Grisgård eller cykelbana?

Torsdagen den 8 november skickade jag in bild och text om Hedens miserabla cykelbana till G-P:s fria ord. Jag återger mitt manus här. Därefter följer fyra förtydliganden.

Mitt manus till G-P
(infördes söndag den 11 november)

Grisig cykelbana vid Heden

Grisgård eller cykelbana?

Man blir hemskt nedsmutsad av Hedens grusade cykelbana med sina vattenpölar och multnande löv. Det är nästan slum. Ändå är det en av Göteborgs viktigare cykelleder. Mina kläder blir alldeles prickiga trots stänkskärmar, och så har jag haft det under tio års cykling till jobbet.

Men nu har det investerats i bussgata bredvid, och Göteborg utlovade samtidigt en bättre cykelbana. När blir det? Idag prövade jag att cykla på bussgatan istället. Vilken himmelsk skillnad! Kläderna förblev fläckfria trots dåligt väder.

Finns det någon beslutsfattare som cyklar här dagligen och som kan berätta för teoretiker och visionärer hur användarfientligt det är med denna ”gulliga” grusväg? Och som kan få till stånd en värdigare lösning för dem som försöker vara lite miljöbra?

Rolf Broberg, trafikistan.se

Och så mina fyra förtydliganden:

1. Det är verkligen en cykelbana
Grusvägen i bilden är till för både cykel- och gångtrafik, men den är separerad. Vänstra delen är cykelbana och högra är för gående. Just nu finns bara en enda skylt som informerar om det. Hur det var innan västsvenska paketet rörde om i grytan beskriver jag i Halvhjärtad separering vid Heden.

2. Grusbanan smutsar ner oss året om
Det är inte bara just när löven ligger och ruttnar som man blir hemskt nedsmutsad. Det blir man efter varje regn när som helst på året, och även under vinterns töväder. Det bildas massor av vattenpölar eftersom banan är så ojämn, och på pölarnas botten finns en soppa av partiklar av alla storlekar. Den slungas upp av cykeldäcken och avsätts sedan i kläderna.

Pölarna fördjupas av alla däck som rullar igenom dem, och då ökar nedsmutsnings-förmågan. Hela banan utvecklar snart en tvättbrädeform som gör den skumpig även i torrt väglag. Några få gånger per år körs en skrapa för att jämna till ytan, men förbättringen blir högst temporär. Det blir löst grus mellan valkarna som snart flyttar på sig och så är man på ruta ett igen.

3. Det finns en ovilja att ge cyklisterna asfalt här
År 2009 kontaktade jag Trafikkontoret i denna fråga. Åke Sandin svarade att ”andra värden som träds möjligheter att överleva värderas högre”. Jag tog med mig den tanken när jag cyklade längs Allén, Avenyn och Vasagatan men fick inte ihop det riktigt. Istället fick jag intrycket att det är vanligt med asfalterad bilväg på ena sidan trädraden och asfalterad cykelbana på den andra.

Det fanns nog ytterligare ett skäl som han aldrig fick med i brevet till mig. Kan det vara att någon inflytelserik makthavare bestämt att grus är gulligt just här? Jag har inget emot att man bevarar ett stycke ålderdomlig miljö, men då behöver cyklisterna få en annan väg.

Nu när Södra vägen byggdes om och fick bussfiler blev det ett utrymme över. Men det la man som en oanvändbar mittremsa i gatan. Hm …

Det stora behovet är att ta bättre hand om cykelströmmen från Korsvägen i riktning in mot centrum. Då är Avenyn inget alternativ eftersom det kräver att man gör ”stora svängen” med all extra väntan vid rödljus som det innebär, plus trång Engelbrektsgata med mycket bilar. I andra riktningen, från centrum, blir däremot Avenyn den naturliga vägen. Några kanske känner sig otrygga vid Engelbrektsgatan, men i den riktningen är högra filen oftast helt fri, och sen kan man svänga in på Södra vägens cykelbana utan rödljus.

Kanske går det att förbättra den nuvarande grusvägen i Gamla allén. Kan man höja upp banan så att den inte är lägsta punkten? Ta hand om dagvattnet! Och håll vägytan i bättre trim med ett bra underhåll. Det blir förstås en löpande kostnad, men hittar man inga alternativ så kan man väl inte bara ge upp cyklisterna på en så viktig led?

4. Men Göteborg har verkligen utlovat en bättre cykelbana
På Göteborgs stads webbsida ”Södra Vägen och Heden byggs om fram till hösten 2013” skrivet 23 augusti 2012 står att det handlar om ”Mer kollektivtrafik och bättre cykelbanor”. Sedan pratas det om kollektivtrafik, parkeringsplatser för bilar och planteringar men av någon anledning ingenting om den utlovade förbättringen av cykelbanan.

Många av kommunens webbsidor som beskriver ombyggnader inom Västsvenska paketet har blivit otillgängliga, men just denna finns ännu kvar. Länken är – och ta nu ett riktigt djupt andetag:

goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/85935fa8-689a-411f-a5ce-
15f2ecf3a65a/!ut/p/b1/hY9JkqpAAAXP4gG0BuYlUAzKqBbjhkBwAhRE2xJ
O3_4DdPzcvYhc5AM5yJCAkSQqiAcpyO_l-3ouX9f-Xnb_di4WWINbWUMq
DOLQgGvX4fF-x2Frj0EC0qb6-EarMmKQC0SXxCQWqtcfbAppcmLoc5Kzje
sX1-OSqMsYBlZlWxt_unvLLM1hwk0eNzpdd3k6kLWm5ZfRPU7OtSma3UD
0VIpMi2hBceu9M0lRWL0Ll6phmXLVXIV7W7ftbPENzb6h8A9U-L8f2VeQ_h
SwCChIIV_sm2lYz-28a6Qte9EtptEPhCSZn8Yc-dSA1P9ioADRCFLqOzTiZ9ps
Z1rTsI53kaZqj_t1P4ANyK-H24pVtxVcYSjIvIQhJ4qywikKD-ImQy75XjaNOG
UfoiX9Bwsjc58ef9St0XEL9Vm_K5RmVlMJAeU831K6fsfzPmPtc0D7vB6ydVP
YJMnlTaM34cWbyNnHox6f9D48uEPIhJb_bLaToCfOoIjHIPgZo1QPFINjrWZ
jkbePD2XcQqOnyety6B651vWaZD6UcnNvHq9QsKGvP_WaK2kVrzPbPawfqq
NgWU8muXOTk1CoxM1cj2OLBfDt_nYEt3ycluXywNTF4hckjtG2/dl4/d5/
L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh

Ni når sidan genom att klicka här. Adressen är lika lång som hela textinnehållet!

Off topic: Jag undrar i mitt stilla sinne varför Göteborg använder så gigantiskt långa och kryptiska webbadresser. De är fullständigt omöjliga att skriva av, memorera eller ange som referens i tryck. Anta att varje kommunanställd producerar 1000 webbsidor om dagen och att lika mycket tillförs av externa personer. Det blir 90 miljoner nya sidor om dagen som ska ha egna webbadresser. Om en kryptisk adress bara fick vara 8 tecken lång, t.ex. Py8xBz9C, skulle det ändå ta fem tusen år för Göteborg att göra slut på alla möjliga kombinationer. Så vad är poängen med att safta i med över 700 tecken?

Den ansvarige it-leverantören sitter säkert inne med svaret.
Jag är idel öra.

Nå, åter till huvudfrågan:
   Vilken förbättring av cykelbanan vid Heden kommer att göras, och när?
Det är vad vi grisiga cyklister kan vilja veta.

Tillägg 21/11: Trafikkontoret svarar
Den 12/11 frågade jag Göteborgs stads kundtjänst varför banan inte förbättras. Jag bifogade länk hit och påpekade att jag har förstått att Trafikkontoret vill asfaltera, men att andra krafter i kommunen håller emot. Jag bad om att få svar från dem som hindrar att detta problem får en lösning, men det var ändå Trafikkontoret som åkte på att svara. Den 13/11 skrev trafikingenjör Lars-Erik Lundin följande (något förkortat av mig):

Undertecknad som sedan länge pendlingscyklar på liknande ”grusade” gc-banor förstår era synpunkter. Vi håller med om att banan i Gamla Allén bör vara asfalterad med gående och cyklister väl separerade. Dessa frågor kommer dock att hanteras i det/de program/planarbeten som pågår om Heden.

Undertecknad kommer också att meddela våra ansvariga för drift och underhåll att det behövs insatser så att det blir godtagbart underlag att gå och cykla på.

Det kan också nämnas att det tog mer än 10 år efter vårt önskemål om asfaltering av gc-banorna i Vasagatan och Nya Allén innan kommunens kulturvårdare tillät att vi asfalterade dem.

Detta svar plus Göteborgs stads lista på cykelsatsningar 2013 som Robert tipsar om nedan inger gott hopp. Att cykelfrågor på Trafikkontoret hanteras av en erfaren pendlingscyklist gör inte saken sämre. Låt oss hoppas att de hindrande krafterna kan övervinnas eller att de själva träder fram i ljuset och förklarar så att vi förstår hindrens tyngd.

Den 28/11 tackade jag Lars-Erik Lundin för svaret och la till en önskan att vägen vid asfaltering skulle ordnas så att den inte samlar dagvatten. Låt den inte vara lägsta punkten!

Tillägg 24/12: Göteborg om satsningar 2013
Som Robert påpekar nedan har Göteborgs stad tagit med asfaltering och separering av gående och cyklister i Gamla Allén i sin lista på cykelsatsningar 2013.

Tillägg 29/1 2014: Nya bud
När jag nu tittade på Göteborgs stads lista på cykelsatsningar 2013 igen var raden ”Gamla Allèn: asfaltering och separering av gående och cyklister” borttagen. Jag tolkar det som att det blev nobben hos Park och natur. Istället har det pågått ett rätt ambitiöst utjämningsarbete av grusbanan mot slutet av 2013. Det är troligen resultatet av Lars-Erik Lundins besked ovan att ”Undertecknad kommer också att meddela våra ansvariga för drift och underhåll att det behövs insatser så att det blir godtagbart underlag att gå och cykla på”. Det verkar som om Trafikkontoret gjort så mycket de kunnat. Själv använder jag banan när det är torrt, men väljer andra vägar vid blött väglag.

Tillägg 10/2 2017: Anmält inför stadsutveckling Heden
Nu har Göteborg en drive Var med och planera Heden – göteborgarnas nya vardagsrum. Där kunde man anmäla vad man ville ha mer av. Jag kunde inte låta bli att skriva:

Högvärdig cykelbana i eller vid Gamla allén med pendlingscykelstandard enligt cykelplan 2015-2025.

 

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Besked. Bokmärk permalänken.

13 svar på Grisgård eller cykelbana?

 1. Gbgcyklaren skriver:

  Enligt en kommentar på mitt blogginlägg, så hade din insändare publicerats i dagens GP.

 2. Pär Nilsson skriver:

  Intressant att jämföra den publicerade insändaren med ditt manus.

  Jag frågade tidigare i höstas Trafikkontoret vilka konkreta förändringar/förbättringar som skulle genomföras längs Södra Vägen. Första svaret var:

  ”… i Projektet Södra Vägen/Heden upprustas hela cykelstråket mellan Stampbroarna och Sprängkullsgatan.” (sic!)

  En och en halv månad och diverse mail senare fick jag följande svar:

  ”cykelbanorna finns redan men byggs om och förhöjs i överfarterna. däremot blir det ingen cykelbana mellan Parkgatan och Vasagatan. Gamla allén kan och får inte beläggas pga Trädens känslighet.”

  • admin skriver:

   Ändring 13/11: Det svar som jag gav dig här kände jag nu behövdes som komplement i artikelns förtydligande 3 ovan. Jag har flyttat texten dit, men stort tack för din kommentar som inspirerade mig till detta komplement!

 3. admin skriver:

  E-brev till kommunens 150017@goteborg.se :

  Hej!

  Varför förbättras aldrig de miserabla förhållandena för cyklister i Gamla allén? Vid dåligt väder liknar det mest en grisgård, och man blir smutsig därefter.

  [bild, samma som ovan]

  Igår togs min insändare om detta in i G-P. Texten utan nedstrykningar plus fyra förtydliganden finns på http://trafikistan.se/grisgard-eller-cykelbana/

  Frågan kan inte enbart besvaras av Trafikkontoret. Jag har förstått att de vill asfaltera banan, men att andra krafter i kommunen håller emot. Problemet kan även ha andra lösningar än asfaltering, vilket jag berör i länken ovan. Jag vill ha svar från dem som hindrar att detta problem får en lösning. Varför ska arbetspendlande cyklister hållas kvar i denna grisgård?

  Vänlig hälsning
  Rolf Broberg
  trafikistan.se

  • admin skriver:

   Jag fick svar från Trafikkontoret och har lagt till ett stycke om detta i artikeln.

   Min kategorisering ”Väntar på åtgärd” gäller åtgärderna enligt detta svar.

 4. Pär Nilsson skriver:

  Såg du repliken på din insändare i dagens G-P?

 5. Martin skriver:

  Tydligen går det bra att kapa av merparten av den långa adressen, för följande leder till samma sida:

  http://goteborg.se/wps/portal/aktuelltarkivet/aktuellt/85935fa8-689a-411f-a5ce-15f2ecf3a65a/

  • admin skriver:

   Intressant. Man kan skippa allt från och med första utropstecknet i flera (alla?) sådana adresser på goteborg.se. Men då läggs ny kryptisk harang till när sidan hämtas. Samma sida kan lägga till olika fortsättning om omständigheterna inte är identiska. Man kan även byta ut allt efter utropstecknet mot en egen harang. Adressen fungerar ändå, den egna harangen blir kvar, men efter den adderas ett nytt utropstecken och ny kryptisk ifyllnad. Det verkar pågå någon form av informationsutbyte som jag som användare inte ska förstå. Vad förmedlas? Och med vilket syfte? Det känns nästan som någon sorts digitalt spioneri. Det var rätt länge sedan vi skrev anno 1984 …

   • Olle skriver:

    Kommunen har förklarat sina långa URLer här: http://goteborg.se/wps/portal/om-webbplatsen/om-webbadresser-pa-goteborgse/

    Citat:

    Alla sidor på goteborg.se har olika url:er, eller webbadresser. Ofta består dessa av en lång rad tecken. En konsekvens av att vi valt att du som besöker goteborg.se ska kunna få en så unik upplevelse som möjligt, utan att behöva logga in är att URL.erna blir långa. Det du väljer att se på lagras i de långa url:erna som också förändras hela tiden utifrån de val du gör på webbplatsen. Vill du skicka en länk till en sida du är inne på är det därför bäst och enklast att kopiera den adress du får om du klickar på ”Länk till sidan” som finns på alla sidor på goteborg.se.

    • admin skriver:

     Tack Olle, det var efterlängtad info! Alltså finns det två sätt att få tag i adresser som är bortåt en tiopotens kortare – kapa vid /!ut/… eller använd ”Länk till sidan”. Härligt!

     Eftersom Göteborg strävat efter att besökaren ska få en så unik upplevelse som möjligt, blir jag lite osäker på om du och jag får se samma sak om vi var för sig surfar in på en av deras sidor. Det är inte alltid bra att vända kappan efter vinden.

 6. noname skriver:

  Om det inte lämpar sig att asfaltera eller att det finns interna stridigheter inom komunen, så borde väl en alternativ lösning vara enkel. Stäng helt enkelt cykelvägen så blir det ju lagligt att använda den existerande (asfalterade) gatan….. Billigt, enkelt och alla blir nöjda (förutom möjligtvis de som hetsar för bussfilernas helighet). Möjligtvis kanske man kan kosta på sig ett par skyltar som explicit talar om att det är ok att cykla i bussfilen för att upplysa bussförarna om detta.

  Själv forsätter jag nog att ta omvägen via skånegatan för att slippa sörjan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *