En orange skylt för gågata?

Fråga till Transportstyrelsen 18/9
Vid vägarbeten i stan behöver entreprenören ofta reducera utrymmet för gående och cyklister. Då är det i många fall rimligt att låta båda trafikslagen dela på det lilla utrymme som står till buds. Vid ett vägarbete i Göteborg fick jag syn på följande intressanta skylt:

Orange skylt för gågata?

Skylt vid ett nu pågående vägarbete nära Stora Teatern i Göteborg.

Jag hittar inte denna skylt i er palett över trafikskyltar, men tycker att den kan ha en viktig funktion vid många vägarbeten. Därför vill jag ställa några frågor till er om den:

1. Är det en godkänd skylt?

2. Betyder den ”Tillfällig gågata”?
I så fall måste den väl samtidigt tillåta cykling i gångfart?

3. Reducerar den cyklisters möjlighet att välja annan väg?
TrF 3 kap 6 § säger bl.a. att ”cyklar och tvåhjuliga mopeder klass II skall vid färd på väg föras på cykelbana om sådan finns”. Men en gågata kan ju inte klassas som cykelbana, så det måste väl fortfarande vara tillåtet att cykla på körbanan intill eller i högraste kollektivfilen om ingen bättre bana finns för cyklister?

4. Kan den förtydligas med tilläggstavla?
När jag stötte på skylten missuppfattade jag länge dess betydelse, och jag tror att det gäller många med mig. Symbolen ger mest av allt associationer till skylt D5 Påbjuden gångbana. Spontant läser man den då som en anvisning avsedd exklusivt för gående. För att cyklister ska förstå att de får cykla här, och för att gående inte ska tro att cyklister bryter mot lagen när de cyklar här, skulle jag önska att man kunde använda en tilläggstavla med texten
   Medger cykling
        i gångfart

Samma risk för missförstånd och obefogad irritation finns för den vanliga blå skylten E7 Gågata. Även där skulle tilläggstavlan kunna motverka missförstånd. Jag har försökt utforma texten så att den inte framstår som ett undantag utan som ett allmänt förtydligande som kan hjälpa oss att bättre förstå skylten även där tillägget saknas. Håller ni med om att det finns ett pedagogiskt behov? Och vad är då er åsikt om en sådan tilläggstavla?

Tillägg 24/9 –Svar från transportstyrelsen
Idag fick jag följande svar från Transportstyrelsens handläggare:

Den sakkunniga person på Transportstyrelsen som jag har kontaktat, hänvisar till Göteborgs kommun som är ansvarig väghållare. Det finns bestämmelser i trafikförordningen och vägmärkesförordningen som är till just för vägarbeten, men det är i första hand väghållaren som ska svara på sådana frågor.

Det förbryllar mig att skyltar för vägarbeten är en så decentraliserad fråga så att varje kommun för sig kan bestämma hur skyltarna ska uppfattas. Det måste leda till problem för trafikanter som inte fått utbildning i skyltar av sin egen kommun, och även för dem som på sin resa hamnar i främmande kommuner. En standardisering vore önskvärd, i första hand inom landet, men på sikt även inom EU.

En positiv sida av saken är att, i den mån som skyltar för cyklister vid vägarbeten är ett outvecklat område, så kan Göteborg med ganska fria händer utveckla området till ett föredöme för andra. Då kanske även tankar och erfarenheter från cyklister likt de som behandlas här tillåts bidra till förbättringarna på ett sätt som hade varit svårt om utvecklingen skett i Bryssel.

Jag har nu enligt Transportstyrelsens uppmaning skickat samma frågor till Göteborgs kundtjänst.

Tillägg 25/9 – En del av frågan igen
En del av min ursprungliga frågeställning borde nog Transportstyrelsen ändå svara på. Jag skickade dem därför idag följande reaktion på deras svar:

Jag följer ert råd att fråga Göteborgs kommun istället. Men i punkt 4 tog jag även upp den officiella skylten E7 Gågata. Den är en gemensam svensk angelägenhet, inte en kommunal. Då hittar jag ingen annan myndighet att fråga än Transportstyrelsen.

För att cyklister ska förstå att de får cykla på gågator, och för att gående inte ska tro att cyklister bryter mot lagen när de cyklar där, skulle jag önska att man kunde använda en tilläggstavla med texten ”Medger cykling i gångfart”.

Jag har försökt utforma texten så att den inte framstår som ett undantag utan som ett allmänt förtydligande som kan hjälpa oss att bättre förstå skylten även där tillägget saknas. Håller ni med om att det finns ett pedagogiskt behov? Och vad är då er åsikt om en sådan tilläggstavla?

Vid ett stockholmsbesök för flera år sedan, på Krister Isakssons tid som cykelansvarig, strosade jag längs Nybrogatan. Då satt det utförligt förklarande skyltar invid gågateskyltarna. Det var de som på ett omtänksamt sätt lärde mig hur gågator ska fungera, och som därmed gjorde mig lite mer streetsmart. Det lever jag fortfarande på.

Tillägg 29/9 – Samtal med trafikexpert
I torsdags 26/9 fick jag tillfälle att prata med en trafikexpert på Transportstyrelsen. Så här minns jag (och funderar jag kring) vad han sa:

Det centrala när det gäller den tillfälliga skyltningen är hur kommunen har kommit överens med entreprenören. Kommuner och flera andra myndigheter kan utfärda speciella föreskrifter för vägbyggen. Det sker utom Transportstyrelsens tillsyn, så kommunen måste själv förklara sina avsikter.

Särskilda trafikregler vid vägbyggen avhandlas i TrF 10 kap 14 §, men där ges inget stöd för att utnämna en tillfällig gågata.
(Vad jag kan se handlar den paragrafen bara om att begränsa, inte att tillåta något utöver det vanliga, alltså inte att exempelvis medge cykling på något som vanligen är en gångbana. Men paragrafen innehåller säkert inte allt som en kommun får göra, och kommunerna har förmodligen rätt stora möjligheter att vara pragmatiska).

I den permanenta utformningen kan en kommun utse en viss vägsträcka till exempelvis gågata eller gångfartsområde enligt TrF 10 kap 1 §. Generella krav på sådan vägtyp måste då vara uppfyllda. Där används blå påbudsskylt och TrF 8 kap om gågator och gångfartsområden gäller.
(Det låter som om vägen kan utses som permanent gågata även om det bara görs en kortare tid, t.ex. medan ett vägbygge pågår, om den uppfyller de generella kraven).

Vägmärkesförordningen anger att många vägmärken kan användas med orange färg vid vägarbeten, även om lagen bara beskriver ett litet fåtal orange märken explicit. Man kan mycket väl använda orange vägvisningsmärken som kompletteras med både gång- och cykelsymbol för att tillfälligt hänvisa bägge trafikslagen till en viss väg.

Mot mitt förslag om förklarande tilläggstavla vid exempelvis skylten Gågata kan sägas att vägmärken i grunden bygger på symboler som inte förutsätter att man talar ett visst språk. Dessutom innebär en symbol oftast många saker där allt inte ryms på en tilläggstavla. Vad ska man då välja ut? Att man får cykla i gångfart på gågator är bara en av alla saker som lagen reglerar om gågator.
(Jag håller med om symbolspråkets överlägsenhet. Vi kan snappa upp symboler på ett ögonblick medan det tar tid och slukar uppmärksamhet att läsa och förstå texter. Symboler kan också fungera internationellt och för barn m fl som inte kan läsa. Problemet med symbolen för gågata är att en intuitiv tolkning lätt leder fel och därmed kan skapa förbistring. Den kräver utbildning, och vad finns då för effektiva sätt att utbilda oss? En text invid själva skylten skulle nå just de berörda trafikanterna mycket bättre än masskommunikation i media eller brevlådor. Den skulle också direkt peka ut ett exempel på en plats där informationen är relevant och behövd. Kanske är det bara just där och då som vi är öppna för budskapet och kan ta det till oss.)

Tillägg 1/11 2014: Skylten förklaras
Efter förnyad påminnelse till Trafikkontoret flyttades frågan till en ny handläggare som raskt och enkelt förklarade hur skylten ska tolkas, se Orange skyltar vid vägarbeten.

Det här inlägget postades i Besked, Lagmakten, Omledningar, Skyltar o symboler, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

6 svar på En orange skylt för gågata?

 1. Magnus H skriver:

  Kommer man på cykelbanan från Trädgårdsföreningens café genom Bältesspännarparken, möts man av kravallstaket och en sådan här skylt. Är det där bilden är tagen? Cykelbanan är helt avspärrad, och det är bara upp på trottoaren som gäller. En ganska välbegagnad trottoar. Som cyklist, vad gör man ?

  • admin skriver:

   Jag har sett den skylten, men bilden är tagen på andra sidan gatan som utgör Avenyns förlängning. Man möter ”min” skylt när man går från Kungsportsplatsen mot Stora Teatern.

  • Gbgcyklaren skriver:

   Jag cyklar här varje dag på väg till jobbet. Jag har cyklat på trottoaren och anpassat mig till de gående. Förhoppningsvis får jag upp min film från detta i kväll i min blogg.

 2. Robert skriver:

  Jag kan inte heller så några andra orangefärgade vägmärken än Lokaliseringsmärken för vägvisning (tillfälliga sådana), samt F32.

  Ja, det skulle vara intressant att veta om det är en gågata (Anvisningsmärke), eller gångbana (Påbudsmärken). Eller om det är en trottoar?

  Cykelförbud gäller enligt reglerna på gångbana, och trottoar.

  Helt hopplöst att försöka tyda betydelsen av vägmärket.

  Jag skulle nog om det är körbana, åka förbi med valfritt fordon (försiktigt), och hänvisa att vägmärket ej är något som regeringen har förordnat. Och om det ser ut att vara trottoar, så hade jag nog leda cykel. Då man måste kunna tyda märket, som att man får gå där.

 3. admin skriver:

  Jag fick just svar från Transportstyrelsen, se tillägg 24/9 i artikeln. Förbryllande nog svarade de att jag istället ska fråga Göteborgs kommun. Så då gjorde jag det.

  Den 8/10 sa Göteborg att de har vidarebefordrat ärendet till trafikkontorets diarium som kommer att utse en handläggare som ska svara.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *