Väljer unga buss eller cykel?

Nu samlar Trafikkontoret in åsikter från unga mellan 15 och 25 år om hur det är att resa och umgås i Göteborg. Man kan bl.a. lämna synpunkter synligt på nätet, och jag har tittat på hur många det är som talar om buss respektive cykling.

Trafikkontoret lyssnar på invånarna
Jag uppskattar mycket att Göteborg samlar in åsikter från sina invånare om trafik och stadsmiljö. De har under tre år haft kampanjen ”Lätta ditt cykelhjärta”, och den har genererat en stor flod av åsikter. Då fanns under en vecka varje år också ”Cykelhuset” uppställt. Där kunde man slinka in, diskutera med personal och lämna skriftliga synpunkter.

Nu siktar Trafikkontoret in sig på en ny målgrupp. Återigen fanns under den inledande veckan ett litet öppet hus för den som ville diskutera muntligt.

Din-stad-din-röst-hytten

Det lilla huset stod utanför Storan under förra veckan, den 14–19 sep.

Buss eller cykel?
Jag har tittat på åsikterna från unga som var publicerade på Trafikkontorets kampanjsida För liv & rörelse den 22 sep 2015. Det var 148 kommentarer, daterade 14–19 sep.

Vilka transportmedel varje person nämner säger något om hur de färdas och vad som ingår i deras världsbild när det gäller att förflytta sig i stan. Några få talar om mötesplatser och trygghet utan att beröra resandet, men den absoluta majoriteten, drygt 93 %, kommenterar kollektivtrafik och/eller cykling. Hur är då balansen mellan dessa färdsätt?

Fördelning av kommentarer

Andel kommentarer som nämner kollektivtrafik, cykling eller bäggedera.

Cykeln verkar vara det naturliga färdvalet för 5 % men kollektivtrafik för drygt 75 %. Därtill kommer 13 % som kommenterar bägge färdsätten.

Av alla som kommenterar kollektivtrafik tar 45 % upp att den borde utökas, framförallt på natten. Och 22 % tar upp att den är för dyr. Vanliga förslag är också att man borde kunna ladda sin mobil på bussen eller spårvagnen och att den borde ha Wi-Fi.

Funderingar
Vad beror det på att så få unga nämner cykling?

  • Bor de flesta i avlägsna förorter medan allt kul händer i centrum?
  • Är det svårt för en med cykel att följa ett kompisgäng som drar runt på stan?
  • Ser unga det helt enkelt som ute att cykla?
  • Har kollektivtrafiken fångat unga i en bekvämlighetsfälla?
  • Annat?

Kommer våra unga att spontant börja cykla mer när de blir äldre, eller har Göteborg en inbyggd begränsning som kommer att skilja oss från Malmö och Köpenhamn under lång tid?

Vad händer om kollektivtrafiken görs tätare, bekvämare, snabbare, billigare och erbjuder eluttag och Wi-Fi – så som många kommentatorer önskar? Minskar cyklandet? Ökar trafiksystemets kostnader? Får vi mer tung trafik i stan? Driver det fram en ökning av avstånden mellan hem och arbete/skola/mötesplatser? Kan vi trots det få ”attraktiva stadsmiljöer där människor vill bo, arbeta, handla, studera och mötas”? Det är nämligen Trafikstrategins huvudmål för stadsrum.

Hur ska staden utformas så att cykling blir naturligare? Det handlar inte bara om bra cykelvägar och hyrcyklar, utan även om avstånd mellan boenden och dagliga målpunkter. Kan vi förtäta och funktionsblanda så att dessa avstånd minskar ända tills cykling och gång blir ett alternativ? Kan intressanta träffpunkter fördelas bättre på stadens olika s.k. tyngdpunkter som översiktsplan 2020 och Göteborgs strategidokument vill satsa på? Kan det ske utan att det bidrar till ökad segregering?

Nu pågår stora projekt både för infrastruktur och stadsbyggnad i Göteborg. Vad blir deras sammanlagda effekt på cyklandet? Och hur påverkar de pendlandet? Kommer vi sammantaget att få kortare eller längre väg mellan boende och dagliga målpunkter? Kommer trafiken i städerna att bestå mer av cykel och gång och mindre av tung trafik för kollektivresor, eller blir det tvärtom? Tar de styrande ställning i den frågan eller säger de bara undvikande att de vill bägge?

Som ni ser har jag betydligt fler frågor än svar, men det är frågor som behöver ställas hela tiden, både av dem som styr och av oss som tittar på.

Några citat
Till sist vill jag återge några citat ur kommentarsfloden som jag gillar speciellt.

– Emma, 24: Bor i Köpenhamn men åker ofta hem till Göteborg. Är inte speciellt lätt att cykla här, dåligt utmarkerade cykelbanor och folk går i vägen så det är inte speciellt lätt cykla snabbt, man blir stoppad hela tiden. Borde utvecklas!

– Anna, 24: Jag skulle även uppskatta fler ställen att mötas på som ung vuxen. I dagsläget finns det i princip inget att göra om man inte vill sitta på ett fik alt. gå på bio eller liknande. Visst att Göteborg är en trevlig stad att promenera i men det hade uppskattats med fler mötesplatser vid t.ex dåligt väder eller så.

– Malin, 23: Har nyligen börjat cykla och var färd är en ny upplevelse. I Göteborgs innestad (främst Linné) är cykelbanorna ofta smala och i direkt anknytning till gångbanan. För att undvika högst potentiella kollisioner önskar jag, vid ett framtida infrastrukturprojekt, att cykelbanor får ta större plats och på något sätt blir mer skilt från gångbanan.

– Micaela, 22: Göteborg är dessvärre en väldigt segregerad stad där unga sällan möter varandra på de olika offentliga platserna som t.ex Göteborgs innerstad, biskops osv.

Det här inlägget postades i Beröm, Beteende, Kollektivtrafik, Trafikstrategi 2035. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *