Till Next Stop 2035

Projektet Next Stop 2035 ”Var med och forma framtidens kollektivtrafik” handlar om utveckling av framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille på 20 års sikt. Jag har två synpunkter som jag både delger Next Stop och ventilerar här.

Synpunkt på Next Stops quiz
Utvecklingen av framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille på 20 års sikt är en stor och långsiktig fråga som hänger ihop med hur hela vårt samhälle ska fungera, och exempelvis hur Göteborg ska formas som stad.

När jag besökte Next Stops webbplats ledde förstasidans huvuduppmaning Tyck till! raka spåret in i en quiz:

Nextxtop 2035 quizfråga 1

Första frågan i Next Stops quiz.

Första frågan var alltså om det viktigaste för mig är att bussen/spårvagnen/tåget går ofta, eller att jag slipper byta. Det kunde jag inte svara på eftersom jag i första hand har ett hållbarhetsperspektiv. Jag menar att det viktigaste på 20 års sikt är att förtäta samhällen och förkorta människors dagliga reseavstånd. Det måste bli möjligt för fler att gå och cykla, och betydligt färre borde pendla mellan ett samhälle där de bor och ett annat där de jobbar.

Det är lite som att fråga någon som är bekymrad för övervikt i samhället om hen föredrar en stor läsk på morgonen eller flera små under dan. De svarsalternativ som bjuds är alltför ledande.

Staden bör domineras av människor och verksamheter, inte av ett ständigt växande transportmaskineri. Maskinellt resande behövs, men det får inte svämma över alla ytor så att det tränger undan stadens mänsklighet. Utspridning av människor ger långa resor och det är inte en hållbar lösning på vare sig bostadsbristen, hälsan eller livsmiljön. För mig är detta alltför viktigt för att jag ska kunna tänka bort det när jag ombeds se 20 år framåt i tiden. Därför kan jag inte svara på fråga 1.

Problemet med quizzen är att man måste svara på fråga ett för att få se fråga två. Jag kom inte vidare och kunde alltså varken se eller ge respons på resterande 12 frågor – jag nådde s.a.s. aldrig quizzens next stop. Därför tycker jag istället till här, och samtidigt via den e-postadress som projektet ger i sin flik ”Kontakt”.

Synpunkt på linbanor
Det är intressant att Göteborg vill pröva kollektivtrafik med linbanor. Det verkar dessutom vara tänkt att man ska kunna ta med sig sin cykel. Med tanke på svårigheten att bygga cykelbroar över Göta älv är detta ett viktigt försök på vägen mot ett hållbart resande och ett inlemmande av Hisingen i Göteborg. Det är också mycket värdefullt att pröva kollektivtrafik som inte skapar stora barriärer i stadsrummet.

Förslaget består av tre separata linbanesträckningar. Jag ser två skäl till att de tre systemen bör vara kompatibla med varandra. Det enkla skälet är att gondoler och annan utrustning då kan flyttas mellan dem. Man kan bl.a. ha enstaka specialgondoler som ibland behövs här, ibland där. Service och reservdelshållning blir också billigare.

Men på sikt finns också ett annat skäl. Kompatibla linbanor gör det möjligt att knyta ihop systemen. Då blir stationerna knutpunkter som medger förgrenad trafik. En gondol kanske vänder medan nästa fortsätter till ett av de andra områdena. Givetvis skulle det kräva datoriserad planering så att det finns plats för en gondol på nästa lina när den ska vidare mot en ny destination. Men dagens datorer är kraftfulla. Ruttplanering och JIT är också väl utvecklade områden. Jag tror att Göteborg skulle kunna väcka intresse om vi kan demonstrera ruttplanerade linbanegondoler.

Respons värdesätts
Jag vill väldigt gärna ha respons från Next Stop 2035 på dessa två synpunkter. Responsen redovisar jag gärna här om den är av allmänt intresse och den som svarar inte kräver annat. Kommentarer från läsare är förstås också mycket välkomna. Göteborg, Mölndal och Partille 2035 ligger i våra händer.

Tillägg 29/10: Svar från Next Stop 2035
Hej Rolf, och tack för dina synpunkter.

Du har naturligtvis rätt i att samhällsplanering och sociala mönster spelar en minst lika stor roll som tekniska lösningar i form av transportsystem när det gäller att skapa mer hållbara städer. Vilka resor vi gör och hur vi gör dem beror på var vi väljer att bo, var arbetstillfällen, fritidsaktiviteter och service finns, var våra vänner bor etc.

Utifrån det ska vi erbjuda en så bra kollektivtrafik som möjligt och göra det så enkelt och attraktivt att cykla och gå som möjligt – ett fokus på de korta resorna (och att få dem att blir fler) är viktigt. Det ligger ingen motsättning i att så att säga hantera symptomen, samtidigt som man jobbar med orsakerna.

Dialogen NextStop2035 handlar om hur kollektivtrafiken i stadsområdet ska utvecklas, givet de satsningar på den regionala trafiken som redan är på gång.  Det finns så ett antal ”systemfrågor” som vi vill få in synpunkter på. En är om vi ska ha många direktlinjer som leder till glesare turer, eller om vi ska ha ett nätverk med fler bytespunkter och hög turtäthet. Webbdialogen har ett antal sådana antingen-eller-frågor, vid sidan av mer endimensionella frågor.

Planeringen för linbanor är rätt långt gången, även om inga beslut är fattade. Utgångspunkten är att ha ett och samma koncept för alla linjer baserat på beprövade tekniska lösningar. Det finns mer att läsa på på För liv och rörelse.

Linbanornas styrka är att överbrygga tydliga barriärer, som älvar och trafikleder, alltså relativt korta sträckor där restidsvinsten, trots en relativt låg hastighet, blir betydande. Det är den rollen de flesta urbana linbanor har – ett komplement till övrig kapacitetsstark kollektivtrafik. Den höga turtätheten gör att ett byte mellan exempelvis spårvagn och linbana inte kommer att upplevas som ett stort hinder. Det gör att man mellan stora bytespunkter/linbanestationer kan bygga det mest optimala systemet, vilket inte behöver vara just linbana.

Det är en intressant tanke med ett eget nät av sammankopplade linbanor, men alltså inget staden planerar för just nu. Din fråga besvaras lite mer utförligt i den information som lämnas till Trafiknämndens möte nu på torsdag (29 oktober), se fråga 2 i länkade dokumentet TN§233/15: Info från projekt ”Etablera linbanor i Göteborg”.

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Kollektivtrafik. Bokmärk permalänken.

5 svar på Till Next Stop 2035

 1. Lars K skriver:

  Jag var tvungen att kolla igenom frågorna trots att jag bor i Stockholm och såg att man i slutet måste fylla i postnummer innan svaren skickas in. Du kan med andra ord lugnt titta igenom frågorna även om de är i flera fall väldigt ledande och mer eller mindre omöjliga att svara på.

  • admin skriver:

   Tack för rapporten, Lars! Lustigt nog fyllde jag samma dag i en löneenkät från facket med diverse frågor om min anställning, förmåner mm. Där var man väldigt noga med att ge ett övrigt-alternativ på varje fråga så att ingen skulle fastna eller tvingas svara med en lögn.

 2. HannaO skriver:

  I t.ex. Berlin finns S-Bahn och U-Bahn. Tunnelbana (U-Bahn) tycks rätt uteslutet i Göteborg, men Ett S-Bahn-liknande system borde vara möjligt. Ibland ovan jord, ibland under, hög turtäthet men långt mellan stoppen, och inte minst: möjlighet att ta med cykeln ombord. Ett sådant system påminner om en hybrid mellan det som i undersökningen kallas högbana och det som kallas snabbspårvagn.

  • admin skriver:

   Ja, jag tror att en attraktiv och tillgänglig stadsmiljö kräver planskild kollektivtrafik av något slag. Jag har åkt med S-bahn i Berlin, och en gång även med de hängande spårvagnarna ”schwebebahn” i Wuppertal.

   S-bahn är mycket praktisk fär kollektivresenären men går ofta på ett slags höga ”Berlinmurar” inne i stan som blir barriärer på marknivå. Ibland är det långt mellan undergångarna, fast så måste man ju inte bygga idag. Att det blev så beror nog på att man övertog gamla banvallar för vanlig järnväg.

   Schwebebahn är ett annat alternativ till spårvagn som går fritt från alla rödljus och trafikstockningar. Bra i stadskärnan men troligen overkill utanför, där det finns plats att lägga spår på marken. Den straffar alltså glesa samhällen. Wuppertals gamla bana från 1901 går i 60 km/tim. Den kan t.o.m. ta ombord mindre elefanter, även om den som fick åka med 1950 blev skraj, sprängde väggen och hoppade av.

   • HannaO skriver:

    Hängande spårvagnar låter ju spontant rätt fantastiskt för mig som närmast dagligen upplever viss friktion då alla trafikslag ska blandas på samma smala yta (t.ex. Brunnsparken). Har för egen del inte helt gett upp idén om en bilfri innerstad heller, den kanske borde återupplivas?

    Jag hörde f.ö. av mig till Next Stop 2035 med följande synpunkter:

    ”Jag saknade en del frågor om hur cykling och kollektivtrafik kan kombineras. Exempelvis:
    Är du beredd att betala mer för att kunna ta med cykeln ombord? (Ja, men inte som nu i form av en dyr enkelbiljett på pendeltågen, utan ett månadskort med cykeltillägg.)
    Är du beredd att stå hela resan om det innebär att det finns mer plats för cyklar på fordonen? (Ja, vad sägs om särskilda cyklistvagnar på vissa sträckor?)”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.