Polisen ska kolla cyklister

I dagens GP berättade polisen i Göteborg att man gör riktade kontroller av cyklister i centrum under hösten. Jag mejlade dem för att lyfta fram alla trafikanters ansvar för samspel, och att isolerad jakt på cyklister oavsett sammanhang inte får rätt effekt.

GP-artikeln är Poliskontroller av cyklister i centrala Göteborg. Den är låst för icke-prenumeranter. Jag återger nedan mitt mejl i sin helhet. Polisen gav mig snabbe ett utmärkt svar som visas efter min text.

Min inskickade text
Rubrik: Inför kontrollerna av cyklister hösten 2022

Hej!

Jag läste i dagens GP(1) att ni ska kontrollera cyklister. Det är mycket bra att ni sätter lite fokus på trafik i stan och intresserar er särskilt för cykeltrafik! Men det viktiga är samspel mellan trafikanter, vilket du själv påpekar i artikeln. Om kontrollen bortser från all trafik som berör cyklister och bara nagelfar cyklisterna själva blir det som en fotbollsdomare som bara letar fel i ena laget. Det skapar ingen förståelse. Men vidgad förståelse är precis vad vi alla trafikanter behöver för att stadstrafiken ska bli bättre även efter en tillfällig kontroll.

För att väcka förståelse måste polisen kunna förklara varför ett fel enligt lagens bokstav också skadar samspelet. Här några exempel:

Att inte ge gående på övergångsställen företräde är tyvärr vanligt bland cyklister(2), men lätt att förklara problemet med, speciellt om cyklisten väntar sig motsvarande hänsyn på separerade gång- och cykelbanor.

Att cykla mot rött där det finns korsande trafik är också lätt att förklara problemet med. Däremot är det mycket svårare att förstå om det inte finns någon korsande trafik, åtminstone i korsningar som är lätt överblickbara. Våra trafikljus är oftast bra i tät trafik men kan vara fruktansvärt ineffektiva i lågtrafik(3,4). De är alltför mekaniskt blinda. Extra svårt är det att förstå att cyklister kan få böter mot rött medan gående slipper. Det är betydligt större andel gående som trotsar rött(5). Om cyklisten hoppar av och leder är hen gående. Hen undgår då böter trots att hen då befinner sig längre tid på körbanan. Hur kan man förstå det?

Även bilister kör mot rött, men nästan bara under de första sekunderna efter att gult blivit rött(6), speciellt i den täta morgontrafiken.

Att gående kliver ut i cykelbanan är fel men går att acceptera om de först kontrollerar att det är fritt. Men de som bara går rätt ut samspelar inte och kan orsaka ”fara eller olägenhet för trafiken” (TrF 7:4). De är många(7). Om någon ska upplysa dem är det polisen. Vågar ni det?

Att cykla eller elsparkcykla i vänstertrafik har tyvärr blivit vanligare, särskilt på Avenyn. Lätt att förklara problemet med, eftersom man inte kan förutsäga eventuell mötande trafik från närmaste korsning eller gatuparkering.

Bilister är oftast väldigt duktiga på att ge gående och cyklister företräde på gc-passager. Däremot är många bilister dåliga på att se till ”att han eller hon inte tvingas stanna på övergångsstället, passagen eller överfarten” (TrF 3:62) när det är tät morgontrafik. Ett sådant ställe är Fabriksgatan vid Örgrytevägen(6), ett annat är Järntorget mot Järnvågen. Svängande bussar från Södra Vägen till Parkgatan kan t.o.m. stå och blockera medan de väntar på en lucka, trots att det framför dem finns ett fritt bussfält där de kan vänta istället. När fångade en polis upp en lagöverträdelse mot TrF 3:62 senast?

Att cykla mot trafiken på en enkelriktad cykelbana är uppenbart fel om det kommer mötande cyklister. Men är man ensam, eller visar stor hänsyn vid möte, är ett hårt straff svårare att förstå. Det viktiga är samspel! Obs: Tolka inte en bana som enkelriktad så fort det finns en målad cykelpil! Det måste finnas en C1-skylt. Och om cyklisten kört åt rätt håll och sedan vänt vet hen inte att banan var skyltad längre bort. Enkelriktade cykelbanor skyltas aldrig med blå pilskylt (E16, Enkelriktad trafik), så från rätt håll får man aldrig veta att banan är enkelriktad.

I alla dessa exempel vill jag trycka på vikten av förståelse för att (och hur) ett fel orsakar problem i samspelet. Det är nog bara så vi kan väcka ömsesidig hänsyn. Lagens bokstav är bara begriplig när den påverkar andra.

Referenser (mätningar av trafikbeteenden):
(1) GP-artikeln om cykelkontrollerna:
https://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/poliskontroller-av-cyklister-i-centrala-g%C3%B6teborg-1.83219122
(2) Struntar cyklister i zebralagen? https://trafikistan.se/struntar-cyklister-i-zebralagen/
(3) Rött ljus i onödan https://trafikistan.se/rott-ljus-i-onodan/
(4) Mycket rött för lite buss https://trafikistan.se/mycket-rott-for-lite-buss/
(5) Cykla eller gå mot rött? https://trafikistan.se/cykla-eller-ga-mot-rott/
(6) Trafik mot Örgryte-rödljus https://trafikistan.se/trafik-mot-orgryte-rodljus/
(7) Trottoarernas utklivare https://trafikistan.se/trottoarernas-utklivare/

Om du har möjlighet att ge mig din reaktion på detta så är jag mycket tacksam.

Vänlig hälsning
Rolf Broberg, Trafikistan.se

Polisens svar samma dag
Jag fick på studs följande utmärkta svar från polisen och ok att visa det publikt:

Tack för ditt engagemang.

Jag kan inte annat än i stort hålla med dig om dina synpunkter.

Samspelet i trafiken är det som är allra viktigast. En bra trafikant rör sig i trafiken på ett sådant sätt att denne alltid kan kompensera andras misstag.

Om alla betedde sig på detta sätt så hade vi bara behövt grundparagrafen i Trafikförordningen.

Grundbestämmelser
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.

En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik.

En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks.

Med vänliga hälsningar
Håkan Klingborg
Operativa enheten/Trafikpolisen Region Väst, Göteborg

Det här inlägget postades i Förslag, Lagmakten, Väntar på besked. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *