Slussgatans gc-röra

Cykelbanan längs Slussgatan ingår i Göteborgs mest prioriterade cykelnät, det s.k. stomcykelnätet. Vid Trädgårdsföreningens entré byter banan sida för att istället fortsätta utefter ån, men gångbanan fortsätter rakt fram. Flera cyklister har anmält att det är många fotgängare som går i cykelbanan här. Varför blir det så?

Slussgatans överfart

Slussgatan med slussen och Drottningtorget i bakgrunden t.h.

Kommentarer från cyklister
Synpunkter om Slussgatan i Trafikkontorets elektroniska förslagslåda för cyklister:

 • Håkan 2012-09-24: Mellan Trädgårdsföreningen och Drottningtorget går en cykelbana på ena sidan och en gångbana på andra. Gör detta tydligt för alla så de slipper att trängas där.
 • Anna 2012-09-22: När man kommer från centralen och tar gång- och cykelbron över till Slussgatan och svänger mot Ullevi blir det väldigt trångt och komplicerat med de gångtrafikanter som går mitt i cykelbanan för att ta sig över till Trädgårdsföreningen.
 • Anonym 2012-09-21: Från Ullevi [till Centralen] går cykelbanan plötsligt tvärs över gatan. […] På andra sidan är banan målad som cykelbana, men där finns det faktiskt ingen som helst gångbana så det brukar promenera en massa folk.
 • Jan Nilsson 2012-09-05: Cykling mellan Brunnsparken och Gamla Ullevi är ett skämt med alla som går mitt i vägen. Gångbanan slutar mitt i cykelbanan.
 • Carina Viberg 2012-09-05: Rita jättestora rejäla cyklar på cykelbanan […] fotgängarna och barnvagnsfolket älskar att gå på cykelbanorna då det är ren asfalt och ingen kullersten där [bland annat på] stråket mellan Nordstan och trädgårdsföreningen.

Se även Håkans kommentar till Dubbla budskap!

När jag besöker platsen ser jag tre viktiga strömmar av fotgängare – från Ullevi, från Drottningtorget och från Brunnsparken. Utformningen lockar dem alla på olika sätt att gå i cykelbanan.

1: Från Ullevi
När man kommer från Ullevihållet som på bilden ovan, går man ända från Allén på en gångbana som är belagd med gatsten och Göteborgs typiska stenremsor. Cykelbanan ligger intill och i nivå, men har asfalt. Det finns alltid några som väljer att gå på den jämnare asfaltytan och som därför redan befinner sig på cykelbanan när de kommer fram till cykelöverfarten. Lyckligtvis är de inte så många.

Men där cykelbanan korsar Slussgatan gör även gångbanan en krumbukt som blir en tydlig invit för gående att ta samma väg som cyklarna. Inviten förstärks av att förhöjningen av gatan är mycket bredare än själva cykelöverfarten och därför ger gott om plats även för gående. Den är också belagd med samma gatsten som trottoaren. Att istället fortsätta gå rakt fram om man ska till spårvagnarna på Drottningtorget är mindre lockande, eftersom det känns som en omväg och det står en stor informationstavla i vägen så att man ändå först måste svänga ut mot överfarten. Det finns inte heller något övergångsställe längre fram. Enda möjligheten att få del av de bekvämlighetsfrämjande och säkerhetshöjande åtgärderna är att välja cyklarnas väg.

Det är visserligen gott om plats på överfartens förhöjning, men på andra sidan blir det bara stomcykelbana utan marginaler. Där är det alltså svårt även för hänsynsfulla fotgängare att hålla sig ur vägen för cyklister. Det ser väldigt mycket ut som om utformaren försöker locka över gående till denna cykelbana med avsikt.

2: Från Drottningtorget

GC-brons anslutning till Slussgatan

Utformning och vägvisning när man kommit över gc-bron från Drottningtorget.

Från Drottningtorgets spårvagnshållplatser kommer man över en gång- och cykelbro och kan sedan ta av åt vänster in på Slussgatan. Här påstår skyltning och markbeläggning att det finns ett rejält gc-stråk med en gångbana och en cykelbana som är ungefär lika breda. Att istället gå över till andra sidan Slussgatan uppmuntras inte, eftersom det saknas övergångsställe. Vägvalet blir alltså självklart för gående. På satellitbilder syns fortfarande ett tidigare övergångsställe, men det finns inte kvar idag.

Vad utformningen inte berättar är att gångbanan bara leder till en liten trappa ner mot själva slussarna. När de gående kommer till denna trappa som de naturligtvis inte vill gå ner i, återstår inte mycket annat än att gå över till cykelbanan. Vissa försöker därefter korsa Slussgatan så fort trafiken tillåter, men de flesta uppfattar att det nu är på cykelbanan som de ska gå.

Slussgatans gångbana till själva slussen

När det står klart att gångbanan bara går ner till slussarna väljer några att korsa gatan direkt, men de flesta fortsätter obekymrat rakt fram. Man kan ana vaga spår i asfalten av en tidigare vit linje mellan gång- och cykelbanan. Varför togs den bort?

Utformningen tränar på detta sätt gående i att det är helt ok att gå på banor som är markerade med cykelsymboler.

3: Från Brunnsparken

Cykelbanan från Brunnsparken till Slussgatan

Cykelbanan från Brunnsparken via det gråa huset Göta källare gör en rejäl krumbukt vid gc-bron.

Från Brunnsparken kommer cykelbanan längs ån. Utformningen är mycket otydlig med om det är en ren cykelbana eller en kombinerad gång- och cykelbana. Den matas längst bort från två rena, markerade cykelbanor, vägvisningen i den ändan vänder sig bara till cyklister och banan är en del av stomcykelnätet, Göteborgs mest prioriterade cykelbanor.

Men sträckan saknar helt cykelsymboler och cykelbaneskyltar, och fasaden på det gråa huset ”Göta källare” tränger successivt in de gående på cykelbanan. Gående har knappast något alternativ. Banans ytmaterial är marksten. I rapporten Cykeln i staden säger Göteborg självkritiskt på sid 10 bild 1:7 om just denna sträcka att ”marksten på stomcykelnätets cykelbana utsrålar konflikt med gångtrafikanter”. När banan når fram till vårt område är den alltså – trots storslagna intentioner på pappret – en väldigt oseparerad gc-bana.

De som kommer gående från det hållet och ska fortsätta rakt fram mot Ullevi möts av en rejäl krumbukt i banan. Även de som hållit sig längs kanten på cykelbanan kommer här att hamna mitt i på grund av denna krumbukt.

Funderingar
Problemet är intrikat. Många behov ska tillfredsställas, utrymmena är små och det finns flera avigheter som skapar oönskade dragningskrafter på fotgängarna.

Vi har alltså en slät och fin cykelbana intill slussen, men ingen gångbana inom räckhåll trots att gångtrafiken är omfattande. Det leder till gc-röra. Ska detta lösas, får utformningen inte lura in gående på cykelbanan, och de måste också få en egen bana som är mer lockande. Gång- och cykelbana måste dessutom följas åt, annars kommer cykelbanan att erbjuda en alternativ väg som en del gående upplever som fördelaktig och sedan inte kan lämna hur som helst.

Jag skulle i första hand pröva att skippa den ovanligt placerade cykelöverfarten och istället låta både gående och cyklister fortsätta intill trädgårdsföreningen ända fram till korsningen vid gc-bron. Man kunde förhöja själva korsningen och lägga bekväma övergångsställen där. Just i korset får alltså alla lämna företräde för gående, men sedan behöver bilar, cyklar och gående inte korsa varandra mer. Bilvägen får sluka den nuvarande cykelbanesträckan intill ån. Kvar blir i så fall bara en smal gångpassage för dem som verkligen vill gå ner till slussportarna.

Tillägg 11/4 2015
Jag såg nyligen att cykelbanan längs slussen omdefinierats till oseparerad gång- och cykelbana. Det går inte riktigt hand i hand med satsningen några hundra meter längre bort, vid Gamla Ullevi, där cykelbanan nyligen gjorts fyrfilig. Som tur är kommer en lagändring som tillåter cykling på körbanan även om det finns en cykelbana. Det behövs verkligen här.

Det här inlägget postades i Förslag, GC-separering, Motstridigt. Bokmärk permalänken.

4 svar på Slussgatans gc-röra

 1. Gbgcyklaren skriver:

  Jag har själv en del erfarenhet av gångtrafikant/cyklist-trängseln på den cykelbanan. Det är rätt rörigt och rätt förvirrat utformat. (Finns lite filmexempel på min blogg nånstans.)

  En gång var jag med om att cyklisten framför mig plingade och sa åt (kanske ”skällde”, minns ej) på en familj med barnvagn på cykelbanan. Jag tror cyklisten pekade att de skulle gå ett snäpp närmare kanalen. Pappan i familjen sa att cyklisten skulle ta det lugnt, eller något i den stilen. Det var på cykelbanan närmast kanalen.

  Själv lyckades jag cykla på en full fotbollssupporter på cykelbanan närmast trädgårdsföreningen. Alla människor gick på gångbanan mot Gamla Ullevi. Plötsligt vände en fotbollssupporter rakt ut på cykelbanan för att ropa på någon som var på andra sidan kanalen. Jag hann inte bromsa helt, utan cyklade på honom så att han tappade sin ölburk som rann ut (han hade dock en hel del oöppnade kvar i en påse). Annars klarade vi oss nog rätt bra, men kassetten på min cykel fick nån törn och började strula därefter (det var på min gamla cykel).

 2. Pär Nilsson skriver:

  Tack för ännu ett utmärkt inlägg. Hoppas att tjänstemännen på kommunen läser och agerar!

 3. Kalle skriver:

  Även jag vill tacka för ett utmärkt inlägg! Tack! Denna plats måste av gång- och cykeltrafikanter vara en av de mest trafikerade i Göteborg. De problem som uppstår här för cyklister och gångtrafikanter säger tyvärr mycket om hur prioriteringen har sett ut hos Göteborgs trafikplanerare i många år. Har många gånger cyklat förbi här och och funderat på hur man egentligen tänkt.

  Jag ställer mig också lite frågande till den cykelöverfarten som går över slussgatan går snett och inte rakt över. Tycker ofta det är ganska svårt att se om det kommer några bilar högerifrån när man kommer cyklandes från Allén och ska över nämnda överfart.

 4. admin skriver:

  Tack för er uppmuntran! Förutom att den gläder mig personligen, ger ni mer tyngd och legitimitet åt dessa frågor. Men jag välkomnar även kritik och avvikande synpunkter. Det är viktigare att analyserna blir allsidiga än att jag får medhåll i det jag skriver. Jag träffade en del personer från Trafikkontoret i cykelhuset på Gustaf Adolfs torg i september, och de visade intresse att titta närmare på Trafikistan.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *