Hur fort cyklar folk?

Cyklisters hastighet är ett ofta återkommande ämne i trafikdiskussioner. Ett exempel finns på en Yimby-tråd med början vid tredje inlägget. Jag bestämde mig för att göra en mätning av cyklisters och gåendes hastigheter för att få bättre pejl på läget.

Plats och mätmetod
Tvärs över Heden i Göteborg går en bred, rak och separerad gc-bana som många använder på väg till och från sina jobb. Jag ville mäta på en plats där det finns många trafikanter, men där de inte hindras av korsningar eller av att vara i vägen för varandra. Valet föll därför på ett ställe ungefär mitt på denna sträcka.

Med vatten från en PET-flaska gjorde jag två streck tvärs gc-banan som start- och mållinje för tidtagning. Mätsträckan var 3,95 m lång. Jag filmade trafiken över mätsträckan från sidan. Hemma kunde jag sedan stega ruta för ruta för att klocka tider på 1/30 sekund när.

GC-hastighetsmätning på Heden

Två cyklister på väg ut ur mätsträckan som avgränsas av de två fuktstrecken. Jag filmade från höger ett stycke utanför bild.

Mätningen
Mätningen gjordes tisdag den 11 juni 2013 under 15 minuter kl 8:05–8:20. Då passerade 155 cyklister och 54 gående i det soliga men inte särskilt varma vädret. Alla var vuxna i arbetsför ålder, säkert på väg till sina jobb.

I följande diagram visas hastigheten för alla trafikanterna i den ordning de passerade:

GC-hastighetsdiagram

Röda pluppar visar cyklisternas hastigheter och gröna trianglar de gåendes.

Alla fotgängare gick ungefär lika fort. Femtio av dem höll en hastighet som avrundas till 5 eller 6 km/tim. Bara en gick långsammare, strax under 4 km/tim, och hon var djupt försjunken i sin mobilskärm. De tre snabbaste gick närmare 7 km/tim.

Cyklisterna hade större spridning i hastighet. Nästan alla låg mellan 15 och 30 km/tim. Inom detta fält körde alltså de snabba dubbelt så fort som de långsamma. Medelhastigheten för alla cyklande var 21,5 km/tim. (Det skiljer bara 1,5 km/tim från vad NTF mätte bland pendlare på cykelbanan mellan Malmö och Lund 2012.)

Det är ett brett gap mellan den snabbaste fotgängaren och den långsammaste cyklisten.

Gångfart var 5 – 6 km/tim. Cykelfart var 15 – 30 km/tim

GC-hastighetsmätning, filmruta före möte

En bildruta från min mätfilm. Mannen till vänster är den näst snabbaste av alla gångare, medan cyklisten bara håller strax över medelhastighet. Vems huvud kommer först till den vänstra mätlinjen? Klicka på bilden för att se var cyklisten är när den gående nått linjen.

 

Funderingar
På den korta sträcka som jag bevakade fungerade trafiken exemplariskt hela tiden. Alla höll sig på sina egna banor, även de som hade ögonen på sina mobiler. Ingen hindrade någon annan. Ingen behövde plinga. Ingen verkade oroad. Utrymmet räckte för att två par cyklister som cyklade i bredd kunde möta varandra, vilket också skedde vid ett tillfälle. Den film jag tog kan få vilken dramaturg som helst att somna. Den är lika gullig som en propagandafilm i någon förljugen diktatur. Men det är precis så här gc-trafiken borde fungera.

Att alla höll sig på sina banor berodde nog i hög grad på att det fanns tillräckligt med utrymme och att det var så mycket trafik att man hela tiden var påmind om att den fanns. Jag tror inte att trafikanternas medvetande var särskilt engagerat i detta, det bara fungerade ändå tack vare de yttre faktorerna.

Max 30-skylt med barnvagnMax 30-skylt med barnÄr 30 km/tim hög fart? Det frågar sig bl.a. Johannes Westlund i den nämnda Yimby-tråden. Han påminner om att det är ”den lägsta statligt skyltade hastigheten, den hastighet som skyltas utanför skolor där barn rör sig mitt i stressig trafik på morgonen”. Vad är det då som gör att vi uppfattar en bil i 30 som långsam och ofarlig, men en cykel i 30 som snabb och farlig trots att det krävs vikten av femton cyklar med förare för att komma upp i vikten av en enda bil?

Förmodligen beror det rätt mycket på trafiksituationen och på ren psykologi. På en klart markerad cykelbana borde 30 inte vara något konstigt. Men kanske tar vi som gångtrafikanter inte alltid cykeln riktigt på allvar. Ibland gör inte heller utformaren det. Byt ut cykeln på cykelbanan mot en bil i samma fart på samma bana. Bygg bara om separationen till normal gata/trottoarstandard. Då tror jag de flestas upplevelse av hög fart skulle försvinna i intet.

Men ju fler bilar i min 30 vi kan byta mot cyklar i max 30, desto bättre för både staden och hälsan. Givetvis måste man alltid anpassa sin hastighet till omständigheterna. Men staden måste också anpassa omständigheterna till de trafikslag som den helst vill ha. Den trafiksituation som rådde vid min mätning var rena drömmen.

Jag noterade också med intresse den stora spridningen i olika cyklisters hastighet. Den visar på behovet av utrymme för omkörning så att alla cyklister kan samsas utan bekymmer. Stadens begränsade ytor räcker förstås inte till för det överallt, men det bör åtminstone finnas så ofta det är möjligt längs cykelstråken. Där Avenyn korsar Allén finns numera en intressant innovation. Den upphöjda, gatstensbelagda skiljeremsan mellan cykelbana och kollektivfil möter cykelbanans nivå så att omkörare lätt kan utnyttja denna annars döda yta. En bild på det finns sist i min artikel Idé för lättare omkörning.

Se även:
● CyCity: Fältstudier av cykelstaden, sid 9 om cyklisternas hastighet längs olika stråk

Det här inlägget postades i GC-separering, Mätning. Bokmärk permalänken.

15 svar på Hur fort cyklar folk?

 1. Gbgcyklaren skriver:

  Lite egen statistik:

  Jag har haft ett otal hastighetsmätare på cykeln genom åren – jag har lätt för att tappa och ha sönder dem. Om alla visat precis korrekt vet jag inte. Jag vill minnas att jag nån gång kommit upp i över 60 nerför en backe. När jag cyklade nerför en backe i närheten av Angered under cykeltävlingen Göteborgsgirot i maj, noterade jag 57 km/h på min nuvarande cykeldator. Racer-cyklisterna cyklade dock ännu snabbare (jag cyklade på min MTB). Min medelhastighet under första halvan av loppet var 27 km/h och under andra halvan 23 km/h (total sträcka ca 6,5 mil).

  Om det inte är motvind kan jag på körbana och öde cykelbanor rätt så enkelt trampa upp i 40 km/h, men dock sällan hålla den en längre stund om det inte är medvind. Det kan ligga kring 30 km/h (25-35) i snitt, om nu cykeldatorn stämmer (den skiljde sig något när jag jämförde med GPS i mobilen för ett tag sedan).

  Till mitt jobb är det 15 km. Vid två tillfällen mätte jag tid och hastighet etc med GPS i mobilen. Vid nåt tillfälle var medelhastigheten inkl alla rödljus 18 km/h, och vid nåt annat tillfälle 23 km/h. Beror ju på väder och årstid. Tiden varierar från 38 minuter till runt en timme.

  Jobbpendlarstatistik:
  http://gbgcyklaren.com/2012/june/statistik-over-min-cykling-fran-jobbet-till-h.html

  Jämförelse GPS och cykeldator:
  http://gbgcyklaren.com/2012/august/cyklade-jag-verkligen-i-180-kmh-i-dag.html

 2. Erik Sandblom skriver:

  Mycket bra jobbat med mätningen! Det är f ö samma resultat som i Köpenhamn.

  Vilket 5km/h-intervall var populärast? De flesta kanske cyklar mellan 18 och 23 km/h? Eller vad säger dina data?

  Cyklister får grøn bølge på Østerbro og Amager. Politiken

  • admin skriver:

   Bra gissat där! När jag korrekt avrundar hastigheterna till hela km/tim är det fyra hastigheter som sticker ut: 19, 20, 21, 22 km/tim. De utgör tillsammans 43 % av alla cyklister.

 3. Linda skriver:

  Verkligen intressant!
  Frågan som hänger i luften om fartbegränsning av cykeltrafiken kan också relateras till stans definition av cykelfart(sgata), 15-20km/h. I din korta undersökning verkar cykelfart vara 15-30 med mest tyngd på 15-25, vilket är en mycket stor spridning jfrt 15-20. Vi har olika kategorier cyklande med olika tempo och för alla är det mer attraktivt att cykla om man inte hamnar i konflikt med dem som cyklar i nära halva/dubbla tempot. Jag tror därför framför allt på möjligheten att köra om i båda riktningar i våra cykelbanor om vi ska ha kapacitet att klara en ökad och ändå säker cykling.

 4. Johan skriver:

  Det är ju en rätt kort sträcka och inte speciellt empirisk för hur större delen av stadens cykelvägar ser ut. Detta är ju ett av de stråk där just interaktionen mellan fotgängare och cyklister just är som intensivast och därför får man ju endast en bild av hastigheter när det är just sådana platser. Det finns många mätningar i ämnet och alla får ju olika värden pga vilken sträcka man valt, hur lång sträckan är och om det bara är aktiv rulltid (utan rödljus etc) eller om det är det totala med stopp. Jag själv mätte mina 8 km till jobbet under 3 månader och fick fram ett snitt på 24km/h inkl. rödljus och stopp. Toppfart under denna mätning var 47km/h utanför Stena-terminalen (bra medvind etc). Det är trevligt att du uppfattar trafiksituationen exemplarisk då denna sträcka är en av de jag undviker just pga det kaos det brukar vara mellan cyklister och fotgängare, men det kan ju vara olika hur man uppfattar situationen. Ett i mina ögon stort problem när det gäller cyklister i trafiken i Göteborg, kanske i Sverige, är bristen för att de cykeln som ett fordon utan mer som något trevligt sätt att ta sig fram. Trafikvett bland cyklister är ganska långt och de utgör oftare mer problem än fotgängare IMHO. Även den rätt bakåtsträvande idén att ha gång- och cykelbanor integrerade är ett problem för att få cykeln som ett realistiskt alternativ, och istället bör man ha cykelfiler i vägen för att både cyklister och bilister ska få ökad respekt för det som ett fordon. Göteborgs stads egendomliga idéer om hur cykelbanor ska korsa bilvägar är också ett mysterium, där det ofta är snäva svängar och ologiska sido spår istället för så kallade cykelboxar ( som kräver ganska lite byggnation, bara lite färg).

  • admin skriver:

   Jag uppfattade situationen som exemplarisk just under mätningen på den 4 m långa mätsträckan. Det är så filmen ter sig för mig när jag nagelfar den. Vad som samtidigt hände längre bort vet jag inte. Men jag har sett betydligt sämre beteenden på sträckan, speciellt vid tider då cyklarna kommer mer sporadiskt och därför blir mer oväntade.

   Annars är mitt allmänna intryck av hela Vasagatans gc-bana att gående och cyklister håller sig mycket bättre på sina banor där än på många andra ställen. Sen kan man ha åsikter om banans kvalitet, men det är en annan sak.

 5. Det är förbryllande detta med hastigheter. 30 väldigt relativa kilometer i timmen.

  Jag skulle säga att cykelbanan är representativ för hur det är att cykla utanför centrala delarna av Göteborg. Kan tänka mig ungefär samma siffror längs cykelbanan längs med E20Ö och Delsjövägen till exempel. Heden är lite speciell eftersom staden upphör på ömse sidor och skapar då den här fina för cykelforskningen ideala uppsättningen för att mäta på vad man kanske kan kalla *obehindrad cykeltrafik* utan att lämna centrum.

  Vad som jag tycker framkommer är dels behovet av tillräckligt bred cykelbana, men kanske framför allt behovet av att fotgängare får det utrymme de behöver. Fotgängare vill kunna gå 3-5 personer i bredd. Funkar inte det så går fotgängare ut i gatan på lågtrafikerade platser och ut i cykelbana där sådan finns. Om fotgängarna får det utrymme de behöver så fungerar interaktionen fotgängare/cyklist fint. Det känns inte självklart att vi ska vika sisådär 80 procent av gatans yta för plåtburkar som transporterar en person per plåtburk och knö in allt annat på resten. Det är dags att tänka om när det gäller ytfördelningen i staden.

  Hur som helst, intressant forskat! Jättekul att få ta del av resultaten!

 6. Guy skriver:

  In the UK there is a move towards 30km/h in towns which is supported by the phrase ”Twenty is plenty” (20 mph ~ 30 km/h)

  Tretio är tillräckligt?

  Is there something to gain by the majority of current cyclists, and also those who may be tempted to start, by cycling supporters agreeing that cycling over 30 km/h should be tackled? With the underlying assumption that any action to limit cycle speed should of course go alongside limits to all vehicles in the city of 30 km/h?

  As well as winning a reduced difference between car and bike traffic, we could also limit the difference between the fastest and slowest cyclists. A difference that puts off many potential new bike riders in the city.

  • admin skriver:

   Most cyclists don’t have a speedometer and don’t know how fast they go (downhill for instance). This makes speed limits in numbers difficult to implement. But I think it’s very important that all road-users do their best to respect eachother. It should make high cycle speeds possible when the conditions are very good, but only then. Of course it’s stupid to scare newbies off instead of welcoming them.

   I often try to get eye-contact to prepare for secure interaction, and to nod my head and steer to show when I intend to let someone pass before me. That someone is often a pedestrian, but sometimes even a car! It is a real pleasure for both parties whenever such communication works.

 7. Erik Johansson skriver:

  Har du denna rådata kvar, det vore kul att ha en kopia lokalt.

  [Trafikistan har svarat via e-brev]

 8. Erik Sandblom skriver:

  Fyra år senare är detta fortfarande ett av mina favoritinlägg på alla cykelbloggar!

  Och mönstret bekräftas i en VTI-studie. De har dessutom studerat uppför- och nedförsbackar. I en av backarna skiljer det i genomsnitt 10 km/h mellan uppför och nedför (Vallaskogen, se figur 21 på sidan 40!).

  Studien kan laddas ned här: Cyklisters hastigheter: Kartläggning, mätningar och observation. VTI

  • admin skriver:

   Tack för det! Ja, den har kommit till användning många gånger. Och konceptet var rätt enkelt. Ett par PET-flaskor med vatten, en kamera och en massa enbildsbläddring i filmen. Jag lärde mig själv en hel del om cyklisters och gåendes fart på kuppen. Det gällde bara att få ändan ur vagnen, vilket jag lyckligtvis fick den gången.

   Ska kolla VTI-studien. Och det kan de som läser detta också göra. Jag hade äran att få prata en hel del med Anna Niska på Cykelmässan. Hon fick på papper det som sedan blev mitt menyval ”Index” för att hitta i min blogg.

 9. Erik Sandblom skriver:

  Här kommer lite mer från VTI, daterat januari 2020!

  Att sänka cyklisters hastighet på cykelbanor: acceptans, konsekvenser och förutsättningar
  Genomsnittlig punkthastighet hos cyklister på sträcka ligger vanligtvis runt 20 km/h med få som cyklar snabbare än 30 km/h. Reshastigheten som inbegriper stopp och väntetider är oftast lägre. För att uppnå målen om god tillgänglighet och ökad cykling bör cyklister erbjudas en hög reshastighet. Situationer där det är motiverat att begränsa cyklisters punkthastighet är vid dålig sikt, i anslutning till vägarbeten, på gångytor eller cykelbanor förbi t.ex. skolor. Fasta hinder, ojämnheter, avsmalningar eller skarpa kurvor för att begränsa cyklisters hastighet bör inte användas eftersom de bidrar till högre olycks- och skaderisk.

 10. erik skriver:

  aldrig att snitthastigheten över sträckan ligger på 20kmh, då får du ligga på kan jag säga som snittar 35kmh på en 3 mils landsvägs träcka.

  Jag har själv mätat och jämfört, cyklar jag 25kmh blåser jag i princip förbi varenda en nästan.

  Gissar snitthastigheten över en viss km i stan inte är mer än kanske 13-17kmh.
  Kom ihåg att många har kärringcyklar och liknande. Har själv cyklat kärringcykel och de väger ofta kring 20kg samt går tungt att cykla på. jag snittade 24kmh på en 18kmh sträck förut med en sån och man får ligga på då. Är det nån backe så drar det ner snitthastigheten otroligt mycket

  • admin skriver:

   I denna artikel talar jag bara om marschfart, dvs vilken fart man vill hålla om inga yttre faktorer påverkar. Snittfart på längre sträcka är något helt annat.

   Göteborg har i sitt cykelprogram angett att högsta klassens cykelbanor, pendlingscykelbanorna, ska dimensioneras för 30 km/h och därmed medge en snittfart på 20 km/h. Det kommer förstås många inte att hålla, men infrastrukturen ska möjliggöra det. En viktig faktor är omkörningsmöjligheterna så inte den långsammaste cyklisten bestämmer farten för alla. En annan viktig faktor är att trafiksignalerna inte förstör möjligheterna för dem som håller 30 för att få medelfart 20 km/h.

   Du kan läsa min artikel Rött ljus i onödan. Där anger jag i avsnitt ”Tillägg 7/5 Provcykling” vilken medelfart jag fick på en 2 km sträcka i stan några gånger med min standardcykel med 7 inbyggda växlar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *