Står elsparkcyklarna i vägen?

Folk irriterar sig på hur elsparkcyklar parkeras. Jag har räknat dåliga parkeringar, men det är väldigt svårt att hitta ett hanterligt sätt att mäta. Det ska dessutom vara någorlunda objektivt. Ändå finns en del tydliga slutsatser som man kan dra efter min spaning.

Illa parkerad elsparkcykel men tre bra parkerade vanliga cyklar

Många fler elsparkcyklar parkeras illa trots att det finns många fler vanliga cyklar i stan.

Vad ska man mäta?
Man kan ju inte bara räkna illa parkerade elsparkcyklar rakt av, för då är det fritt att fortsätta inventera tills man får ett så högt värde så att det ser avskräckande ut och man kan säga ”Vad var det jag sa”. Man behöver jämföra med något så att mer inventering inte nödvändigtvis ger ett högre värde utan bara ett säkrare.

Några möjliga jämförelser:

 1. Jämför med hur vanliga cyklar parkeras
 2. Jämför med elsparkcyklar som parkeras bra
 3. Räkna antal dåliga parkeringar per km

Det blir övermäktigt att räkna alla vanliga cyklar. Dessutom är vanliga cyklar oftast privatägda och många vill därför ramlåsa dem på riktiga cykelparkeringar. Vi parkerar dem helst så att de inte skadas och vi kommer snart att ta dem därifrån igen. Och hemma ställer vi oftast undan cykeln, medan de hyrda elsparkcyklarna måste lämnas ute där ”hunters” kan samla upp dem.

Att jämföra med elsparkcyklar som parkeras bra blir också ett övermäktigt arbete i stadens centrala delar där utsättarna radar upp dem i mängder. I bostadsområden kan det dock vara intressant.

Jag har valt att mäta antal dåliga parkeringar per km. Det blir ett mått på hur ofta de påverkar andra, och det är nog den viktigaste aspekten. Håller man isär dålig parkering på gångbana, cykelbana och i körbana kan man översätta det till hur ofta varje slags trafikant stöter på dem. Jag har bara räknat elsparkcyklar som man hyr. De privatägda ser man nästan aldrig stå ute på gatan, i synnerhet inte dåligt parkerade.

Hur ofta kan man mäta samma sträcka?
Hittar jag en dålig sträcka och mäter den många gånger får den stort genomslag i statistiken. Samtidigt är det förstås sämre med en dålig parkering om den varar länge. Därför tillåter jag mig att räkna samma sträcka max en gång om dagen.

Vad är dålig parkering?
Det hänger mycket på min personliga bedömning från fall till fall. Här är några principer som jag försöker följa:

Ingen del av elsparkcykeln får sticka ut på cykelbanan. Teknisk Handbok föreskriver minst 0,3 m hinderfri bredd, ibland mer, i alla situationer utom långsträckta staket där 0,15 m medges i värsta fall. Därför kan man lugnt kräva att själva cykelbanan alltid ska vara fri.

På smala trottoarer måste man kunna komma förbi med rullator. Och finns möbleringszon eller cykelparkering är det väldigt onödigt att parkera ute i gångstråket såvida man inte står i lä av fast hinder som växtlåda, elskåp eller liknande. Nära port är det extra viktigt att man inte sticker ut från fasad, och på hållplatsperronger är mina krav också höga.

Om bättre parkering hade varit enkel, måste tanklös parkering ifrågasättas även om det finns god bredd. Bredden är ju till för gående och vistande. Ofta står styrstolpen bra medan bakvagnen, ”svansen”, sticker ut mot gående. Det är särskilt lurigt för synskadade.

Även om elsparkcykeln parkerats bra men sedan trillat, är det dess hinder och fara som trillad som räknas. Om marken invid en fasad lutar, kanske man måste parkera med bakvagnen rätt ut i gångbanan för att elsparkcykeln inte ska välta. Men det spelar ingen roll om det är brukarens, stödens eller markens fel – blir det ett hinder räknar jag parkeringen som dålig. Tillåt mig ändå pysa mitt ogillande lite extra när brukaren inte visat hänsyn. Det är så onödigt. Och brukaren vill väl ändå själv att uthyrning av elsparkcyklar ska kunna accepteras i stan?

Från 220901 är det egentligen inte tillåtet att parkera elsparkcyklar ens på gångbana. Men Göteborg har åtminstone fram till april 2023 tillåtit parkering på gångbana om det inte hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra. Jag anmärker inte på sådan parkering om jag bedömer den som bra. Men hur räknas gemensam gc-bana? Har den cykelbanans krav? Det säger inte Göteborg, så jag undviker att inventera gemensamma gc-banor. Gågator och gångfartsområden bedömer jag som gångbanor. De är ju i första hand till för gående.

Bildexempel
I min artikel Lätt att parkera sparken bra visar jag massor av bilder på bra parkering av elsparkcyklar. Här blir det istället övervikt på parkering som jag underkänner.

Trillad men inte i vägen

Lite trist syn, men inte i vägen för gående.

En stör gångbanan, en är hänsynsfullt uppställd

En stör gångbanan, en är hänsynsfullt uppställd i lä. Det är också lastcykeln.

Svansen sticker lömskt ut runt hörnet

Svansen sticker lömskt ut runt hörnet och kan ge fälleben, inte minst för blinda.

Utstickande svansar

Utstickande svansar. Helt onödigt.

En riktigt bra parkerad men fyra dåligt

En riktigt bra parkerad – så det går om man vill! Fyra i vägen för gående. Varför?

Tre i vägen trots elsparkcykelparkering helt nära!

Tre i vägen för gående. Det finns en elsparkcykelparkering helt nära!

Egen bekvämlighet framför hänsyn till andra

Egen bekvämlighet framför hänsyn till andra. Helt ok på en öde ö, men inte här.

En av tre elsparkcyklar ok parkerad

En ok parkerad i möbleringszonen, en i gångbanan och ett grönt styre att snava på längre bort.

En i gångbanan, tre med tvekan godkända

En i gångbanan, tre godkända efter en del tvekan.

Tre elsparkcyklar står i lä, en sticker ut

Tre kan anses stå i lä för gångriktningen och därmed godkännas. En sticker rätt ut.

Mätning
Jag räknade illa parkerade elsparkcyklar vid olika turer i stads- och villaområden den 8-30 april 2023.

I staden inventerade jag totalt 80 km sträcka och såg 5,8 illa parkeringar per km. Oftast kollade jag hela Avenyn-Östra Hamngatan och Örgrytevägen-Södra Vägen, ibland även Västra Hamngatan, Magasinsgatan, Storgatan och alla kvarteren kring Hedåsgatan.

I villamiljö inventerade jag totalt 31 km sträcka och såg 2,3 illa parkeringar per km. Där kollade jag Olof Skötkonungsgatan samt olika turer i Bö och Skår.

Parkering i cykelbanan var ovanligt. Då var nog utstickande cyklar från Korsvägens smala Styr&Ställ-parkering minst lika vanliga. I villaområden förekom en del parkering på körbana, 0,5 st per inventerad km.

I villaområden räknade jag även antal bra parkerade elsparkcyklar. Det blev 60% bra mot 40% dåligt parkerade. Parkeringar på privat mark ingår inte.

Från början tänkte jag även räkna illa parkerade vanliga cyklar. Men de var så få så det kändes meningslöst.

Slutsats och funderingar
Det är väldigt mycket större risk för gående att stöta på en illa parkerad elsparkcykel än en illa parkerad vanlig cykel, trots att cykel är ett mycket vanligare och större fordon.

Kan parkeringsattityden förbättras? I de allra flesta fallen går det att parkera mer hänsynsfullt om man tänker lite mer empatiskt. Varför går det med privatägda cyklar, men inte så bra med elsparkcyklar som man hyr? Hur kan man få de ointresserade att bry sig mer? What’s in it for them? Utan någon form av återkoppling är det nog ganska hopplöst. Och vem ska ge den?

Utstickande svansar tror jag ofta beror på att elsparkcykeln är tung och sällan har något bra grepp för att lyfta in svansen ur vägen för andra. Det känner jag så tydligt varje gång jag försöker rätta till någons illa parkerade elsparkcykel.

Man borde inte tillåta fler elsparkcyklar än vad som ger en acceptabel belamring av våra gångytor. Eftersom det är omgivningen som drabbas, bör man ställa hyrda elsparkcyklar mot vad hela samhället får för fördelar av dem. Bättre trafik? Bättre hälsa? Mindre klimatpåverkan? Bättre hushållande med viktiga resurser? Inget av detta är självklart.

Det här inlägget postades i Cykelparkering, Mätning. Bokmärk permalänken.

2 svar på Står elsparkcyklarna i vägen?

 1. Fredrika skriver:

  Kanske hade elsparkcykel företagen kunnat göra en liten info film om hur man skall parkera deras sparkcyklar som man behövde se i samband med att man registrerade sig första gången? Kanske hade de kunnat ha egna lapplisor i företaget som stängde av användare som inte skötte sig? Eller kanske ett system där passerande kan anmäla en felparkerad cykel med bild och om den faktiskt är fel varna/spärra den som använde sparkcykeln sist. Antagligen hade de inte behövt bli spärrade så länge för att lära sig att det lönar sig att göra rätt.
  Jag har aldrig åkt elsparkcykel så kanske finns några anledningar till att lösningarna inte funkar men företagen borde kunna tänka ut något de har ju ett egenintresse i att få fortsätta och inte få för dåligt rykte.

  • admin skriver:

   Stort tack Fredrika!

   Jag har också tänkt en hel del i sådana banor. Men uthyrarna vill säkert inte att kunderna ska gå över till mindre nogräknade konkurrenter, så de måste vara försiktiga med kritik.

   Som du säger är förbipasserande en resurs som man borde kunna ta vara på. Det är ju de som drabbas. Men jag tänker mig en neutral part att anmäla till, t.ex. kommunen. Kanske behövs en app där man först skannar cykelns QR-kod och därefter en eller flera bilder på parkeringssituationen. Mobilen får också gärna skicka med positionen.

   Uthyraren skulle sedan behöva ange till den neutrala parten vem som hyrde denna cykel senast före anmälan. Om en person drar på sig flera anmälningar kan det vara dags att granska parkeringsbilder och avgöra om personen måste spärras, och i så fall alltid från samtliga uthyrare. Du har säkert rätt i att spärren inte behöver vara särskilt långvarig för att ge effekt. Kanske ska den bli mera långvarig om man fortsätter parkera illa.

   Vi vill inte riskera att någon riggar dålig parkering för att sätta dit någon annan. Flera anmälningar från flera olika personer och med en app som bara tillåter direkttagna foton minskar den risken. Även lapplisor borde kunna notera illa parkerade elsparkcyklar. En anmälning från dem borde ha större tyngd.

   Med ett spärrsystem blir det nog mer intressant för kunderna att se infofilmen. Lämpligen görs den av kommunen och tillhandahålls av alla uthyrare. Alla måste se filmen inom en vecka för att få fortsätta hyra.

   Lite så tänker jag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *