Omledning vid Pustervik

Pendlingscykelbanan genom Allén har stängts av vid Pustervik. Jag har provcyklat från Järntorget för att testa omledningen. Den kunde ha varit bättre. Likaså från andra hållet. Pendlingscykelbanor kräver ett bra omhändertagande.

Karta över omledning Puservik

Den avstängda pendlingscykelbanan i Allén samt en riven bro över kanalen är markerade med röda kryss. Jag har testat tre olika vägar (1, 2, 3) för att ta mig från A till B. De två orange pilarna är omledningsskyltar vid avstängningarna. Karta från Eniro.

Hur skyltningen vägleder
Vid A är Alléns pendlingscykelbana avstängd och en orange omledningsskylt hänvisar både cyklister och gående att ta vänster, dvs norrut. Gående kan då enkelt välja Norra Allégatans trottoar, men gatans enkelriktning hindrar cyklister att ta en så kort och självförklarande omväg. De måste istället fortsätta vidare norrut längs Järntorgsgatan. Men hur långt? Kartan ovan visar två alternativ, numrerade 1 och 2.

Avstängning vid Järntorget

Pendlingscykelstråket är avstängt där Allén börjar och en orange skylt hänvisar alla åt vänster. En enkelriktatskylt anger att Norra Allégatan bara tillåter trafik från andra hållet.

Vi följer Järntorgsgatan norrut. Vid korset med Pusterviksgatan undrar man om man bör svänga in där, eller om arbetsområdet kommer att hindra genomfart denna väg. Frågan är alltså om alternativ 1 på kartan är farbart. Det finns ingen omledningsskylt i korsningen, men det hade man behövt. Om man svänger in men sedan tvingas tillbaka via Brogatan eller Lilla Pusterviksgatan har man skumpat fram på Pusterviksgatans storgatsten helt i onödan.

Nästa kors längs Järntorgsgatan är Brogatan. Även här saknas omledningsskylt, men om Pusterviksgatan inte kunde ta cyklister förbi arbetsområdet kan inte Brogatan göra det heller. Att inse det kräver dock lokalkännedom.

Alternativ 2 är att fortsätta Järntorgsgatan över kanalen och svänga in på Rosenlundsgatan. Inte heller här finns någon omledningsskylt. Ska vi alltså fortsätta ännu längre norrut? Knappast, för längre oskyltade omvägar än så här tror jag få cyklister vill pröva.

Hela omledningen från A till B har alltså bara en enda skylt. Den säger i princip ”du som vill cykla i Alléns pendlingscykelbana ska istället sväng vänster här”. Sedan lämnas man helt åt sitt öde.

En genare väg finns
Alternativ 3 innebär att vi svänger höger där omledningen pekar vänster: Mellan de två parallella gatorna som båda heter Södra Allégatan finns en bana som förr var skyltad cykelbana fast den även hade målade gångsymboler. Nu har den vare sig skyltar eller markeringar. Men den skulle vara en utmärkt väg för omledning av gående och cyklister. Den är gen, slät och har mycket god orienterbarhet i förhållande till den avstängda cykelbanan som ju ligger inom bekvämt synhåll hela tiden. Följer man den orange omledningspilen kommer man tyvärr att missa denna gena väg.

Mitt förslag på skyltning
Led cyklister och gående enligt alternativ 3! Vid A kunde den orange skylten peka höger istället för vänster, och ange ”Allén” eftersom de som ska norrut mot Esperantoplatsen eller älven inte ska omledas.

Och 15 meter senare kunde en ny orange skylt peka vänster (österut) och ange ”Allén” eftersom de som ska mot Linné inte ska omledas. Där bör det förstås även finnas en motsvarande orange skylt för cyklister och gående från Linnéhållet.

Jag föreslår samma tänk hela vägen och från bägge hållen. Klargör i alla förgreningar hur omledningen går och vilken destination den pekar mot. Då fattar alla, oavsett varifrån de kommer och vart de ska. Men jag är öppen för kritik av mitt förslag och hör gärna argument som talar för den lösning som finns idag.

Skyltning åt andra hållet
Om man kör åt motsatt håll, från B till A, kanske det finns skyltar som förklarar hur omledningen är tänkt. Låt oss därför även köra Alléns norra cykelbana från öster.

Redan vid Viktoriagatan finns en orange omledningsskylt, men den riktar sig bara till dem som ska till Linnéplatsen. Sedan finns en vid B som riktar sig till dem som ska till Rosenlund. Ingen av dessa skyltar är till ledning för oss som ska till Järntorget.

Den enda omledningsskylt som rör vårt mål är den som på kartorna ovan och nedan är markerad med en orange pil i Allén nära Pusterviksgatan. Den säger att man ska svänga höger, dvs norrut, över Norra Allégatan. Det är allt. För cyklister finns då bara en möjlighet – att cykla bland bilarna i två filer plus en parkeringsfil ända fram till Järntorget och A.

Det ger en omständlig krumelur med många stopp runt det ljusreglerade pustervikskorset: först över Norra Allégatan, därefter över den lilla stumpen av Pusterviksgatan inne i Allén, och sedan möter man omledningsskylten som skickar en tillbaks över Norra Allégatan till den sida man var på från början. Det blir en meningslös rundtur med tre trafikljus i rad.

Karta Pusterviks trafikljus

Omledningen ger tre trafikljuspassager i pustervikskorset, eller fyra om man inte vill cykla i den biltäta Norra Allégatan som är fortsättningen på Nya Allén. Karta från Eniro.

Om avsikten hade varit att leda in cyklisterna på Pusterviksgatan enligt alternativ 1, hade en omledningsskylt behövt sitta före Pustervikskorset. De som hellre vill ta den vägen måste som det nu är antingen veta om det i förväg eller leda cykeln på Norra Allégatans trottoar tillbaks till korset och vid grönt gå över så att de kan börja cykla på Pusterviksgatan. Det blir en dråplig rundtur med fyra trafikljus i samma korsning.

I riktning B till A är det alltså uppenbart att omledningen är gjord för att man ska cykla på Norra Allégatan bland alla bilarna. Jag tror att en omledning söderut enligt mitt alternativ 3 hade varit mycket bättre även i denna riktning.

Många bilar på Norra Allegatan

Norra Allégatan har enkelriktad biltrafik i två filer plus en parkeringsfil hela vägen. Inte många cyklister känner sig bekväma här.

Jag kan inte undgå att undra om de som gjort omledningen från A till B via Norra Allégatan trodde att den var dubbelriktad och ville att man skulle cykla på den även i riktning från Järntorget. Det skulle förklara att det inte finns några omledningsskyltar längs Järntorgsgatan.

Jag tycker inte att den befintliga omledningen är särskilt väl genomtänkt. Pendlingscyklister borde kunna behandlas bättre än så.

Tillägg 16/5: Fråga skickad till TK
(Med hänvisning till denna bloggartikel, även bifogad som worddokument)

Omledningen för cyklister i Allén vid Pustervik har flera brister jämfört med cykelprogrammets krav på sid 61: Vägvisningen är rudimentär (jfr ”God orienterbarhet”) och cyklisterna verkar hänvisas till den biltäta Norra Allégatan, kanske även mot enkelriktat (jfr ”Säkerhet och trygghet”). Varför inte utnyttja den parallella banan i Allén utanför Södra Allégatan?

Följer denna omledning den godkända TA-planen? Borde den förbättras? Ambitionsnivån bör vara hög på pendlingscykelstråk.

Tillägg 28/5: Cykelbanan har öppnats igen
Idag på lunchen noterade jag att cykelbanan mitt i Allén mellan Järntorget och Pusterviksgatan åter har öppnats. De konstiga hänvisningarna av cyklister till Norra Allégatan är därmed borta.

Min fråga till Trafikkontoret har ännu inte blivit bemött.

(Jag tog bort artikeln ur kategori ”Väntar på besked” den 6 juni)

Det här inlägget postades i Förslag, Omledningar, Provåkning. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *