Flöde och samspel i GC-kors

Jag filmade en T-korsning för separerad GC-trafik under 1,5 timmar i morgonrusningen. Där ser man hur ett stort cykelflöde fördelas på två grenar, men också hur cyklister och gående interagerar med varandra. Ibland är ”fel bana” den mest hänsynsfulla.

Platsen
Platsen är Örgrytevägens G|C-bana i Göteborg in mot centrum där den korsar Mölndalsån och avdelar en gren som följer ån norrut. Jag filmade från en inglasad gångbro mellan Svenska Mässan och Liseberg. Därifrån får man bra överblick över T-korsningen, men glaset är smutsigt och jag märkte inte att min kamera vid vissa tillfällen satte fokus på smutsen i glasytan, varvid trafiken på G|C-banan blev ganska suddig.

Karta över mätplatsen

Den filmade korsningen inringad. Pilen visar kameraplats och riktning. Karta från Eniro.

Morgontrafikens maxtimme för cykel
Filmen togs den 31 maj 2023 från kl 6:54 till 8:39 i soligt väder.

Flöde per 10-min-period

Flöden av cyklister och gående i 10-minutersperioder. Maxtimmen för cykel markerad.

Tiderna i diagrammet anger början av 10-minutersperioerna. Jag hade inte underlag för kompletta första och sista perioderna, så för dem har jag fyllt ut med data från intilliggande perioder. Troligen blev dessa staplar därmed något för höga. Diagrammet visar ändå att maxtimmen inföll kl 7:30-8:30. Den är inramad i diagrammet.

Maxtimmens flöden
Så här fördelades de 907 cyklisterna som passerade korset:

Cykelflöden i maxtimmen

Cykelflöden i maxtimmen 7:30-8:30.

I grova drag kan man säga att lejonparten cykelpendlade in från öster, varav 2/3 fortsatte rakt mot Korsvägen och 1/3 vek av norrut mot Valhalla. Övriga flöden var relativt små.

Medan kameran gick, upptäckte jag att en del svängande cyklister genade nära Mässans hörn och därför inte kom med i filmen. Av 250 cyklister till och från Korsvägen smet 18 st denna väg. Ur dessa observationer har jag ganska grovt uppskattat att ca 60 läckte åt norr på en timme och ca 30 åt väster.

Interaktioner
Man kan studera många olika typer av interaktioner i filmen, både internt mellan cyklister och mellan dem och gående. Jag kanske får anledning att ta upp flera typer framöver, men här visar jag klipp med cyklister från Korsvägen som svänger vänster in mot Valhalla. De korsar huvudflödena av både cyklister och gående. Dessa klipp visar fall mellan kl 7:43 och 8:36. De flesta fallen utan möten har dock utelämnats.

I flera fall håller sig trafikanterna inte på sina egna banor, men oftast leder det till ett smidigare samspel. Någon gång kan man tycka att marginalerna är väl små, men det bör vara motpartens reaktion som avgör om samspelet var bra eller ej. Majoriteten av cyklisterna ger tecken före sväng.

Kör filmen och fokusera på cyklister som kommer nerifrån vänster.

Interaktioner med svängande cyklister från Korsvägen. De första 19 sekunderna är tyvärr rätt suddiga. Därefter får kameran rätt fokus.

I flera av klippen ser man cyklister som genar i svängen och därmed kommer ur vägen för mötande GC. Har man koll kan det förenkla för alla. Det syns också att man kan korsa ganska tätt bakom gående utan att oroa dem. Framför kräver större marginaler.

Förutsättningar för god interaktion
Detta är min bedömning med utgångspunkt i platsens utformning, egen erfarenhet och situationer fångade på min film:

Tydlig indelning av banor underlättar god interaktion och gör att interagerande bara krävs vid färre och mer uppenbara tillfällen. Då blir trafiken i grunden mera välordnad och det blir lätt för den som behöver parera att bedöma möjligheten att låna annans utrymme. Andra kan då också förstå varför ett avsteg är bra.

Det är också viktigt att sikten är tillräckligt bra för att någons genande inte ska leda till överraskande möten.

Att se sig för, ge tecken och placera sig så att avsikten framgår är viktigt och något som körskoleelever får nöta in hela tiden. Och att lägga märke till personer som är samspelsmässigt frånvarande är en värdefull kompetens för kloka beslut.

Jag tycker interaktionerna i allmänhet fungerar bra för de 34 svängande cyklisterna i klippen. Man ser knappast någon som reagerar plötsligt på andras framfart. För att se hur blickar riktas behöver man komma närmare med kameran. Men då förlorar man helhetsperspektivet.

Artikeln har kommenterats i denna tråd i facebookgruppen Cykla i Göteborg.

Det här inlägget postades i Beteende, Mätning. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *