El från diesel mitt i stan

Nu beskärs ca 60 stora träd längs Östra Hamngatan i Göteborg. Liftarna som används går på diesel som laddar deras batterier. Det krävs ca en timme dieselkörning per träd! Elskåp finns men används inte. Ger inte det onödiga avgaser och buller?

När jag parkerade min cykel för två veckor sedan kände jag dieselavgaser i luften. Då såg jag en orange lift i andra ändan av kvarteret som stod övergiven och brummade.

Diesellukt från trädbeskärning på Östra Hamngatan

Dieselavgaserna kom från den orange liften i andra ändan av kvarteret.

Där pågick beskärning av träd, men nu verkade beskärarna ha lunchrast. Sen såg jag en neonklädd man i närheten av maskinen. Jag frågade honom, och han förklarade att dieselmotorn går en halv till en timme per dag för att ladda maskinens batteri. Han höll med om att det osade, men det är så maskinen fungerar.

Trädbeskärare och elskåp på Östra Hamngatan

Bild mot Kungsportsplatsen. En man i neongröna arbetskläder står bortom den brummande maskinen. Jag frågade honom om dieselkörningen. Vid fasaden strax hitom honom finns ett elskåp, men det användes inte för laddning.

Det fanns två likadana maskiner, en på varje sida gatan. Jag höll lite koll på dem under några dagar. Deras dieselmotorer gick oftast igång två gånger om dagen. Först kördes de en kortare stund på morgonen, kanske 10-20 minuter. Sen kördes de under lunchrasten mellan en halv och en timme. Det blev två kallstarter om dagen per maskin i vinterkylan.

Elskåp helt nära maskinen på Östra Hamngatan

Den andra maskinen med närmaste elskåp bara några steg från den. Men laddningen gjordes ändå med dieselmotor.

När jag tittade närmare på maskinerna upptäckte jag att de hade två kraftiga elkablar med hankontakter. Jag kunde inte se vad de var till för, men min gissning är att den ena är för att ladda batterierna utan dieselmotor. Jag såg också att bägge maskinerna denna dag stod max 10 m från närmaste elskåp. Jag vet att det brukar användas el vid Kopparmärra strax intill vid uppträdanden, så någon svårighet att koppla maskinerna till elen istället för att ladda med dieselmotor borde det inte vara.

Maskinen har elkabel men kör ändå dieselladdning

En av maskinens två elkablar sticker ut ur det runda hålet mitt i bild. Är det elanslutning för laddning? Kontakten ser inte särskilt sliten ut …

Så varför kör Park och natur (som jag förutsätter är ansvariga) dieselmotorer mitt i stan där det är lätt att få el? Innan gatans alla träd är beskurna har det krävts drygt 100 kallstarter och körts runt 50 timmar dieselmotor. Är det nödvändigt? Är det förenligt med Göteborgs miljökrav för arbetsmaskiner? Är inte detta en lågt hängande frukt som man kan plocka bara man sträcker ut handen en liten aning?

Tillägg 15/2: Fråga till Park och Natur
Jag skickade just in denna artikel till kommunen med en fråga till Park och Natur om inte dieselkörningen ger onödiga avgaser och buller, och om det är förenligt med Göteborgs miljökrav för arbetsmaskiner.

Tillägg 21/2: Stadsmiljö ber Park o Natur svara
Jag fick just meddelande om att Göteborg nu har skickat vidare min fråga från den 15/2 till Park och Natur som kommer att svara mig direkt.

Jag såg att trädbeskärarna idag avverkat gatans halva trädbestånd. De har hunnit ett par träd in på Östra Hamngatans Nordstadssida. Eftersom de började den 1/2 har de nu varit igång i tre veckor prick. Då borde hela gatan vara klar om ytterligare tre veckor, dvs precis mitt i mars. Många kallstarter blir det, såvida de inte hinner lägga om sina vanor och börja ladda från elnätet dessförinnan. Kanske finns det något hinder som Park och Natur kan redogöra för.

Tillägg 26/2: ”Svar” från Park och Natur
Idag fick jag ett ”svar” från Park och Natur, dvs de svarade inte på mina frågor utan talade om att det var så som jag hade beskrivit. De skrev:

Vår utföraraavdlening meddelar att liftarna körs enligt alla instruktioner och laddas endast ett par ggr/dag vid rasterna.Den mesta tiden av dagen går liftarna på batteridrift.

Därför skrev jag följande till dem:

Det ni berättar för mig nu är det som jag beskrev i min artikel att ni gör. Det enda ni tillför är att detta är enligt ”alla instruktioner”. Men det jag frågade var varför ni laddar med dieselkörning och inte med elanslutning. Ger inte det onödiga avgaser och buller? Och är det förenligt med Göteborgs miljökrav för arbetsmaskiner?

Mina frågor har jag ännu inte fått svar på. Är det så att era nuvarande instruktioner för dessa maskiner hindrar att ni laddar dem med elanslutning trots att det går och borde vara rätt enkelt? Är det alltså bara era papper som hindrar en bättre miljöhänsyn och ett föredöme i en tid när alla behöver göra sitt yttersta för vår gemensamma miljö?

Tillägg 1/3: Jodå, laddning från elnätet skulle gå
Idag återstår bara fem obeskurna träd plus de två som för tillfället bearbetas på Östra Hamngatan. Jag frågade en av beskärarna om maskinerna kan ladda via elanslutning. Ja, svarade han, det går. Men vi laddar dem med dieselaggregat.

Så nu behöver vi inte bara anta att de kan laddas från nätet, vi vet att det går, men att Park och Natur väljer att köra diesel. Varför? Vi får ge oss till tåls tills de svarar på det.

Tillägg 18/3: Fråga till Miljöförvaltningen
Jag har i min artikel ”El från diesel mitt i stan” beskrivit hur Park och Natur laddar arbetsmaskiner med dieselaggregat mitt i centrala Göteborg trots att maskinerna enkelt kan anslutas till elnätet. Det svar jag fick är att Park och Natur har gjort instruktioner som säger att man inte ska använda maskinernas möjlighet till elanslutning utan köra diesel. Jag förstår inte varför, och jag får inga svar på det från dem.

Eftersom det är en miljöfråga vill jag veta från er om det är i linje med stadens miljöstrategiska arbete, eller om det borde föreslås åtgärder och beslut för att förbättra stadens hänsyn till miljön i fall som detta där det synes mig så enkelt som att modernisera en instruktion.

Min artikel med alla hittills gjorda tillägg finns här men bifogas även som Worddokument.

Tillägg 26/3: Svar från Miljöförvaltningen
Jag fick idag följande värdefulla svar:

Din fråga har landat hos mig. Jag ska försöka nysta i detta; just nu har jag inte tillräcklig koll på läget måste jag erkänna.

Utifrån ett miljöstrategiskt perspektiv låter inte detta rimligt precis som du skriver. Om maskinerna har möjlighet till eldrift så borde denna användas då det såklart är bättre ur ett miljöperspektiv.

Det finns ett alldeles nytt styrande dokument i staden då det gäller entreprenader (här) som är intressant i sammanhanget men det svarar förvisso inte på din specifika fundering.

Min brasklapp är att jag i nuläget inte har koll på det aktuella avtalet, det ska jag dock försöka ta reda på. Rent praktiskt så kan det ju vara så att entreprenören följer det avtal som finns, avtal kan omfatta stora områden eller entreprenader och då kanske detaljer som de du observerat kommit i skymundan.

Tillägg 20/5: Påminnelse till Miljöförvaltningen
Hej igen!

Har du haft möjlighet att nysta lite i detta? Det vore ju bra om ambitionen att använda el istället för diesel ökade vid kommande arbeten och om de styrande dokument som stödjer det inte längre riskerar att komma i skymundan.

Tillägg 22/5: Svar från Miljöförvaltningen
Igår fick jag följande uttömmande svar som jag tackar handläggaren för:

”Det visar sig att dessa insatser har skett enligt de principer/riktlinjer som gäller idag. Primärt är anledningen till detta tillvägagångssätt av ekonomisk karaktär och till detta har även en ökad olycksfallsrisk vägts in.

Om vi ser på det ekonomiska så gäller att när en inkoppling begärs på Göteborg Energis skåp så kostar det 3600 kronor vid varje tillfälle. Det blir ett antal sådana inkopplingar som behöver göras i dessa fall, och kostnadsmässigt blir det än dyrare med inkopplingen då installation, dragning av kablar både vid in- och urkoppling leder till att ekonomin hamnar kring 5000-6000 kronor i slutänden. I vissa skåp finns det dessutom inte plats att belasta med mer, vilket istället tenderar leda till långa kabeldragningar.

Vad gäller olycksfallsrisken så bedöms att kabeldragningar där många människor rör sig på en liten yta och trafik runt omkring medför ökad olycksfallsrisk. Det är uppenbar risk att människor snubblar, halkar, ramlar eller på andra vis utsätts för risk i och med detta.

Både det ekonomiska argumentet och riskargumentet är giltiga såklart men det är uppenbart att staden behöver lösa hur även miljöargumenten kan fångas upp i detta. Hur detta ska gå till finns inte beslutat i dagsläget men då entreprenader ofta handlas upp (några görs förvisso i egen regi) så finns möjlighet att reglera detta tydligare. Frågan om entreprenad-, arbets- och anläggningsmaskiner är ju högst aktuell i staden vilket möjliggör insatser inom flera områden, och då kunde ju även dessa beskärningsinsatser tas med i kalkylen. Högst tacksamt när frågor som dessa tydliggörs för oss i staden, det är inte alltid som probleminsikten springer fram ur den egna organisationen. Nu blev det måhända inte riktigt det önskade svaret men tack vare frågan så är åtminstone flera organisationer i staden medvetna om att det här finns en situation som både kan och bör åtgärdas.”

Tillägg 22/5: Tack till Miljöförvaltningen
Stort tack för ditt grävande och din tydliga beskrivning av problemet! Nu förstår jag varför de valde att köra dieseldrift.

Kostnadsproblemet behöver lösas genom att kommunen inser vilka konsekvenser inkopplingskostnaden kan få för miljön. Det är en suboptimeringsproblematik som säkert behöver lyftas till en högre samordnande nivå inom kommunen för att lösas.

Olycksproblemet kan lösas genom att lyfta kabeln i en port över gångbanan istället för att lägga den på marken. När det är långt till skåpet kan det antagligen vara bättre att köra på diesel bara i just de fallen.

Jag tänker inte driva frågan vidare, men är hoppfull för dina avslutande ord: ”tack vare frågan så är åtminstone flera organisationer i staden medvetna om att det här finns en situation som både kan och bör åtgärdas”.

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Organisationer, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

4 svar på El från diesel mitt i stan

 1. Leif skriver:

  Reagerar precis som du. Utanför mitt kontorsfönster, mitt i stadsmiljö, pågår just nu ett större bygge (några hundra lgh). Där finns både stationära och ”nästan” stationära maskiner -och alla dessa går på diesel trots att de i princip har ”obegränsad” tillgång till el. Känns inte direkt så smart när diskussioner går om att införa miljözoner för dieseldrivna bilar (hur renade är byggmaskiner? har de adblue som bilarna?).

  HVO eller diesel? Kör ”dina” liftar med miljövänligare HVO eller diesel kan vara en intressant fråga, alternativt ett tips till de som kör maskinen.

  OT – Tackar för en intressant blog, här fastnade jag riktigt länge, så bra jobbat! Ämnesförslag: En sak som jag funderat över länge, och som också stör mig när jag cyklar = varför drar sig folk mot mitten? Alltför ofta kommer jag ikapp gående som går i mitten, oaktat ev linjer i gatan (som knappt syns nu i snön). Att pingla på dessa funkar inte då de vinglar i obestämd riktning av ljudet, vilket innebär större risk för incident -alltså pinglar jag inte, utan cyklar förbi på sidan jag bedömer bäst. Kan ibland bli lite nära, så folk blir rädda, men andra alternativ känns inte framkomliga.
  Det här med ”mitten-människor” syns i många trafiksituationer -dvs borde redan förklarats av någon psykologiforskare, men jag har inte hittat något ännu -så det kan du få bita i!

  • admin skriver:

   Stort tack Leif för din uppmuntran!

   Jag vet inte om Park och Natur använder vanlig diesel eller HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i sina maskiner. Den beskärare jag växlade ett par korta ord med idag sa bara diesel, och jag frågade inte viken sort. Men min fråga till Park och Natur ”Är det förenligt med Göteborgs miljökrav för arbetsmaskiner?” borde ge oss ett svar där de påpekar att de använder HVO om de faktiskt gör det. Tyvärr handlar miljöfrågan även om kväveoxider, sotpartiklar och buller, så el producerad med lägre miljöpåverkan än diesel är förstås ändå att föredra.

   Mitt spontana intryck är att man inte elansluter bara för att det är bekvämare att köra inbyggda dieselaggregat. Då slipper man helt enkelt dra kablar. Kanske är det så enkelt. Jag tror det finns många exempel på att miljön får ursäkta när det handlar om bekvämlighet eller gammal vana.

   När det gäller att gående placerar sig i mitten tror jag att det är ett generellt mänskligt drag som jag också ser bland cyklister så länge banan är under en viss magisk bredd. Jag har beskrivit det i Idé för lättare omkörning, och jag skulle tro att även bilister skulle hålla sig mitt på en väg om den är för smal för bekvämt möte och ingen annan pockar på utrymme. Kan det vara ett arv från våra förfäder som kanske var programmerade att undvika ormar, blodiglar, fästingar mm när de vandrade på stigar genom vegetationen? Jag lägger frågan i bakhuvudet tills vidare.

   Men det finns gående som placerar sig tydligt hänsynsfullt om de går på cykelbanor. Dem får vi inte glömma!

 2. Hanna O. skriver:

  Jag kollar varje dag om nåt svar publicerats. Det hela är så ofattbart dumt. Finns det en enda part i detta som skulle tycka att dieselgenererad el är att föredra, utom leverantören av diesel? För alla andra inkl den som går med på att starta generatorn måste det väl framstå som en Kafka-inspirerad parodi på hantering av offentliga medel och offentlig miljö?

  • admin skriver:

   Jag lovar att tala om här så fort jag får svar från PoNF och Miljöförvaltningen. Och händer inget kommer jag att skicka påminnelse till dem.

   Om man inte plockar lågt hängande frukter antyder det att man inte tycker att miljöfrågan är viktig, och det har tyvärr ett stort signalvärde. Så jag hoppas att Göteborg kan visa att detta bara var ett förbiseende som man vill rätta till i kommande verksamhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *