Bussar som kör åpet

På många gator i Göteborg har filer reserverats för buss. Syftet är naturligtvis att effektivisera kollektivtrafiken, minska biltrafiken och förbättra miljön. Men hur används dessa reserverade fält? Borde de ha blivit cykelbanor istället? Titta på följande bilder från Göteborgs centralstation, tagna under 17 minuter idag vid lunchtid. Döm sedan själva.

Bussars filval vid Burggrevegatan

Burggrevegatan som går utefter centralstationen. Detta är spelplanen med bilfil, bussfil och busshållplatsficka. Observera att det går en heldragen vit linje mellan bil- och bussfilen.

Bussars filval vid Burggrevegatan

Kl 12:16: Gul express SWA262 tar bilfilen hela vägen trots att bussfilen är helt ledig.

Bussars filval vid Burggrevegatan

Kl 12:18: Rosa express WRO412 tar bägge filerna samtidigt hela vägen. Ingen slipper här fram, här fram.

Bussars filval vid Burggrevegatan

Kl 12:24: Buss 519 CRX904 svänger brant ut från hållplatsen och håller sig sedan just så mycket över den heldragna linjen så att bilar inte kan passera.

Bussars filval vid Burggrevegatan

Kl 12:24: Strax efteråt kommer Grön express TAN718 som kör mitt emellan filerna precis hela vägen.

Bussars filval vid Burggrevegatan

Kl 12:29: Blå express BXY937 svänger brant ut från hållplatsen, hoppar över bussfilen och heldraget för att helt lägga beslag på bilfilen.

Bussars filval vid Burggrevegatan

Kl 12:33: Gul express CEF984 kör hela vägen i bilfilen och låter bussfilen gapa tom. Här syns också tydligt att linjen fortsätter vara heldragen i kröken fram till ljussignalen.

Funderingar
På 17 minuter såg jag alltså sex bussar som helt eller delvis tog bilfilen och lämnade bussfilen öde. En buss var tredje minut gjorde därmed gatan enfilig istället för tvåfilig. Fyra av dessa sex bussar bröt ohämmat den heldragna vita linjen.

Bussarna gjorde likadant på andra sidan vägen där fördelningen bilfil, bussfil och busshållplatsficka är densamma. Om bussarna nu inte använder sin bussfil är det mycket angeläget att göra om den till cykelbana istället. På denna gata är cyklisterna idag väldigt åsidosatta, ja faktiskt helt bortprioriterade. Vi har mycket svårt att cykla runt centralen.

Till sist får vi väl trösta oss med en bild på en buss som anstränger sig för att bevara både lagmaktens och medtrafikanternas förtroende, och som kör snyggt och prydligt i den fil som är reserverad för bussar:

Bussars filval vid Burggrevegatan

Kl 12:27: Rosa express WLJ302 var professionellt placerad i bussfilen, till skillnad från sin rosa kollega kl 12:18.

Denna buss var inte ensam om att köra så här föredömligt, men det var tyvärr alltför många som stack ut genom att köra åpet, både i strid med lagen och till hån för medtrafikanterna som ju inte får ta den lediga bussfilen istället.

Om den överblivna filen överlämnas till cyklisterna kanske den blir bättre utnyttjad?

Tillägg 29/10: Fråga till Västtrafik
Kl 10 skickade jag en webbfråga till Västtrafik där jag beskrev det åpna körandet kortfattat, listade mina observationer och frågade efter deras ståndpunkt i dessa körsätt. Jag hänvisade till denna artikel för bilder och sa att jag gärna lägger in deras svar här.

Tillägg 1/11: Cykling i bussfilen
Får man cykla i bussfilen på denna plats? Robert påpekade i en kommentar nedan att en sådan regel finns.

Det körfält som är längst till höger i färdriktningen men samtidigt avsett för fordon inklusive cyklar på Burggrevegatan är vänster fil, bilfilen (TrF 3 kap 7 §). Man får visserligen cykla i ett körfält för fordon i linjetrafik om det är beläget till höger i färdriktningen (TrF 8 kap 2 § 1 st), men ligger denna bussfil längst till höger? Det hänger på om fältet för stannande bussar räknas eller inte (se Vägtrafikdef för körfält). Om det högraste fältet hade börjat senare än bussfilen skulle det ha varit lättare att se det som en parkeringsficka och därmed motivera cykling i bussfilen.

Borde man kanske förtydliga att cykling tillåts i denna dåligt utnyttjade bussfil? Flera bussar föredrar ju bilfilen istället. I San Francisco använder man en särskild markering för detta, inte minst för att få motorfordonsförarna att ta mer hänsyn till cyklisterna:

San Francisco: Vägmarkering inbjuder cykel

Gröna cykelmarkeringar i körbanan på Market Street i San Francisco.

Det liknar tanken bakom Göteborgs cykelfartsgator.

Tillägg 2/11: Transportstyrelsen svarar om cyklisters filval
Jag redovisar min fråga och deras svar i Cykla i buss- eller bilfilen?.
Däremot väntar jag fortfarande på svar från Västtrafik.

Tillägg 30/11: Påminnelse till Västtrafik
Efter en månads väntan e-frågade jag dem om ett första livstecken och en grov uppskattning av när jag kan få svar. Jag vill hellre vänta på ett bra svar än att få ett svävande svar från någon som inte vet. Att jag skrev min artikel och kontaktade dem redan dagen efter observationerna var för att de skulle ha möjlighet att tala med berörda förare medan allt var i färskt minne.

Men jag fick ”Olevererbart” som svar på en adress som jag vet att Transportstyrelsen använde så sent som i september. Så nu försöker jag få kontakt via deras Facebooksida.

Då fick jag respons, och det visade sig att jag fått ett ärendenummer tidigare, fast utan förklaring vad ärendenumret hörde till. Jag vet fortfarande inte när svar kommer, men nu har vi i alla fall kontakt.

Tillägg 1/12: Goda exempel
I en kommentar nedan ifrågasattes om gatuutrymmet verkligen räcker för att bussar ska kunna respektera heldragna linjer. Därför gick jag ut på lunchen idag och knäppte några bilder till.

Måste bussar köra grensle över linjen mellan buss- och bilfilen av utrymmesskäl om det står en annan buss inne på hållplatsen? Det gjorde ju bl.a. Grön express på bilden från kl 12:24 ovan.

Bussars filval vid Göteborgs central

Kl 12:22: En buss vid hållplats, en Grön express kör om och en bil ligger utanför.

På denna bild ser man att bussar inte har stora marginaler i sina filer. Hållplatsfilen har i princip ingen marginal alls. Men för vanliga bilar är bilfilen rymlig. Här kommer en omkörande Grön express som nästan helt håller sig i bussfilen. Den behövde alltså inte köra med halva bussen i bilfilen, vilket skulle ha hindrat bilen i sin fil.

Måste bussar vid hållplatsen direkt tvära ut över heldraget till bilfilen om de ska nå en vänstersvängande bussfil som börjar ett stycke längre fram? Det gjorde bl.a. bussen i bilden från kl 12:29 ovan.

Bussars filval vid Göteborgs central

Kl 12:31: Denna buss som startat från hållplatsen korsade inte bilfilen förrän heldraget upphört och nådde ändå den nya bussfilen som växer fram t.v.

Är det mycket biltrafik kan det vara svårt för bussen att få en lucka i bilfilen. Den kan inte ligga i sin fil med fart och vänta på det, för den tillåtna bytessträckan är kort.

Svårigheter finns alltid vid tät trafik, och då krävs verkligen samspel. Det underlättas sällan av förare som tar lagen i egna händer. Men i hela denna artikel finns ingen situation med tät trafik.

Tillägg 8/12: Svar från Västtrafik
Idag fick jag följande svar:

Tack för att du hörde av dig till oss på Västtrafik gällande att förarna framför sina fordon på ett vårdslöst vis på Burggrevegatan.

Vi har påpekat för trafikbolagen att de måste följa gällande trafiklagar. Bussfilen behövs i högtrafik och är ett mål för Göteborgs stad så att kollektivtrafiken kan prioriteras. Bussfilen får även trafikeras med moped klass II samt cykel om inte cykelbana finns i anslutning.

Vi uppskattar att du tog dig tid att meddela oss vad du tycker. Du hjälper till att göra oss bättre.

Eftersom de svarat att de har talat med trafikbolagen om saken dristar jag mig att inte bara omkategorisera min artikel från ”Väntar på besked” till ”Besked”, utan även till ”Åtgärdad”. En eloge till alla chaufförer som redan innan varit noga med trafikreglerna, plus de som börjar ta allvarligare på dem nu.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Besked, Beteende, Förslag, Kollektivtrafik. Bokmärk permalänken.

7 svar på Bussar som kör åpet

 1. HannaO skriver:

  Det behövs verkligen en cykelbana där. Ett av de största cykelmysterierna i Göteborg, är vad som händer med cykelbanan bakom Post-hotellet. Det finns en med pil tydligt markerad cykelfil in mot Drottningtorget, och där efter upphör cykelbanan, trots att det är gott om plats på båda sidor om hotellet för att anlägga en sådan. På sidan där spårvagnarna går är trottoaren 3-4 meter bred, och på sidan med buss- och biltrafik finns alltså en underutnyttjad bussfil. Jag har frågat staden hur de tänkte, och fått svaret att det är tillåtet att cykla i bilvägen förbi centralen. Visst, men det är inte tillrådligt.

  • admin skriver:

   Jag har också cyklat från Odinsgatan mot Posthotellet och sett samma sak som du, tagit bilder och kommer kanske att beskriva de mystifierande utformningarna här i en artikel så småningom.

 2. Robert Anderson skriver:

  Ganska vanligt att körfälten inte används.

  När man åker 16 mot Högsbohöjd så stod bussen alltid i kön i allmänna körfältet.

  Misstänker att de gör det för att kunna åka in säkert, de fordon som är i det allmänna körfältet ska ju även de in i cirkulationsplatsen, och hinner de in före bussen, så har ju bussföraren väjningsplikt.

  Kan det vara liknande här? Att man har väjningsplikt när man lämnar bussfilen, och då endast kan åka om man blir insläppt.

  Cykelbana förbi centralen behövs nog. Har testat olika alternativ. Körfältet utanför brukar resultera i att bilförarna bakom tutar. (Där har det kanske blivit bättre nu? Om bussfilen är längst till höger så får man ju cykla i den filen, om inget annat är skyltat.)

  Och förbi brunnsparken på cykelbanan. Men den var ofta fullbellagd av gående med resväska.

  Smidigaste jag hittade, beroende om var man kom, var över drottningrorget, svänga upp på vägen när det var grönt, stanna vid övergångstället, och sedan använda den smala passagen till cykelbana.

  • admin skriver:

   De illustrerade filvalen och byten över heldraget handlar nog ofta om att få egna fördelar. Men samtidigt är det viktigt att bidra till en god samspelskultur, att bygga upp en goodwill som gör att andra också vill hjälpa till. Det är inte lätt. Men motsatsen är jättelätt – att bryta ner samspelsandan och såra vänligt sinnade medtrafikanter. Tillit är som ett korthus, svårt att bygga upp men lätt att rasa.

   Du nämnde cykling i bussfilen. Tack för det! Det fick mig att lägga till ett avsnitt om just det i artikeln.

 3. Niklas skriver:

  På bild 5 måste bussen (grön express) låna bilkörfältet annars skulle den kört in i den bussen som står på hpl! Kommer ju en skarp höger sväng där som buss filen följer! På bild 6 när du tycker att bussen kör ut skarpt för och struntar i bussfilen. Det är förmodligen för att den skall in i den andra bussfilen som kommer direkt till vänster efter högersvängen! Många av bussfilerna är på tok för smala i gbg! Ta reda på fakta innan du lägger upp sådana bilder!

  • admin skriver:

   Det är bättre att vi hjälps åt än skäller på varandra för att var och en inte vet allt själv. Men din invändning väcker frågor:

   -Får man bryta heldraget om det underlättar för en själv att komma dit man vill? Gäller det i så fall alla trafikanter eller bara vissa?

   -Får man köra fordon på vägar som inte rymmer fordonet utan att man bryter mot vägens trafikregler?

   Kanske kan jag gå tillbaks någon dag och kolla om inga bussar klarar att köra om eller göra filbytet utan övertramp. Det vore ett sätt att ta reda på mer fakta.

  • admin skriver:

   Nu har jag tagit reda på lite mer fakta, se mitt tillägg 1/12 i artikeln ovan. Det var kallt, blåsigt och skuggigt att stå där och plåta idag. Men den känslan slipper i alla fall ni som tittar på bilderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.