Lila omledning förbättrad

Igår cyklade jag åter på det lila stråket. Nu har det tillkommit nya märkningar – dekaler i banan på flera ställen som talar om att lila stråket är avsett för både gående och cyklister och vilken riktning som leder vart. Det är utmärkt information för både gående och cyklister. Men några problem kvarstår.

Om lila stråket
Lila stråket erbjuder en möjlighet för gående och cyklister att ta sig igenom byggkaoset mellan centralstationen och Gullbergsstrand i Göteborg. Att göra det lätt att cykla i en stad under massiv ombyggnad är strategiskt, inte bara för dess ambitioner att få fler att börja cykla, utan även för entreprenörerna som har mycket lättare att avvara lite yta för cykelvägar än stora arrangemang för bilvägar genom byggkaoset.

Här är en karta som orientering:

Karta lila stråket 190627

Lila stråkets mest intressanta del och en av dess stora lila skyltar.
Streckat parti har cykelbanors typiska streckade mittlinje. Karta från Hitta.se.

Jag granskade stråket första gången i början av maj, se Lurig lila omledning. Nu har en del förändrats.

Nya informativa dekaler

Lila stråkets dekal

Så här ser de nya lila dekalerna i banan ut. De finns både för cyklande och gående och har placerats ut i par på strategiska ställen längs stråket. Just denna finns vid centralstationen ca 20 m före lila skylten på bilden nedan.

Problemet är att detta nya informationslager på några ställen motsägs av de tidigare.

Stora skylten väljer bort cyklister

Lila stråkets skylt bara för gående?

Lila skylt vid centralen mot Vita huset. Är lila stråket bara avsett för gående?

I bilden ovan ser man den stora lila skylten till höger. Den har nu kompletterats med gå-symbol men ingen cykelsymbol. Där man letar efter en cykelsymbol gapar det tomt, som om den var medvetet utelämnad. Och visst letar man, eftersom man 20 m innan passerat dekaler som leder både cyklister och gående fram till denna skylt. Förbryllande.

I själva banan finns både gång- och cykelsymbol, så det är åtminstone inte förbjudet att cykla just här. Och gör man det, hittar man strax lila dekaler som guidar även cyklister att fortsätta och sedan även att svänga ut på övergångsstället över Bergslagsgatan vid bussen i bilden ovan.

Separerad med en streckad mittlinje?!
På andra sidan Bergslagsgatan visar både lila dekaler, vita symboler i banan och en blå skylt bredvid att man ska gå till vänster och cykla till höger om den streckade linjen.

Lila stråket är GC-separerat

Dekaler, symboler och skylt separerar g|c. Här är det massiv och samstämmig info.

Streckade linjer ska egentligen inte användas för att skilja gångbana från cykelbana. De anger mittlinje för dubbelriktade cykelbanor och är en signal till gående att de befinner sig på en ren cykelbana. Just i denna punkt med alla andra indikationer kommer säkert de allra flesta att utan närmare eftertanke tolka linjen som separator mellan gående och cyklister trots att den är streckad och inte heldragen som den borde.

Fast 25 m senare upplöses separeringen av en skylt trots att den streckade linjen fortsätter.

Oseparerad fast separerad

Lila stråket Oseparerat?

Banan blir oseparerad trots att den streckade linjen fortsätter.

Vad ska den streckade linjen betyda nu? Den som går i sina egna tankar men 100 m senare plötsligt lägger märke till att det finns en streckad linje mitt i banan måste tolka det som en dubbelriktad cykelbana. Där ska man enligt en ny lagparagraf egentligen gå till vänster. Beroende på åt vilket håll man går kan det sammanfalla eller stå i konflikt med den separering som var skyltad från början (och som även är skyltad i banans andra ända).

Den oseparerade skyltningen verkar egentligen bara gälla den korsande vägen för byggtrafik, eftersom en likadan skylt finns från andra hållet just där. Men det finns inga återställande skyltar, så den man möter någonstans utefter leden har en annan bild av vad som gäller än man själv. Jag förstår inte varför det har satts upp oseparerade skyltar och varför ingen ansvarig upptäckt det på flera månader trots min anmälan den 9 maj. Har byggtrafikkorsningen skyltats av ett annat gäng utan kontakt med dem som ordnat lila stråket?

Ta bara bort de oseparerade skyltarna på portalen, eller byt dem annars mot separerade skyltar som anvisar rätt trafikslag till rätt bana så försvinner motsägelsen. Alla trafikanter som ska samarbeta med varandra blir gladare om de får samstämmig info om vad som gäller.

Från banans andra ända vid Kilsgatan finns också en separerad g|c-skylt, så hela lila stråket är uppenbarligen tänkt att separera gående från cyklister. Men den skylten har sedan mitten av maj legat omkull och ingen har gjort något åt det sedan dess.

Lila straket: Fallen skylt

Omkullslagen g|c-skylt ända sedan mitten av maj.

Slutsats
Lila stråket har förbättrats och ambitionerna är bra, inte tu tal om det. Men det saknas en helhetssyn på en del ställen. Det är inte alltid mängden av skyltar som är avgörande, utan att de som finns är samstämmiga och riktar sig till alla trafikantslag som behöver veta.

Tillägg 1/7: Stolpe rest
Vid en koll idag såg allt likadant ut förutom den omkullslagna g|c-stolpen som blivit rest. Foten var försedd med en extra tyngd för att bättre hålla den stående.

Tillägg 10/7: Dekaler lossnar
Dekaler i banan lossnar. Två av fyra för cykel är försvunna, bl.a. den viktiga vid rondellen där man från centralen ska svänga ut på övergångsstället istället för att fortsätta åt öster. Där är även gångdekalen halvt loss. Anmält via Cykelstaden igår.

Tillägg 27/10: Den motsägelsefulla skyltningen fortfarande oförändrad
De oseparerade skyltarna vid den korsande vägen för byggtrafik är fortfarande inte åtgärdade trots min anmälan redan den 9 maj. Jag har fått höra från Trafikverkets vakter i området att det kan vara omöjligt att ändra uppenbara brister i omledningar för gående och cyklister därför att Trafikverket kräver tre månader för att ändra i en TA-plan, även vi mycket små ändringar, och därför inte ens vill ta emot sådana anmälningar.

Jag har svårt att tro det pga oerhört mycket bättre erfarenheter från arbetena vid Hagastationen, men något är det uppenbarligen som hindrar att denna så onödiga motsägelse rättas till, eller att jag får en förklaring på varför det faktiskt anses vara en bra skyltning.

Tillägg 28/11: TK har fixat sin del, men inte TrV
Två stora lila skyltar i Centralen-området har nu kompletterats med cykelsymboler efter en dialog mellan mig och TK under denna månad. Skyltarna visar nu att lila stråket mot Gullbergsstrand är tänkt både för cyklister och gående . Stort tack!

Men mina upprepade försök att få Trafikverket att ta bort motsägelserna i skyltningen vid bygginfarten har ännu inte gett någon som helst respons. Hela banan är skyltad g|c, dvs separerad, men vid bygginfarten skyltas den konstigt nog oseparerad. Och avsaknad av återställande g|c-skyltar orsakar motsägelse överallt utom just på bygginfarten.

Tillägg 4/5 2020: Även TrV fixade sin del
Så småningom hade även TrV korrigerat sin skyltning. Senare stängdes hela stråket pga ny etapp i byggarbetena, så ärendet blev överspelat.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Beröm, Förslag, Omledningar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.