Orange skyltar vid vägarbeten

För drygt ett år sedan frågade jag Trafikkontoret vad en orange skylt vid ett vägarbete i centrala Göteborg betydde. Skylten såg väldigt mycket ut som en orange version av anvisningsmärke E7 Gågata, och den var lika stor.

Orange skylt för gågata?

Skylt vid ett vägarbete nära Kungsportsbron som pågick under september 2013.

Olika tolkningsmöjligheter
Pekar den ut en väg som endast får användas av gående? Anger den tillfällig gågata, vilket i så fall innebär att man även får cykla i gångfart där? Innebär skylten att även cyklisters väg därmed är anvisad och att de inte får välja annan väg, eller tvärtom att de måste välja annan väg? Jag kunde inte avgöra det under den tid det tog för mig att rulla fram till skylten. För Trafikkontoret tog det ett år och en månad att komma fram till svaret. Då må väl vi cyklister vara förlåtna om vi själva inte kan tolka skylten direkt när den dyker upp framför våra ögon.

Jag tror visserligen att jag hade fått svar betydligt snabbare om rätt handläggare hade tilldelats ärendet på en gång istället för efter lång väntan och flera påminnelser. Men å andra sidan blev min poäng mer accentuerad på det här viset.

Vad skylten betyder
Trafikkontorets handläggare berättade att det är ett upplysningsmärke av typ J2, det som Transportstyrelsen endast illustrerar med bilden

Transportstyrelsens exempel på upplysningsmärke J2

J2. Upplysningsmärke.

Vägmärkesförordningen 2 kap 27 § anger att J2 ”ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt”.

Vår orange skylt är alltså inte tvingande utan bara en rekommendation, ett tips på en framkomlig väg. Den använder den standardiserade symbolen S10 som betyder gående, samma som finns på E7 Gågata men även på andra skyltar. Jag tror att många inte förstår att den bara är ett tips, utan ondgör sig över att vissa inte ”lyder” skylten.

Hur jag numera tolkar skylten
Jag tror nu att den säger:

– Du som är fotgängare kan med fördel gå i pilens riktning. Den vägen är framkomlig, åtminstone för dig. För dig som cyklar har vi inga tips. Du får söka dig fram så gott det går, men som du ser är det framkomligt i pilens riktning. Om du får cykla där, på en yta som normalt bara är gångbana, säger vi inget om här.

Förbättring av principer för tillfällig vägvisning pågår
I Trafikkontorets svar stod också att de arbetar med att förnya all tillfällig vägvisning för gående och cyklister. Ja, vi har ju redan sett att den retfulla För din säkerhet Led cykeln pensionerats. Det beslutet fanns med på Trafikkontorets Handlingsplan för Cykel 2013. Och jag tycker nog att skyltningen har blivit bättre på nya vägarbeten.

Exempel från Södra Vägen
Vid den pågående ombyggnaden i korsningen mellan Södra Vägen och Berzeliigatan såg det ut så här i slutet på oktober:

GC-omledning på Södra Vägen från norr

Tillfällig omledning för cyklister och gående på Södra Vägen i Berzelii-korset den 22 oktober.

Eftersom skylten bara är en upplysning läser jag den som:

– Här är en framkomlig väg för både gående och cyklister. Ni får samsas på den lilla yta som står till buds. Cyklister måste inte välja denna väg. Eftersom cykelbanan är helt avskuren även ett litet stycke före skylten finns ingen lag som förbjuder er att använda körbanan istället om ni bedömer det som lämpligt.

Skylten på andra sidan korset riktade sig enbart till gående:

GC-omledning på Södra Vägen från söder

Samma korsning från andra hållet en solig morgon den 30 oktober. Den orange skylten ser väldigt gul ut i morgonljuset.

Men cykelbanan är enkelriktad, så lagliga cyklister kommer aldrig hit från detta håll. Göteborg har många diffusa enkelriktningar, men denna bana har en tydlig förbudsskylt i andra ändan av kvarteret.

På andra sidan Södra Vägen fanns följande skyltning:

GC-omledning på Södra Vägens östra sida

Omledning på Södra Vägens andra sida i riktning in mot centrum samma morgon.

Här adresseras bara cyklister, men så är det också bara en cykelbana. Cyklisterna tipsas om att de hädanefter får cykla på trottoaren. Men fotgängarna som ansluter vid häcken strax efter skylten har inte gjorts införstådda med det, och inte heller de som kommer gående från andra hållet. Banan anses än så länge (diffust) enkelriktad för cyklister, så någon skylt riktad till dem från andra hållet finns inte. Det finns alltså en risk att gående tror att cyklister som använder denna gångbana bryter mot lagen.

Även här skulle jag säga att det är helt ok för cyklister att istället använda körbanan om det är lämpligt med hänsyn till trafiken. Någon riktig cykelbana finns ju inte som lagen kan tvinga cyklisterna att använda istället.

Behov av generella regler vid vägarbeten mm
Jag tycker inte att man ska behöva skylta hej vilt vid alla vägarbeten. Istället skulle det behövas lite generella och allmänt kända regler som bestämmer grundprinciperna. Orienterbara vägarbeten skulle i så fall inte behöva skyltas alls. Generella regler är en riksangelägenhet och inget som en kommun kan införa på egen hand.

Först måste man definiera vad som menas med ett vägarbete eller vad vi nu ska kalla alla onormala tillstånd som vi vill täcka in. Det kan t.ex. även omfatta belamring, fasadarbeten, felaktig parkering, bristfällig snöröjning mm. Vi måste ju veta när de speciella reglerna ska träda in.

Om cykelbanan är spärrad borde cyklister automatiskt få cykla på gångbanan på de gåendes villkor. Lagen tillåter redan gående att använda cykelbanor där det inte finns gångbana, men det saknas stöd för det omvända.

Där gående och cyklister trängs ihop på gemensam bana borde bägge visa hänsyn. Det handlar både om anpassad fart och om att inte gå eller cykla i bredd eller mitt i banan om det hindrar andra – kort sagt att alla är hänsynsfulla och samspelar.

Cyklister borde själva få bedöma om det är lämpligare att använda körbanan än en trång bana där både gående och cyklister måste samsas. Cyklistens egen trafikvana kan vara en viktig faktor vid ett sådant beslut.

Hur ska man göra vid reglerade cykelpassager där omledningen gör att man inte ser det cykelljus som reglerar passagen? Så var det på första bilden från Berzeliikorset ovan. Man borde i så fall följa fordonsljuset om det syns, annars gångljuset om sådant finns. Det får man inte i normala fall, men att bli bötfälld för att cykla mot rött när man inte kan se sitt eget ljus är orimligt. Det borde vara upp till väghållaren att i varje enskilt fall avgöra om ett sådant default är bra. Annars måste en tillfällig cykelsignal sättas upp.

Tillägg 13/11: Mer om J2-skyltar
Jag frågade för säkerhets skull Trafikkontoret om följande skyltar också är J2:or. Jag var lite osäker eftersom texterna ser ut som krav snarare än tips.

Orange J2-skylt Led cykeln J2-skylt Max totalvikt

– Ja. Det finns inga lokala trafikföreskrifter som reglerar dem utan det är bara information.

Därmed kan vi sluta oss till att även denna skylt och alla dess varianter är J2:or:

Orange J2-skylt Pil för gående och cyklister

Som jag ser det kan en J2-skylt öppna nya möjligheter men aldrig stänga befintliga:

Säger tipset att du kan cykla en väg som normalt är en gångbana, så måste det därmed bli tillåtet att cykla där, om än rimligen med stor hänsyn till gående.

Om tipset säger att du kan cykla åt ett visst håll samtidigt som det finns andra håll där våra trafikregler inte hindrar cykling, kan du välja vilken av dessa vägar du vill.

Men om tipset säger att du kan cykla åt ett visst håll samtidigt som alla andra håll är förbjudna att cykla på, finns inget alternativ. Då blir tipset det enda möjliga.

Och eftersom skylten ”Led cykeln” är en J2:a, så är den alltså bara ett tips trots att texten låter väldigt diktatorisk. Den förbjuder dig inte att cykla, men tipsar om att det kan vara bra att leda cykeln, kanske pga ojämnheter eller löst underlag.

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Skyltar o symboler, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.