Omledning för vem?

I dessa tider av stora ombyggnadsprojekt i Göteborg är omledningar viktiga. Hur ska de skyltas så att de blir begripliga för alla? Skyltningen vid Korsvägen tycker jag saknar en viktig nyckel till förståelse.

Omledningen vid Korsvägen
När jag kom cyklande på Örgrytevägens cykelbana och skulle korsa Korsvägen där Skånegatan börjar, såg jag denna gula omledningsskylt

Anonym omledningspil vid Mässan

Anonym omledningspil pekar vänster utanför Svenska Mässans huvudentré.

Jag skulle ju ändå åt samma håll som skylten pekade, så det var inget problem för mig. Men jag undrade vad det var som pågick på Skånegatan eftersom man avrådde från att cykla åt det hållet.

När jag sedan kom fram till Södra Vägen fanns ännu en omledningsskylt. Den avrådde mig från att ta cykelbanan in mot centrum som jag hade tänkt. Ändå såg Södra Vägens cykelbana väldigt farbar ut så långt ögat nådde.

Anonym omledningspil vid Södra Vägen

Anonym omledningspil vid Södra Vägen avråder från cykelbanan rakt fram.

Jag bestämde mig för att chansa. Och det gick alldeles utmärkt. Så varför denna avrådande omledningsskylt? Gäller omledningsskyltar bara vissa invigda personer, medan alla andra ska strunta i dem? Det låter inte riktigt klokt.

Jag var tvungen att vända och kolla om den avrådda Skånegatan var lika hinderfri som Södra Vägen. Och det var den. Men när jag sedan vände tillbaka för att cykla in mot centrum igen, passerade jag följande upplysningsskylt som bara var synlig för Skånegatans södergående cyklister:

Informationstavla bara för vissa

Informationstavla synlig bara från norr utanför Mässans huvudentré. Universeums spetsiga huskanter sticker ut i bakgrunden.

Det var alltså för dessa cyklister som hela omledningen gjorts. Det är utmärkt med en informationsskylt för berörda. Men hur ska alla cyklister från andra håll tolka de anonyma omledningspilarna som ställts längs deras väg vid Korsvägen? Man kan ju komma från alla möjliga håll, även från en parkering eller efter att ha gjort en u-sväng var som helst. Anonyma pilar som pekar hit och dit utan budskap förvirrar mer än de tillför.

Förslag
Jag tycker att alla omledningspilar borde ha namnet på den destination som de leder till. I detta fall kanske Mölndal. Då hade jag direkt fattat att både Skånegatan och Södra Vägen var farbara, och att omledningen bara gällde cyklister på väg mot Mölndal. Så skyltar man omledningar för biltrafik.

När jag senare cyklade under Göta Älvbrons södra uppfart såg jag flera omledningspilar för cyklar, alla med destinationer. Där stod Hisingen, Nordstan eller Holmen. Mycket bra! Den principen borde alltid följas vid omledningar. Varför görs det inte vid Korsvägen?

Tillägg 12/3: Fråga till Trafikkontoret och Trafikverket
Jag skickade mejl med samma innehåll till båda. Det är bara själva orden Trafikkontoret och Trafikverket som skiljer beroende på vem jag riktar frågorna till. Här är formuleringen till Trafikkontoret:

Hej!

Vid Korsvägen finns omledningspilar för cyklister som pekar utan att tala om vad de pekar på eller för vem. Borde inte alla pilarna ange destinationer? Så gör Göteborg på andra ställen i staden, och så görs alltid för bilister. Problemet förklaras närmare på min blogg: https://trafikistan.se/omledning-for-vem/

Jag bifogar även min bloggartikel som worddokument. Observera mot slutet mitt beröm för skyltningen kring Göta Älvbrons södra ramp i kontrast till den vid Korsvägen.

Jag har två frågor:

1. Har Trafikkontoret något inflytande över hur denna omledning ska skyltas, eller är Trafikverket ensam ansvarig?

2. Har Trafikkontoret några principer för hur cykelomledningar bör skyltas? I så fall vilka?

Tillägg 7/4: Inga svar men ny fråga till TrV
Det enda jag fått hittills är en automatisk mottagningsbekräftelse från TrV. Nu skickade jag följande påminnelse och komplettering till dem:

Hej igen!

Det har snart gått en månad sedan min anmälan och jag har inte fått annat än er mottagningsbekräftelse. Fortfarande skyltas omledning för cyklisterna på samma svårtolkade sätt vid Korsvägen. Nu görs det även längre österut vid Örgrytevägen nära Focushuset och E6:an:

Destinationslös omledningsskylt vid Focus

Destinationslös omledningsskylt vid Örgrytevägen nära Focushuset och E6:an. Jag tror inte att det finns någon som normalt cyklar vänstra vägen som nu hellre borde välja den högra. Så vem är skylten till för?

Finns det någon enda destination där cyklister bör välja den högra vägen därför att den vänstra inte längre leder till målet? Det tror inte jag, och jag känner området och använder dagligen den av skylten ej rekommenderade vänstra vägen.

Problemet är som sagt att sådana skyltar hänvisar utan förklaring. De är lösryckta ur ett sammanhang som inte framgår för trafikanterna. De behöver kompletteras med en destination så att man förstår vilka det är som ska följa skyltarna och vilka som inte ska missledas av dem.

Jag ställde två frågor i min anmälan. Svaret på första frågan måste vara att det är ni som ansvarar för skyltningen som tillhör arbetena med Västlänken. Rätta mig om jag har fel. Andra frågan återstår:

2. Har Trafikverket några principer för hur cykelomledningar bör skyltas? I så fall vilka?

Jag hoppas givetvis att ni har principer, att de kräver mer begriplig skyltning för omledning av cyklister och att ni kommer att förbättra skyltningen där den inte håller måttet.

Tillägg 12/4: Svar från TrV
I svaret nämns skyltarna F34 och F24. De ser ut så här:

Skylt F34 och F24

Skyltbilder från Transportstyrelsens webbplats

Här är Trafikverkets svar som jag fick idag:

I projekt Västlänken och Olskroken Planskildhet är det Trafikverket och Trafikkontoret i samarbete som granskar entreprenörernas trafikanordningsplaner.

Vid tillfällig omledning av cykel gäller generellt att vägvisning med målangivelse (orange F34) ska användas om det finns vägval att göra för trafikanten.

Vid tillfällig omledning där inga vägval behöver göras kan vägvisning göras utan målangivelse (t.ex. F24)

I exemplet i fotot nedan [se mitt tillägg 7/4 ovan] används ingen målangivelse utan avsikten är att fånga upp de trafikanter som redan vid Korsvägen leds om till den norra sidan av Örgrytevägen, tillbaka till den södra sidan. Den omledningen görs under tiden arbetena med Rondos nya kök och arbetena vid Lisebergs Allé pågår.

Tillägg 12/4: Mitt svar till TrV
Tack för svaret! Jag tycker att era principer är bra. Däremot ser det inte ut som om entreprenören följt dem, eftersom alla skyltar F27 som står där det finns vägval för trafikanten saknar målangivelse.

Jag har hittat två bra skyltar: När man närmar sig Korsvägen från Universeum finns inget vägval, så där är en anonym F27 ok. Och när man kommer från Skånegatan finns en F27 med en bra förklaringsskylt en bit före första förgreningen. Men eftersom övriga anonyma F27-skyltar ses av många cyklister från andra håll skulle entreprenören behöva tillämpa era principer.

I Facebookgruppen Cykla i Göteborg finns en tråd där jag frågar mina medcyklister vem de tror har nytta av skylten i höjd med Focus, den på bilden i mejlet 7/4. Många svar fick jag, men de allra flesta trodde att skylten var kvarglömd, ditflyttad av ett busfrö, en skrivbordskonstruktion av någon som inte cyklar eller bara obegriplig och bör ignoreras. En enda person var på ungefär rätt spår. Det visar att entreprenörens skyltning runt Korsvägen inte fungerar bra för cyklister.

Om det är så att ni samarbetar med Trafikkontoret om dessa omledningar får ni gärna delge dem mitt svar.

Tillägg 28/4: Ny skylt
Under veckan som gick har det kommit upp en omledningsskylt till. Nu visas omledning åt båda hållen, dvs omledaren tar inte längre ställning till om man bör svänga höger eller vänster här.

Två omledningsskyltar vid Focus

Nu har det tillkommit en omledningsskylt så att bägge vägarna rekommenderas.

Även om denna skyltning bygger på att trafikanterna behöver lokalkännedom för att avgöra hur de ska agera här är det ändå en sådan förbättring så att jag väljer att avsluta detta ärende.

Det här inlägget postades i Besked, Förslag, Omledningar, Skyltar o symboler. Bokmärk permalänken.

4 svar på Omledning för vem?

 1. Magnus skriver:

  Jag håller med om att det kan göras tydligare.
  Jag håller dock inte med om att ”Den avrådde mig från att ta cykelbanan in mot centrum som jag hade tänkt.” Det gör den inte. Du tolkade det som att den gjorde det, men omledningsskyltar föregås alltid av en förklaring om att man skall följa skyltarna.
  Du hade inte cyklat förbi någon sådan förklaring, alltså kan du gladeligen ignorera omledningspilarna.

  Jag håller heller inte med om att destinationen alltid skrivs ut för bilar, det är i undantagsfall det är något mer än bara en pil.
  http://www.ramudden.se/produkter/skyltar/lokaliseringsmarken/f24-1

  • admin skriver:

   Kan det vara så enkelt som att bilvägar förgrenas betydligt mindre? Kommer du på en väg och inte har några avtagsvägar att välja så räcker pilar utan destinationer vid en omledning. Då handlar det ju om alla destinationer som alla ska till som har valt denna väg. Men vid en förgrening där bara viss trafik ska följa en omledning måste det väl vara problematiskt med pil utan destination?

   En omledningspil F24-1 betyder enligt Transportstyrelsen ”färdriktning vid tillfällig omledning av trafik”. Om det inte anges vilken trafik som avses måste man väl vara beredd på att det kan gälla all trafik? Det är därför jag skriver ”avrådan”.

 2. Jesper skriver:

  Kan det vara så att skyltningen vid Korsvägen har hanterats av Trafikverket eftersom den (antar jag) hänger ihop med avstängningar för Västlänken?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *