Heldraget mellan g och c

Bör man använda heldragen linje mellan gång- och cykelbana även när det är smalt? Och även där det ansluter en annan gc-bana? Jag visar exempel där det används och diskuterar vilka effekter det får och om det ryms inom regelverket.

När det är smalt
Antag att vi har en dubbelriktad cykelbana med en gångbana intill. Cykel- och gångbanan separeras med en heldragen vit linje.

Symboler på g|c-bana

Gångbana och dubbelriktad cykelbana, separerade med en heldragen linje.

Om banan passerar en plats där det är trångt kan den heldragna linjen antingen bibehållas eller tillfälligt tas bort så att hela bredden blir gemensam för gående och cyklister. Här är ett fall där linjen har behållits trots små bredder:

Allens smala cykelbana vid Haga

Trångt med ändå separerat. Nya Allén i Göteborg nära Hagakyrkan i nov-22.

Jag ser fördelar med att behålla linjen på det smala partiet. De gånger jag varit där har gående och cyklister nästan alltid hållit sig separerade på sina egna banor, även när det inte funnits någon som de behövt samspela med. Givetvis behöver de överskrida linjen när de möter andra på sin egen bana, men de har sedan i allmänhet snabbt återgått till rätt sida om linjen.

Man skulle egentligen behöva mäta objektivt hur bra trafiken fungerar, och jämföra med en liknande plats som inte är separerad. Det har jag inte gjort, utan bara stannat och observerat en stund vid några tillfällen.

I min mätning av cyklisters placering på banan var det uppenbart att de flesta placerade sig mitt i sin fil såvida inget tvingade dem att göra annat. Jag tror att vi beter oss likadant när vi går. Hur många cyklister har inte irriterat sig på gående som inte håller sig på sidan utan går mitt i en gemensam bana? Det gäller nog speciellt på banor med måttlig bredd. Det kan t.o.m. vara ett urgammalt arv där man automatiskt aktar sig för att gå längs kanten på en elefantstig i djungeln därför att där finns blodiglar och giftiga ormar i träden. Genom att tydligt dela banan i två, håller vi oss istället mitt i vår egen del. Samtidigt blir vi mer medvetna om att det kan dyka upp trafik i den andra banan, inte minst för att linjen ökar vår känsla av att det är trångt. Jag tror därför att det gör oss mer inställda på samspel.

En invändning är att fordon inte får överskrida en heldragen linje, och att det därför är fel att måla en linje på platser där man kan behöva göra det. Men lagen har några undantag.

TrF 3:11 skriver:

Ett fordon får inte med något hjul föras … över en heldragen linje. Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om

1: det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen.

2, 3, 4: …

Jag tänker att ett möte borde räknas som hinder. En omkörning troligen inte så länge framförvarande inte stannat. Det passar ganska bra, för på ett begränsat parti som är smalt kan det vara rimligt att inte köra om, utan vänta tills det blir bredare igen.

Göteborg om heldraget när det är smalt
Göteborgs Teknisk handbok 2022:2, kapitel 3OE Vägmarkering, avråder från heldragen spärrlinje när det är smalt. De skriver:

På asfalterad gång- och cykelbana utförs spärrlinje mellan gång- och cykeldelen om totala bredden är minst 4,0 meter vid dubbelriktad cykeltrafik och minst 3,0 meter vid enkelriktad cykeltrafik.

Jag skulle önska att det inte gäller vid kortare smala partier om banan i övrigt uppfyller kriterierna, speciellt om det är en viktig led för cykeltrafik.

Där det ansluter en annan gc-bana
I Göteborg finns flera platser där cyklister behöver köra över en heldragen linje för att nå en avfart på andra sidan gångbanan. Här är två exempel:

GC-förgrening över heldraget

GC-förgreningar över heldraget.
T.v. Per Dubbsgatan vid Annedalsmotet, t.h. Delsjövägen nära Bö centrum.

Jag tycker heldragen linje kombinerat med gång- och cykelsymboler är en enkel och rimlig utmärkning i de fall där man vill ge gående företräde på sin bana och inte vill bryta den för att cyklister ska kunna korsa till eller från en anslutande bana. Ett alternativ kunde vara att på en kort sträcka utföra linjen som en streckad M2 kantlinje istället. Sådana exempel finns också i Göteborg. Det ger inte ett lika tydligt budskap att gående har prioritet.

I Göteborgs Teknisk handbok TH 3ID visas en typlösning med genomgående g|c-bana där blandtrafik leds över deras heldragna skiljelinje. Det anses alltså möjligt att behålla heldraget även där fordonstrafik ska kunna korsa.

Biltrafik leds över_heldraget i TH 3ID

Biltrafik leds över heldraget i Teknisk handbok, kap 3ID.

Din åsikt?
Tycker du att heldraget får användas på detta sätt, och att det är en bra lösning? Vilka problem ser du, och vilka andra lösningar borde i så fall användas istället?

Frågan har diskuterats i en tråd i facebook-gruppen Cykla i Göteborg.

Det här inlägget postades i Förslag, GC-separering, Skyltar o symboler. Bokmärk permalänken.

3 svar på Heldraget mellan g och c

 1. Anders Norén skriver:

  Det är inte trafikförordningen 3 kap. 11 § som är tillämplig här utan 3 kap. 6 §: ”Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den.” En omkörning via gångbanan är inte ”att korsa den”.

  Regeln i 3 kap. 11 § gäller vägrenar, mittlinjer, spärrfält m.m.

  • admin skriver:

   Tack Anders för respons! Men varför inte tillämplig? Räknas gc-separator inte som M8-linje? Är det istället VMF:s ”Markering” med den obegripliga förklaringen ”Närmare föreskrifter”? Kan linjen inte ses som en kantlinje för cykelbanan?

   • Anders Norén skriver:

    3 kap. 11 § gäller under förutsättning att du till att börja med får köra på andra sidan av linjen – men en gångbana får du inte köra på (förutom för att korsa den) och därför får du heller inte korsa den heldragna linjen (om du inte sedan också korsar gångbanan).

    Det finns en praxis hos väghållarna att det ska vara tillåtet att göra omkörning via gångbanan (se t.ex. Stockholms läns regionala cykelplan och Lunds kommuns styrdokument för gatuutformning) och jag vet att minst en trafikorganisation har efterfrågat en vägmarkering som gör det tillåtet att köra om via gångbanan. Men en gångbana är en gångbana och den är inte tillåten att köra på (om du inte fyller åtta senast innevarande år). Plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter (ALM) förutsätter att gångbanan är ”väl åtskild från cykelbana och körbana”. Det är väghållarna som vill tumma på gångbanans helgd, inte lagstiftaren och inte intresseorganisationerna för fotgängare och funktionsnedsatta.

    Omvänt finns det ett formellt förbud att gå på en körbana eller en cykelbana om det finns en gångbana men det är ett förbud som inte upprätthålls (polisen kunde inte, vid min förfrågan, hitta några registrerade förseelser som gällde gångtrafikant som inte använde gångbanan). Så jag skulle säga att om det, PBL förbjude, inte skulle gå att ordna en riktig gångbana så är det juridiskt lämpligast att förutsätta att de gående använder cykelbanan, inte att fordonsförarna använder gångbanan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *