Vägarbeten i stan

Vägarbete i Gamla Allén, Göteborg

Vägarbete på Hedens gång- och cykelbana i Gamla Allén.

Göteborg har med västsvenska paketet gått in i en ny era där vägarbete är det normala tillståndet. Så kommer det att förbli mer än ett decennium framöver. Eftersom paketet handlar om att minska biltrafiken, är det särskilt viktigt att vårda dem som använder mer önskvärda alternativ.

Det miljövänligaste och hälsosammaste av alla alternativen är att cykla. Om det är någon gång som folk överväger att börja cykla så är det väl nu, när bilisterna tvingas betala trängselskatt och kollektivtrafiken går ner på knäna. Detta är ett tillfälle som aldrig återkommer. Förstaintrycket är viktigt för den som ska pröva något nytt. Ofta är det t.o.m. avgörande. Om Göteborg inte i alla sina fingerspetsar visar att cyklister är välkomna, önskvärda och viktiga när de kommer till alla vägarbetena i stan, kan man fråga sig … ja, en hel del faktiskt.

G-P:s trafikbloggare Ulf Nyström skriver i Vägarbeten ofta dödsfällor att uppgrävda gator innebär stora risker för alla trafikanter, särskilt för fotgängare, cyklister mm. När utformningen är i oordning kan missförstånd och fel kosta bilisterna repad plåt men de oskyddade trafikanterna livet.

Det finns både bra och dåliga exempel på hur olika trafikantslag omhändertas vid vägarbeten. Gamla rutiner och schablonåtgärder förbiser ibland cyklisterna, eller behandlar dem inte som en önskvärd trafikantgrupp. Detta behöver inte alls vara avsiktligt, varken från politikernas, tjänstemännens eller entreprenörernas sida. Men då måste vi som är brukare tala om vad vi märker är dåligt, och gärna också vad som är bra. Det ger de ansvariga bättre möjligheter att åstadkomma bra lösningar och åtgärda misstagen.

Övre Husargatan
Någon vecka efter att en cyklist kördes ihjäl av en svängande lastbil den 13 april 2012 provcyklade jag sträckan Sprängkullen-Linnéplatsen. Trots att halva vägbredden var en avspärrad arbetsplats, tyckte jag att alla trafikslag faktiskt togs omhand riktigt bra. Det var givetvis trångt om saligheten, men det märktes att den som stod för lösningen varken glömt gående eller cyklister. Banor och vägledning fanns hela vägen.

Det var bara två ställen som jag kunde anmärka på. För det första blev det plötsligt väldigt förvirrat vid Linnéplatsen. Där kan det knappast ha varit samma planerare – om ens någon – som svarat för att cyklister skulle kunna komma vidare söderut. Mer om detta i min första kommentar under Beslagtagen cykelbana.

För det andra hade man i ren panik ställt upp avspärrningar för cyklister förbi själva olyckskorsningen. De var plötsligt inte längre välkomna där. Att skära av bilvägen som svar på att lastbilen i blindo kört på cyklisten var otänkbart. Men varför var det tänkbart att istället skära av cykelbanan?

Avenyn
Hösten 2010 gjordes ett vägarbetet på Avenyns cykelbana vid Allén.

Vägarbete vid Avenyn 2010

Vägarbetet på Avenyns cykelbana hösten 2010. Stjärterum erbjöds på gångbanan.

Jag imponerades över att man trots det trånga utrymmet inte försökte låtsas bort sitt ansvar för cykeltrafiken med skyltar av typen För din säkerhet Led cykeln, utan faktiskt inbjöd dem att samsas med gående förbi arbetsplatsen. Jag passerade där dagligen och noterade också att cyklisterna cyklade på de gåendes villkor och att inga problem uppstod, åtminstone inte när jag var där.

Mot slutet av 2012 var det en ombyggnad 50 m längre bort i bilden, där Nya Allén korsar. Då möttes cyklisterna av exakt samma skyltning. De tilläts alltså åter passera ihop med gående. Det fungerade bra alla gånger jag var där, även om det blev väldigt smalt på ett ställe.

Stockholm
Cyklistbloggen i Stockholm skrev nyss om ett vägarbete på Hammarby Allé. Skribenten var positivt överraskad över att både cyklister och gående tagits på allvar och faktiskt fått en alternativ väg ordnad. Ett videoklipp visar passagen.

Dagen efter skrev de dock om ett annat ställe i närheten där bilarna leddes med så täta rader av tillfälliga markörer som om de var vilsna småbarn, medan cyklisterna helt rått stoppades av en betonggris och sedan själva fick lista ut hur de skulle komma vidare.

Heden
På Heden tycker jag nog att det ibland är lite si och så med hänsynen till cyklister. Jag har tidigare tagit upp att man låtit bilar överta cykelbanan bara för att man använt utrymmesslukande pjäser istället för att måla i gatan. Efter bortåt ett halvår har pjäserna äntligen bytts mot målning och cyklarna har därmed fått tillbaka sin bana.

Jag har också beskrivit att en olämpligt lagd s.k. asfaltcigarr skapade risker för cyklister utan att ge någon fördel för arbetsfordonen. Här behövde den rena schablonlösningen modifieras med hjälp av synpunkter från brukare. Så skedde och cigarren åtgärdades raskt efter att den blivit påtalad.

Men även vid vägarbetet där Gamla Alléns gång- och cykelbana passerar ändan på Vasagatan verkar tanken på hur gående och cyklister ska ta sig fram ha hamnat på efterkälken. Att följa skyltarna ledde helt fel, ja t.o.m. tvärs emot trafiken ut på en bussinfart. Detta beskrivs närmare i En tudelad gammal allé.

Mer

Inkludera cykeln
Samtliga fall som jag tagit upp här handlar bara om lite omtanke och inlevelse, inte om kostnadskrävande arrangemang. Det är som om en del av dem som har inflytande på vägarbetena glömmer cyklisterna eller ser cykling som en onödig lek och inte som ett viktigt sätt att ta sig till jobbet. Men varje cyklist är faktiskt en bil mindre i trängseln, eller en ledig plats på spårvagnen.

Regeringens cyklingsutredare Kent Johansson sa den 4 september i SvD:s Brännpunkt:

Ökad cykling bidrar starkt till samhällsmål som minskad miljöpåverkan, minskad trängsel och bättre folkhälsa. Samhällets aktörer har därför ett viktigt ansvar att skapa bra förutsättningar för cykling.

Mitt i all yra kring spår- och vägmiljarder önskar jag att det också i Göteborg finns politiker med lite inflytande som tror tillräckligt mycket på cykeln. Då kanske den i fortsättningen kommer att inkluderas i kommunens eget medvetande så mycket så att det blir tydligt även ute på alla vägarbeten.

Det här inlägget postades i Omledningar, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

5 svar på Vägarbeten i stan

 1. Gbgcyklaren skriver:

  Läste ditt inlägg i min blogg….
  Tack! Jag köpte tidningen på vägen hem och kikade på artikeln. Får se om den dyker upp på nätet. Jag tipsade Alf (journalisten på GP) om din blogg också. Jag hade bland annat ditt Heden-blogginlägg i bakhuvudet när jag nämnde det där om vägarbeten. Alf hade tydligen en kollega (?) som hade erfarenhet av knepiga cykelhänvisningar vid gatuarbeten i Göteborg.

 2. Gbgcyklaren skriver:

  Och det är förresten fortfarande väldigt förvirrande vid Heden när man kommer söderifrån på Södra Vägen.

  • admin skriver:

   Ja, idag var det inte längre så bra att gå höger om hindret. Man skulle kanske halvvägs ha svängt in i den nyöppnade smala passagen mot Vasagatan istället och sedan tagit höger mitt i smeten. Stängslet är en amöba som ständigt ändrar form, sväljer ny mark och släpper andra delar fria. Man får väl börja varje passage med en ny liten rekognoscering.

   Liknande nöjen ägnade man sig förresten åt redan under forntiden.

 3. Mikael Bengtsson skriver:

  Tycker det är ganska jobbigt med alla avspärrade och uppgrävda cykelvägar i stan och avsaknaden av hänvisningar vart man skall ta vägen. Drar mig mer och mer för att ta cykeln in till stan utan ger mig ut med bilen istället vilket känns tråkigt.

  • admin skriver:

   Du besannar mina farhågor, men jag förstår dig. Ändå är kostnaden för att visa lite omtanke om cyklister vid vägarbeten säkert helt försumbar. Det krävs i stort sett ”bara” en mental omställning. Men den måste verkligen till om vi ska behålla speciellt de nytillkomna cyklisterna och dessutom locka fler att börja cykla i denna cirkus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *