Att cykla till Ekelundsgatan

Det är retfullt krångligt att cykla till Ekelundsgatan i Göteborg. Vid Lilla torget finns två gena vägar, men på bägge har cykling förbjudits. Varför? Alternativen är närmast groteska. Är detta beslut framtvingat av någon viktig princip som kan drabba fler platser? Eller är det ett rent misstag?

Enda postkontoret i centrum
PostNord har ett företagscenter på Ekelundsgatan. Det är det enda i centralt läge i stan. När jag ibland ska göra företagsärenden dit på cykel märker jag hur svårt det är om man ska vara laglig, men hur lätt det skulle bli om man struntade i förbuden.

Alternativa vägar
Låt oss testa olika vägar från Göteborgs stadsmuseum i Ostindiska huset till PostNords företagscenter. Jag jobbar visserligen inte på Ostindiska, men Norra Hamngatan förbi Ostindiska är bästa vägen från centrum till Lilla torget.

Från Ostindiska till Lilla torget

Utsikt från BRG. Här ser man hela vägen från den lilla cykelparkeringen utanför Ostindiska i bildens högra nederkant, via Kämpebron och Lilla torget med grönska mitt i bild till ett gult hus i glipan bakom. I det gula huset finns PostNord.

Jag ska nu beskriva olika vägar från Ostindiska till PostNords företagscenter. Den blå linjen på kartan nedan visar den utan jämförelse genaste vägen. De röda omvägarna är olika sätt att cykla lagligt för att undvika förbuden som hindrar att man väljer någon väg över Lilla torget. Höjdskillnader gör att tvärgatorna mellan A och C inte är cyklingsbara hela vägen upp till Ekelundsgatan. De övergår i trappor sista biten.

Vägar till Ekelundsgatan

Olika alternativ att cykla från Ostindiska huset till PostNord. Karta från hitta.se.

Fågelvägen från start till mål är 223 m. Den sträckan behöver vi för att räkna ut genhetskvoten (körd väg / fågelvägen) för de olika vägvalen. TRAST definierar genhetskvot på sid 211 och anger klasserna grön, gul och röd. Kvoten bör vara under 1,25 (grön) medan 1,50 eller mer (röd) är värst. I linje med det skriver de på sid 68:

Cykelnätet måste vara så finmaskigt att cyklisten inte tvingas till kännbara omvägar eller lockas att cykla i blandtrafik på en trafikerad gata. Det verkliga avståndet bör inte vara mer än ca 25 procent längre än fågelvägen.

Alternativ A över Lilla torget är 279 m. Genhetskvot 1,25. Problemet är att en skylt C1 ”Förbud mot infart med fordon” hindrar att man cyklar uppför den gatstensbelagda gatan på torgets sydsida. Att cykla längs Södra Hamngatan som går på andra sidan torget är också explicit förbjudet.

Alternativ B via Stora hamnkanalens mynning är 603 m. Genhetskvot 2,70. Förutom att denna väg är betydligt längre, tvingas man korsa den stora trafikleden Västra Sjöfarten – Stora Badhusgatan två gånger! Det krävs också ett modigt flerfilsbyte till vänstersvängande fil vid landshövdingens residens. Som svängande får man garanterat rött vid mist ett av de tre trafikljusen.

Alternativ C via Kungsgatan är 544 m. Genhetskvot 2,44. Här passerar man precis vid den punkt där man vill – men inte får – gena vid torget. Istället måste man fortsätta tre kvarter bort och sedan krypcykla på Kungsgatans gågata i ett förvånat fotgängarvimmel. Jag skulle mer än gärna låta de gående ha denna gata för sig själva. Det passar den verkligen bäst till. Kungsgatan är den första tvärgata som ansluter till Ekelundsgatan utan trappor.

Alternativ D blir en sightseeing på 850 m genom halva centrum. Genhetskvot hela 3,81, alltså nästan fyra gånger fågelvägen. Vi kör som alternativ C, men undviker Kungsgatans gågata. Då måste vi fortsätta ytterligare två kvarter innan Södra Larmgatan ger oss en framkomlig väg.

Vägmått till Ekelundsgatan

De olika alternativens sträckor. Bakgrunden illustrerar TRAST:s klassificering av genhetskvoter i grön / gul / röd. Ljusblå pil markerar fågelvägen. Genare väg än så (grått) kräver flampulver eller flyttnyckel, och då blir cykeln överflödig.

Det är uppenbart att A är väldigt mycket genare än alla de lagliga alternativen. Jag ser inget problem med att tillåta A. Cykeltrafik är ju redan tillåten åt andra hållet på denna sträcka. Så varför förbjuds den i västlig riktning?

Senare upptäckte jag ännu en väg: Man kan ersätta den förbjudna sträckan med ett varv runt kvarteret Västra Hamngatan – Drottninggatan – Magasinsgatan. Men till vilken nytta? Man kommer in på en trång bakgata bland gående och parkerade bilar. Den övergår i ett gångfartsområde där man får krypcykla. Då blir sträckan 390 m. Genhetskvot 1,74. Alltså fortfarande klart rött enligt TRAST, om än inte lika illa som B, C eller D. Som jag ser det stör man gående mer här än om man skulle få cykla längs Lilla torget.

Är säkerhet ett argument?
Inte är väl uppförsbacken på den förbjudna sträckan en säkerhetsrisk? Man får ju cykla nedför, och då hamnar man ändå på Västra Hamngatan med spårvagnstrafik.

Inte är det väl farligt att från vår startpunkt i norr svänga höger upp till den förbjudna uppförsbacken?

Kommer man från andra hållet längs Västra Hamngatan finns förstås en fara i att svänga vänster och korsa spårvagnstrafiken för att nå den förbjudna uppförsbacken. Men det är ju tillåtet att fortsätta rakt fram till Kämpebron. Den vägen är det t.o.m. cykelfartsgata tvärs över de högersvängande spåren, och där är mer trafik, eftersom spårvagnarna och bussarna från Stenpiren tillkommer. Är inte risken större när man aningslöst bara cyklar rakt fram på sin cykelfartsgata medan svängande spårvagnar utgör hotet, än när man själv måste besluta sig för att avvika från cykelfartsleden och med berått mod korsa hela gatan?

Jag tycker att den förbjudna riktningen är säkrare än mycket annat som en cyklist tillåts göra i denna korsning.

Är hänsyn till bilar ett argument?
Kan det vara så att man vill ha strikt enkelriktat därför att man byggt en taxificka på vänster sida i den tillåtna körriktningen nedför backen? Men gatan är ju markerad som gångfartsområde. Då måste all trafik hålla gångfart och att gå åt båda hållen här är ju tillåtet. Varför då förbjuda cykling åt ena hållet? Gatan är rejält bred, så utrymme finns.

Eller är det så att det finns skäl att enkelrikta biltrafiken, och så har man inte tänkt på att förbudet även drabbar cyklisterna? Lösningar bör analyseras även ur cykelperspektiv.

Tanken var tidigare att dubbelrikta för cyklar
På Göteborgs webbsida Så blir trafikföringen Stenpiren – Rosenlund – Järntorget visas två ritningar över trafikföringen i området så som det var tänkt i oktober 2015. Den ena ritningen visar cykelvägar, och runt Lilla torget ser den ut så här:

Trafikföringsprinciper Lilla torget 2015-10-23

Göteborgs trafikföringsprincip från 2015 för cyklar kring Lilla torget. Streckat grönt betyder cykeltrafik i gata. Observera att det vid min röda ring är markerat som dubbelriktat i den aktuella backen vid Lilla torget.

Frågan är vad som fick trafikkontoret att ändra sig. Är det någon princip som slog till i elfte timmen? Vilken?

Funderingar
Nu är mina försök att hitta ett acceptabelt motiv för ett cykelförbud uttömda. Jag förstår faktiskt inte varför backen är enkelriktad för cyklar.

Finns det en princip för trafikföringar som logiskt leder fram till Lilla torgets cykelförbud? Då vore det intressant att få veta vad det är för princip och varför den formulerats. Den kan behöva problematiseras. Kanske hindrar den cykeltrafik på många fler ställen. Men kanske kan man hitta smarta lösningar som lindrar skadan för cykeltrafiken. Kanske har sådana smarta lösningar redan skapats på andra platser av vissa trafikplanerare. I så fall borde de lyftas så att de alltid finns med när principen tillämpas.

Trafikstrategin och cykelplanen säger att ”Genhet, separering och prioritering i trafiknätet är avgörande för cykelns attraktionskraft ”. Denna sträcka ingår kanske bara i det s.k. lokala cykelnätet utan explicita genhetskrav, men möjligheten att göra den gen för cyklister verkar så enkel och naturlig.

Att förbjuda enkla och naturliga genvägar och istället tvinga iväg cyklisterna på långa utflykter eller låta dem chansa sig igenom labyrinter utan Ariadnetråd leder bara till att deras tillit tappas. Vi får mer trottoarcykling och mindre respekt för skyltar och utformning. Jag föreslår därför att enkelriktningen tas bort för cyklar vid Lilla torget.

Tillägg 7/12: Nu tillåts cykling i uppförsbacken
Daniel Sjölund berättade den 30 november i en tråd på Facebookgruppen Cykla i Göteborg att enkelriktningen ändrats till förbud mot trafik med motorfordon, alltså ok att cykla. Och efter någons felanmälan kom det även upp en skylt för gångfartsområde, något som funnits en längre tid från andra hållet. Så nu tillåts cykling åt båda hållen på denna gatstensbelagda gata på Lilla torgets sydsida.

Ett aber om man som i mitt fall kommer från Ostindiska huset är att det också finns en påbudsskylt att köra rakt fram på Västra Hamngatan. Kanske hindrar den bara trafik från att svänga skarpt höger där spårvagnarna går. Svårt att säga om den även förbjuder en mindre skarp högersväng strax efteråt för cyklar uppför backen. Det känns som om dubbelriktningen för cyklister blir meningslös om man inte får svänga in där. Från alla andra håll är det tydligare förbjudet för all trafik att nå denna uppförsbacke.

Sammanfattningsvis har stryptaget om denna plats lättats något litet för cyklister, men den slår fortfarande väldigt mycket knut på sig själv för alla utom för kollektivtrafiken.

Tack alla för era upplysningar i facebooktråden!

Det här inlägget postades i Förslag, Provåkning. Bokmärk permalänken.

8 svar på Att cykla till Ekelundsgatan

 1. Johan skriver:

  Visst ja!

  I september 2015 var jag i kontakt med Trafikkontoret om just detta. Fick till svar att det hade blivit fel och skulle åtgärdas så att enkelriktningen inte skulle gälla cykel.

  Inget hände och i december samma år hörde jag av mig igen. Hänvisade då till samma ritningar som du nämner. Som svar fick jag att någon slags byråkrati hade satt käppar i hjulen och att det krävdes en omfattande beslutsprocess innan åtgärden kunde utföras. De skulle återkomma.

  Sen glömde jag bort det hela fram tills nu. Kanske ska skicka ett nytt e-brev och höra hur det går med beslutsprocess…

  • admin skriver:

   Intressant! Om du kommer till skott igen så får du mer än gärna hänvisa till mig, eller citera hela min artikel med bilder och allt, eller använda de delar du har nytta av. Berätta i så fall gärna här vad du får för svar. Man vill ju veta varför de hindrar oss från att cykla i uppförsbacken.

   • Johan skriver:

    Tydligen är det någon på avdelningen Färdas och transportera hos Trafikkontoret som numera har hand om mitt ärende i den här frågan. Enligt utsago kommer hen kontakta mig i frågan. Vi får väl se när det blir…

    Som Robert skriver nedan finns ingen lokal trafikföreskrift som tillåter färd i den riktningen. Antagligen är det det som de missat från början, att den föreskriften borde nämnt något om färdriktning för cykel och nu tar det tid att ändra.

    • admin skriver:

     Jag håller andan …

     • Johan skriver:

      Hoppas du inte hållit andan för länge…

      Jag fick ett svar i somras, men glömde återkoppla här. Men nu så… Jag citerar:

      ”Trafikkontoret har kommit lite till en förståelse för varandras intressen angående lilla torgets framkomlighetssituation.
      Cyklar kommer fortsättningsvis inte att få framföras i spårområdet förbi lilla torget eller upp förbi mot Ekelundsgatan.

      Trafiksäkerheten i spårområdet vid Västra Hamngatan/Södra Hamngatan har enligt många på kontoret en del brister
      när det gäller att sammanföra spårvagn och cykel. Som alternativ för att cykla förbi Lilla torget (mot skeppsbron) så hänvisar
      vi till Norra Hamngatan eller upp för Västra hamngatan (mot Ekelundsgatan), Vallgatan och vidare på kaserntorget.

      Att möjliggöra så att cykeltrafik kan cykla upp förbi torget mot Ekelundsgatan eller fortsatt färd längs med Södra Hamngatan
      ser vi som en stor möjlighet för cykeltrafikens framkomlighet, däremot så är det problematik med att säkerställa trafiksäkeheten
      som nämnts ovan. Förhoppningsvis så tillkommer det något framöver från planering som kan underlätta utformningen för cyklister.

      Tack för att du har har lyft din synpunkt till oss!”

      Jag svarade med en rad synpunkter och argument om hur jag tycker att beslutet är fel, men fick som svar:

      ”Tack för dina tankar/synpunkter, det var en bra sammanfattning!

      Vi kommer dessvärre hålla kvar vid vårt beslut men det är alltid bra med mycket information, från olika håll, när beslut ska fattas, så återigen ska du få ett tack!”

      Suck…

    • admin skriver:

     Tack för citatet från TK i somras nedan. Min blogg erbjuder inte fler svarsnivåer, så jag svarar här istället.

     Med TK:s rekommendation blir min tur från Göteborgs stadsmuseum till PostNords företagscenter 700 m vilket ger en klart röd genhetskvot på 3,14, alltså drygt tre gånger fågelvägen. Det hamnar mellan mitt näst sämsta och sämsta alternativ ovan. Jag hade inte med det i min genomgång för enligt Hitta.se är gatan enkelriktad åt ”fel” håll. Men jag har kollat den, och den är – åtminstone nu – ett gångfartsområde.

     Hur som helst är det en grotesk omväg, och jag skulle vilja se den cyklist som väljer den vägen.

     Kommer man från Stenpiren istället för från Stadsmuseet är fågelvägen 243 m och den rekommenderade vägen att cykla 1050 m, dvs genhetskvot 4,32. Det är riktigt, riktigt, riktigt illa. Om man istället cyklar på övergångsstället över Stora Badhusgatan till residenset och sedan Södra Hamngatan och Lilla Torgets västsida direkt till Ekelundsgatan är det 427 m, dvs genhetskvot 1,76. Fortfarande röd kvot men mycket kortare och fullt lagligt. Man undviker då Lilla Torgets alla förbudssträckor.

 2. Robert skriver:

  Kollade i STFS om de hade missat något men det finns beslut.

  Först ett om att fordon endast får framföras i östlig färdriktning på Lilla torget mellan Magasinsgatan och Västra Hamngata. (Beteckning: 1480 2015:01412)

  Och sedan en om att fordon endast får svängas mot höger ut på Västra Hamngatan från Lilla torget från södra körbanan. (Beteckning: 1480 2008:00963)

  Hur ser det ut på platsen, finns det fler körbanor?

  • admin skriver:

   Jag har ett par bilder som ger lite ledtrådar. Den refug som finns mitt i korset på ritningen finns också i verkligheten. Den försvårar vänstersväng ut mot bron, och framför allt körning rakt fram åt öster på Södra Hamngatan. Men kantsten från den enkelriktade backen via trottoaren och ner till Västra Hamngatan är nedsänkt, och ett stycke i riktning mot bron är den rentav nollad. Konstigt. Det ser nästan ut som om man vill gynna u-sväng till Södra Hamngatan västerut eller nå’t. Även högersvängande gynnas av ett stycke nollning.

   Västra Hamngatan har bara ett körfält i varje riktning med cykelfartsremsa mitt i och parkeringsplatser längs trottoaren – förutom kollektivfälten i mitten förtstås.

   [Jag mejlade mina två bilder till Robert]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *