Stakethörn görs skymmande

Vid byggarbetsplatser och vägarbeten brukar området inhägnas med staket. Numera täcks ofta de annars genombrutna staketen med täta banderoller. Vid gc-trafikerade hörn innebär det en onödig trafikfara. De jag anmäler brukar rättas till, men det kommer ständigt nya.

Några exempel från Göteborg

Korsvägens skymda hörn

Korsvägen 200615. Den gröna plasten skymmer. De gående i bilden går på cykelpassagen istället för på övergångsstället för att komma lite bort från den skymda faran.

Korsvägens avskymda hörn

Samma plats 3 dar senare. Efter min anmälan togs plastridån bort närmast hörnet.

Järnvågens skymda hörn

Byggarbetsplats vid Järnvågen 210219, just när jag anmälde den.

Järnvågens avskymda hörn

Plasten var borttagen när jag passerade 4 dar efter min anmälan.

Nya Ullevis hörn med sikt

Nya Ullevi, sydöstra hörnet 201128. Här ser man om det kommer korsande biltrafik.

Nya Ullevis skymda hörn

Men bl.a. 220825 var gatan skymd. Ansvarig på Got event lovade 220913 att de bara skulle skymma när gatan stängs av för biltrafik och de har servering innanför staketet.

Danska Vägens hörn med lite sikt

Danska vägen vid Kärralundsgatan 220821. Det mesta av cykelbanan var avskuren, men man såg i alla fall mötande.

Danska Vägens skymda hörn

Vid 221029 var hörnet skymt och resten av cykelbanan dessutom beslagtagen. Senare togs just denna banderoll bort efter flera anmälningar från mig.

Gamla Alléns skymda hörn

Gamla Allén 230301 där Vasagatans gc-bana ansluter till Heden. Ett långt inhägnat grävarbete på Södra Vägen pågår, men bara här har staketet skymmande plast.

Gamla Alléns avskymda hörn

3 dar senare: Plasten nedtagen närmast hörnet efter min anmälan.

Avenyns skymmande pelare

Avenyn vid Valand feb 2012. Då hade vi en stor toalett som effektivt skymde cykelbanan för gående. Toaletten togs bort från detta läge någon gång 2016-2017, men nu står en stor rund reklampelare med exakt samma form på denna plats. Illa!

Slutsats
Det finns oftast förståelse för att trafikerade hörn inte ska skymmas. Därför har mina anmälningar i allmänhet lett till en korrigering. Men det tillkommer ständigt nya skymda stakethörn. Att ge stakethörn så bra sikt som möjligt behöver bli en föresats, inte ett överraskat ”Ojdå, det var inte meningen” varje gång.

Är det så att gång- och cykeltrafik alltför lätt går under radarn? Om man glömmer cyklisterna eller ser dem som gående, kan man förstås låta sig luras av att gående ofta passerar nära skymda kvartershörn i stan och att det brukar gå bra. Men när trafik med cykel eller bil ingår, blir god sikt mycket viktigare för alla inblandade trafikanter.

Daniel Kahneman beskriver människans mentala brist WYSIATI i sin bok Tänka, snabbt och långsamt. Det uttolkas What you see is all there is, vilket betyder att hjärnan bara tar hänsyn till sådant den ser eller redan känner till och missar lätt andra faktorer. Ser en plats fri ut missar vi lätt att det kan komma trafik från ett dolt hörn. Min bild ovan där flera gående poppar ut från skymt läge bakom pelaren och korsar cykelbanan utan att se sig för kan tjäna som exempel. Även en cyklist kan låta sig luras där, speciellt om hen uppmärksammar gående som närmar sig från själva hållplatsen och som man bör hålla koll på. Med god sikt skulle minst en av parterna inte låta sig luras.

Jag har nu föreslagit för Göteborgs stad att bästa möjliga sikt vid hörn borde ingå som regel för dem som ska sätta upp avspärrningar där det finns cykeltrafik.

Det här inlägget postades i Förslag, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *