Gående vid Örgryte-rödljus

Jag har filmat trafiken vid ett trafikljus för att se hur de olika trafikslagen respekterar ljusen. Efter bilister och cyklister ska vi slutligen titta på de gående. Hur respekterar de röd gubbe?

Platsen
Platsen är korsningen Örgrytevägen – Fabriksgatan i Göteborg. Gående har grönt i stort sett samtidigt som cyklister, och då har alla bilister rött. Jag filmade morgontrafiken under 10-20 minuter runt kl 8 den 21, 24, 25 och 26 nov 2014, sammanlagt drygt 70 minuter. Detta beskrivs närmare i artikeln om bilisterna.

En person går mot röd gubbe

En person går mot röd gubbe 31 % in i en 50 sekunders rödperiod den 25 nov. Svängande bilfiler har grönt.

Ljusväxlingarna för cyklister och gående var en liten aning olika. Det beror säkert på att all biltrafik först passerar cykelpassagen och därefter övergångsstället, samt att gående behöver längre tömningstid.

Rödperioderna började med att cykelsignalen var gul i 2 sekunder innan gående fick rött. Cyklisterna hade sedan gult i ytterligare 1 sekund innan även de fick rött. Någon enstaka gång fick gående rött redan 0,5 sekunder efter att cykelsignalen blev gul.

Grönperioderna började med att cykelsignalen gick från rött till rödgult i 1,5 sekunder och sedan till grönt 0,5 sekunder innan gående fick grönt.

Rödperioderna var olika långa, åtminstone delvis därför att prioritering av Örgrytevägens spårvagnar fick bieffekter. Oftast var perioderna runt 30 sekunder, men ibland kunde de bli allt mellan 10 och 50 sekunder.

Mätsätt
Jag klockade ljusomslagen och när gående anlände till övergångsstället. Någon kompensation för inbromsningstid behövs knappast för gående. De som anlände vid grönt lämnades därhän, eftersom de inte tillför någon kunskap om respekten för röd gubbe. De som gick mot rött klockade jag först när de klev ut, även om de hade stått och väntat ett tag innan.

När jag studerade bilar och cyklar jämförde jag körande med stannande sekund för sekund kring ljusomslaget till rött. Men gångtrafiken var alltför liten och utspridd för att ge tillräckligt underlag för en så detaljerad analys. Här får jag nöja mig med att presentera deras spridning i tid och hur stor andel av dem som gick mot rött.

Gående har inget gult ljus som förvarnar dem om rött. Även om de kan stanna på ett enda steg behöver de en reaktionstid, så de som kliver ut under den första sekunden rött kan knappast klandras. De undantas vid beräkning av gåendes rödljusbenägenhet.

Gående hindrar inte varandra. Att en stannar för rött innebär inte att en bakomvarande har svårt att komma förbi om hen vill gå mot rött. Detta till skillnad mot bilar i en kö.

Vad lagen säger till gående
Vägmärkesförordningen 3 kap 8 § säger bl.a. så här om ljussignaler för gående:

Röd signal betyder Stopp. Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning.

Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

Det finns inga explicita böter för att gå mot rött. Det gör det däremot för fordon som kör mot rött.

Trafikförordningen 7 kap 4 § säger att gående som ska gå ut på ett övergångsställe alltid ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig.

Hur många gick mot rött?
Under mina filmer på sammanlagt 70 minuter var det bara 57 gående som kom till övergångsstället medan det var rött. Två kom under den första röda sekunden. De hann säkert aldrig reagera. Av resterande 55 valde 13 personer eller 24 % att gå mot röd gubbe.

Nedan har jag sammanställt hur långt in i rödperioden som varje gående gick mot rött eller stannade för att vänta. För att få jämförbarhet trots olika långa rödperioder anger jag de gåendes tidpunkter som procent av den aktuella rödperiodens längd. Diagrammet omfattar 74 rödperioder fördelade på fyra dagar.

Fördelning av gående vid röd gubbe

Fotgängare i rödfaserna. Rödljustiden indelas i %. Sammanlagt 15 gick mot rött och 42 väntade på grönt. De två första prickarna (vid 1 %) ligger inom den första röda sekunden som vi utelämnar.

Funderingar
Bilister körde bara mot rött de första sekunderna efter omslaget. Så gjorde även de allra flesta rödljuskörande cyklisterna. Men gåendet mot rött verkade vara ganska jämnt spritt över hela rödperioden. Fotgängarnas beteende påverkas antagligen mycket av hur stora luckor i biltrafiken som uppstår. Även för cyklister är säkert det en viktig faktor, men benägenheten att utnyttja sådana luckor verkar vara betydligt större hos gående.

Låt oss nu bortse från alla gående de första fyra sekunderna i varje rödljusintervall. Bland återstående var det 22 % som gick mot rött. Det kan jämföras med 3,6 % cyklister som körde mot rött efter sina första fyra röda sekunder.

Jag har tidigare mätt vid korsningen Södra vägen/Parkgatan i Göteborg. I juni 2008 trotsade 72 % av de gående rött men bara 10 % av cyklisterna. I april 2010 trotsade 82 % av de gående rött men bara 30 % av cyklisterna.

Gående har alltså trotsat rött mycket oftare än cyklister i alla mina mätningar. Skillnader mellan mättillfällen och korsningar beror säkert mycket på yttre egenskaper där den korsande trafikens täthet och fart torde vara den viktigaste. Båda trafikslagen påverkas lika av det men de verkar ha väldigt olika rödljusvillig grundinställning.

Vill man påvisa ett lågt rödljusgående eller rödljuscyklande, kan man alltså mäta i en korsning med tät korsande biltrafik. Då kommer ingen över även om de vill. Vill man påverka skillnaden mellan cyklister och gående, kan man mäta de två trafikslagen i olika korsningar, vid olika övergångar i samma korsning eller vid olika tider. Man kan också välja en korsning där cyklister och gående inte får grönt och rött samtidigt eller där de har olika etappindelning över gatan.

Det är väldigt svårt att hitta en korsning där både bilister, cyklister och gående har samma förutsättningar och därmed kan jämföras på ett rättvist sätt. Men det går att hitta korsningar där åtminstone cyklister och gående har rött samtidigt, har samma väg över gatan och utsätts för samma korsande trafik. Där kan deras respekt för rött ljus jämföras.

Det här inlägget postades i Beteende, Ljussignaler, Mätning. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.