde inte öppna det där jag stod vid automaten. Vi hyrde tre cyklar samtidigt på min frus kort. Det går bra så länge man håller ihop eller om den som cyklar tar hand om kortet.

Appen är utmärkt för att hitta stationer och se om de har cyklar eller ledig plats att ställa sin cykel, men är man beroende av wifi måste man jaga kaféer mm med öppna nät eller också chansa med papperskarta. Jag har aldrig sett personal som omfördelar cyklar, vilket man ofta ser i Göteborg, så här kan det bli knôkfullt på populära resmål och tomt på vissa andra ställen under dan.

Cyklandet utvecklas
Tyvärr stöter man på en del ghost bikes – vitmålade cyklar som markerar att cyklister omkommit på platsen. Jag såg minst tre under mina cykeldagar.

Ghost bike vid Chambers x West streets

Ghost bike i korsningen West och Chambers streets.

Dock visar New York upp ett tydligt exempel på Safety in numbers:

NYC City Cycling Risk 2000-2014

Risken att bli allvarligt skadad på cykel har minskat kraftigt med ökat cyklande (Diagram från NYC DOT webbplats)

NYC DOT betyder New York City Department of Transportation. Riskdiagrammet ovan kommer från deras webbsida om cykeltrafikens Network and Statistics. På den överliggande sidan Bicyclists skriver de bl.a. följande:

Cycling is booming in New York. Commuter cycling has increased by 26% between 2008-2009 and more than doubled since 2005. The New York City Department of Health estimates that over a half million New Yorkers ride bikes. So what are you waiting for?

Cyklandet i New York går alltså framåt. Tummen upp för det! Jag tycker inte att privatbilar dominerar stadstrafiken inne på Manhattan. Det är jättemycket taxibilar och distributionslastbilar, även en del riktigt stora. Ylande ambulanser och jättelånga brandbilar med stor stolt amerikansk akterflagg är också vardagsmat. På morgonen kommer plötsligt massor av gula skolbussar som stannar mitt i gatan och släpper av elever som ska in i något höghus där det uppenbarligen finns en skola. Det står SCHOOL i körbanan lite här och var utan tillstymmelse till skolgård eller annat igenkänningstecken.

Cykling rekommenderas
Om man cyklar lär man sig hitta i stan och avstånden krymper. Åker man tunnelbana tappar man begreppen och man får boota om sig varje gång man kommer upp till solen igen. Det kan vara svettigt att cykla i värmen, men med en luftig skjorta ger fartvinden bra kyleffekt även vid måttlig hastighet. Då kommer svetten bara när man blir stekt av solen vid långa rödljus. De stackars fotgängarna får aldrig någon fartvind

T-banestation i New York

Så här ser New York ut för den som föredrar tunnelbanan.

Kommer du till New York, så pröva för all del att cykla!
Engelska Wikipedia har en artikel om Cycling in New York City.
Och Janette Sadik-Khan berättar inspirerande på TED talks om hur det blev så.
(Tack Nicklas Larsson i Facebookgruppen Cykla i Göteborg för den TED-länken!)

Publicerat i GC-separering, Provåkning | 2 kommentarer