Skyltar i farlig vinkel

Under vissa väg- och spårarbeten stannar inte bussar och spårvagnar på sina vanliga hållplatser. Då sätter Västtrafik upp hänvisningsskyltar, men de är ibland farliga för cyklister. Här några farliga exempel från senaste arbetet vid Avenyn-Valand.

Problem 1: Hyveleffekten

Utstickande skylt på Avenyn-Valands västsida

Här kan cyklisters huvuden få sig en avhyvling. Bild från Avenyn-Valands västra cykelbana.

Västtrafik brukar fästa sina skyltar på hållplatsernas räcken. Så som den är vinkad på bilden kan cyklister köra huvudet rätt in i skyltens kant. Om man behöver rikta sin uppmärksamhet mot något annat i trafiksituationen tills man kommer nära, kan det vara svårt att upptäcka den utstickande skylten. Vinkeln kan då vara så snäv så att det blir som att titta rakt mot en knivsegg. Värst är det om man i sista minuten tvingas väja åt vänster för en gående så att man hamnar rätt i skyltens kant. Man väntar sig ju inte sådana hinder i cykelbanan och tittar normalt inte efter dem.

För några år sedan var det precis likadant på Kungsportsplatsens hållplats.

Fästet tillåter att skylten vinklas åt valfritt håll. Jag såg att någon en dag hade vridit skylten i bilden ovan så att den inte skulle sticka ut i cykelbanan. Men dagen därpå var den vriden tillbaks igen till det farliga läget. Om dessa skyltar ska användas intill cykelbanor behöver de vara vinklade så att skylten inte sticker ut i banan. Fästet måste också låsas så att skylten inte kan vridas ur säkert läge av allmänheten.

Problem 2: Lealösa skyltar

Utåtlutande skylt på Avenyn-Valands östsida

Här kan cyklister åka på en knockout eller en skrapning. Den närmaste skylten sitter dåligt fast i sin fot. Den bortre sitter stadigare. Bild från Avenyn-Valands östra cykelbana.

På östra sidan Avenyn stod en skylt utan styrsel i en lös fot. Skylten lutade sig ut mot cykelbanan. I denna vinkel kan passerande cyklister visserligen se skylten, men det är ändå inte ok att sätta ut sådana hinder. Se vidare Göteborgs tekniska handbok som citeras nedan.

Och denna skylt demonstrerar ännu ett problem i samspelet mellan gående och cyklister, nämligen:

Problem 3: Skygglappseffekten

Skymmande skylt på Avenyn-Valands östsida

Denna skylt är en effektiv skygglapp för gående som ska korsa cykelbanan.

När gående ska lämna hållplatsen och korsa cykelbanan kan denna skyltplacering effektivt hindra dem från att se cykelbanan och annalkande cyklister. Vi människor fungerar i många fall så att vi aktar oss för faror som vi ser, men är helt aningslösa om faran är skymd. Det är därför som folk kan kliva rätt ut i gatan framför en buss som de just gått av, eller köra ut barnvagnen i gatan innan de själva kommit så långt så att de kan se om det kommer någon trafik. Trafik som har ljudliga motorer brukar vi märka, och kanske tror vi att allt som är farligt också låter. Men cyklar är tysta. Därför måste sikten mellan gående och cyklister vara bra vid interaktionspunkter av detta slag. Och eftersom det inte är ett övergångsställe här är det dessutom den gående som har huvudansvaret i samspelet.

Teknisk handbok om hinder vid cykelbanor
Glimtar ur Göteborgs Teknisk handbok TH 2017:1 om hinder vid gc-bana:

  • Fysiska hinder får i princip inte sättas upp på våra övergripande gång- och cykelbanor eller inom rekommenderat minsta avstånd till sidohinder från dessa.
  • Hinder närmare en cykelbana än 1 meter ska kontrastmarkeras.
  • Smala gc-vägar är extra känsliga för avståndet till hinder.

Det verkar som om Västtrafiks skyltar bryter mot detta i Teknisk handbok.

Tillägg 1/5: Anmälan till Västtrafik
Jag har just anmält problemet till Västtrafik, skickat med denna artikel och bett om deras syn på den fara jag beskriver.

Tillägg 1/5: Kvitto från Västtrafik
Västtrafiks kundservice gav snabbt, trots helgdag, följande uppmuntrande kvitto:

Det ser inte alls bra ut att skyltarna är vinklade så att de skymmer både sikt och framkomlighet på cykelbanan, jag förstår att det kan ställa till med en rejäl olycka. Jag vill tacka dig för din utförliga feedback och ska skicka detta vidare till vår hållplatsavdelning så att de får se över de skyltar de har satt ut.

Hoppas att deras hållplatsavdelning också vill lämna en kommentar så småningom.

Tillägg 2/5: Bra exempel från Kungsport

Bra skyltplacering på Kungsportsplatsen

Så här störningsfritt sitter en motsvarande skylt just nu på Kungsportsplatsen.

Tillägg 17/5: Mycket bättre nu
Den senaste tiden har jag noterat att skyltarna på Valand placerats på hänsynsfullt avstånd från cykelbanan. UA, MVG.

Tillägg 24/8: Skyltat igen
Nu har det kommit upp likadana skyltar igen på Kungsport och Valand. Den här gången har de placerats ur vägen redan från början. Tack så mycket för visad hänsyn! Göteborg kallar det TQ, trafikintelligens.

Tillägg 5/10: Inget svar men bättre verkstad
Jag har ännu inte fått något svar från Västtrafiks hållplatsavdelning, men jag ser att deras skyltningar är bättre numera. Slump eller medveten förbättring vet jag inte, men jag tar bort artikeln ur kategori ”Väntar på besked” och sätter den i ”Åtgärdad”.

Det här inlägget postades i Åtgärdad, Beröm, Förslag, Kollektivtrafik, Skyltar o symboler, Vägarbete. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *