GC-flöden på Södra Vägen

Södra Vägens norra sida byggdes om 2014 för att dubbelrikta cykelbanan. Det fick flera effekter varav många positiva. Men nu fokuserar jag på två ställen där jag mätt gc-flöden före och efter ombyggnaden. På ett ställe blev det riktigt illa.

Bakgrund
Södra Vägen i Göteborg är en viktig led för cykelpendling från Mölndalshållet i söder och Kålltorp-Örgryte mm i öster in till centrum. Hösten och vintern 2014 byggdes g|c-banan på gatans norra sida om mellan Korsvägen och Heden.

Innan jag visste hur det skulle bli, föreställde jag mig hur det borde göras om man vill uppnå Göteborgs anvisningar för dubbelriktade cykelbanor i stadens egen Tekniska handbok. Det har jag presenterat i Södra Vägens nya cykelbana.

Jag har mätt gc-flöden på två ställen i juni 2014 som en ”före-mätning” i avsikt att kunna jämföra med nya mätningar vid samma årstid när ombyggnaden var klar och invand bland trafikanterna. Den ena före-mätningen gjordes den 2-10 juni 2014. Den är beskriven i GC-räkning vid Södra vägen 22. Den andra gjordes den 17-18 juni på det smalaste stället nära Engelbrektskorset och Heden, vid Södra Vägen 2. Den publiceras inte förrän nu.

Södra Vägen 22 vid spårvagnshållplatsen Berzeliigatan

Mätplatsen vid Södra Vägen 22

Den ombyggda g|c-banan vid spårvagnshållplats Berzeliigatan i juni 2015. Cykelbanan har fått ett par decimeter av gångbanan för att kunna göras dubbelriktad.

Vid både före- och eftermätningen stod jag bakom spårvagnshållplatsens staket och bevakade den lilla remsan som är rödmarkerad på bilden och som utgör en syftad fortsättning på gången ut från porten Södra Vägen nr 22. Jag bokförde minutvis alla cyklister och gående som passerade där och noterade om de höll sig på sin egen bana eller ej. För enkelhets skull bedömde jag bara fötter och däck, och struntade i att styren och armar kunde inkräkta på fel bana.

Först lite pliktskyldig rådata för 2015 (c=cyklister, g=gående):

 • Tis 9/6 från kl 8:16: 140 c och 57 g på 30 minuter. (0 c och 1 g fel)
 • Tis 9/6 från kl 12:20: 53 c och 127 g på 32 minuter. (0 c och 11 g fel)
 • Tis 9/6 från kl 17:13: 181 c och 294 g på 39 minuter. (1 c och 11 g fel)
 • Tis 9/6 från kl 20:40: 44 c och 170 g på 30 minuter. (0 c och 10 g fel)
 • Ons 10/6 från kl 07:50: 247 c och 70 g på 40 minuter. (0 c och 0 g fel)
 • Fre 12/6 från kl 12:09: 58 c och 305 g på 42 minuter. (0 c och 15 g fel)
 • Mån 15 jun från kl 12:38: 37 c och 189 g på 22 minuter. (0 c och 9 g fel)
 • = Totalt: 760 c och 1212 g på 235 minuter. (1 c och 57 g fel)

I pers/tim och grupperat på morgon-, lunch- och två kvällstider blir det:

Diagram för Södra Vägen 22

Flöden vid mina före- och eftermätningar nära Berzeliikorset i juni 2014 och 2015.

Diagrammen visar flödena omräknade till pers/tim för att bli jämförbara. År 2014 cyklade 99,2 % av alla cyklister på rätt bana. Men 0,8 % cyklade på gångbanan och i motsatt riktning mot vad den smala cykelbanan var avsedd för. De väjde över på gångdelen för att inte konfrontera normala cyklister. I vänstra diagrammet syns de som tunna röda strimmor i två diagramstaplar.

År 2015 var cykelbanan dubbelriktad och jag såg då bara en enda cyklist som kom in på trottoarsidan. Hen märks inte i efter-diagrammet.

Däremot är det tydligt att gåendet i cykelbanan har ökat – knappast på morgonen när cykelflödet är stort och gångflödet ganska litet, men vid alla övriga tider. Jag ser flera orsaker som kan bidra:

 • Efter morgonrusningen växer relativa antalet gående.
 • Gångbanan är smalare än tidigare och cykelbanan bred och slät.
 • Nivåskillnaden mellan gång- och cykelbana har tagits bort.
 • Man går mer i grupp till lunch och på kvällen – i bredd och utan koll utåt.

Gåendet i cykelbanan har ökat från 2 till 4,7 %. Jag tycker det var fel att ta bort nivåsepareringen. Och egentligen borde inte gångbanan utan den onödigt breda spårvagnshållplatsen ha släppt till bredd. Men när man byggde den tänkte man inte så, och sen var det antagligen för dyrt att ändra. Om cyklandet ökar så som Göteborg vill, och om lastcyklar blir vanligare, kommer man knappast undan denna fråga bara för att man duckat denna gång. Och var rädd om gångstråket vid de mysiga restaurangerna! Det är välanvänt och värdefullt för stan, så det borde inte klämmas åt.

Mellan diagrammen är banornas bredder före och efter ombyggnaden illustrerade i grått. Flödesskalan tjänstgör även som breddskala där 100 motsvarar 1 m bredd. Krav på banbredder för gc anges med gult märke (normal standard) och rött (låg standard) enligt Trafikkontorets tekniska handbok 2014:2 > Planering > Utformn > GC > Typsektion. Cykelbanan når alltså inte upp till låg standard, men ligger nära.

Jag cyklar här varje morgon och kör ofta om andra cyklister på den öppnare sträckan närmare Korsvägen, men aldrig här. Bredden räcker för att mötas, men knappt för att köra om någon som man inte har ögonkontakt och tätt samspel med. Och jag har ändå bara en vanlig smal cykel.

Södra Vägen 2 vid Engelbrektsgatan och Heden

Mätplatsen vid Södra Vägen 2

Den ombyggda g|c-banan nära korsningen med Engelbrektsgatan och Heden i juni 2015. Cykelbanan har fått hela 0,7 meter av gångbanan för att kunna dubbelriktas. Det räcker ändå inte för att den ska få ha mittlinje. För gående återstår nu bara 1,3 m fri bredd utanför elskåpet. och ännu mindre vid en fet stolpe strax innan.

Först pliktskyldig rådata för både 2014 och 2015 (c=cyklister, g=gående).

 • 2014: Tis 17/6 från kl 12:10: 31 c och 160 g på 31 minuter. (0 c och 20 g fel)
 • 2014: Tis 17/6 från kl 17:36: 71 c och 164 g på 23 minuter. (4 c och 18 g fel)
 • 2014: Ons 18/6 från kl 8:08: 120 c och 47 g på 30 minuter. (4 c och 0 g fel)
 • 2015: Tis 10/6 från kl 12:15: 54 c och 233 g på 40 minuter. (0 c och 90 g fel)
 • 2015: Ons 11/6 från kl 8:20: 131 c och 47 g på 31 minuter. (0 c och 8 g fel)
 • 2015: Ons 11/6 från kl 12:07: 59 c och 207 g på 33 minuter. (0 c och 91 g fel)

I pers/tim och grupperat på morgon-, lunch- och kvällstider blir det:

Diagram för Södra Vägen 2

Flöden vid mina före- och eftermätningar nära Engelbrektskorset i juni 2014 och 2015.

Här har jag gjort väldigt få mätningar, och en kl 17-mätning saknas tyvärr helt för 2015. Men de långa mörkgröna staplarna i högra diagrammet visar ändå med all tydlighet att den stora reduktionen av gångbanans bredd har skapat översvämning av gående på cykelbanan, åtminstone lunchtid. Då gick drygt 200 i timmen på gångbanan plus runt 150 på cykelbanan. Man kan gissa att något liknande inträffar kl 17.

Jag kom i samspråk med en restaurangägare som sa att det har blivit tufft för personer som lämnar restaurangen och nästan direkt hamnar i cykelbanan där det kan vara snabb trafik. Speciellt barn som skyndar före sina föräldrar kan råka illa ut.

Mellan diagrammen är banornas bredder före och efter ombyggnaden illustrerade i grått. Mina markeringar av Trafikkontorets krav på banbredder (gult märke för normal standard, rött för låg) visar att både gång- och cykeldelen ligger långt under gränsen även för låg standard. Det är riktigt illa för en så viktig gc-pulsåder.

Jag anser att det är orimligt att kollektivtrafiken just här breder ut sig på två egna parallella fält för samma riktning. Hela vägen från Korsvägen och hit har de klarat att köra på ett led. Göteborgs trafiksignaler prioriterar kollektivtrafik. Då kan man ge grönt i en enda kollektivfil oavsett om ett kollektivfordon ska rakt fram eller svänga vänster. Rakt fram innebär då visserligen en knix för bussar, men det ersätter bara den knix de gör idag direkt efter hållplatsen för att ta extrafilen i besittning.

Många gående vid Södra Vägen 2

Ge gående den yta de behöver och flytta bilarna en fil så det blir plats för en cykelbana som åtminstone följer 2014 års normala standard. Jag anser att bussar gott kan samsas med spårvagnar bortom deras kantsten mitt i gatan.

En sådan ändring skulle ge rejält utrymme för både gående och cyklande, minska konflikter mellan dem och göra detta restaurangstråk mycket trevligare.

Tillägg 29/8 2017: Ny cykelräkning
Jag har märkt att det är glädjande många morgonpendlande cyklister på min väg till jobbet numera. Idag tisdag ställde jag mig att räkna under 20 min från kl 8:13 vid Södra Vägen 22. Omräknat i pers/h och jämfört med max morgonflöde från räkningarna ovan var det:

 • 474 cyklister/h jämfört med 370 den 10/6 2015. En ökning med 28 %.
 • 87 gående/h jämfört med 114 den 9/6 2015. En minskning med 24 %.

Cyklandet hade alltså ökat och gåendet minskat. Tänk om ett antal gående (kanske från närmaste hållplats) nu har börjat cykla till jobbet istället! Kul, men det är att dra väldigt höga växlar på någon enstaka stickprovsmätning. Mätningen antyder i alla fall ett ökat cyklande, vilket stämmer med den känsla jag haft senaste tiden. Bara en sån sak! Kanske upplagt för lite konfirmeringsbias här, men ändå.

83 % av cyklisterna körde i riktning in mot stan. Inte en enda trafikant var på fel bana. Cyklisterna hade ingen anledning och var tillräckligt många för att det skulle vara uppenbart för gående att det var en cykelbana.

Jag såg bara tre lådcyklar. Inga barn cyklade. Man hoppas att barn visst cyklar, men att de bara inte har vägarna förbi just här i innerstan.

Det här inlägget postades i Förslag, GC-separering, Kollektivtrafik, Mätning. Bokmärk permalänken.

2 svar på GC-flöden på Södra Vägen

 1. Jarno skriver:

  Dina siffror överensstämmer med mina upplevelser då jag cyklat längs stråket oberoende av tid på dygnet.

  Jag har sedan jag köpte årskort på Liseberg cyklat dit en del under sommaren för att se vissa artister och när det varit mer än halvfullt på Liseberg har dessa GC-banor varit helt katastrofala att ta sig fram på. Jag gillar restaurangstråket och det hade verkligen varit bättre om man lät fotgängarna inspektera restaurangmenyerna utan att de behöver oroa sig för att vara i vägen för cyklar.

  • admin skriver:

   Mina redovisningar av egna mätningar tenderar att bli rätt långa texter. Jag är glad att du orkat igenom den här och att dina egna erfarenheter dessutom stämmer med min slutsats.

   Man kan ju inte bara se trafik ur ett ego-perspektiv. Men det tror jag varken du eller jag gör.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *