Dubbelriktad fast förbjuden?

Hur ska man tolka den här utformningen och skyltningen av Berzeliigatans cykelbana i Göteborg? Dubbelriktad eller infart förbjuden? För mig ser det ut som en grov motsägelse. Vad säger jag till polisen om de stoppar mig. Och vad skulle polisen svara?

Berzeliigatans enkel- eller dubbelriktade cykelbana

Får man köra in på den här cykelbanan eller ej? Berzeliigatan österut, sedd från Södra Vägen i Göteborg. Det ser nästan ut som en gillrad ”honungsburk”.

Ett väldigt cykelorienterat förbudsmärke
Själva cykelbanan ser väldigt dubbelriktad ut med mittlinje och pilar åt bägge hållen. Men så har vi det bjärta förbudsmärket C1, förbud mot infart med fordon. Det skulle visserligen kunna avse körbanan som definitivt är enkelriktad, men varför sträcker sig i så fall märket så tydligt in över cykelbanan? Och varför är det i litet format, ett format som oftast används för cykelbanor och inte för körbanor? Finns det anledning för bilister att bry sig om detta lilla märke?

Vägmärken ska sitta till höger om den väg de gäller (VMF 2 kap 3 §), och detta förbudsmärke sitter till höger om, ja praktiskt taget ovanför cykelbanan men till vänster om körbanan. Man får dock vid behov dubblera ett förbudsmärke med en pendang på vänster sida så att det bildas en ”port”. Det ser man ofta vid skyltning av hastighetsbegränsningar.

Berzeliigatans enkelriktade körbana

Samma plats på lite håll. Här ser man att det finns två märken för enkelriktat. Men ser det verkligen ut som parhästar, som en ”port” som bara riktas till biltrafiken?

På denna bild ser man ett fullblodsmärke för enkelriktning till höger, uppenbart avsett för körbanan. Men jag har svårt att uppfatta det vänstra märket som en pendang. Det har annan storlek, annan placering i djupled och det lutar sig in över cykelbanan, liksom för att vara ur vägen för bilarna. Det blir för många skillnader för att man med någon större säkerhet ska kunna tolka utformarens intentioner som riktade enbart till biltrafiken.

Och om man som cyklist står vid det lilla märket ser man inte det andra, stora och framskjutna märket. Då blir det förstås ännu svårare att uppfatta det lilla som en pendang, utan det ser helt och hållet ut som ett förbud för cyklister.

Det är fler som undrar
Gbgcyklaren tog upp Berzeliiskylten i sin film Berzeliigatans nya cykelbana – bra och dåligt 2014. Och Anders Moberg frågade om det 2016 på Facebookgruppen ”Cykla i Göteborg”.

Likadana märken i närheten
Det lilla märket som sitter över cykelbanan mäter 45 cm i diameter. Likadana märken i samma storlek som även de är placerade omedelbart till höger om cykelbanan finns i grannskapet längs Södra Vägen. Jag vill påstå att man måste anta att dessa gäller cykelbanan och inte den intilliggande körbanan.

Enkelriktat Södra vägen vid Olof Wijksgatan

Efter Olof Wijksgatan, in mot stan.

Enkelriktat Södra vägen vid Engelbrektsgatan

Efter Engelbrektsgatan, in mot stan.

I dessa fall ser själva cykelbanan mera enkelriktad ut än vid Berzeliigatan. Men ska cyklister verkligen bedöma om märket angår dem enbart utifrån hur de tycker att cykelbanan ser ut?  Det finns risk att man dömer till sin egen fördel, vilket jag ser att ett antal cyklister gör på dessa platser. Och vem kan säga emot om skylten används ibland si, ibland så? Observera att målade cykelpilar i banan i sig inte enkelriktar – de bara rekommenderar. Det är skylten själv som måste bestämma! Enligt VVFS 2008:272 som både Transportstyrelsen och Trafikkontorets tekniska handbok f.n. hänvisar till, kan skyltar i storlek 45 cm gälla alla trafikslag. Endast 30 cm riktar sig specifikt till gående och cyklister.

Förslag
Ändra skyltningen på Berzeliigatan så att den tveklöst tillåter dubbelriktad cykling. Även på långt håll borde cyklister lockas dit istället för att skrämmas bort från att använda den nya fina cykelbanan. På långt håll ser man bara skylten, inte hur cykelbanan ser ut. Att trängas med gående på motsatta sidas smala cykelremsa är sämre, särskilt om man ändå måste korsa Berzeliigatgan till slut för den fortsatta resan. Och träna inte cyklister i tolkningen att förbudsskyltar nog inte gäller dem.

Byt den lilla skylten mot en fullblodsskylt och låt den luta ut mot körbanan istället för mot cykelbanan. Att höja upp den över trafikljusen kunde också hjälpa. Då tror jag både cyklister och bilister slipper tveka om vem den gäller.

Tillägg 24/2: Skylt med pil
På Landsvägsgatan har man löst problemet med att en skylt ska gälla området till höger istället för till vänster om sig själv mha en pil:

Landsvägsgatans cykelbaneskylt med pil

Landsvägsgatan vid Haga Nygata: Cykelskylten har en pil som visar att den avser banan till höger. Enkelriktatskylten C1 har ingen pil och gäller därför som vanligt banan till vänster. Här behöver man inte tveka. Bara själva förekomsten av cykelskylt förenklar tolkningen, även på långt håll.

Det här inlägget postades i Förslag, Motstridigt, Skyltar o symboler. Bokmärk permalänken.

2 svar på Dubbelriktad fast förbjuden?

 1. Daniel Andersson skriver:

  På det översta fotot syns skyltning (med vägvisning) över Berzeliigatan strax öster om korsningen med Södra vägen. Kunde inte skylten med infartsförbud placeras på den armen (på baksidan av vägvisningen)? (För att markera att den gäller ända från korsingen kunde en tilläggsskylt [-20 meter] finnas under skylten, men det förvillar nog mer än det hjälper – om det är lagligt med retroaktivt skyltade förbud.)

  • admin skriver:

   Intressant idé. Men kanske är det lite emot förväntingarna att reagera på förbudsskyltar som sitter en bit bort. Risken är då att bilförare inte lägger märke till den i tid.

   Vägvisning typ [E6] och liknande letar vi dock efter på långt håll om vi är osäkra på vägen och behöver planera filkörningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *