Orange hänvisning brister

Göteborg är på väg in i en lång period av grävande, byggande och omledande i hela centrum. Då blir det svårt att få plats med all motortrafik, så man vill att fler cyklar. Men på Gullbergskajen brister hanteringen av cyklister i byggskeden på sina ställen.

Min första resa den 18 jan
Jag cyklade på cykelleden längs Gullbergs Strandgata och drömmarnas kaj in mot Skanskahuset. Men där Strandgatan viker av medan cykelbanan fortsätter var det avspärrat:

Följ orange hänvisning

Bild A: Är det avstängt redan här eller, som skylten påstår, först om 100 m?

Skylten säger

Gång och cykelbanan
avstängd om 100 m
Följ orange hänvisning

För det första tycker jag nog det ser ut som att banan är avstängd redan här. Det är svårt att komma förbi om man vill cykla de ytterligare 100 m som påstås vara öppna.

För det andra kunde jag inte hitta några som helst orange hänvisningar för gående och cyklister när jag följde rådet och svängde vänster.

Följ orange hänvisning

Bild B: Var är nästa orange hänvisning som ska leda min fortsatta resa? Vi ser 200 m bort men ingen mer orange färgklick.

Till slut kom jag fram till Mårten Krakowsgatan längst bort i bild. Där gjorde jag det enda rimliga och svängde höger, men hamnade snart på en snäv gång där det var tveksamt om cykling var tillåten. Inga orange skyltar någonstans. Vad tänkte de fotgängare som jag mötte eller försökte cykla förbi där?

Min andra resa den 20 jan
Nu hade avspärrningen med skylten flyttats så att man kunde cykla ytterligare 100 meter in mot Skanskahuset. Det var väl de 100 metrarna som skylten förut syftade på. Men på det nya stället var situationen densamma:

 • Avspärrningen hade samma skylt med samma text.
 • Men ändå gick det inte heller här att fortsätta 100 m framåt.
 • Och det fanns inte heller här någon mer orange hänvisning inom synhåll.

När jag följde rådet och svängde vänster hamnade jag som förut vid Mårten Krakowsgatan och den snäva gången där det var tveksamt om cykling var tillåten.

Jag vände då tillbaka och provade istället att svänga in på den gata som korsade halvvägs. I fjärran anade jag då något orange som kanske kunde vara skyltar.

Kanske orange hänvisning dag 2

Bild C: Utsikt längs den korsande gatan. Längst bort anas lite orange skrofs, varav något kanske kan vara en hänvisning för cyklister.

Jag behövde cykla närmare för att se vad det handlade om. Jodå, en av skyltarna var en orange hänvisning för cyklister. Den sa att gående ska fortsätta rakt fram men cyklar ska svänga höger, tillbaks ut mot älven. Och en efterföljande varningsskylt informerade också bilister om ”Cyklister i körfältet”.

Orange cykelhänvisning dag 2

Bild D: Cyklister ska svänga höger men gående ska fortsätta rakt fram. Man ser också varningsskylten för ”Cyklister i körfältet” som står lite längre borta till höger.

Väl framme vid älven igen fanns ännu en orange skylt som visade oss cyklister vidare till en staketomgärdad cykelbana. Nu kände jag mig väl omhändertagen.

Orange cykelhänvisning vid älven dag 2

Bild E: Cyklisterna och inga andra leds in under Göta älvbron mellan älven och ett staket.

Men när jag kom ut genom cykelbanans avslutande portal mitt under bron och vände mig om, fanns där en skylt D6 ”Påbjuden gång– och cykelbana” riktad mot den mötande trafiken, och en orange omledning som föste in både cyklister och gående där.

Orange gc-hänvisning vid älven dag 2

Bild F: Från detta håll var det alltså inte en cykelbana utan en kombinerad gång- och cykelbana.

Hur kan en bana vara både ren cykelbana och kombinerad gång- och cykelbana? Varför besvärar sig Vägmärkesförordningen i så fall med att definiera två skilda påbudsmärken D4 och D6? Lagstiftarna menar troligen att det är olika saker som inte slumpmässigt ska skyltas si från ena hållet och så från det andra. Men vad menar de som satt upp skyltarna här?

Som ni förstår tycker jag att Gullbergskajen har skyltats vårdslöst för cyklister på sina ställen, både när det gäller möjligheten att följa den tänkta omledningen och att visa om det är en cykelbana där gående ska använda annan väg alternativt visa stor hänsyn, eller om vägen är avsedd lika för båda.

Några berömvärda exempel från samma kaj

Asfalterad storgatsten för cykel

Bild G: Det var riktigt svårt att svänga med cykel på storgatstenen, så jättetack för den tillfälliga asfalteringen vid barken Viking och krigsseglarnas minnesmärke! Här var det någon ansvarig som verkligen insåg svårigheten!

Rejält markerad cykelväg

Bild H: Rejält markerad tillfällig cykelväg efter asfalteringen och flera skyltar längs vägen vidare som varnar gående för ”Korsande cykelväg”. I detta avsnitt behandlas cykeltrafiken som viktig!

G- och C-vägar förbi kajskjulet

Bild I: Gående och cyklister får var sin lika gena väg förbi kajskjulet. Blå skylt för gående till vänster och en annan blå skylt för cyklar till höger. Gående kan dessutom gå vid sidan om den fredade cykelleden, allt detta medan den ordinarie cykelbanan utefter Mårten Krakowsgatan är avstängd för ombyggnader.

Citat ur Cykelplanen 2015-2035
Trafikdirektörens förord på sid 3:

Trots dessa kvaliteter har cykeln haft en undanskymd roll i Göteborgs trafiksystem. Men nu är det slut med det. … Snart börjar i stor skala byggnationen av de omfattande infrastrukturprojekten inom Västsvenska paketet, och under byggtiden behöver bilresorna minska. Cykeln ska då vara prioriterad och upplevas som ett attraktivt alternativ för alla.

Och om god orienterbarhet vid cykling under byggskeden på sid 61:

Vägvisning för omledningar (skyltning och/eller information) ska vara tydlig från alla körriktningar, även i mörker, och ska finnas vid varje vägval.

Anmälan till Trafikkontoret 22/1
Jag har just provcyklat Gullbergskajen och sett både bra och dåliga exempel på omledningar. I min bloggartikel ”Orange hänvisning brister” beskriver jag både brister och berömvärda lösningar. Artikeln bifogas även som Worddokument.

Jag ber er justera Gullbergskajens skyltning enligt Göteborgs cykelplan så att den finns vid varje vägval och så att den blir tydlig och samstämmig från alla körriktningar.

Förutom att det behöver vara lätt för cyklister att följa omledningar måste man kunna lita på att alla trafikanter som kommer från andra håll (även gående) ges samma uppfattning som man själv om vem banan är tänkt för. Det är nödvändigt för ett bra samspel. Kanske behöver entreprenörer som utför arbete i Göteborgs gatumiljö få en liten checklista för att kolla sina omledningar där man går igenom varje trafikslag från alla håll för att inte göra sådana missar som jag stötte på här.

Omledningar i byggskeden behöver generellt hålla hög kvalitet nu när vi förväntar oss fler nya cyklister som varit vana vid välskyltade bilomledningar. Rätt hanterat kan vi få en bestående ökning av cyklandet i vår stad. Det tror jag att vi alla välkomnar.

Jag tar tacksamt emot respons på dessa mina önskemål.

Tillägg 23/1: Cyklar leds rätt ut mot biltrafiken!
Idag kom jag med cykeln från andra hållet och höll på att luras rätt ut mot trafiken på Mårten Krakowsgatan. Precis bredvid Älvrummet ser det ut så här:

Cykelbana rätt ut till mötande biltrafik

Bild J: Den cykelbana som borde vara avstängd, men som inte är det. Vy åt öster med Älvrummet precis bakom kameran.

Hela den omledning jag beskrivit tidigare måste väl bero på att denna ordinarie cykelbana offrats till biltrafiken under ombyggnaden? Men staketet till vänster och den orange vägvisaren till höger samverkar om att leda cyklisterna vidare rakt fram. När jag cyklade där kom det inga bilar, så jag cyklade bara på. Men så dök det upp en radda bilar som körde rakt emot mig på den smala körbanan. Då bestämde jag mig för att jag blivit lurad och vände om. Det här kan lura fler cyklister och borde åtgärdas direkt.

Jag kompletterade just min anmälan till TK med detta.

Tillägg 24/1: Fler luras ut mot biltrafiken
Idag tog jag ett varv runt Älvrummet för att se om cykelbanan rätt ut mot biltrafiken ändrats. Nej, den var som förut, och en cyklist cyklade just aningslöst in där, stannade när det kom bilar rakt emot honom och han såg att bredden inte skulle räcka till för möte. Han backade då till de orange sergeanterna och kollade på sin mobil för att se på kartan vad som var fel. Jag cyklade till honom och förklarade att utformningen lurat honom och att det nog var meningen att han skulle cykla den tillfälliga omledningen förbi barken Viking.

Lurigast är det om man kommer från söder, dvs från höger i bilden ovan. Då hindrar staketet en från att välja omledningen och den enda synliga skylten pekar verkligen mot bilvägen. Kommer man från Operan i väster är chansen större att man väljer omledningen.

Varför man inte spärrat av den felaktiga cykelbanan direkt vid korset är för mig en gåta.

Tillägg 26/1: Banan ut mot biltrafiken avstängd
Nu har det hänt saker! Ingen risk längre att man cyklar ut bland bilarna vid Älvrummet. Tack för den raska åtgärden!

Cykelbanan leder inte längre ut till mötande biltrafik

Bild K: Korset vid Älvrummet har nu ändrats enligt mitt förslag.

Om det har hänt något med den övriga orange vägvisningen som jag tar upp i denna artikel vet jag ännu inte.

Tillägg 22/2: Försämringar rapporterade till TK
Efter min anmälan den 22 jan har det hänt saker, men tyvärr bara till det sämre. Jag har nu satt bokstäver på mina bilder (löpande från A till K) för att kunna hänvisa till dem.

1. Jag anmälde ju från början att jag inte kunde hitta några som helst orange hänvisningar för gående och cyklister när jag svängt vänster vid första skylten och, som det visade sig, borde svänga höger i nästa kors. Senare kom det faktiskt upp en orange skylt i det korset. Skylten var liten, den stod efter korsningen och den var därför inte lätt att upptäcka. Men den togs snart bort igen och jag har passerat flera gånger sen dess utan att den har kommit tillbaka. Man måste veta av sig själv att det är här man borde svänga.

Kilsgatat mot söder, orange hänvisning saknas

Bild L: Kilsgatan. Det kom alltså upp en orange skylt där den vita skåpbilen står. Den var svår att se, men den visade cyklister åt höger. Snart togs den bort igen.

2. Nästa skylt (bild C) som längst bort anades som lite orange skrofs har sedan dolts allt mer för varje gång jag passerat. Från att ha stått synlig (bild D) står den nu indragen bakom de stora krukorna och travar av kravallstaket. Nu syns den inte förrän man nästan passerat platsen. När man cyklar avsöker man ju gatan framför sig, inte trista trottoarer vinkelrätt åt sidorna.

Svårupptäckt orange hänvisning

Bild M: Det orange skrofset som förut anades har här flyttats in bakom två stora krukor. Ser ni skylten så att ni förstår att det är den här vägen ni ska ta? Ledtråd: Skylten står precis nedanför de två flaggstängerna. Senare ställdes dessutom tättpackade kravallstaket så att skylten doldes än mer.

3. Sedan passerar man under bron (bild E). Jag upptäckte att den enda orange skylt som mötte cyklisterna därefter pekade vänster, alltså inte vidare längs kajen under Skanskaskrapan. Pga diverse höga staket och en tydligt vänstersvängande ledlinje var det inte uppenbart att man kunde och borde fortsätta rakt fram istället. När jag prövade att följa skylten gick enda möjliga vägen längs gaveln på parkeringshuset som syns redan i bild C och då hamnade jag obönhörligt åter tillbaka där bild E är tagen. Alltså en helt galen hänvisning, en evig loop. Finns det verkligen någon seriös helhetstanke bakom detta?

Hänvisning till loop

Bild N: Efter passagen under bron leder staket, plastsergeanterna, en gul omledningslinje och borta till vänster en orange hänvisning med gemensamma krafter oss cyklister att svänga vänster.

4. Den väl skyltade tillfälliga cykelvägen som jag berömde har nu degraderat. Portalen med cykelskylt vid Kanaltorget (bild I) är nu borttagen, vilket gör att gående inte märker att det börjar en separerad g|c-bana där. Och en bit in har en gc-skylt tillkommit som förvirrar. Men senare finns skyltning som visar att det visst är meningen att cyklister och gående ska separeras. Väldigt motsägelsefullt.

Cykelportalen borttagen

Bild O: Förut fanns här en portal som visade att det började en provisorisk cykelbana här som sedan följer de gula linjerna. Men portalen togs bort, och vid vänstra kajskjulets bortre ända gjordes nu en motsägelsefull skyltning, se bild P nedan.

Förvirrande gc-skyltning

Bild P: De blå skyltarna verkar säga att det är en ren cykelbana fast en oseparerad gc-bana trots de gula linjerna. Ändå finns flera orange skyltar som varnar gående för korsande cykelbana, varav en står rakt under det 6-rutiga fönstret och är vänd mot korsande gångtrafik.

Eftersom de blå skyltarna är olika, kan det inte vara en dubblering för att förtydliga en viss avsikt. I så fall ska den oseparerade gc-skylten gälla till vänster om sig. Det är svårt nog för en gående att klämma sig förbi mellan skylten och hörnet på huset. För en cyklist är det stört omöjligt, även om man är ekvilibrist. Jag vill se den som bestämt skyltplaceringen att själv visa hur man gör för att följa den skylten. Det vore riktigt kul.

5. Den 22 jan skrev jag att ”Jag tar tacksamt emot respons på dessa mina önskemål”. Det har jag ännu inte fått, varken i ord eller handling. Jo, med ett undantag: de har täppt igen cykelbanan som ledde rakt ut mot mötande biltrafik. Men det är allt.

Nu skriver jag till dem igen, både för att påminna om att ge mig den respons jag bad om då, och för att rapportera om dessa försämringar.

Tillägg 23/2: Idag förbättrades punkt 3
På platsen i bild N vid Skanskaskrapan har det nu kommit upp ännu en orange skylt precis framför den blå P-skylten. Den pekar höger för cyklister. Den gamla vänsterpekande finns kvar, men nu ser man att det finns alternativ. Och högerskylten är tydligare. Det är bra, eftersom det är genomfartsleden som går åt höger.

Den eviga loopen är därmed bruten. Undrar om någon har reagerat supersnabbt på min anmälan, eller om det är ett oberoende initiativ.

Tillägg 8/3: Svar från TK
Situationen för cyklande i området har setts över och en förändring kommer att ske inom den närmsta tiden. Det blir bl.a. ny sträckning på vissa delar och cykelvägvisningen kommer att vara tydligare. När detta är genomfört hoppas jag att det ska bli tydligare var man ska befinna sig som cyklist.

Tillägg 21/8: Ordinarie cykelbana åter öppen
Någon gång runt första juli öppnades åter den ordinarie cykelbanan längs E 45, söder om Lilla Bommen-kvarteret. Därmed blev omledningen överflödig och jag kan släppa frågan. Vi bör dock ta med oss det generella behovet av genomtänkt omledning som fungerar hela vägen och som talar samma språk från båda hållen. Vi kommer att behöva mycket sådant de kommande åren. Lika bra att träna in det redan nu.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Beröm, Cykelprogram 2025, Förslag, Motstridigt, Omledningar, Provåkning, Skyltar o symboler, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

16 svar på Orange hänvisning brister

 1. Linda skriver:

  Tack, Trafik i stan! Jag har samma åsikt, men inte alls lika välformulerad. Igår skickade jag en fråga till TK om hur systemet och kvalitetssäkringen kring detta arbete ser ut inför de stora ombyggnaderna. Hoppas få svar. Jag tror att TK, om de är intresserade av hjälp, skulle kunna få ihop en referensgrupp av cyklister som kan bidra med erfarenheter till tex checklistor för planerare eller entreprenörer.

  • admin skriver:

   Vad bra! Berätta gärna vad de svarar. Jag antar att vi direkt kan nominera två intresserade av en sådan referensgrupp. Och jag noterar att TK:s cykelansvariga gillade min blänkare i Facebook ”Cykla i Göteborg” om denna artikel. Ett gott tecken!

 2. Kalle Eriksson skriver:

  Jag har irrat bort mig där flera gånger när jag cyklat från Gamlestan in till centrum. Tack för att du tar upp detta!

 3. Anders Norén skriver:

  ”Hur kan en bana vara både ren cykelbana och kombinerad gång- och cykelbana? Varför besvärar sig Vägmärkesförordningen i så fall med att definiera två skilda påbudsmärken D4 och D6? Lagstiftarna menar troligen att det är olika saker som inte slumpmässigt ska skyltas si från ena hållet och så från det andra. Men vad menar de som satt upp skyltarna här?”

  Jag har grävt lite i det här och inte hittat något. Min teori är att vägmärkena kommer från Danmark – där D4, D5, D6 och D7 har skilda betydelser för väghållare och trafikanter – men att svenska myndigheter av oklar anledning valde att införa endast märkena, inte de motsvarande reglerna.

  • admin skriver:

   Men Vägmärkesförordningen skriver i alla fall i 2 kap 10 §:
   D4 Påbjuden cykelbana: Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

   D5 Påbjuden gångbana: Märket anger bana avsedd endast för gående.

   D6 Påbjuden gång- och cykelbana: Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped …

   D7 Påbjudna gång- och cykelbanor: Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande. Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande. Om moped …

   Meningen som börjar med ”Om moped …” återfinns lika på alla utom D5 och jag har förkortat den vid D6 och D7.

   Man kan fråga sig om påbjuden cykelbana samtidigt kan var påbjuden gång- och cykelbana om man ser den från andra hållet. Känns inte som om lagstiftarna tänkt så.

   Och Förordning om vägtrafikdefinitioner skriver i 2 §:
   Cykelbana: En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II

  • admin skriver:

   Du skriver att det inte finns någon teknisk skillnad i Sverige mellan D4 Cykelbana (plus gångbana, som vanligen inte skyltas) och D7 g|c-bana.

   Det håller jag med om. Men just det förhållandet är väl inget problem? I bägge fallen finns då en yta för cyklister och en annan för gående som utformaren har besvärat sig med att göra en distinktion emellan.

   Sen är det som du säger att många trafikanter inte ser skillnader mellan g, c, g|c och gc. Det tränas vi till av väghållare som slarvar med distinktionerna, även om de bara slarvar ibland. Det kan finnas fler drivkrafter, men utformarens intentioner och noggrannhet i sitt ”språkbruk” är en oerhört viktig nyckel tycker jag.

   Och nu ser jag i vitögat att du säger ungefär samma sak i din senaste kommentar längre ner.

 4. Anders Norén skriver:

  De danska reglerna om att på cykelbana får gående inte hindra cykeltrafik och att på GC-bana gäller ömsesidig hänsyn finns inte i Sverige. Det finns därmed ingen juridisk skillnad i Sverige mellan D4 och D6 utan det är en smaksak, eller en attitydfråga. I Danmark gäller att cykelbana är separerad från gångbana med nivåskillnad vilket skiljer den från uppdelad bana (D7 i Sverige). Det finns därmed ingen teknisk skillnad i Sverige mellan D4 (plus gångbana, som vanligen inte skyltas) och D7.

  Eftersom man i Sverige nästan aldrig skiljer mellan cykelbana och gångbana utan bara pratar om ”gång- och cykelbana”, och då framför allt i formella sammanhang av planerare, arkitekter, projektörer och väghållare, så finns ingen förståelse från trafikanternas sida för att det kan finnas något sådant som en renodlad gångbana. Alla ytor, oavsett skyltning, kommer därmed att betraktas som GC-banor. Eftersom det tidigare kravet om att cykelbanor skulle märkas ut togs bort med motiveringen att det bara behöver göras om det inte redan tydligt framgår så betyder avsaknad av skyltning ingenting. Om ytan ser ut som en cykelbana så är den tillåten att cykla på. Och eftersom kommunerna inte skiljer på cykelbanor och icke cykelbanor utan kallar allt för ”gång- och cykelbanor”… ja, du förstår vart jag vill komma. Hos kommunerna finns ingen praktisk skillnad mellan D4, D5, D6 och D7 utan de kan användas godtyckligt. Om du får tag på någon på Trafikkontoret (eller ansvarig entreprenör) så är det inte säkert att personen förstår vad det är du försöker säga eftersom allt är ”gång- och cykelbanor” oavsett skyltning. Och på gång- och cykelbanor går gång- och cykeltrafik.

  • admin skriver:

   Ja, visst är distinktionen mellan gående och cyklister väldigt diffus hos en del utformare m.fl, och lagen kunde också ha varit tydligare. Men den säger ändå ett och annat.

   TrF 3 kap 6 § 4 st: Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.

   -En bana avsedd för cykeltrafik får alltså inte trafikeras av gående. Det är huvudregeln. Från den finns det sedan vissa undantag.

   TrF 7 kap 1 §: Gående skall vid färd på väg använda gångbanan eller vägrenen. Om det inte finns någon gångbana eller vägren, skall gående använda cykelbanan eller körbanan …

   -Det borde betyda att man inte går på cykelbanan om det finns en gångbana till samma mål. I mitt fall leder skyltningen gående en väg och cyklister en helt annan väg in mot centrum, men blandar ihop dem åt andra hållet.

   TrF 7 kap 3 §: Gående skall korsa en kör- eller cykelbana på … Kör- eller cykelbanan skall korsas utan onödigt dröjsmål.

   -Det visar väl att gående ska visa hänsyn till cykeltrafiken på cykelbanor?

   TrF 3 kap 12 a §: Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas.

   -Denna paragraf hade varit onödig om man fick cykla på gångbanor även när man är äldre.

   Jag tycker mig kunna utläsa att man normalt inte cyklar på gångbanor och inte går på cykelbanor utan särskilda skäl. Sen har vi ytor som torg, gångfartsområden och gågator. Där får man både gå och cykla, fast på gåendes villkor. Men då används inte skylt D4…D7.

   • Anders Norén skriver:

    Ja, det är egentligen inte lagarna och förordningarna som det är fel på, det är tillämpningen. Vi bygger vanligtvis på ett sådant sätt att ovanstående paragrafer sätts ur spel.

    • admin skriver:

     Apropå att planerare, arkitekter, projektörer och väghållare åstadkommer motstridigheter därför att de inte alltid vårdar det ”språk” som lagstiftningen gett oss och som vi trafikanter dagligen borde tränas i för att få ett bra samspel:

     Jag har skrivit om förrädisk utformning på Kungsportsplatsen, se min Look-alike i utformningen. Där finns också en intressant kommentar av Krister Isaksson. Han säger bl.a:

     Min erfarenhet från denna typ av platser/lösningar är att många gånger går form före funktion. Här lyckas inte arkitekter/landskapsarkitekter göra balanserade lösningar . . .

   • Anders Norén skriver:

    Jättebra resonemang och hänvisningar till förordningen, förresten. De tar jag med mig.

 5. Kalle Eriksson skriver:

  Hej! Cyklar sträckan några gånger per vecka. Efter att man passerat Läppstiftet och cyklar vidare längs med Hamntorgsgatan och Gullbergs Strandgata trycks gående och cyklister numera ihop på en trång yta. Mer utrymme borde kunna tas från motortrafiken så gående och cyklister får separata fållor med god framkomlighet för respektive trafikslag.

  • admin skriver:

   Menar du mellan Läppstiftet och Göta älvbron? Där leds gående och cyklister in i smala labyrintiska fållor intill den breda otrafikerade vägstumpen till parkeringsytan. Där kör jag bland bilarna istället. Mycket bättre både för mig och för de gående.

   Visst finns det osäkra cyklister som vill ha mer skydd, men de måste ju ändå cykla bland bilarna så fort de kommit öster om bron.

   • Kalle Eriksson skriver:

    Ja, mellan Läppstiftet och Götaälvbron samt kanske vidare 150 m österut. Jag kör också bland bilisterna där men borde vara så gjort så att det inte lockar mer att cykla bland bilisterna. Ett underkännande av omledningen. Tycker det finns mer plats att ta av bilisterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *