Bättre GC-samarbete 2035

Remissutgåvan av Göteborgs trafikstrategi 2035 vill motivera till ett ökat ansvarstagande i trafiken. I mitt remissvar tänker jag fråga om man även kommer att adressera gående och cyklister, och i så fall hur (inskickat 24 juni). Jag tror att det vore verkningslöst att bara begära ansvar av den ena parten. Vad tror ni?

Remissutgåvan i en ruta på sid 39:
Vi ska motivera till ett ökat ansvarstagande i trafiken.

Skrivningen ovan leder mina tankar till de många klagomål man kan se om gående i cykelbanan och cyklister som cyklar hänsynslöst på trottoarer och övergångsställen. Det vore bra för alla om förståelsen och hänsynstagandet i dessa situationer kunde förbättras. Både gående och cyklister behöver bli mer medvetna om sin del av ansvaret. Strategin uttalar en ambition att motivera till ökat ansvarstagande, men utan att berätta vilka de vill adressera. Innefattar det även gående och cyklister? Hur ska man i så fall gå tillväga med det?

Om den frågan besvaras jakande, är det viktigt att förklara om man är beredd att rikta sig både till cyklister och gående, eller om man hoppas kunna förbättra samarbetsklimatet mellan dem genom att kritisera cyklisters felsteg men negligera gåendes ansvar. Detta val är avgörande. Så här skriver Skatteverket om människors samarbetsvilja, som i deras fall gäller viljan att betala skatt, men som är betydligt mer grundläggande än så:

Skatteverkets rapport 2005:1 ”Rätt från början”, sid 6:
Normer styr i hög grad människors beteende […] En person väljer att samarbeta och bidra till gemensamma nyttigheter om andra gör det. Det handlar alltså om ett villkorat samarbete. Normerna har utvecklats genom evolutionen och är både socialt inlärda och biologiskt nedärvda.

 Tillägg 13/6
Jag såg nyligen att även Stockholms länspolismästare Mats Löfving resonerar på detta sätt. Så här stod det i Polisens artikel den 6 maj 2013:

– Attityden i trafiken är viktig, vi tittar på hur cyklisterna beter sig i trafiken men även hur övriga trafikgrupper beter sig mot cyklisterna, en ömsesidig respekt är nyckeln till en trafiksäker miljö.

Det här inlägget postades i Förslag, Lagmakten, Trafikstrategi 2035. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Bättre GC-samarbete 2035

  1. admin skriver:

    Jag såg att Stockholms länspolismästare Mats Löfving resonerar likadant som jag gjort i detta förslag. Nu citerar jag hans uttalande och ger länk till källan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *