Omledningsväg genom Haga

Omledningen för cyklister runt bygget av Västlänkens Hagastation blir en väldig omväg om man ska mellan Viktoriakorset i Allén och Handels. Jag ger förslag på betydligt kortare omledningsvägar.

Översikt
I Allén nära Hagakyrkan ansluter ett nord-sydligt pendlingscykelstråk från Västra Frölunda till det öst-västliga som löper genom hela Allén. Pga att man nu bygger Västlänken och dess Hagastation görs avspärrningar och omledningar. Låt oss titta närmare på hur man hanterar pendlingscyklisterna som ska från Allén vid Viktoriagatan (A) till Sprängkullsgatan vid Handels (B).

Man kan studera olika aspekter: om den skyltade omledningens sträckning är den bästa möjliga för cykeltrafiken, om den är bra skyltad eller om den följer TA-planen. Här tittar jag bara på sträckningen. Följande karta ger en överblick:

Karta omledningsvägar vid Haga

Heldragen linje är den skyltade omledningen för cyklister från A till B. Streckade linjer är numrerade förslag på alternativ. Rosa band är avstängda cykelbanor. Karta från Eniro.

Det ordinarie pendlingscykelstråket är inte utritat, men det gick från A västerut genom Allén till korset med Sprängkullsgatan och därifrån söderut raka vägen till B. Den skyltade omledningen gör en omväg på en halv kilometer, nästan exakt dubbelt så lång som ordinarie väg A-B. Hade man kunna göra en kortare omledning än så?

Alternativ 1 – Längs gångvägen
För gående har man anlagt en tillfällig gångväg längs den sträcka där mitt alternativ 1 är inritat. Man hade kunnat inkludera cykeltrafik här. Problemet är att vägen övergår i en smal spårvagnsperrong. Där är det varken lämpligt att cykla eller att leda cykeln. Men man kunde ha dragit en smitväg för cyklar precis bakom hållplatsen. Den här vägen skulle t.o.m. bli en aning kortare än den ordinarie pendlingscykelvägen.

Alternativ 2 – Via Haga Kyrkogata
Senare i västlänksarbetena kommer spåren och hållplatsen att grävas upp. Då duger inte alternativ 1, vare sig för gående eller cyklister. Men en passage över Parkgatan till Haga Kyrkogata enligt alternativ 2 skulle öppna en gen väg. Antingen gör man det genast, eller så övergår man till det när alternativ 1 rivs och all trafik längs Parkgatan försvinner. Två kvarter av Haga Kyrkogata är idag enkelriktade. Här skulle restriktionen behöva lyftas för cyklister på samma sätt som gjorts på många andra mindre trafikerade gator i Göteborgs centrala delar. Gående skulle få en härlig väg genom Hagaparken. Även alternativ 2 skulle bli en aning kortare än den ordinarie pendlingscykelvägen.

Alternativ 3 – Viktoriagatan
Skulle det finnas oövervinnliga hinder för både alternativ 1 och 2 bör man ifrågasätta avstängningen för gång och cykling från Allén till Viktoriagatan. Den är också tillfällig med sin orange skylt och utplacerade betonghinder. Under byggtiden bör man kunna hantera de problem som gör att denna väg spärrats. Alternativ 3 skulle bli 70 m längre än den ordinarie pendlingscykelvägen, men inte en halv km extra som den nu skyltade omledningen. Man kan också tänka sig att kombinera alternativ 3 och 2 genom att använda någon av tvärgatorna istället för att gå hela vägen till Vasagatan.

Alternativ 4 – Fortsätt bakom Handels
Skulle det vara så att även Vasagatan vid Handels kommer att stängas av och grävas upp, kan man leda pendlingscykeltrafiken vidare söderut på Haga Kyrkogata och ansluta till Övre Husargatan via Lilla Bergsgatan som går på Handels södra sida. Där når man en cykelbana som är dubbelriktad söderut. De som så önskar kan istället fortsätta bakom Nilssonsberg och komma ut vid Risåsgatan/Brunnsgatan eller ända borta vid Seminariegatan/Olivedalsgatan.

Slutsats
Den befintliga omledningen må ha en lämplig sträckning om man kommer från Järntorget. Men kommer man i Allén från öster blir det en otrolig omväg. Den trafiken hade kunnat tas omhand betydligt bättre. Eftersom det handlar om pendlingscykelbanor, banorna som ska vara stadens mest prioriterade, behöver man anstränga sig mer än man gjort. Cykelprogrammet säger på sid 61-62 vad som krävs.

Det här inlägget postades i Förslag, Omledningar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.