Göteborgs gc-principer 4–5.3

Mina kommentarer till Göteborgs gc-principer. (Till början)

4  Enkel- respektive dubbelriktade cykelstråk

”I citykärnan har vi inga separata cykelbanor utan biltrafikens hastighet regleras så att cyklisternas villkor uppfylls”

Att cykla på körbanan i citykärnan är oftast inget problem. Dock är vissa partier så specialiserade på kollektivtrafik så att cyklar kan ha svårt att ta sig igenom. Framförallt kan cykeltrafik mellan Drottningtorget och Lejonbron bli ett äventyr. Här behövs en överbryggning mellan öst och väst.

Förslag till cykelbro

Mitt förslag på överbryggning för cykeltrafik förbi Brunnsparken.

5  Cykelbanor, utformning och standard

”Många olyckor orsakas av brister i utformningen. Stor omsorg skall därför ägnas åt detaljutformningen och vägmiljön, t ex mjuk linjeföring.”

Eftersom många olyckor orsakas av brister i utformningen är det viktigt att ha ett bra sätt att fånga upp vilka brister som finns.

Regeringens proposition 1996/97:137 ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” levererar bara övergripande ramar, men också en förväntan att utformande myndigheter fyller dessa ramar med verksamhet som styrs av medborgarnas vilja. Därför vänder sig myndigheterna neråt i systemet, direkt till medborgarna för att konstruera legitimitet. Så långt Måns Svensson 2008.

Potthål och trasiga skyltar kan alla rapportera in till kundtjänsten på 031-150017, men mer intrikata och psykologiska lurigheter kräver en bättre kontakt mellan utformare och erfarna brukare som har genomtänkta synpunkter. Hur vill utformaren att det ska gå till?

5.2  Cykelbanebredder

Det är viktigt att gångbanan inte är alltför smal i förhållande till den intilliggande cykelbanan. I så fall ger många gående upp och går på cykelbanan istället. Även när en bred gångbana plötsligt förlorar en ansenlig del av sin bredd styr gående reflexmässigt över till cykelbanan. Det sker även om det som är kvar av gångbanan fortfarande räcker till. Kioskerna som upptar en stor del av Vasagatans gångbana vid Valand är exempel på detta, medan separationen utefter Vasagatan i övrigt fungerar alldeles häpnadsväckande bra.

5.3  Cykelfält – placering, mått m m

”Ett cykelfält är normalt en sämre lösning än en cykelbana [… men kan vara ett alternativ] speciellt i branta nedförsbackar, där kraven är särskilt stora på att skilja gående och cyklister, […] medan förhöjd cykelbana anordnas i motlut. Uppför kräver cyklisten vingelmån men hastigheten är låg och kan anpassas till de gående.”

Cykelfält nedför men cykelbana uppför låter som en bra idé.

”Ett cykelfält placeras normalt mellan bilkörfält och parkeringsfält om sådana förekommer. Bredden bör vara ca 1,75 m, inte väsentligt smalare med hänsyn till bildörrar som öppnas och inte väsentligt bredare eftersom cykelfältet då kan uppfattas som bilkörfält.”

Utmärkt att hänsyn tas både till bildörrar som öppnas och till förväxlingsrisken med bilkörfält.

Nästa kapitel >

Det här inlägget postades i Dokument, Förslag. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.