Lurig lila omledning

Jag testcyklade längs det ”lila stråket” som nu leder gående och cyklister genom byggbarriären mellan centralen och Gullbergsstrand. Jättebra att ett sådant stråk gjorts, men jag hittade flera brister.

Ett lila stråk till Gullbergsstrand
Jag tänkte egentligen cykla från centralstationen till Skansen Lejonet för att se de fina temporära cykelbanorna åt det hållet. Jag har ju, liksom trafikdirektören i cykelprogrammets förord, pekat på vikten av att det ska vara lätt att cykla genom byggkaoset. ”Cykeln ska då vara prioriterad och upplevas som ett attraktivt alternativ för alla”.

Men redan vid centralstationen fångade en stor lila skylt min uppmärksamhet.

Lila skylt vid centralen

En stor lila skylt säger ”Följ det lila stråket mot Gullbergsstrand”.

Ja, hur cyklar man dit nuförtiden när så mycket kring Göta Älvbron och E45:an blivit avstängt? Jättebra initiativ att upprätta en markerad led här! Den vill jag testa. Så det gjorde jag vid lunchen den 7 maj. Vissa saker kan ha ändrats sedan dess, men mina slutsatser tror jag är rätt allmängiltiga.

Karta för lila stråket

Min testcykling – rött spår till Gullbergsstrand och grönt tillbaks till centralen.
Streckat parti har cykelbanors typiska streckade mittlinje. Karta från Hitta.se.

Mot Gullbergsstrand
Att leden kallas lila fick mig att tro att den färgen skulle guida mig rätt vid alla vägval, och med jämna mellanrum visa mig att jag fortfarande var på rätt väg. Varför annars introducera en färg? Men så blev det inte.

Första finten var att jag trodde att skylten även gällde cyklister. Det gör den kanske också, för leden utvecklas till en separerad G|C-bana längre fram. Men där skylten stod med GC-symboler i marken alldeles framför, missade jag att den pekade på en bana med enbart gångsymbol. Även om jag hade sett det skulle jag nog tro att det inte gäller när skylten står där både gående och cyklister kommer och reservationslöst pekar ut denna väg till Gullbergsstrand. Och när jag kollade platsen igen senare, såg jag att även Göteborgs typiska svarta cykelvägvisningsskyltar hänvisade cyklister till denna bana, vilket också syns i bilden ovan. Risken är stor att cyklister ser det som cykelbana medan gående från andra hållet kan bli sura på att man cyklar på ”gångbanan”. Alla uttrycksmedlen behöver ensas.

Andra finten var att man utan ledtråd skulle vika av från sin bana och ta sig åt vänster över ett övergångsställe.

Lila stråket mot Vita huset

Fortsätter det lila stråket rakt fram eller förväntas man cykla ut på övergångsstället?

Det fanns visserligen en omkullblåst orange omledningsskylt som pekade dit med texten ”Holmen”. Eftersom jag siktade på lila skyltar, destinationsordet Gullbergsstrand och cykelväg, trodde jag inte att jag skulle svänga ut på övergångsstället. Men då den fortsatta vägen rakt fram såg allt mindre trolig ut, vände jag tillbaka och spanade. Mitt återvändsspår syns på kartan ovan. På avstånd fick jag då se en likadan lila skylt. Den stod intill en G|C-skylt och för att komma dit måste man använda övergångsstället.

Övergångsställe över Bergslagsgatan

Halvt dolt under vänstra trädet finns en andra lila skylt och en G|C-skylt. Där börjar en G|C-bana med mittlinje.

Det såg inte lämpligt ut att cykla första biten efter övergångsstället. Några arbetsmaskiner gjorde det dessutom extra smalt där. Jag valde istället att köra ut bland bilarna i rondellen. Men då blev det svårt att nå punkten där den separerade cykelbanan började. Det var som om man förväntades trolla sig dit. Det kunde inte jag, så jag fick plöja genom lera och vattenpölar i diket mellan bilarnas och de gåendes väg.

När jag kom dit, såg jag också en orange skylt som ledde enbart gående tillbaka mot centralen. Så stycket från rondellen och hit verkar alltså inte vara menat för cyklister. Det är ett mysterium hur man vill att cyklister ska nå fram till början av den skyltade G|C-banan.

Lerdike före gc-banan

Lila skylten och G|C-banan hägrar bortom lerpölen. En orange skylt informerar endast gående om vägen tillbaka till centralen.

Sedan var det bara att följa den iordningställda G|C-leden. Fast jag hamnade intuitivt på fel bana. Normalt leds cyklister närmast biltrafiken, men här skyltades banorna av någon anledning tvärtom. Det kändes ovant. En annan konstighet var att banan hade streckad mittlinje, som om det var en ren cykelbana. Och efter en kort sträcka fanns plötsligt GC-skyltar för oseparerad trafik trots att den streckade linjen i marken fortsatte som om inget hänt. Resten av vägen ända till Kilsgatan tror man är oseparerad, men från andra hållet är banan skyltad separerad nästan hela vägen. Detta behöver förstås också ensas.

Leden förlorade så småningom mittlinjen och blev helt anonym, men fortsatte med byggstaket på bägge sidor. Sedan leddes man ut på en lång raka vid Kilsgatan.

Lång raka vid Kilsgatan

Man leddes ut på en lång raka vid Kilsgatan.

Där hindrades jag plötsligt av en slang som hängde i luften tvärs över banan. Att köra runt var omöjligt. Jag fick klämma mig under slangen. Om det hade funnits lila markeringar som visat att det lila stråket hade gått någon annanstans hade jag inte hamnat här. Men efter slangen kunde jag cykla Kämpegatan till Gullbergsstrand.

Slang över c-banan

Att lämna banan här var omöjligt pga nivåskillnaderna. Det var bara att ta sig under slangen.

Tillbaks till centralen
Sedan följde jag den krokiga Gullbergs Strandgata i riktning mot centrum. Vid Vikingsgatan såg jag en likadan lila skylt som uppmanade mig att vika av åt vänster och följa dess väg mot centrum. Längre bort rakt fram fanns en orange skylt som talade om att Gullbergs Strandgata kommer att stängas av. Valet var enkelt.

Lila skylt mot centralen

Lila skylt pekar över Gullbergs Strandgata mot den trånga husknuten.
Den orange skylten om avstängning anas längre bort.

Återigen leddes man alltså över ett övergångsställe och sedan genom en lång och mycket smal passage mellan en husfasad och ett byggstaket på f.d. Vikingsgatan. Var det verkligen lämplig att cykla här? Å andra sidan, vi skulle inte få plats att passera varandra om jag ledde min cykel och mötte någon här. Att cykla långsamt var enda sättet. Om man inte ska cykla här lär man få enorma omvägar som rimmar illa med trafikdirektörens ”cykeln ska då vara prioriterad”.

Jättesmal gc-bana

Att leda cykeln och samtidigt få möte här var inte att tänka på.

Jag hamnade så småningom på samma separerade GC-bana över E45 som jag tidigare cyklat åt andra hållet. Men åt det hållet fanns ingen som helst GC-skylt förrän nästan i slutet på hela sträckan. Så trafikanter från olika håll ges olika uppfattning om hur banan är tänkt. Jo, vid senare inspektion hittade jag en G|C-skylt redan vid Kilsgatan, men man kommer till skylten bakifrån och rundar den tätt inpå i 180 grader för att komma vidare, så man ser inte budskapet.

Vid lerpölen blev det åter besvärligt. Jag hittade dock ett alternativ – en kort vägsnutt till en byggväg som 5 meter senare ledde mig ut i stora rondellen. Där fick jag cykla bland cirkulerande bilar i mer än ett halvt varv för att nå centralstationen.

Slutsatser

 • Mycket bra att skapa en led för gående och cyklister genom denna byggbarriär.
 • Mycket bra att leden är gen, och oftast även slät.
 • Ta bättre hand om cyklisterna. De kan inte finnas bara på vissa delar av leden.
 • Ensa all info så att alla trafikanter från alla håll får samma uppfattning.
 • Markera var leden går överallt där det finns risk att man väljer fel väg.
 • Blockera inte leden med t.ex. slang i luften utan att fixa alternativ väg.
 • Vissa delar av leden är helt galet smala.

De punkter som beskriver brister är på intet sätt unika för just denna omledning. Jag har sett dem många gånger förr och även skrivit om dem. Jag tror att det behövs en checklista vid planering och besiktning av omledningar för gående och cyklister i allmänhet. Förhoppningsvis kan mina slutsatser bidra till en sådan checklista och till ständigt förbättrade omledningar för gående och cyklister. Det må vara trångt ibland, men det måste ändå vara tydligt, genomtänkt och respektfullt. För vi vill ju att så många som möjligt ska gå och cykla, speciellt under byggtiden när trafikutrymmet är begränsat.

Bra omledningar för cykel i tider av byggkaos kan grunda nya och hållbara vägvanor.

Tillägg 9/5: Ber TK om kommentarer
Jag skickade artikeln till Trafikkontoret och bad om kommentarer.

Tillägg 23/5: Ny provcykling
Jag kollade lila stråket i tisdags den 21 maj vid lunch. Det mesta var oförändrat, men jag noterade följande:

 • Den orange konen med pil mot Holmen har rests upp.
 • GC-skylten i Holmenändan har vikt sig.
 • Slangen har lyfts så att man nu kan cykla under den.
 • Den supersmala gången utefter fasaden på återvägens början är nu bil-bred.
 • Skyltad avstängning av Gullbergs Strandgata gällde uppenbarligen inte gc(!)

Fortfarande lika oklart om även första delen av lila stråket välkomnar cyklar. Fortfarande svårt att från rondellen nå lila stråket trots att man ser att det där finns cykelskyltar. Det ser inte ut att finnas någon lucka i byggstaketet mellan körbana och GC-leden, men vågar man cykla in på den ”inburade” körbanan från rondellen så hittar man efter ett tag en öppning.

Skyltningen på Gullbergs Strandgata borde på något sätt ha talat om att avstängningen inte gäller gående och cyklister. Först när jag fick se en karta på nätet insåg jag att det trots skylten gick att cykla under Götaälvbron.

Idag den 23/5 fanns ett par ytterligare lila skyltar närmare centralen där det definitivt är både gång- och cykelbana, så det blir allt klarare att lila led även är för cykling trots de detaljer jag förut pekat på som kunde antyda motsatsen.

Jag har ännu inte fått annat svar från Trafikkontoret än ett automatiskt kvitto.

Tillägg 3/6: Led cykeln??

Led cykeln, men varför?

Varför ska cykeln ledas vid Kilsgatan? Den upphängda slangen syns i bakgrunden.

På sträckan längs Kilsgatan där det hänger en slang över cykelbanan har det nu i båda ändarna satts upp en stor skylt med texten ”Led cykeln”. Någon förklaring ges inte, och något behov av att leda kan jag inte heller se. Ett staket gör den fria ytan smalare, vilket snarast ökar behovet av att cykla för att ta mindre plats. Jag drar mig till minnes vad Göteborg skrev i sin handlingsplan för cykel 2013:

Skylten ”För din säkerhet led cykeln” ska inte längre förekomma utan ersättas med en mer pedagogisk skylt.

GC-skylten i närheten som hade vikt sig redan vid min förra koll ligger fortfarande ner.

Tillägg 13/6: Ny cykelsymbol målad
Idag såg jag att det tillkommit en cykelsymbol på det som bara var markerat som gångbana på min första bild ovan. Här finns alltså inte längre några motstridiga tecken på om man får cykla in på det lila stråket eller ej. Tack för det!

Ska man sedan cykla på övergångsställena vid rondellen? Att den orange skylten ”Holmen” varken har gång- eller cykelsymbol får väl anses betyda att den gäller bägge.

Men en liten bit bortom rondellens norra sida finns fortfarande en orange skylt åt andra hållet med texten ”Centralstationen” som bara riktar sig till gående.

GC-bana blir bara gångbana?

Här leds gående vidare av den orange skylten. Men cyklisterna då?

Eftersom den målade G|C-banan från Holmen upphör just där, blir det förvirrande att de som skyltat bara förväntar sig att gående vill komma vidare till centralen. Cyklisterna kan inte gå upp i rök här. De borde få samma stöd som gående. Ta bort skyltens gångsymbol eller ordna en alternativ väg för cyklisterna!

Tillägg 1/7: Om gjorda förbättringar
I min Lila omledning förbättrad har jag redovisat hur det såg ut i slutet av juni och därefter. Den får ta över min kategorisering ”Väntar på besked”.

Det här inlägget postades i Förslag, Omledningar, Provåkning. Bokmärk permalänken.

6 svar på Lurig lila omledning

 1. Pär N. skriver:

  Tack för ett grundligt efterforskat och välskrivet inlägg, som vanligt.

  Enligt inlägg på trafiken.nu är det lila stråket tänkt för gående: https://trafiken.nu/goteborg/arkiv/2019/februari/fargade-strak-visar-snabbaste-vagen/

  Givetvis undrar man varför det inte finns något motsvarande för cykel, som ju som du så riktigt påpekar skall prioriteras i byggskeden i ”cykelstaden” Göteborg.

  Vägvisningen för cykel som pekar in på en väg där man inte får cykla är tyvärr typisk för ”cykelstaden”.

  • admin skriver:

   Stort tack, Pär!

   Jag läste texten i Trafiken.nu. Den inleds med en stor bild där man ser en lila skylt, en G|C-skylt och en cykelbana med målad mittlinje. Att den lila leden inte ska användas av cyklister är en svårdragen slutsats utifrån denna bild.

   Den efterföljande texten talar om att underlätta för gående. Cyklister nämns inte alls, de varken välkomnas eller hänvisas någon annanstans. Det verkar helt enkelt inte finnas på kartan. Detta trots att man för ett par år sedan haft ett projekt i området för utlåning av elcyklar för att få dem som arbetar där att börja ta sig till jobbet med cykel.

   Här finns förbättringspotential!

   • Pär N. skriver:

    Helt klart är det så! Det är långt mellan ord och handling i ”cykelstaden” Göteborg.

 2. admin skriver:

  I Trafiken.nu finns också en beskrivning och en karta över hur man kan gå, cykla och köra motorfordon när Gullbergs Strandgata nu stängs av under Götaälvbron. Den lila leden (svart på kartan) anges vara avsedd för både gående och cyklister, men inte innefatta det första stycket – gångbanan från centralen till lerpölen. Så cyklister verkar vara hänvisade till att cirkulera bland bilarna i den tvåfiliga rondellen för att komma till och från denna led.

  • Pär N. skriver:

   Länken ovan funkar tyvärr inte.

   Men knackar man in adressen själv förundras man över varför färgerna hur gångtrafik respektive gång- och cykeltrafik är valda så att de knappt går att skilja åt på kartan. Men varför vara tydlig?

   • admin skriver:

    Tack för att du upptäckte den felaktiga länken. Fixad nu. Och visst. Jag hade mycket svårt att se skillnad på deras G- och GC-färg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *