Torg eller trottoar?

Räknas Lilla torget som torg eller trottoar? Det har stor betydelse för om man får cykla där eller inte. Man får cykla på hela Södra Hamngatans körbana förutom just snutten förbi torget. Men får man då cykla på den generösa ytan bredvid? Vad tror ni?

Torglika Lilla torget

Bild 1: Lilla torget. Den svarta asfaltremsan längst bort har cykelförbud. Där får bara kollektivtrafik köra. Men hela ytan hitom då? Det heter Lilla torget, men är det också ett torg?

Torglika Lilla torget ur annat perspektiv

Bild 2: Samma plats ur en något annan vinkel. Generös torgyta till höger om påbudsskylten för kollektivtrafik. En nedsänkt (nollad) kant gör att hjul lättare kan rulla upp just här. Eller är Lilla torget inte torg förutom bakom gräsmattan, längs den knottriga och backiga gaturemsan som går allra närmast fasaden till höger?

Torg kan ha skyltar som förbjuder cykeltrafik, men det kan jag inte hitta på Lilla torget.

Ojämna Lilla torgets gata

Bild 3: Den obehagligt knottriga och ojämna gaturemsan som går allra närmast husfasaden och fram till korsningen. Är det hit cyklisterna är hänvisade?

Södra Hamngatan vid Korsgatan

Bild 4: Södra Hamngatan närmare centrum, vid Korsgatan och Tyska gångbron. Här får man minsann cykla trots att miljön är trängre, komplexare och med intensivare trafik än vid Lilla torget.

Södra Hamngatan mot Lilla torget

Bild 5: Från lite håll ser det ut så här mot Lilla torget. Även här får man cykla i körbanan, precis som på hela resten av den 750 m långa Södra Hamngatan. Av hela gatans sträckning är det alltså bara i det solbelysta partiet på 85 m förbi själva Lilla torget som cyklister utestängs.

I bild 5 ovan rymmer den stenlagda zonen närmast körbanan parkeringsfickor medan cykling är tillåten i själva körbanan. Men vid Lilla torget används inte zonen, samtidigt som cykling i körbanan blir förbjuden. Varför inte göra denna oanvända yta till en tydlig cykelbana så att ingen behöver tveka? Resursen finns ju mitt framför näsan som en gudagåva till de cyklister som kommit hit och nu behöver ta sig vidare på något bra sätt.

Är det kanske redan nu tillåtet att cykla där? Det hänger på om Lilla torget är ett torg eller ej. Att gräsmattan inte är ett torg förstår var och en. Men resten? Ett antal cyklister som jag sett verkar bedöma att zonen är ok att cykla på.

Skyltar vid Lilla torget

Bild 6: Strax före den reserverade snutten av gatan finns en skylt som påbjuder oss att svänga höger.

Vad säger påbudsskylten?
Om man vill cykla på torget bredvid bussfilen gör man lämpligen en högersväng, precis som skylten säger. Efter några meter svänger man vänster igen för att utnyttja den nollade nivån till torgytan eller trottoaren. Någon kan tycka att påbudsskylten begär en långvarigare högersväng än så, men är det sant? Hur lång då? Är det en trottoar är väl saken klar, men inte om det är ett torg. Ett torg erbjuder en ny möjlig väg som väl skulle kräva en ny skylt om även den vägen ska förbjudas?

Möjliga motiv att hindra cykling bredvid körbanan
Är utformaren rädd för att släppa ut cyklar i korset mellan Södra och Västra Hamngatan där spårvagnar kan svänga? Men sådana korsningar har vi många i stan, tänk bara på Södra och Östra Hamngatan, eller Östra och Norra Hamngatan. Det finns många fler. Kommer säkerhetsavdelningen att förbjuda cykling i kvarteret före alla sådana spårvagnskors i Göteborg? Jag ryser faktiskt vid tanken. Det blir många svängfester på kvartersnivå och många fler omvägskorsningar att cykla sig igenom, jämfört med raka spåret.

Eller är just denna sträcka speciell? Vill utformaren att kollektivtrafiken ska slippa ta hänsyn till annan trafik och kunna gasa på i farlig fart just dessa 85 metrarna och störta ut i korsningen utan hänsyn till andra? Nja, det känns kanske inte så troligt.

Skälet måste vara ett annat. Hjälp mig hitta det!

När behöver man cykla förbi Lilla torget?
I första hand vill planerarna säkert att cyklister ska välja Norra Hamngatan. Den är cykelvänligare och passar bra åtminstone för dem som ska till Gustav Adolfs Torg men inte längre. Om 20 år kanske även sista biten förbi Nordstan görs fri och cykelvänlig enligt uttalade visioner som dock återstår att se.

Men vägen förbi Lilla torget är den klart genaste när man ska från Stora Badhusgatan till Västra Hamngatans stadskvarter, runt den stora mellanliggande barriären Otterhällans berg. Och vid Stenpiren får cyklister nu lära sig nyspråket att följa svarta zebraränder. Dessa ränder gör plötsligt en knyck och leder brett och resolut över cyklarna rakt mot landshövdingens residens, mot Södra Hamngatan och därmed just till Lilla torget.

Undrar om det verkligen var utformarens mening med de svarta zebrorna, eller om esteten hade andra, icke-funktionella motiv utan tanke på vad de förmedlar till vem. Vi som går och cyklar behöver i alla fall funktionella ambitioner. Att åstadkomma fungerande former är ju också en skönhet. För skönhet är inte bara en stillbild att titta på, utan än mer en värld där människor och utformning befruktar varandras glädje genom att fungera ihop.

Så alltså – torg eller trottoar?
Jag ser argument för båda alternativen och kan inte säkert säga vad som är rätt. Ändå har jag grunnat på detta i flera dar. Inte kan man väl då begära att en cyklist ska kunna komma fram till rätt svar bara sådär  i förbifarten?

Själv har jag lett cykeln denna sträcka några gånger men känner mig då jättelöjlig. Jag har också använt omvägen via skumpabacken borta vid fasaden, men föredrar helt klart skumpa i andra former. Ja, t.o.m. vatten med klorsmak är bättre än denna knaggliga, backiga och meningslösa omväg.

Jag vill tacka för Julia Jonassons intressanta kommentarer på Facebookgruppen Cykla i Göteborg som berör detta. Men nu bollar jag över frågan till er:

– Hur bedömer ni Lilla torget ur cykelperspektiv?

Det här inlägget postades i Kollektivtrafik, Motstridigt. Bokmärk permalänken.

2 svar på Torg eller trottoar?

  1. HannaO skriver:

    Misstänker att de helt enkelt inte har tänkt. Olika gator har planerats vid skilda tillfällen av flera personer. Någon övergripande plan har helt enkelt inte tillämpats. Med risk för att bli tjatig: de ansvariga har uppenbarligen inte heller här provcyklat och utvärderat sina alster.

    Tydligt markerad cykelbana på sträckan är både möjligt och rimligt.

  2. Daniel Andersson skriver:

    Mitt antagande har varit att planerarna velat prioritera framkomligheten på spårvägen, när de byggt en ny sträcka, och att då minimera antalet cyklister. Men, när stadens ambition är att främja cykling tycker jag att alla gator (utan trappor) bör kunna användas cyklande, och att det skall vara lättförståeligt och överbllickbart för cyklister. Då vore det bättre att styra cykeltrafiken genom en utformning av Norra Hamngatan som är attraktiv för cyklister. Det kan också vara rimligt med en del gångfartsgator och gågator i centrum; Lilla torget längs spåren skulle väl i princip kunna skyltas gågata tänker jag, men det är nog inte vanligt att skylta gågata där det inte finns någon form av motorfordonstrafik som exempelvis leveranser. Helst bör väl också antalet gående vara så stort att det upplevs naturligt, vilket kanske inte är fallet över Lilla torget.

    Något som skiljer korsningen Västra Hamngatan-Södra Hamngatan från de andra du nämner är att det inte finns någon hållplats i direkt anslutning, nu när Lilla torget utgått som (buss)hållplats. Tanken är kanske att spårvagnarna och bussarna skall kunna hålla högre fart genom korsningen genom att minska (och styra upp) antalet cyklister som korsar där. Men det är fortfarande en komplex korsning med spårvagnar, bussar, bilar, cyklar och inte minst gående, så farten där bör nog inte vara så hög i vilket fall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *