Göteborg vill minska trafiken

Göteborgs Stads nyhetsbulletin”Vårt Göteborg” skriver nu att stadens egna klimatmål kräver minskad trafik. Det är en befrielse att få se det så tydligt formulerat av staden själv, även om den faktiska resan till målet återstår. Jag vill bidra efter bästa förmåga.

Tre trafikslag, många cyklar

Tre trafikslag med tre radikalt olika stor klimatpåverkan per personkilometer.

Klimatmål kräver minskad trafik
Så lyder rubriken i Vårt Göteborgs artikel 2022-05-06. Där står:

I förra veckan utsågs Göteborg till en av de 100 europeiska städer som ska få EU-stöd till klimatomställningen. Detta mot ett åtagande om att till 2030 bli helt klimatneutrala – eller åtminstone radikalt minska utsläppen.

[…]

En av de stora utsläppsbovarna är trafiken. Enligt Göteborg Stads miljö- och klimatprogram behöver klimatpåverkan från resor och transporter i Göteborg minska med minst 90 procent till 2030 jämfört med 2010.

[…]

– Även med en väldigt snabb omställning till eldrivna fordon och hållbara biobränslen så kommer inte det att räcka för att nå stadens mål om en 90-procentig minskning av koldioxidutsläpp från trafiken redan till 2030. För att klara det målet måste vi även minska vägtrafikens volym, säger Malin Östblom, miljöstrateg på trafikkontoret.

Imponerande!
Ja, jag blir imponerad av att staden vågar se klimathotet i vitögat utan att ducka eller mumla i skägget. De säger inte bara att de gjort vissa förbättringar och klappar sig på axeln för dem. De tar reda på hur stora förbättringar som behövs och konstaterar att det behöver göras mer – mycket mer. Och de pekar på vad som behövs mer!

Sen är ju ord inte samma sak som handling, men det måste ändå börja med att man formulerar sitt åtagande på ett seriöst och modigt sätt. Jag ser ett statement! Och det finns även i vårt nya Miljö- och klimatprogram och i stadens budget.

Cykel, kollektivtrafik och stadsmiljö är nycklar
Att satsa på kollektivtrafik kan göra stor skillnad för klimatet, även jämfört med elbilar om man tar med tillverkningens påverkan, kallat ”cradle-to-showroom” på LCA-språk. Men det finns också problem med utbyggnad av kollektivtrafik som man måste parera. Den får inte locka folk att flytta ut till områden där man får stora vardagsavstånd och blir mer bilberoende. Och den får inte bli ett hinder för ett kraftigt ökat cyklande. Modern kollektivtrafik i Göteborg påverkar klimatet runt 3 gånger så mycket per personkilometer som cykel, och då är ändå inte bygge och underhåll av breda vägar, spår, tunnlar, broar, terminaler och parkeringar medtagna.

Resandets klimatpåverkan är också beroende av hur staden utvecklas. Det måste bli möjligt – och attraktivt – för fler att få korta vardagsavstånd. Vad kostar det att bo här? Hur barnvänligt är det? Hur nära är det till skola, arbete och service? Och hur lätt är det att flytta till något annat när behoven förändras? Vardagsavståndet är avgörande för om man kan välja det klimatsmartaste alternativet cykel eller ej.

Mitt remissvar till ny översiktsplan tar upp dessa saker mera på djupet. Det kan läsas här. Jag hoppas att mina synpunkter kan bidra lite till att göra ett klimatsmart Göteborg möjligt. Det är ett viktigt mål för oss alla. Men möjligheten att uppnå det hänger också på oss alla.

Det här inlägget postades i Beröm, Miljöpåverkan, Stadsutveckling. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *