Halvhjärtad separering vid Heden

Detta är ännu ett exempel på dubbla budskap.

Den grusade GC-banan längs Heden intill Södra vägen i Göteborg går i en gammal allé som faktiskt heter just Gamla allén. Att denna bana ska anses ha en cykeldel och en gångdel verkar nästan självklart för cyklister. På sträckan passerar man fyra ljussignaler som alla leder cyklarna närmast bilvägen och gående till sidan utefter parkens inre. I cykelfart kommer dessa påminnelser så tätt så att budskapet nästa hamras in. Att blanda ihop trafikslagen mellan dessa slalomportar skulle kännas puckat.

Tre gröna cykelljus i rad på Heden

Tre gröna cykelljus står på rad t.v. och ett har redan passerats. Alla ljus för gående står t.h.

Men i gångfart hinner man glömma hur första ljuset var inrättat när man kommer till det andra. Den låga farten medför ofta en mer närsynt omvärldsuppfattning. Det är också många gående som ansluter från korsande stråk och alltså kan gå länge på sträckan innan de når fram till sin första slalomport. Eftersom det är grus går det inte att måla några skiljelinjer så att alla är med på noterna hela tiden.

Har utformaren kanske tänkt sig blandtrafik med tanke på gruset? Menar de att separering bara ska gälla precis vid trafiksignalerna som ju måste skilja på cyklister och gående?

Nej. Utformaren vill verkligen separera cyklar från gående längs hela sträckan. En skylt ger besked om den saken. Skylten syns i bilden ovan, till höger om den gröna gubben.

Det dubbla budskapet
Men det finns bara en enda skylt i hela allén! Den riktar sig bara till dem som går i riktning in mot centrum, och där den står täcker den dessutom bara halva sträckan. Skylten står artigt tillbakadragen vid sidan och fångar inte mycket uppmärksamhet.

Dold påbudsskylt bland träden i Gamla allen

Skylten är inte alltid det första man lägger märke till. Den kunde gott sticka ut mer.

För mig gick det många år av dagligt cyklande längs banan innan jag upptäckte skylten. Under lång tid såg jag separation som självklart, men bara på grund av alla ljussignaler. Sedan kom jag till en punkt där jag började tvivla. Det var ju så många gående som inte deltog i separationen. Många betedde sig som om det var en ren gångbana. Grusbeläggningen bär säkert en stor del av skulden till det. Grus ger helt enkelt fel signaler.

Utformaren måste tala ur skägget om budskapet ska gå fram. Det räcker inte med att några få upptäcker att separering är påbjuden. Hur ska alla trafikanter som möts här kunna samarbeta tryggt och harmoniskt om de har fått olika uppfattning om hur det ska fungera?

Gamla allén är en viktig länk i Göteborgs övergripande cykelnät. Cykelreseplaneraren anvisar den i rutter från Mölndal, Skår, Bö med flera områden in mot centrum. Många använder Gamla allén vid sina arbetsresor.

När jag kom hem från semestern, såg jag att det just kommit upp ännu en skylt som påbjuder separering. Den har satts upp i Gamla alléns ena ända, nära Engelbrektsgatan. Skylten är riktad på samma sätt som den befintliga, så nu är alla trafikanter i banans ena riktning formellt sett informerade. Det är ett litet steg framåt, även om det fortfarande helt saknas skyltar i andra riktningen.

Pågående ombyggnad vid Engelbrektsgatan
Ombyggnaden av korsningen vid Engelbrektsgatan börjar nu ta form, men jag oroas över vad jag ser. Cyklisterna leds inte längre rakt in på Gamla alléns vänstra sida, utan mer obestämt mitt i. En ny refug och bakom den en ny kantsten försöker hindra den rakare färdväg som fanns förut.

Ändrade flödesvägar över Engelbrektsgatan in till Gamla allén

Cyklisterna kommer att ledas in till höger om refugen vid gula skylten (magentalinjen), och hamnar mitt i de gåendes siktlinje, inte raka spåret in i allén som förr (grönprickig linje).

Risk att gående blockerar nya cykelöverfarten över Engelbrektsgatan

Men kommer de gående att ta omvägen via övergångsstället så att cyklisterna får plats?

Den nya cykelpassagen genom refugen ligger mitt i de gåendes siktlinje in mot Gamla allén, så jag tror att många kommer att gå där. De får genare väg, slipper refugens kantstenar och får bättre kontakt med den biltrafik som har grönt samtidigt. Det är den naturliga vägen att gå. Cyklister som hindras kommer nog att välja improviserade vägar över korsningen för att komma förbi.

Jag är rädd att den halvhjärtade separeringen i Gamla allén blir än mer halvhjärtad på grund av förändringarna i denna inledande korsning.

Det kan förstås hända att utformaren har förutsett detta problem och har en lösning som kommer att visa sig när bygget står klart. Låt oss hoppas det.

Tillägg 11/4 2015
Den blå skylten som påbjuder separerad G|C-trafik har för en tid sedan bytts mot den oseparerade varianten, men det har inte påverkat hur gående och cyklister placerar sig på grusgången.

Det här inlägget postades i GC-separering, Motstridigt. Bokmärk permalänken.

3 svar på Halvhjärtad separering vid Heden

 1. Gbgcyklaren skriver:

  Jag har gjort en film och skrivit ett blogginlägg som tar upp dels gc-separeringen i Gamla allén vid Heden, samt även att det är rätt så lerigt där ibland.
  http://gbgcyklaren.blogg.se/2012/november/film-lerigt-pa-gang-och-cykelbanan-langs-heden-2.html

 2. Pär Nilsson skriver:

  Bra insändare om (bristen på) beläggning på cykelbanan i Gamla Allén i dagens G-P!

  Jag har frågat Trafikkontoret om man planerar att asfaltera sträckan och fått två svar från två personer:

  ”Gamla allén kan och får inte beläggas pga Trädens känslighet.”

  ”En asfaltering och separering gående/cyklister i Gamla Allèn kommer med i program/detaljplaner för Heden.”

 3. admin skriver:

  Tack Gbgcyklaren för din artikel med film om den leriga cykelbanan och Pär för uppskattning och rapport om Tarfikkontorets besked! Som ni bägge märkt, har jag precis lagt upp artikeln Grisgård eller cykelbana? som återger och kommenterar min insändare om den leriga banan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *