Servering över alla bräddar

Nu är det sommar och tid för uteserveringar. Men hur mycket av trottoaren är det rimligt att serveringarna lägger beslag på? Här är en plats där jag tycker att det har gått för långt.

Trottoaren vid Bombay Palace

Södra Vägen i Göteborg, mitt emot Hedens grönområde. Bara en person ryms på den breda trottoaren.

Ytan på bilden är indelad i tre delar: en dörrzon för parkerade bilar, en smal cykelbana i asfalt och sedan en 11 plattor bred trottoar. Av den har restaurangen reserverat 7 plattors bredd för uteservering, dvs nästan 2/3. Men dessutom blockerar man ytterligare två plattors bredd med en skylttavla som säger samma sak som redan står på den stora gula banderollen. Kvar för fotgängarna som vill passera är bara två plattbredder. Det är vad en enda person behöver för att komma förbi, vilket framgår av bilden.

Att bara ge plats för en enda fotgängare här är inte tillräckligt. En person kommer sällan ensam, och av sociala skäl vill man ofta gå två eller tre i bredd. På ritningen tillåter trottoaren det med väldigt god marginal. Två tre-grupper skulle ledigt kunna mötas utan att trampa över i cykelbanan.

Men med denna möblering ryms alltså bara en enda person.

Hur vi fungerar när vi går
När man går sker vägvalet mestadels omedvetet. Finns det ett hinder så väjer man åt sidan utan att tänka på det. Därför kan hinder lätt leda över gående i fel bana utan att de märker det. Och där kan de sedan bli kvar ända tills en annalkande konflikt väcker dem.

När jag tog bilden var en cyklist precis i annalkande på cykelbanan. Men trots att cyklisten kom klart synligt rakt emot den gående gruppen så la de inte märke till den. Cyklisten var tvungen att plinga. Då vek de gående hastigt av till höger och vänster.

Det är så vi fungerar när vi går. Då har vi ofta en ganska närsynt omvärldsuppfattning och är dåliga på att samspela med sådant som går fortare än vi själva.

Personerna på bilden visade ingen aggression, men när vi konfronteras med en cyklist på detta sätt kan vi ibland reagera med ilska. Vem lurade ut mig i cykelbanan? Dåligt skyltat. Jag får ju inte plats någon annanstans. Inte mitt fel. Kan inte cyklisten plinga i god tid så att jag ser hen? Kan inte cyklisten bara väja för mig? Måste cyklister ha så bråttom? Kan de inte cykla i gångfart? Ja, vi har så lätt att skylla på allt och alla utom på oss själva.

Vad är en bra fördelning?
Anledningen till att det finns en separat cykelbana är att gående ska kunna gå i fred på gångdelen och tänka på annat, och att cyklister ska kunna hålla cykelfart på cykeldelen. Annars är det inte stor idé att skaffa en cykel. Om man som gående vill kliva ut i cykelbanan måste man vara uppmärksam och hänsynsfull mot banans trafik. Men visst måste kommunen också tillhandahålla en tillräckligt bred trottoar (check), och visst måste tillräckligt stor del av den vara fri att gå på (to do).

Jag skriver samtidigt till Trafikkontoret och till restaurangen för att höra deras syn på saken, och jag återger gärna här de svar jag får.

Tillägg 3/8
Den 23 juli, alltså för 11 dagar sedan, frågade jag Trafikkontoret via e-brev om passusen ”Mer än halva gångbanebredden får aldrig utnyttjas” i deras råd och regler gäller, och om det även inbegriper skylttavlor. Jag har ännu inte fått något livstecken från dem. Ett mottagningskvitto hade varit bra. Nu har jag skickat en påminnelse till hela kommunens inkorg.

Restaurangen har inte heller svarat, men onsdagen den 29 juli råkade jag passera, och då såg jag att skylttavlan inte längre stod på ett hindrande sätt. Det kan vara ett gott tecken.

Tillägg 6/8: Svar från Trafikkontoret
Min fråga gick fram till TK och hanterades direkt, men jag fick ingen återkoppling. Min e-postadress las inte heller in i ärendehanteringssystemet, så den handläggare som frågan delegerades till kunde inte skicka något svar. Det kan nog bero på en ovan semestervikarie i mottagningen.

Efter påstötning fick jag dock både ärendenummer och kontakt med handläggaren. Han hade varit och talat med restaurangen och jag såg både den 29 juli och idag att skylttavlan inte längre stod på ett hindrande sätt.

Bombay Palace trottoar med flyttad skylt

Med den nya skyltplaceringen har den fria bredden för gående fördubblats.

Precis som Kalle kommenterat nedan, har Trafikkontoret gett ut skriften Göteborgs uteserveringar, Råd och regler. Där står på sid 4 att ”Mer än halva gångbanebredden får aldrig utnyttjas”. Men det står också att ”På trottoarer med mindre antal fotgängare per dag ska det alltid finnas minst 1,5 meter fri passage”. Denna skrift bifogas alltid TK:s yttrande om tillstånd, men handläggaren tror inte att alla läser den. Däremot verkar siffran 1,5 m fri bredd ha fått vingar. Många tror att det är det enda krav som ställs.

Handläggaren påpekade också att det står i det yttrande som TK ger i tillståndsärenden att skyltar inte är tillåtna, varken utanför eller inom upplåtet område. Den biten i yttrandet är det väldigt få som läst.

Med den fria bredd som bilden från idag visar tycker jag personligen att restaurangen inte ”sticker ut” så mycket längre. Det gör däremot JCDecaux breda reklamskylt med grön affisch strax bakom. Den har en väldigt klumpig placering på trottoaren, den står rakt i vägen för siktlinjen och den tvingar alla gående att kryssa eller att välja cykelbanan även om uteserveringen hade krympt ytterligare en halvmeter. Jag hade gärna varit utan både reklamskylten och den halva stolpen precis framför. Övriga reklampelare som syns på de två bilderna är betydligt bättre placerade.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Besked, Beteende, Förslag, GC-separering. Bokmärk permalänken.

4 svar på Servering över alla bräddar

 1. Kalle skriver:

  Som du kanske vet finns det regler kring det hela. Sommartid gäller följande:

  ”Det ska alltid finnas minst 2 meter fri passage på trottoarer med många fotgängare. På trottoarer med mindre antal fotgängare per dag ska det alltid finnas
  minst 1,5 meter fri passage. Observera att dessa mått är minimimått som ska användas klokt. Tänk till exempel på hur lång uteserveringen är. Bedömningen av uteserveringens storlek görs av polismyndigheten och trafikkontoret.”

  Källa: http://goo.gl/L2WehK

  Jag gillar uteserveringar. Tycker gott parkeringen/lastzonen kan offras i ditt exempel. Ett annat exempel är Herkulesgatan på Hisingen. Se bild: http://goo.gl/jfnJvH

  • admin skriver:

   Jag hittade också detta dokument och fastnade för en mening på sid 4 som säger att ”Mer än halva gångbanebredden får aldrig utnyttjas”. Det kravet klarar restaurangen inte med mindre än att de övertygar Trafikkontoret om att cykelbanan ska räknas som gångbanebredd. Men cykel är ett eget trafikslag och behöver en egen struktur. Genhet, separering och prioritering i trafiknätet är avgörande för cykelns attraktionskraft.

   Om uteserveringen ska ges extra plats genom att man offrar parkeringen/lastzonen just där, måste cykelbanan också göra en sidförskjutning. På Läraregatans nedförsbacke gör cykelbanan en sådan abrovinsch, i det fallet för en parkeringsficka. Jag tycker inte att det blir bra.

 2. Tvåhjulig filosof ute och cyklar skriver:

  Det riktigt korkade just här är väl skylten (skyltar har en tendens att dyka upp på olämpliga ställen typ mitt i cykelbanor): man väjer som fotgängare för skylten och fortsätter sedan rakt fram per automatik – i cykelbanan …

  Dörrzonen kan man inte gärna offra, och om man tar bort en parkering brukat der bli protester (och finns det ingen parkering eller lastzon – eller om cykelbanan ligger lämpligare till – använder transporter cykelbanan för sina behov och ilsknar till på de cyklister som ilsknat till för att cykelbanan blockerats).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *