Mina punkter inför 2035

Jag har läst remissutgåvan av Göteborgs trafikstrategi 2035 och tycker verkligen att den innehåller många bra tankar. Imponerande är också att Göteborg förutom beprövade remissinstanser även bjuder in allmänheten att lämna remissvar. Om man känner att man själv är med och bygger katedralen, så är man nog också mer beredd att försvara den och acceptera en del olägenheter längs vägen mot målet.

Mina synpunkter
I nio tidigare inlägg här på bloggen har jag formulerat ett antal synpunkter på sådant som jag anser borde förbättras i trafikstrategin. Här är mina synpunkter:

Viljestyrd planering – kräver bra styrmedel för att bli bättre än prognosbaserad.
Korta avstånd – grundläggande för strategin, men då måste motkrafter övervinnas.
Smidigare vägarbeten – idag struntar de ofta i de påstått åtråvärda cyklisterna.
Förtur även för cykel – längs vissa leder behöver de prioriteras framför gående.
Bättre GC-samarbete – klaga inte på cyklister om gåendes brister ignoreras.
Är gång effektivast? – det påstås, men jag är ganska säker på att det inte stämmer.
Hållbart trots tillväxt – hållbar betyder ömsom allt, ömsom inget. Vad gäller?
Möts spårsystemen? – samplanera spårvagn, västlänk och höghastighetståg.
Tre definitioner – jag föreslår ändringar för att göra dem mer användbara.

Alla reaktioner har varit välkomna
Den 24 juni la jag samman synpunkterna till ett remissvar och skickade in det. Jag har fått lite spontana reaktioner som har stöttat mig eller hjälpt mig se mina synpunkter från andra vinklar än mina egna. Det har lett till en del förbättringar innan inskickandet. Nu hoppas jag bara att mina ansträngningar och er hjälp i någon mån kan bidra till att göra trafikstrategin riktigt bra.

Remisstiden gick ut den 30 juni 2013. Självklart kan det vara intressant att fortsätta diskutera ämnena, även om nya synpunkter inte längre kan skickas in som remissvar.

Kvitto från Göteborgs Stad 8/10
Tack för dina synpunkter på Trafikstrategin för Göteborgs Stad

Du har skickat in synpunkter på Göteborgs Stad Trafikstrategi för en nära storstad. Vi som jobbar med detta är mycket tacksamma för alla synpunkter och vi jobbar nu intensivt med att behandla synpunkterna och ta fram en beslutsversion av Trafikstrategin. Trafiknämnden får ta ställning till beslutsversionen av Trafikstrategin vid sitt möte den 18 december i år. Då kommer den också att finnas tillgänglig på vår hemsida www.goteborg.se/stadsutveckling2035 .

Vänliga hälsningar
Sofia Hellberg, projektledare Trafikstrategi Göteborg

Tillägg 13, 14/1 2014: Strategin publicerad som förslagshandling
Sofia meddelade att förslagshandlingen Trafikstrategi för en nära storstad offentliggjordes idag och att Trafiknämnden behandlar den på torsdag, även om bordläggning är att vänta innan man är mogen att gå till beslut. Den finns nu här.

Sammanfattningar av alla remissyttranden och kommentarer till några synpunkter som många tagit upp finns publicerat i Trafikkontorets rapport 1:11:2013.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Beröm, Förslag, Trafikstrategi 2035. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Mina punkter inför 2035

  1. Krister Isaksson skriver:

    Minst sagt ett imponerande arbete du lagt ner, ska försöka återkomma med ev. synpunkter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *