Planeraren ger ofarbar väg

Nu när Allén-Sprängkullsgatan är avskuren pga Västlänksarbeten leds cyklisterna en lång omväg genom Haga. Men cykelreseplaneraren föreslår trots det den ordinarie vägen och ger otillräcklig info om avstängningen.

I mobilen
Jag blev tipsad om att cykelreseplaneraren i mobilen föreslår den ordinarie vägen från Storan till Övre Husargatan, den som går via Allén och Sprängkullsgatan utan avvikelser. Den enda antydan om att det finns något krux i korsningen mellan dem är en liten ikon som kan ge varningstexten:

Mobila cykelreseplanerarens Hagaväg

Cykelväg enligt planeraren i appen Cykelstaden. Om man klickar på varningsikonerna får man bara veta att framkomligheten är begränsad, inte att den är omöjlig.

Alla tre ikonerna i korset gav samma information. Budskapet kan knappast tolkas som att vägen är helt avstängd och att man måste ta en stor omväg. Snarare ger det intryck av att det kan bli lite smalt på vissa ställen, kanske trasig asfalt och någon slang som korsar cykelbanan. Men i själva verket blir man omledd en halv kilometer genom Haga.

På datorn
Även cykelreseplaneraren på datorn (Trafiken.nu) föreslog den ordinarie, nu helt ofarbara vägen. Men här gav ikonerna i alla fall bättre besked – om man var så nyfiken så att man klickade på dem:

Datorns cykelreseplanerares Hagaväg

Cykelväg enligt planeraren på Trafiken.nu. Om man klickar på varningsikonerna får man veta att det förslag som ges egentligen är helt oanvändbart.

Förslag
Som grundprincip borde cykelreseplanerarna aldrig föreslå en väg som är omöjlig att använda. Ikonerna och deras information visar ju att systemen känner till att det finns problem, och i Trafiken.nu närmare bestämt att den ordinarie vägen är avstängd. Reseplanerarna borde ensas så att även mobilversionen kan berätta att det inte bara är begränsad framkomlighet utan helt avstängt.

I vårt fall borde reseplanerarna anvisa en väg via Vasagatan eller Storgatan istället, vilket de säkert hade gjort med automatik om de tagit hänsyn till sin egen information om att den ordinarie vägen är avstängd.

Det kan dock finnas en poäng med att den ordinarie vägen ändå antyds på något sätt, t.ex. med en prickad linje. Då ser man att det är en bra väg under normala förhållanden, men inte just nu. Och ikonerna bör kunna förklara varför.

Att alltid föreslå en farbar väg borde vara lätt ordnat. Det är bara att ge systemet rätt och samstämmig information. Att dessutom antyda den del av ordinarie väg som just nu inte är lämplig kan dock kräva en uppdatering av mjukvaran.

Tack John Slinning Jannesson för tipset!

Tillägg 5/6: Mer info i appen
Det visade sig att i-symbolen i appens inforuta inte är en markör som talar om att denna pratbubbla är en info-ruta, utan att man kan klicka på den för att få mer info. Och där framgår att ”begränsad framkomlighet” egentligen betyder avstängt.

Alltså: Grundinformationen är att man ska cykla denna väg, infobubblan säger att framkomligheten är begränsad men den djupare info som går att gräva fram säger att bägge dessa uppgifter är fel.

Tillägg 6/6: Förslag och fråga till Trafikkontoret
Jag beskrev problemet, hänvisade till denna artikel och bifogade den som worddokument. Mitt huvudbudskap var att cykelreseplanerarna borde visa en väg som faktiskt går att cykla. Det vore en bonus om de även kunde antyda ordinarie, just nu ofarbara väg.

Jag frågade slutligen vad de anser om mina förslag.

Tillägg 25/6: Svar från Trafikkontoret
De instämmer i att reseplaneraren borde kunna ta hänsyn till faktiska hinder. Det kräver dock en uppdatering av själva reseplaneraren och en samordning med bl.a. Västtrafik som äger den planerare som används i Cykelstaden. TK kommer att ta upp frågan eftersom de anser att funktionen är viktig.

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Omledningar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.