Ur vägen, Styr och Ställ!

En del av de nya parkeringsplatserna för Styr & Ställ inkräktar på cykelbanor, ibland t.o.m. på Göteborgs högst prioriterade pendlingscykelbanor på platser där bredden redan innan var underdimensionerad. Är det inte bakvänt att göra om cykelbana till parkering?

Göteborg om fria sidoområden för cykelbanor
Enligt Göteborgs Teknisk Handbok 2021:1, kapitel 3CH1.2 ska långsträckta hinder normalt ligga minst 0,5 m från cykelbanan. Allt därunder kräver samråd med Trafikkontorets utformningsansvariga.

Cykelprogrammet skriver på sid 46: ”Funktionskraven på framkomlighet, flyt och hastighetsstandard innebär, särskilt för pendlingscykelnätet, ökade krav på att sidoområdet blir säkrat så att funktionskravet på trafiksäkerhet kan uppfyllas.

Det kan givetvis finnas trånga trafikrum som sedan gammalt har smalare sidoområden för cykel, men vid förändringar får man inte lättvindigt underskrida 0,5 m fritt. Och att lägga beslag på sidoområden så att det uppstår nya hinder ända in på själva cykelbanan, dvs att införa negativa sidoområden, måste betraktas som ett allvarligt brott mot den allra lägsta tillåtna standarden. Om det dessutom sker på en pendlingscykelbana är det om möjligt ännu värre.

Låt oss titta på olika exempel – framförallt på pendlingscykelbanor, där kraven ju är som allra högst.

Korsvägen
På Södra Vägen alldeles norr om Korsvägen finns en Styr & Ställ-station. Den är anlagd så att den håller en 0,5 m fri marginal mot körbanan.

Korsvägen, fritt mot körbanan

Mot körbanan är det en prydlig 0,5 m marginal.

Men mot pendlingscykelbanan är det andra bullar.

Korsvägen, ofritt mot pendlingscykelbanan

Mot pendlingscykelbanan har det säkra sidoområdet på 0,5 m tagits i beslag.

Vid cykelställen längst bort lämnar parkerade cyklar visserligen rimlig marginal mot cykelbanan, men sedan har man fortsatt bygga ut ställ trots att sidoområdet blir allt smalare. Några cyklar sticker t.o.m. tvärs igenom hela sidoområdet och vidare ut i själva cykelbanan

Dessutom placerar operatören ut flera cyklar där det inte finns cykelställ och där sidoområdet är ännu smalare.

Korsvägen, fler cyklar placeras ut

Fler cyklar placeras ut där sidoområdet är på tok för smalt.

Det blir omöjligt att cykla förbi ens med en smal cykel om man ska hålla sig helt på sin egen banhalva.

Korsvägen, Styr & Ställ snörper banan

Styr & Ställ-parkeringens cyklar sticker så långt in på pendlingscykelbanan så att cyklande måste inkräkta på den motriktade filen.

Jämför bilden ovan med Cykelprogrammet, som på sid 45 säger:

Målet med tredubblade cykelflöden kräver en planering med bredare cykelbanor för att uppfylla funktionskraven på framkomlighet och flyt samt säkra omcyklingar. Säkra omcyklingar innebär att bredden på cykelbanan ska vara tillräcklig för att möjliggöra omkörning av långsammare cyklister, även vid höga flöden av mötande cykeltrafik.

Södra Vägens pendlingscykelbana är mycket vältrafikerad, men alldeles för smal. Att i det läget lägga till nya allvarliga hinder så att två cyklister inte ens kan mötas utan att inkräkta ordentligt på gångbanan är svårt att hitta försvar för.

Korsvägen, Plogning på vintern

På vintern vågar plogaren inte köra närmare än så här. Det som är inringat är pendlingscykelbanans mittlinje – tro det eller ej! Och på gångbanan får man ju inte cykla, eller hur?

På en Styr & Ställ-station måste man vara beredd på att folk återlämnar sin cykel i en redan full station så att den sticker ut lite bakom den raka linje som cykelställens cyklar bildar. Och cyklar som parkerats utan förankring i ett cykelställ kan lätt trilla okontrollerat.

Korsvägen, Strike om det blåser

Om det blåser kan det bli en strike bland alla hyrcyklar som inte står i ställ.

Bra platser
Det finns flera goda exempel på Styr & Ställ-stationer.

Vasagatan vid Valand

Vasagatan vid Valand. Bra marginal.

Folkungagatan nära Ullevi

Folkungagatan nära Ullevi. Inte Styr & Ställ, men god marginal till cykelbanan.

Ullevigatan vid Rättscentrum

Ullevigatan vid Rättscentrum.

Mölndalsvägen vid Almedal

Mölndalsvägen vid Almedal.

Wavrinskys plats

Wavrinskys plats. Otroligt god marginal här!

Nedre Götaplatsen

Nedre Götaplatsen. Borde inte parkering bakom hållplatskurer kunna användas på fler svårlösta ställen om det ändå är gott om plats för gående?

Dåliga platser
Men så finns det dåliga exempel – förutom Korsvägen som beskrivits ovan.

Nya Ullevis nordöstra sida

Pendlingscykelbanan vid Nya Ullevis nordöstra sida.

Emigrantvägen vid Järntorgsmotet

Pendlingscykelbanan utmed Emigrantvägen vid Järntorgsmotet.

Vid Emigrantvägen finns en väl indragen parkeringsplats för vanliga cyklar. Deras cykelställ står långt in så att cyklarna automatiskt hamnar ur vägen. Men Styr & Ställ har byggt på med en parkering som får deras cyklar att sticka ända ut i pendlingscykelbanan.

Bara vanliga cyklar kan parkera ordentligt

Här ser man hur cykelställen för vanliga cyklar styr dem att parkera ordentligt ur vägen för cykeltrafiken – till skillnad från Styr & Ställ.

Pendlingscykelbanan vid Svingeln

Pendlingscykelbanan vid Svingeln.

Vid Svingeln är det 0,5 m fritt till busskuren, 0,35 m fritt till staketet men bara 0,25 m fritt till fastlåsta Styr & Ställ-cyklar. Varje pryl har sin egen åsikt om säkert sidoområde. Bara en följer Teknisk handbok trots att övertrampen är helt onödiga. Här behövs rättning i ledet!

Cykelställen kunde ha stått längre in. Platsen finns, både för dem och för staketet.

Svingeln, Outnyttjad plats

Det finns gott om plats att montera cykelställen längre in. Varför detta dödutrymme?

Svingeln, utnyttjad plats

Svingelns vanliga cykelställ strax intill har placerats föredömligt. Så det går om man vill!

Slutsats
Det här är inte bra. I flera fall inkräktar Styr & Ställ-parkeringar på ytor som behöver vara fria. Trafikkontorets krav på cykelbanor och deras fria sidoområden måste tas på större allvar, och det gäller i synnerhet våra pendlingscykelbanor. Kompromisser må vara nödvändiga i vissa lägen, men de får inte göras lättvindigt och inte gå längre än absolut nödvändigt. Vi ska inte bli en bra cykelparkeringsstad på bekostnad av att bli en bra cykelstad.

Tillägg 30/8: Fråga till TK
Jag bad just Trafikkontoret se över situationen och rätta till de dåliga lösningarna. Jag bad också om återkoppling. Speciellt vill jag veta om det finns goda skäl att fortsätta inkräkta på pendlingscykelbanor eller deras sidoområden.

Svar från TK 3/9:

Jag kommer att ta upp detta med Nextbike och se hur vi kan hitta en bra lösning för att minska risken att cyklarna hamnar där dom inte ska vara. Vid Svingeln ser det precis som du skriver ut att finnas bra med marginal att flytta fram pollarna något. Även vid Dämmeplatsen och Järnvågen ser det ut att finnas utrymme att utöka stationsytan så att cyklarna hamnar längre bort från cykelbanan, även om den tillgängliga ytan vid Järnvågen verkar något begränsad. Korsvägen är tyvärr en lite större utmaning – ytan är begränsad och stationen är välanvänd vilket innebär att det ofta står många cyklar här. Den ytan som nu är grusad kommer att återställas till smågatsten och den sektionen kommer också att få pollare vilket förhoppningsvis kommer att minska vältrisken. Vi får också se över möjligheten att flytta fram pollarna som redan finns på plats. Tanken är såklart inte att Styr & Ställ ska inkräkta på några cykelbanor utan tvärtom bidra till stadens mål om en ökad andel cykelresor.

Och 10/9:

När Korsvägen är klar så kommer i alla fall läget för Styr & Ställ att bli bättre än det är i dagsläget. Kanske att det också går att samla ihop andra mikromobilitetstjänster såsom elsparkcyklar i direkt anslutning till lånecyklarna för att underlätta det kombinerade resandet. Hur det blir för cyklister generellt vågar jag inte svara på – det vet förvaltningens trafikplanerare/projektledare nog bättre.

Tillägg 25/11: Förbättring vid Korsvägen
Under hösten har den ostrukturerade ytan för lånecyklar fått cykelställ, och de är placerade så att parkerade cyklar kommer bort från cykelbanan.

De nya ställen vid Korsvägen

Cyklar som står i de nya ställen lämnar fri marginal mot pendlingscykelbanan.

De nya ställen vid Korsvägens gatusida

Och så här ser det ut mot Södra Vägens körbana.

Jag har inte mätt marginalen mot den alltför smala pendlingscykelbanan, men det är helt klart mycket bättre än förut. Tack för det! Jag återkopplar till TK.

Det här inlägget postades i Besked, Cykelparkering, Förslag. Bokmärk permalänken.

4 svar på Ur vägen, Styr och Ställ!

 1. Peter skriver:

  Jag cyklar dagligen förbi Styr och Ställ-platsen vid Korsvägen och nästa alltid är det minst en cykel parkerad in i cykelbanan.

  • admin skriver:

   Tack! Det är min dagliga erfarenhet också. Det är sällan de inte sticker ut. Och sidoområdet har aldrig respekterats.

 2. Tomas Ledin skriver:

  Även hållplagsen SKF är ett exempel på dålig placering av Styr&Ställ. Noll marginal till chkelbanan, och ofta cyklar några decimeter in i cykelbanan. Där är dessutom gångbanan intill cykelbanan blockerad av elsparkcyklar, så fotgängare tvingas ut i cykelbanan.

  • admin skriver:

   Tack Tomas! Jag kanske inte lägger till bilder på nya tipsade platser, men att lista dem i artikeln är nog bra. Jag tar gärna tips på både dåliga och bra platser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *