Motion: Cykla mot enkelriktat

Jag har läst motionen Enklare att cykla av Stina Bergström och Lise Nordin (MP). Av deras åtta punkter tar jag här upp cykling mot enkelriktat. Tipstack till Gbgcyklaren.

”Möjliggör cykeltrafik mot enkelriktat”
Motionens punkt 4 säger att skylten Motortrafik förbjuden är ett otydligt sätt att tillåta cykling mot enkelriktat och att det är en onödig kostnad att byta till den skylten. Istället borde den befintliga Förbud mot infart kunna sitta kvar och bara kompletteras med tilläggsskylten ”gäller ej cyklister”.

Förbudsskylt C3

C3 – Motortrafik förbjuden

Förbudsskylt C1

C1 – Förbud mot infart

Skyltarnas namn
Skylt C3 heter egentligen ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II” och skylt C1 ”Förbud mot infart med fordon” i vägtrafikförordningen, men det blir för klumpigt i löpande text.

Om skylten Motortrafik förbjuden
I Göteborg har skylten Motortrafik förbjuden nyligen börjat användas för att dubbelrikta för cyklar. I Köpenhamn har den använts en längre tid för detta.

Skylt Motortrafik förbjuden i Köpenhamn

Dubbelriktning för cyklar med skylten ”motortrafik förbjuden” i centrala Köpenhamn.

Jag har själv invändningar mot användning av denna skylt för att åstadkomma enkelriktning för motorfordon.

Vägmärkesförordningens förklaring ”Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II” ger intryck av att motortrafik är förbjuden i området bakom skylten, och då är det märkligt om man låter bilar köra därinne. Det blir extra märkligt i den danska utformningen där den överkorsade bilen har kylare och strålkastare. Då verkar skylten säga att bilar inte heller får färdas mot oss från detta område, trots att det är just vad de får.

Jag ser det som en ful-användning av skylten när den inte anses verka på ett område utan bara avser en riktning. Det är som om utformarna försökt hitta kryphål i låsta konventioner snarare än att uttrycka sig rakt och enkelt för trafikanterna. Mer om detta i Lagliga fulfix.

Det skulle nog ändå gå att vänja sig vid en sådan nytolkning av skylten. Men om Vägmärkesförordningen ska stödja det, måste det också framgå tydligt i deras förklaringstext. Det är inte tydligt idag.

Om skylten Förbud mot infart
Motionens förslag att använda (bibehålla) skylten Förbud mot infart och komplettera den med undantaget ”Gäller ej cykel” medför ett annat problem för cyklister. När vi är i farten lägger vi inte så noga märke till små texter i konkurrensen med stora och iögonfallande symbolskyltar. Och har vi läst texten en gång och den säger att vi inte behöver bry oss om den stora skylten, så lär vi oss också snabbt att inte bry oss. Därför kommer cyklister snart att automatiskt bortse från alla förbudsskyltar mot infart, på samma sätt som de redan bortser från den skog av skyltar för lastzoner, stannande och parkering vid vägkanten som många stadsgator faktiskt är fulla av men som verkligen inte rör cyklister.

Följande citat från UR:s Kraften i det omedvetna handlar om hur vi sållar bort intryck:

När vi är i New York första gången är staden ansträngande för oss. Men ju oftare vi beger oss till platser som Times Square, desto lättare finner vi oss tillrätta eftersom vi bearbetar allt färre intryck medvetet. Vi kopplar in autopiloten och vår hjärna stänger ute allt som den betraktar som oviktigt eller bekant.

Undantag är bara bra om de kommer sällan och gäller ovanliga situationer.

Strikt enkelriktning behövs
Det är problematiskt att få en viktig skylt att verka oviktig för cyklister, för det finns vissa gator som fortfarande behöver vara strikt enkelriktade för alla. Och vi har också smala cykelbanor som på något vis måste kunna skyltas som strikt enkelriktade. Då måste skylten ses och tas på allvar. Cyklar man åt fel håll där, kan man hamna i farliga situationer där trafikljus för fel riktning saknas eller där felcyklande plötsligt hamnar i blandtrafik på en motriktad körbana. Se vidare Finns enkelriktade cykelbanor?

Vi måste alltså vårda skylten Förbud mot infart noga så att den behåller sin pondus och så att vi alltid agerar rätt med ryggmärgen varhelst skylten dyker upp.

Kanske en ny skylt?
Om skylten Motortrafik förbjuden faktiskt avser ett område och Förbud mot infart inte tillåts kompromissa bort sin distinkta betydelse, så behöver vi en ny skylt där symbolen i sig visar att cyklister får passera medan infart är förbjuden för övriga. Här är ett vilt förslag till sådan skylt:

Skylt C1 med cyel undantagen

Ett vilt förslag till skylt. Bara cyklar får köra in.

Att skapa en oren förbudsskylt kan väcka byråkratisk aversion. Men vi vill ju faktiskt uttrycka ett förbud för vissa samtidigt med en inbjudan för andra, och vi har välkända symbolelement i vår grundrepertoar som kan säga just det. Därför framkastar jag nu denna våghalsiga kombination, och jag tror att den har flera pedagogiska poänger:

  • Den är helt symbolisk. Det betyder att man läser av den snabbt. Man behöver inte ta sig tid att tyda någon text och den kräver inga språkkunskaper.
  • Den använder välkända symbolelement.
  • Förbudet är halvt, vilket stämmer med att cykling tillåts trots förbud för övriga.
  • Den talar om för cyklister att de bör hålla sig till höger och att de kan förvänta sig mötande motortrafik.
  • Eftersom det är en enda skylt får den en egen förklaring i Vägmärkesförordningen. Det får aldrig en samgruppering av olika skyltar.
  • För cyklister blir tolkningen enkel – det är alltid rätt att följa cykelsymboler.

Skylt i gatans andra ända
Naturligtvis måste trafikanter från andra hållet känna till att gatan är enkelriktad för motorfordon. Det innebär bl.a. att de ska placera sig helt till vänster inför en vänstersväng och att de får parkera även vid vänstra vägkanten om inget annat sägs. Men de måste också förstå att de i detta fall ändå kan möta cyklister.

Det upplysningsmärke som nu har börjat användas i detta sammanhang är tydligt.

Skylt för motriktad cykeltrafik

Dessa vita skyltar visar tydligt att man bara kan möta cyklister. Den blå cykelsymbolen är samma som ingår i mitt skyltförslag ovan.

Men kanske måste märket Förbud mot infart alltid paras med den blå pilskylten Enkelriktad trafik i andra änden. Vi behöver ändå lägga till en upplysning om den motriktade cykeltrafiken. Jag vill ge ett par förslag, först variant 1:

Skyltar Enkelriktat med cykel undantagen v1

Skylten enkelriktad trafik kompletterad med pil för motriktad cykeltrafik, variant 1.

Här är det lämpligt att placera cykelpilen rumsligt korrekt i förhållande till enkelriktatskylten. Då kan våra snabba omedvetna tankeprocesser fatta galoppen direkt utan tidsödande transformationer som kanske inte alltid blir av. Det är skälet till att den inbördes placeringen av skyltar är olika vid höger och vänster enkelriktning.

Men det kan förvirra med pilar åt två håll samtidigt, även om cykelpilen har gjorts kort för att inte dominera. I variant 2 nedan har ännu en pil lagts till för att göra situationen mer lättläst(!). I denna variant kan alltid cykelskylten placeras under enkelriktatskylten:

Skylt Enkelriktat med cykel undantagen v2

Variant 2 där pilarna kanske skapar mindre förvirring.

Den danska skyltningen är inte helt problemfri:

Ensrettet utom cykel i Köpenhamn

Enkelriktatskylt i Köpenhamn med cykeltrafik undantagen.

Tilläggsskyltens uppgift är att berätta att det kan komma cyklar från andra hållet. Då borde cykelsymbolen vara omvänd. Att bara säga att cyklar är undantagna skulle faktiskt också kunna tolkas som att bilar men inte cyklar får köra in här. Vårt medvetande reder nog ut det om det blir inkopplat, men lika självklart som en bra symbol är det inte.

Det gäller att ge enkla och rättframma budskap om de ska nå ända fram.

Tillägg 19/12: Stina Bergströms svar
Motionären Stina Bergström gav mig respons sedan hon kommit hem från klimattoppmötet i Lima. Hon förordar den vanliga skylten Förbud mot infart kombinerad med en tilläggsskylt med en cykel. Den är vanlig utomlands, t.ex. i Freiburg.

Stina Bergströms bild på skylten Cykla mot enkelriktat i Freiburg

Skyltkombination i Freiburg. Foto: Stina Bergström

Hon skriver: ”Den skylten signalerar två saker för mig: Dels så vet man som cyklist att det kan komma mötande bilar. Dels känner man sig prioriterad. Jag får färdas här, men inte bilarna. Det är en sådan stad jag vill skapa. Där det är lätt att ta sig fram med cykel, lite krångligare med bil.

Se vidare hennes bloggartikel om en Studieresa till Freiburg.

Jodå, jag ser klara fördelar som att den används i flera länder och att den i stort sett är symbolisk. Tillägget är ju också enkelt att sätta upp. Men jag bekymrar mig nog ändå lite för att den kan göra cyklister blinda för en viktig förbudsskylt så att den inte fungerar i de fall där den verkligen gäller alla. Kanske räcker det med en tillräckligt stor och tydlig cykelsymbol för att eliminera den risken. Då märks det nog när undantaget saknas.

Det här inlägget postades i Förslag, Motioner, Skyltar o symboler. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *