Led cyklisten, inte cykeln

Jag har nyligen berättat om Göteborgs Handlingsplan för cykel 2013. Där står som sista punkt under rubriken framkomlighet:

Skylten ”För din säkerhet led cykeln” ska inte längre förekomma utan ersättas med en mer pedagogisk skylt.

Pär N påpekade detta i en kommentar till mitt inlägg För din säkerhet Led cykeln, och Kenneth Medin rapporterade om en ny skylt med texten ”Cykla försiktigt” som börjat förekomma istället. Deras upplysningar inspirerade mig till denna artikel.

Skylten Cykla försiktigt
Jag har också sett den nya skylten. Den avspeglar en helt annan och positivare attityd till cyklar.

Skylten Cykla försiktigt

Göteborg. Avenyns breda cykelbana på väg mot Kungsportsplatsen. En chikan sänker cyklisternas fart och de uppmanas cykla försiktigt innan de leds upp på gångbanan.

Rent formellt kvarstår problemet att skylten A40 ”Varning för annan fara” enligt lagen ska ha en text som anger farans art. I fallet ovan kan jag dock inte komma på någon beskrivning som skulle göra saken tydligare än vad situationen runt omkring redan är. Jag gillar principen att skyltar ska ta hjälp av verkligheten för att förklara problemet.

Andra skyltexempel
Vid nuvarande arbeten på Nya Alléns södra cykelbana i Göteborg gavs prov på tre olika skyltningar:

Omledningsskylt på c-bana

Här görs en hänvisning på enklaste sätt. Mer behövs egentligen inte. Resten är väl ganska självförklarande så som det ser ut här. Plats: korsningen med Avenyn.

Gående hänvisas vid cykelbana

Här hänvisas GÅENDE trots att det är en cykelbana! Plats: korsningen med Gamla Allén.

Att hänvisa gående när det är en cykelbana är inte direkt att charma cyklister. Det sätter dem t.o.m. i en lagknipa, se fall 2 nedan. När jag skrev om ett likadant fall i Cykelbanan kallas gångbana, reagerade Cyklistbloggen i Stockholm med artikeln När inte ens kommunen vet skillnad på ”trottoar” och ”cykelväg”…

Gående och cyklister hänvisas

Här hänvisas både cyklande och gående. En varningsskylt för vägarbete får alla att förstå att man behöver ta det försiktigt eftersom vägen förbi kan bli lite improviserad. Plats: korsningen med Sten Sturegatan.

Jag kan rent allmänt se fyra olika fall där någon form av skylt borde användas:

1. Gående leds över på cykelbanan
Det brukar bero på att gångbanan har blivit en avstängd arbetsplats. Lagen ger gående rätt att använda cykelbanan om de inte har någon egen bana. För det krävs inga skyltar, men önskvärt vore att cyklister visade hänsyn genom att cykla försiktigt förbi gående. Gående kunde också göra lite avkall på vanan att gå mitt i vägen eller flera i bredd när de är gäster på cykelbanan. Då kan cyklister glida förbi lättare. En pedagogisk skylt skulle kunna påminna bägge parterna om det. ”Hjälps åt” är ett nyckelord.

2. Cyklister leds över på gångbanan
Det är det omvända fallet. Anledningen brukar vara att cykelbanan är avstängd medan gångbanan är fri. Lagen förbjuder cykling på gångbanor annat än för att korsa dem. I det här fallet krävs det därför verkligen en skylt för att upphäva förbudet. Enklast är den orange omledningspilen utan text, se ovan. En skylt med text som inte glömmer cyklister går också bra. Önskvärt är att samspelet mellan gående och cyklister blir lika hänsynsfullt som jag hoppas på i fall 1 ovan. Även gående som kommer från andra hållet måste informeras om att de plötsligt delar banan med legitim cykeltrafik. Det vore alltså ett misstag att tro att cykelskyltarna bara behöver ses av cyklister.

3. Reducerad framkomlighet på både g- och c-banorna
Asfalten kan vara borta så att banorna blir som gropiga grusvägar, det kan ligga kablar tvärs över, banorna kan ha inskränkt bredd osv. I detta fall finns fortfarande någon form av cykelbana avsedd för cyklister och en gångbana för gående. Det enklaste i detta fall vore det klassiska varningsmärket för vägarbete. Ser man det, ska väl störningarna inte bjuda några överraskningar.

4. Både gående och cyklister leds till en tillfällig och oseparerad led
En tillfällig led har inget arv av att specifikt vara en cykelbana eller gångbana. Det liknar både fall 1 och 2 och borde skyltas på liknande sätt som de. Ingen av parterna bör förledas att tro att banan bara är till för dem och att den andra är inkräktare. Det kan en skylt på temat ”Hjälps åt” enligt ovan göra klart.

Chikaner
En chikan kan samtidig fungera som fartdämpare och gc-blandare i vissa lägen. Här en bild från min artikel om Positiva signaler:

GC-trängsel vid Ullevi

Chikanen bromsar in och för ihop trafikanterna. Varningsskylten syns på större avstånd och kan förvarna. De tunna pinnarna och de luftiga staketen låter situationen i övrigt tala för sig själv. Kan det missförstås? Plats: Skånegatan i Göteborg mitt emot Nya Ullevi.

Det finns alltså goda möjligheter att försiktigt leda cyklande cyklister förbi vägarbetena istället för att helt sonika be dem hoppa av och leda sina cyklar. Jag tror att många cykelhjärtliga anmälningar i förslagslådan har gjort intryck på utformaren. Tack Erik, Cykelpendlare, Anders Ulfwi, AE, Mikael J, Olof Thun, Anonym, Anonym, Oskar Talcoth, Christina, Anders Pehrsson, Ingela, Jonas, Per Ekblom, Pär Nilsson, Anonym och Trafikkontoret!

Det här inlägget postades i Dokument, Förslag, Omledningar, Skyltar o symboler, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *