Långparkerat staket hindrar

En entreprenör har med vilje blockerat några cykelstolpar, hittills i minst 10 dagar, men det lär bli ännu mer. Det har de gjort utan synlig anledning men till dagligt besvär för oss som behöver låsa fast våra cyklar.

Blockerad cykelparkering på Östra Hamngatan 52

Östra Hamngatan 52 med full cykelparkering och stort behov även av de blockerade stolparna.

Jag talade den 16 november med en man som verkade vara arbetsledare på plats. Han sa att de skulle jämna till trottoaren och därför behövde fritt. Det tyckte jag var ett gott skäl. Jag har själv flera gånger anmält sänkan som går från bortre delen av cykelparkeringen och fram till övergångsstället där det blir en stor djup vattenpöl vid regn.

Stor pöl på trottoaren vid Östra Hamngatan 52

En djup sänka gör större delen av trottoaren obrukbar vid regnväder.

Eftersom jag nyligen har gjort en inventering av långtidsparkerande cyklar här och längs Avenyn, pekade jag ut för honom vilka cyklar som har stått länge och som kräver åtgärder för att få bort. Min inventering beskrivs i Långparkerade cyklar hindrar.

Jag påpekade också att behovet av cykelparkering är mycket stort på denna plats och att stolparna därför inte bör blockeras längre tid än absolut nödvändigt. Han svarade att det finns gott om cykelparkering i närheten. Men det sa han nog utan att ha tittat efter. Jag tittade efter på gatans båda sidor från Kungsportsplatsen och ända till Kyrkogatan och konstaterade att alla dessa parkeringar tillsammans bara hade ledigt utrymme för hälften av de cyklar som på bilden ovan står vid Östra Hamngatan 52. Vissa dagar kan det kanske vara mer plats, men andra dagar kan det vara ännu mindre. Jag upplevde också själv att det blev bökigt att åka runt för att hitta en fri stolpe.

Något arbete på denna trottoar har efter 10 dagar ännu inte inletts. Under förra veckan pågick dock ett arbete på andra sidan gatan utanför Hallbergs guld. Det verkar ha krupit fram i snigelfart. Jag såg sällan någon som jobbar på det trots att jag passerade platsen  dagligen, både morgon, lunch och framåt kvällen. Nu har entreprenörens aktivitet flyttats till ett område längre bort på denna bortre trottoar. Så varför envisas de med att hålla några av cykelstolparna på vår sida gatan blockerade? Jag ser att folk har börjat låsa fast cyklar i dessa stolpar trots de blockerande staketen. Ja, vad ska man göra när det är brist på fastlåsningsmöjligheter och dessa stolpar verkar vara hänsynslöst blockerade utan någon förklaring? Vill man att cyklisterna ska samarbeta, måste man samarbeta själv också. Omotiverad blockering av cykelstolpar är ingen bra strategi om man vill uppnå förståelse och uppoffring från andra. Blockeringen är i vilket fall omotiverad i den bemärkelsen att inget motiv har kommunicerats till cyklisterna, och det motiv jag fick vid min fråga blir allt mindre trovärdigt för varje dag som går utan något arbete på vår trottoar.

Enligt kommunens plan skulle det göras en rödlappning och rensning av cyklar här under november, både skrotcyklar och långtidsparkerare. Det hade varit till stor hjälp för trottoararbetarna att få fritt från långtidsparkerare. Trottoararbete är dessutom ett gott skäl att ge långtidsparkerare en kortare varningstid än annars. Blir man av med alla dessa besvärliga cyklar återstår bara dagsparkerare, och då räcker det med att blockera cykelställen någon dag innan trottoaren verkligen ska grävas upp. Sätt då upp en skylt som förklarar varför stolparna blockeras, annars kommer folk att parkera här ändå eftersom de nu lärt sig att blockering kan göras godtyckligt och utan omtanke.

Jag ber Trafikkontoret se problemet ur cyklisternas perspektiv och berätta för mig hur de tycker att det ska lösas så att det blir så bra som möjligt för alla parter. Jag hoppas få ett svar som jag kan publicera här. En bra lösning kan säkert tillämpas mer generellt än bara i just detta specifika fall.

Tillägg 27/11: Nu har cyklar rödlappats
I gårdagens text ovan efterlyste jag rödlappning av förmodade långtidsparkerare. Idag har det gjorts både här och på Avenyn. Det gjordes antingen sent igår eller tidigt i morse. Bra! Det behövs.

Under förmiddagen såg jag också verksamhet på arbetsplatsen i området längre bort på den bortre trottoaren som jag nämnt ovan, men nu på tidiga eftermiddagen är det stiltje där. På ”vår” trottoar händer än så länge absolut ingenting. Blockeringen bara fortsätter.

(Stiltje på bortre trottoarens arbetsplats är det även på fm 28/11. Den 4/12 var arbetet på plats nr 2 på den bortre trottoaren klart, men fortfarande är samma cykelstolpar spärrade på denna sida utan någon som helst antydan om att här ska utföras ett arbete.)

Tillägg 5/12: Fortfarande blockerat
Någon hade meddelat Trafikkontoret att blockeringen av cykelstolparna tagits bort. Det är inte sant. Jag har kollat varje dag sedan 16 november. Antalet kravallstaket som stått där hopbuntade har varierat, men det har aldrig blivit fritt. Nu har det alltså varit blockerat i minst 20 dagar utan att något arbete påbörjats på trottoaren. Det ser mer ut som en för entreprenören bekväm staketförvaring än som en förberedelse till ett arbete. Hur respektfullt är det mot oss cyklister på en parkering som oftast är full även på hösten? Jag har rapporterat dagens läge till TK.

Tillägg 7/12: Äntligen fritt
Idag på lunchen tog entreprenören äntligen bort traven med staket som nu stått där till ingen nytta i hela tre veckor! På min översta bild står bara ett staket där, men det blev så småningom ett nätt litet lager av fem stycken i bunt. De övriga cykelstolparna på platsen har varit helt eller nästan helt fullbelagda så gott som varje dag, så behovet av cykelstolparna kan inte snackas bort.

Entreprenören hade sagt till TK att det pågått arbete på platsen, men jag har haft noggrann koll hela tiden och kan garantera att det inte har tagits ett enda spadtag eller gjorts något annat konstruktivt här. Den stora sänkan i trottoaren som de från början sa till mig att de var där för att fixa är fortfarande inte rörd. Istället har de arbetat med två mindre sänkor på andra sidan Östra Hamngatan, först en utanför Hallbergs guld och sedan en utanför O’Learys.

De hade också sagt till TK att de tagit bort staketen redan i måndags, vilket inte heller var sant. TK:s utsända inspektör fick gå ut och jämföra utsagan med verkligheten.

I september hade jag anledning att berömma en entreprenör som verkligen stod på tå för att ta hand om cyklisterna vid ett vägarbete, se Sprängkullens bra omledning. Men entreprenören här på Östra Hamngatan verkar ha en helt annan inställning, både till vad de säger och vad de gör och inte gör. Deras syn på cykelns värde i staden verkar stå i bjärt kontrast till Göteborgs cykelprogram.

Det är inte säkert att den här historian är över. Den stora sänkan på trottoaren återstår att fixa, och det är säkert samma entreprenör som ska komma tillbaka och göra det. Men det är å andra sidan en chans för entreprenören att visa att man kan om man vill. I så fall lovar jag att skriva något positivt om det här.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Besked, Cykelparkering, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *