Halva övergångsställen

I Göteborg finns några övergångsställen som förefaller att leda gående över en gata, men som ger upp eller gör en tvärvändning efter en bit. De flesta gående märker nog inte att övergångsstället upphör utan fortsätter i tron att de har zebralagens beskydd hela vägen.

Ett av dessa förrädiska övergångsställen ligger vid Korsvägen. Här korsar många gående gatan, speciellt när det är aktiviteter på Svenska Mässan.

Halvt övergångsställe på Korsvägen i Göteborg

Ett halvt övergångsställe vid Korsvägen. Svenska Mässan syns i bakgrunden.

En gång var det förmodligen ett helt övergångsställe med en liten böj åt vänster efter halva sträckan. Det krockade alltså inte med cykelöverfarten utan de två blev parallella. Men nuvarande utformning inbjuder inte alls till att gå en sådan omväg. Den lurar istället in de gående till cykelöverfarten utan att någon av parterna riktigt förstår hur det har gått till. Man ställs inför fullbordat faktum mitt i gatan, när det egentligen är viktigare att ha uppmärksamheten riktad mot bilar, bussar och spårvagnar.

Kolliderande flöden av gående och cyklister på övergångsstället

Gående (grönt) och cyklar (rött) stöter ihop mitt i gatan. Ytterst få går enligt smal grön pil.

Cykelöverfartens bortre del saknar streckad linje på vänstra sidan. Enligt lagen kan det utelämnas om det istället finns zebralinjer som övertar den avgränsande funktionen. Kan det vara så att zebralinjerna togs bort en gång men aldrig ersattes med streckad linje? Hur som helst godkänner inte lagen den ensidiga markering som cykelöverfarten har vid Korsvägen idag.

Ett förslag vore att återupprätta övergångsstället. Då skulle bussar behöva lämna gående företräde, men för spårvagnar gäller andra regler som ger dem rätt till fri väg. Gående som inte vet det skulle bli lurade. Därför föreslår jag istället följande lösning:

Förslag till målning om övergångsstället måste förbli halvt

Förslag med kompletterande markeringar – ny vit streckad och gul heldragen linje.

I detta förslag kompletteras cykelöverfarten med den streckade linje som missats. Den kan förhoppningsvis hjälpa gående att bli medvetna om cykeltrafiken. Men jag har även lagt till en gul linje av det slag som Göteborg använder på andra ställen där övergångsställen avbryts för att spårvagnar ändå alltid har företräde. Det måste nog till här för att gående ska märka att detta övergångsställe inte uppfyller våra normala förväntningar. Det fortsätter ju inte över hela gatan som brukligt är, och många är de som vallfärdar till fots till Svenska Mässan i helt andra tankar än trafiktekniska.

(Justerat 9/6-12 efter Kristers påpekande)

Tillägg 4/7 2014
Som framgår av en kommentar nedan skrev jag till Trafikkontoret den 15 sep 2013. Då pågick spårarbeten på hela sträckan mellan Korsvägen och Brunnsparken. Jag bad dem passa på att komplettera vägmarkeringarna enligt bilden ovan i samband med det arbetet. Lars-Erik Lundin svarade 30 sep 2013 att ”Vi kommer att beställa markering av de saknade cykelrutorna” (Dnr 1337/12).

Inget hände dock. I maj 2014 fick jag se ritningar till Södra Vägens ombyggnad till dubbelriktad cykelbana. Inga ändringar av nämnda markeringar var inritade. Därför skrev jag den 1/6 till Trafikkontorets projektledare för ombyggnaden och sa att de utlovade markeringarna ännu saknades, och att ”Det vore bra om markeringarna kunde göras nu när färgburkarna ändå ska öppnas”.

Tillägg 27/10 2014: Vägmarkeringar kommer
Eftersom vägmarkeringarna fortfarande inte målats dit påminde jag Trafikkontoret om dem nu innan nya cykelbanan ska målas. Lars-Erik Lundin svarade då att de hade beställts redan 30 sep 2013 men att han nu skulle påminna igen. Samarbetskedjan har uppenbarligen många länkar att hålla ordning på.

Tillägg 21/8 2017: Vägmarkeringar på plats
Nån gång före semestrarna i år noterade jag plötsligt att den saknade raden sockerbitar hade målats dit. Jag vet inte när det skedde, men färgen ser inte helt ny ut. Kanske fixades det i våras eller på hösten 2016. Tack för det! Men snart byggs Västlänkstationen Korsvägen. Det vänder väl upponer på alltihop.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Förslag, GC-separering, Kognition. Bokmärk permalänken.

7 svar på Halva övergångsställen

 1. Krister skriver:

  Du bör nog läsa på vad som gäller ang övergångsställen och spårvagn!

  • admin skriver:

   Menar du TrF 2 kap 5§ som säger att alla trafikanter ska lämna fri väg för spårvagnar om inte spårvagnsföraren har väjningsplikt som utmärks genom vägmärke? Så ifall övergångsstället återupprättas skulle alltså spårvagnar till skillnad från bussar fortfarande ha företräde. Bekräfta eller förklara gärna.

   • Krister skriver:

    Helt rätt, och då kanske ett övergångsställe över spåren inte är så lämpligt!

    [Trafikistan 9/6-12: Förslaget att återupprätta övergångsstället har nu tonats ner och ”reservförslaget” har upphöjts till förslag. Tack Krister för påpekandet!]

   • Robert skriver:

    Verkar som ”Här går man” är det väjningspliktmärke nu. Så spårvagnar ska nog med stanna vid obevakade övergångsställen.
    6 § 2 kap. Vägmärkesförordning (2007:90).

    Kan det stämma?
    Men jag låter gärna spårvagnen åka ändå. 🙂

    Men vid bevakade övergångsställen, så har spårvagn som ”svänger” företräde före cyklister/gående oberoende om de har grönt eller ej. Det eftersom som väjning vid bevakade övergångsställen regleras av regel istället för vägmärke.

    Har endast sett den kombinationen vid viktoriagatan/Parkgatan. Där har gående samt cyklister grönt samtidigt som spårvagnen. Men för de gående iallafall så finns det extra signaler som varnar för ankommande spårvagn.

   • admin skriver:

    Intressant iakttagelse, Robert! Faktabanken skriver dock på http://faktabanken.nu/cykelvaja.htm att skylten inte betvingar spårvagnar eftersom de inte är vägfordon i lagens mening. Håller därför med Krister om att zebralinjer över spåren kan bli lurigt. Mitt reservförslag kan dock göra även den aspekten tydligare. Övervikt för det, känns det väl som?

    • Robert skriver:

     Såg det nu, när jag kollade närmare. Ur första paragrafen i TF. … Bestämmelser om spårvägstrafik finns i förordningen (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.

     TF visar endast övriga trafikanters skyldigheter mot spårvagnar. Spårvagnsförare följer SFS (1990:1165).

     Vägmärkesförordningen gäller för spårvagn. Men eftersom skylten för övergångsställe enbart hänvisar till att följa TF, så gäller ej den delen för spårvagn.

     Man fick verkligen luska med § för att få fram den informationen 🙂

 2. admin skriver:

  Jag skrev just till Göteborgs kundtjänst 150017:

  Just nu pågår spårarbeten vid Södra vägens anslutning till Korsvägen. Tidigare fanns där en cykelöverfart som saknade streckad linje på ena sidan och ett halvt övergångsställe som fick gående att hamna i vägen för cyklisterna mitt i gatan, just där den streckade linjen fattades. Om lösningen blir likadan efter spårarbetena vill jag föreslå följande förändring som jag även beskrev i maj 2012 på http://trafikistan.se/halva-overgangsstallen/ :

  Före: [bild 2 ovan]
  Efter: [bild 3 ovan]

  I detta förslag kompletteras cykelöverfarten med den streckade linje som missats. Den kan förhoppningsvis hjälpa gående att bli medvetna om cykeltrafiken. Men jag har även lagt till en gul linje av det slag som Göteborg använder på andra ställen där övergångsställen avbryts för att spårvagnar ändå alltid har företräde. Det måste nog till här för att gående ska märka att detta övergångsställe inte uppfyller våra normala förväntningar. Det fortsätter ju inte över hela gatan som brukligt är, och många är de som vallfärdar till fots till Svenska Mässan i helt andra tankar än trafiktekniska.

  Den 30/9 meddelade trafikingenjör Lars-Erik Lundin på Trafikkontoret att ”Vi kommer att beställa markering av de saknade cykelrutorna”. Mitt förslag om gul linje kommenterades inte, så någon sådan ska man nog inte vänta sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *