Cykling under byggskeden

Göteborg bygger så det knakar. All trafik kommer inte att rymmas i byggkaoset, så fler behöver övergå till att cykla. Men då måste vi nå upp till cykelprogrammets krav på attraktiva omledningar för cyklister. Hur? Det finns redan bra exempel, men de måste bli regel och inte undantag.

Denna artikel är ett samarbete mellan Linda Martinsson och Trafikistans Rolf Broberg.

Höga krav i Cykelprogrammet
Cykelprogrammet skriver om byggskeden:

Cykelprogrammets tidshorisont sammanfaller i hög grad med den planerade byggtiden för flera stora projekt inom det Västsvenska paketet och andra stadsbyggnadsprojekt. … Målet, att öka antalet cykelresor, kvarstår under byggtiden, vilket ställer höga krav på omledningar och tillfälliga cykelvägar samt på vägvisning och information. (sid 61)

De stora byggprojekten i stan kan bli en möjlighet eller ett hot mot ett ökat cyklande, beroende på hur cyklisterna behandlas. Rätt planerat och skyltat kan cykeln framstå som välkommen och det bästa sättet att ta sig fram genom dessa kaotiska områden. Då kan det få cyklandet att öka. Men om cyklisterna behandlas slarvigt kan det få flera att misströsta och cyklandet kan minska.

Goda exempel
Sedan cykelprogrammet trädde i kraft har cykelomledningar ibland visat en högre nivå än tidigare:

 • Vid Östra Hamngatans ombyggnad 2015 inrättades t.ex. en provisorisk, väl skyltad och avgränsad cykelbana på en del av trottoaren (se bloggartikeln Bradålig cykelfartsomledning).
 • Under Stenpirbyggets tidiga skede fanns en asfalterad tillfällig cykelbana som höll den stolta stomcykelbanan ganska intakt och signalerade respekt för pendelcyklisterna, se bild nedan.
 • På Delsjövägen fanns chikaner på cykelbanan vid ett markarbete intill, men de ställdes nogsamt åt sidan så fort arbete inte pågick (se bloggartikeln Tack för agila chikaner). Det var uppseendeväckande bra jämfört med hur chikaner för cyklister brukar skötas.
 • I centrum vid Lilla Bommen markerades nyligen en tillfällig, väl skyltad cykelbana. Man lade t.o.m. tillfällig asfalt på en svårcyklad del med storgatsten. Men det var russin i en omledningskaka som även bjöd på flera bottennapp (se bloggartikeln Orange hänvisning brister). Efter anmälningar förbättrades vissa brister, men samtidigt blev annat sämre.
 • Vissa avspärrningar skyltas i förväg, t.ex. på Vasagatan i höstas. En orange skylt informerar om att arbete kommer att pågå, mellan vilka datum, och hur cykelleden då kommer att påverkas. Då kan de dagliga cyklisterna förbereda sig på att välja annan väg eller avsätta extra tid för sin arbetsresa.
Tillfälliga cykelbanor förbi Stenpirsbygget

Två generationer tillfälliga cykelbanor förbi Stenpirsbygget i maj 2014. När grävandet flyttades, byggdes en andra tillfällig cykelbana och den första stängdes av. Imponerande!

Detta ger intrycket av att cykelprogrammets ambitioner verkligen når ut ibland, men mest som sporadiska glimtar av guld. För oss trafikanter är det svårt att veta om det är väl ställda krav från kommunen eller goda initiativ från entreprenörerna som får detta att hända. Förmodligen är det rätt personberoende, och kontrollmekanismerna är nog ganska outvecklade, i både planerings- och utförarleden.

Ett mindre gott exempel
Vi gör ingen katalog över bristande omledningar. Det är de goda exemplen vi vill att alla ska ha för ögonen. Men här kommer ändå ett litet exempel som inte direkt är av guld.

Omledning vid Övre Husargatan

Övre Husargatan nära Linnéplatsen. ”För din egen säkerhet, led cykeln” genom en väldigt snäv passage utmed byggställningen och runt bygghissen. Foto: Linda Martinsson.

Blockeringen av en viktig cykelbana leder ut cyklisterna på en smal remsa med smågatsten, till en svängfest där sikten är skymd av en bygghiss och där det är trångt att mötas. Lastcyklar och cykelkärror kan inte passera alls. Skyltningen verkade heller inte finnas med i planeringen, eftersom ställningen monterades upp helt oskyltad och skyltar kom upp först en vecka senare. Sedan uppmanades man alltså att leda cykeln trots att man behöver mera bredd när man går bredvid sin cykel och leder den än när man sitter på den.

Genom att istället sätta upp skyltar vid korsningarna närmast före och efter med information om vilka problem som väntar, hade man som cyklist kunnat ta av till cykelbanan på andra sidan vägen för att undvika problemet. Då hade ingen lastcykel lurats att fastna i byggarbetet.

Dessutom hade informativa skyltar kunnat sättas upp innan ställningsarbetet påbörjades med uppgift om vilken tidsperiod cykelbanan skulle blockeras, som faktiskt gjorts vid vissa andra vägarbeten. Då hade många cyklister i god tid kunnat planera för att ta en bättre väg.

Varför ska cykeln behöva lida ”för din säkerhet”?
De flesta cyklisterna kan nog skriva under på att Led cykeln-skyltar bidrar mer till irritation än säkerhet. Dessa skyltar säger egentligen bara att någon har ställt till med ett ospecificerat problem som de inte är intresserade av att lösa. Är skyltens syfte egentligen bara att försöka friskriva dess ägare från ansvar om något skulle hända?

Göteborg fasade ut Led cykeln-skyltarna i sin handlingsplan för cykel 2013, men budskapet har uppenbarligen börjat återkomma.

Och ett till
Vid Nordstans NO hörn, i korsningen Östra Hamngatan / Kanaltorgsgatan är både gång- och cykelbanan avspärrad av ett gatuarbete som pågår under ett helt år, från 28 jun 2016 till 30 jun 2017 enligt en skylt riktad till parkerande bilister.

Bygge vid Kanaltorgsgatan

Gång- och cykelbanan är avspärrad under ett helt år på detta sätt. Foto åt öster från Ö Hamngatan.

Gående utan barnvagn kan kryssa mellan staket, skyltstolpar och trädplantering för att nå en smal passage som normalt är en parkering för handikappfordon. Cyklister måste ta körbanan, vilket kan vara acceptabelt i östlig riktning. Men åt motsatt håll måste man köra bland bilar fast mot trafikriktningen, alternativt korsa dubbelt heldraget för att helt kort köra på andra sidan och sedan åter korsa körbanan. Det verkar inte genomtänkt.

Permobil genom bygge vid Kanaltorgsgatan

En rullstol från öster kan inte kryssa mellan staket, skyltstolpar och trädplantering. Återstår körbanan i fel riktning. Samma sak gäller cyklister. Är detta verkligen i enlighet med TA-planen?

Bra TA-planer och deras efterlevnad är avgörande
Vi har nämnt vikten både av god planering av omledningar för cykel, och av fungerande kontrollmekanismer för att följa upp att dessa fungerar.

Trafikkontoret behöver kontrollera trafikanordningsplanerna (TA-planer) noga, först mot cykelprogrammet, och sedan även mot verkligt utförande genom att provcykla områdena kritiskt från olika håll, i synnerhet för de arbeten som pågår under längre tid. Då kan man upptäcka om det som såg bra ut på planen också fungerar i verkligheten, och om planen verkligen följs. Och går omledningen att förstå så att även cyklister som inte varit på platsen tidigare hittar rätt i alla riktningar?

TA-planer förklaras i Trafikkontorets tekniska handbok.

Det finns nog inget annat sätt än att en kunnig person inspektera per cykel om man vill fånga upp brister och successivt kunna lära entreprenörerna att cykelprogrammets krav på omledningar är viktiga. Branschen har ännu inte förmågan att av sig själv skapa lika självklara omledningar för cykel som för bil. En inspektör som stämmer av slutresultatets funktion mot cykelprogrammets skrivningar kan utveckla hela kedjan till dess allt fungerar bra.

Vi är några cyklande trafikanter med ambition att gynna ett växande cyklande som ibland har följt upp omledningar och anmält brister. Trafikkontoret kan förhoppningsvis ha nytta av sådana anmälningar från allmänheten, men de kan inte överlämna kontrollansvaret på oss. Det är inte att prioritera cykling och bidra till att den ökar i stan. Risken är att en del cyklister tvärtom ser de återkommande bristerna som ett försök att komma undan cykelprogrammet, att det i praktiken är mest modeord utan tyngd.

Som sagt:

Målet, att öka antalet cykelresor, kvarstår under byggtiden, vilket ställer höga krav på omledningar och tillfälliga cykelvägar samt på vägvisning och information. (cykelprogrammet sid 61)

Det här inlägget postades i Beröm, Förslag, Omledningar, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

9 svar på Cykling under byggskeden

 1. HannaO skriver:

  Mycket bra inlägg! Alltid trevligt med positiva exempel och konstruktiva förslag. Hoppas bara de når rätt ögon.

  Att låta en kunnig person provcykla har jag länge tyckt är ett självklart test som varje omledning och varje ny cykelbana bör utsättas för. Förefaller för mig vara ett billigt sätt att undvika dyra missar. Det verkar vara det mest logiska sättet att kvalitetskontrollera genomförda arbeten. En kunnig och cykelvan person bör så klart även tillfrågas innan spaden faktiskt sätts i backen.

  • admin skriver:

   Tack Hanna! Och vår artikel kommer väldigt vältajmat om man tittar i facebbokgruppen ”Cykla i Göteborg”. Där haglar det just nu anmärkningar på bristande omledningar, exempelvis:

   – Kalle Hederos Erikssons välkommenterade tråd om Vasagatan avstängd vid korsningen mot Avenyn och

   – Karl Zanders tråd om nya byggnadsställningar på Landsvägsgatan” .

   Eftersom trafiknämndspolitikerna både har koll på vår artikel och några av dem visa sig i facebookgruppen kan det bli början till en förbättring, ett uppvaknande. Göteborg vill verkligen att fler cyklar.

 2. Christian skriver:

  Tack för en informativ blogg.

  Jag tillhör en av dessa som arbetar med att rita Ta-planer för arbeten som görs i staden. Vill säga att vi har väldigt höga krav på oss från TK att lösa just cyklister och gående i själva byggs eder vilket ibland kan vara en rejäl utmaning då den befintliga cykel infrastrukturen är som den är.

  I första hand så försöker vi alltid att leda om cyklister via befintliga stråk samt dela på cyklister och fotgängare. Men tråkigt nog respekteras detta ganska dåligt av både cyklister och gångare. Och ställer man då frågan till de som man ser läser skylten men kort och gott ignorerar budskapet för det kan ju inte gälla för dem, det finns ju inte på världskartan att just de skall behöva gå 50m extra eller cykla en omväg på 200m. Nej då väljer de istället att tex cykla mot trafiken, gå/cykla i spårvagnsspår etc med utgången att de riskerar både sitt och andras liv.

  Och vi följer ju naturligtvis utvecklingen av hur väl ta-planen fungerar och har en tät kontakt med TK för att säkerställa kvalitén i det jobbet som utförs. I många fall så behöver man justera e Ta-plan både en och två gånger efter hur verkligheten blir trots att vi oftast har skalen inga kartor att rita efter och att man är ute på plats innan.

  Artiklar och inlägg från er som cyklar och konkreta åsikter och förbättringsförslag är väldigt uppskattat från våran sida och vi gör vårat bästa för att alla skall komma fram under de omständigheter som råder.

  Keep up the good woork!!

  • admin skriver:

   Väldigt roligt att höra av dig som jobbar med TA-planer! Självklart är omledningar ett svårt pussel med många saker att ta hänsyn till. Och visst är det tråkigt när man tänkt fast trafikanterna inte spelar med.

   Jag såg ett underbart uttalande: ”Hänsyn övertrumfar regelefterlevnad”. Hänsyn är ju själva poängen med trafik. Men det är långt ifrån alltid som bristande regelefterlevnad beror på hänsyn till medtrafikanterna. Oftast är det bara mental frånvaro eller egen bekvämlighet.

   Mental frånvaro är dock något som utformare kan försöka adressera. Jag la precis ut en artikel om den nya omledningen vid Valand pga spårarbete. Där noterar jag bl.a. att den tydliga cykelbaneskylten högt uppe i luften inte observeras av gående. De har helt enkelt inte sin blick riktad upp i himlen, och vi har en snävare omvärldshorisont när vi går än när vi cyklar. Så att 14 % gick fel berodde knappast på medvetna överträdelser utan på hur vi fungerar spontant som människor.

   Det är också väldigt roligt att du uppmuntrar till återkoppling från oss cyklister. Jag hoppas att min senaste artikel Omledning Avenyn-Valand kan vara ett exempel på det, och att den inte uppfattas som raljerande eller att jag kräver att man tar ner månen.

   So thanks for the fish and keep up the good woork yourself!!

  • Gbgcyklaren skriver:

   När tex Östra Hamngatan byggdes om till cykelfartsgata, så har jag för mig att cyklister hänvisades till parallellgata (eller trottoaren) och bilister till spårvägen. Jag cyklade dock längs spårvägen istället i och med att jag anser mig vara erfaren cyklist, och att cyklister ändå cyklar tillsammans med spårvagnarna på flera andra gator i stan.

   • admin skriver:

    Det finns cyklister med stor och med liten trafikvana. Alla vågar inte blanda sig med bilarna. Jag tycker att det är bra om det finns fega och modiga alternativ vid omledning av cyklister. En skylt som ber cyklisten leda cykeln måste väl därmed klassa banan som icke cykelbana, vilket gör det lagligt att köra bland bilarna istället.

    Lite så tänker jag.

    • Gbgcyklaren skriver:

     En bra idé. Omledningen jag nämnde ovan var söderut. När man byggde om norrut på Östra Hamngatan, så vill jag minnas från diskussioner på Cykla i Göteborg på Facebook att cyklister hänvisades till att antingen leda cykeln på trottoaren eller cykla längs spåren. (I början var det felskyltat till att bara leda längs trottoaren, men ska sedan ändrats. Om jag minns diskussionen rätt, vill säga.)

 3. Henrik Munck (MP) skriver:

  Tack Rolf (och Linda) för som alltid mycket intressanta och genomarbetade artiklar. Vi lyfter ju flera olika cykelfrågor nu om och om igen i trafiknämnden. Ny infrastruktur, underhåll, parkeringar, och ja, cykling under byggskeden, Avenyn är ju ett av de senaste exemplen. Jag hoppas att många läser artiklarna som ett bra sätt att sprida kunskap och erfarenheter !

  • admin skriver:

   Tack Henrik för att du uppmärksammar vår text! Det är förstås mycket roligare att skriva om dessa viktiga framtidsfrågor när Trafiknämnden lägger märke till det. Linda och jag har lagt lika mycket energi på denna artikel, liksom på de två i mars. Linda stod för ämnesförslag och vi har sedan valt ut de tre viktigaste ämnena och utvecklat dem i dialog.

   När det gäller bygget på Avenyn skrev jag nyligen Omledning Avenyn-Valand, men Linda startade en tråd om samma bygge på Facebook. En länk till den finns i min artikel, i tillägg 24/4.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *