Bradålig cykelfartsomledning

I Göteborg byggs nu Östra Hamngatans östra sida om till cykelfartsgata, och cyklarna leds förbi på ett imponerande sätt. Men något har nog glömts bort.

Förra årets ombyggnadsetapp
När samma gatas västra sida byggdes om hänvisades cykeltrafiken till smågator som låg lite off, medan biltrafiken leddes in i den betydligt genare buss- och spårvagnsfilen mitt i gatan. En del cyklade bilarnas väg, vilket faktiskt var tillåtet även om inga skyltar uppmuntrade till det. Vissa klämde istället in sig bland intet ont anande fotgängare på trottoaren.

Omedning vid bygge av cyklefartsgata 2014

Cyklar hänvisades åt höger in i Västra Nordstan medan bilar leddes över till buss- och spårvagnsfilen mitt i gatan.

Trottoarcykling vid bygge av cyklefartsgata 2014

Vissa cyklade istället bland fotgängarna på trottoaren.

Jag kom fram till att det var svårt att hitta andra lösningar och gillade att det fanns ett val mellan en trygg omväg och en genare men mer krävande väg bland kollektivfordon och cykelhjulshungriga spårvagnsspår. Att vissa trots det valde trottoarcykling gillade jag inte.

Men nu
Nu har trottoaren delats av med staket i en cykeldel och en gångdel. Cykeldelen har försetts med portaler krönta med vägmärket D4 ”Påbjuden cykelbana”. Vi har alltså fått en egen, maximalt gen väg förbi arbetsområdet i direkt anslutning till befintliga cykel­parkerings­stolpar. Genom gluggar i staketet tar man sig lätt över till gångdelen och till alla affärer och portuppgångar.

Omedning vid bygge av cyklefartsgata 2015

Den tillfälliga cykelbanan med portaler krönta med vägmärket D4 ”Påbjuden cykelbana”.

De gående har förstås mindre utrymme än förut, men det är på intet sätt dåligt med tanke på omständigheterna. Vi befinner oss trots allt på en byggarbetsplats. Jag föreställer mig att även affärsinnehavarna är rätt nöjda.

Omedning vid bygge av cyklefartsgata 2015

En cyklist glider fram utanför NK på den tillfälliga cykelbanan.

Problemet
Jag provcyklade den nyanlagda banan igår, men upptäckte att det var ganska många gående på den. Varför respekterar de inte uppdelningen? Och varför går alla fotgängarna på banan åt ett och samma håll? Cykelbanan är skapad för att ta hand om cyklister från gatans östra sida, dvs den norrgående cykeltrafiken. Alla fotgängarna på cykelbanan gick i motsatt riktning. Varför?

För att få svar på det behövde jag bara vända mig om. Från det hållet såg man inga cykelskyltar. Fotgängarna som gick åt det hållet hade alltså ingen aning om att detta numera är en cykelbana.

Omedning vid bygge av cyklefartsgata 2015

Från andra hållet finns inget som antyder att högra delen av trottoaren är en cykelbana.

De gående måste känna sig ganska förorättade när cyklister ogenerat kör på ”trottoaren” och dessutom snäser åt dem att gå ur vägen. Den tillfälliga cykelbanan utgör dessutom en direkt fortsättning på stenhällarna som guidar fotgängarna över Brunnsparken. Man leds helt enkelt rakt in på cykelbanan.

Det vi behöver i trafiken är samspel, och då måste vi ge alla samma bild så att vi inte skapar motstridiga uppfattningar, missförstånd och irritation. Jag har i tidigare artiklar flera gånger pekat på olika utformningsdetaljer som bara vänder sig till en trafikantgrupp och därmed försvårar samspelet.

Egentligen var de gående värda all heder, eftersom de som kunde se skyltarna respekterade cykelbanan riktigt bra trots att den var glest trafikerad. Den glesa cykeltrafiken beror delvis på säsongen. Men cyklister har nog också svårt att upptäcka sin nya bana. Man väntar sig inte att den ska finnas där, och den lilla orange cykelpilen på trottoarkanten drunknar i ett myller av andra byggskyltar som står mera i blickfånget och tar fokus, se första stora bilden ovan. När cyklisten kommit dit har hen nog redan bestämt sig för att svänga ut i spårvagnsspåret och lägger därför all uppmärksamhet på det.

Med det sagt vill jag ändå uttrycka att jag är imponerad över att en separerad och tydligt avgränsad cykelbana upprättats förbi arbetsområdet. Någon har verkligen tänkt cykel här. Så fort barnsjukdomarna blivit åtgärdade kan det här bli hur bra som helst. En sak förbättrades förresten redan under dagen idag. Staketet vinklades så att det blev mindre inbjudande för gående från Brunnsparken. Bravo där! Någon utvärderar uppenbarligen hur det fungerar och hittar möjligheter till förbättringar. Det är också TQ!

Omedning vid bygge av cyklefartsgata 2015

Staketets ända vinklades under dagen så att gående styrdes över till gångdelen.

Hoppas nu bara att cyklisterna kommer och visar att hela arrangemanget var värt mödan.

Tillägg 6/2: Nya gångskyltar
Idag har det kommit upp små orange skyltar med gångsymbol och pil vänster i staketändarna. Det är ännu ett steg i rätt riktning, även om de gående inte får veta varför vänster skulle vara bättre än höger. Cykelbana med gångbana bredvid väger mycket tyngre än pilarnas försynta förslag. Men det verkar fungera bra ändå.

Tillägg 11/2: Ännu en cykelskylt
Sedan någon dag har det kommit upp ännu en orange omledningsskylt med pil där cykelbanan börjar. Den står på refugen vid övergångsstället och syns mycket bättre för cyklister än den på trottoaren.

Det här inlägget postades i Beröm, Förslag, GC-separering, Motstridigt, Omledningar, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

3 svar på Bradålig cykelfartsomledning

  1. Daniel S skriver:

    Måste berömma dig och din blogg: maken till vaken och konstruktiv blogg får man leta efter! Oerhört roligt att följa den.

  2. Erik Johansson skriver:

    Fördelen med kravallstaket är ju just att vem som helst kan göra finjusteringar, väldigt få gör det bara på kiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *