Korsvägens cykelströmmar

Jag filmade cykeltrafiken över Korsvägen i Göteborg en junimorgon i rusningstid. Det gav en intressant bild av hur stora de olika strömmarna är. Korsvägen är helt klart en mycket viktig korsväg för cykeltrafiken.

Mätplats
Filmandet gjordes fredagen den 8 juni under 56 minuter från kl 7:31. Det var rusningstid och bra väder med många cyklister. De siffror jag redovisar nedan är uttryckta i den brukliga enheten antal per timme. Omräkningen från antal per 56 minuter kan ibland ge ett litet avrundningsfel på en cyklist, vilket den som kollar mina summeringar av delflöden kan märka.

Jag stod vid den punkt utanför Svenska Mässan där cykelbanan från Örgrytevägen och Mölndalsvägen strålar samman. Kameran var riktad så att även cykelbanans förgrening mellan Skånegatan och Södra Vägen lite längre bort syntes på filmen. Därmed kunde jag räkna all cykeltrafik utom den som smet förbi på Korsvägens västra sida nedanför landeriet.

Cykelflöden - alla

Totala cykelflöden per timme i varje gren och totalt genom Korsvägen. Varje cyklist ger bidrag i två grenar och i korsvägssumman.

Vi ser direkt vilka cykelvägar som är viktigast.

Örgrytevägens flöden
Nedan visas hur flöden från Örgrytevägen fördelade sig till övriga grenar och i mildare nyans hur flöden från övriga grenar matade Örgrytevägen denna morgon.

Cykelflöden - Örgrytevägen

Örgrytevägens flöden och deras fördelning på andra grenar.

Lejonparten av örgrytecyklisterna cyklar alltså vidare till Södra Vägen. De som har nordligare mål har förmodligen redan tagit av vid Mölndalsån. Bilden visar att det är väldigt få som tar av norrut här vid Korsvägen.

Mölndalsvägens flöden
Nedan visas hur flöden från och till Mölndalsvägen fördelade sig på övriga grenar.

Cykelflöden - Mölndalsvägen

Mölndalsvägens flöden och deras fördelning på andra grenar.

Här ses en relativt jämn fördelning på de tre andra grenarna. Lägsta antalet är de som svänger höger bort från stan mot Örgryte.

Södra Vägens flöden
Nedan visas hur flöden från och till Södra Vägen fördelade sig på övriga grenar.

Cykelflöden - Södra Vägen

Södra Vägens flöden och deras fördelning på andra grenar

Återigen ser man att kopplingen med Örgrytevägen är den viktigaste, och att de flesta cyklar in mot centrum nu i morgontrafiken.

Skånegatans flöden
Sist ut är ett diagram som visar hur flöden från och till Skånegatan fördelade sig.

Cykelflöden - Skånegatan

Skånegatans flöden och deras fördelning på andra grenar.

Skånegatan är den minst cykeltrafikerade grenen. Dess viktigaste koppling är med Mölndalsvägen.

Cyklister ger tecken
Nåja, inte alla, men väldigt många. Jag har klippt ihop ett collage med några av dem. De var många, många fler. Se här:

Cyklister mot Mölndal ger tecken

Cyklister mot Mölndal ger tecken före sväng.

Cyklister mot Södra Vägen ger tecken

Cyklister mot Södra Vägen ger tecken före sväng.

Jag noterade också en del tackande till gästfria bilister. Det blir trevligt för alla.

Cyklist tackar bilist

En av cyklisterna som tackar för att en bilist lämnar företräde.

Bilderna ger också ett hum om hur cyklisterna var klädda I en bit av filmen där 100 cyklister passerade roade jag mig med att kolla klädseln. Det var 40 % kvinnor och 60 % män.

Av kvinnorna hade hälften långbyxor, och hälften kortbyxor, klänning eller kjol. En del bar en öppet fladdrande tröja utanpå.

Männen hade lika ofta korta som långa byxor. De långa var rätt ofta jeans. T-tröjor eller andra tröjor var det vanliga, men det förekom också ett par kavajer.

Väldigt få skulle kunna stämplas som MEMILs (medelålders män i lycra), en etikettering som har använts av vissa för att förknippa cyklister med en rad negativa egenskaper i ett enda svärdshugg.

Gående
Jag räknade alla gående som korsade den cykelbana som syntes i min film. Det var totalt 455 gående mot 914 cyklister på denna sträcka. Hade det varit stort evenemang på Svenska Mässan så hade säkert siffran för gående sett helt annorlunda ut. Ibland gick gående på skiljeremsan mellan körbana och cykelbana i väntan på en lucka för att korsa. Det är smidigt när den möjligheten finns.

Ingen enda gick i cykelbanan trots att gränsen mellan gåyta och cykelbana är väldigt diffus och stora växtlådor lämnar ganska lite utrymme för gående i bredd. Att gående gick rätt beror säkert till stor del på att det fanns tillräckligt mycket cykeltrafik för att gående inte skulle missa att det var en cykelbana.

Däremot var det en del gående som gick i cykelpassagen istället för på det breda övergångsstället intill. Jag kunde bara se det ordentligt på den närmaste passagen. De flesta gick antagligen till eller från hållplatserna mitt i Korsvägen, och då är egentligen övergångsstället en naturligare väg. Men ca 9 % valde ändå att gå mitt i cykelpassagen. I vissa fall gick de också tydligt i vägen för cykeltrafik. Andra bara naggade cykelpassagen i kanten för att gena.

Gående med rullväska har en större drivkraft att gå i cykelpassagen eftersom deras väskor då slipper kantstenarna. I mina filmer valde 25 % av de gående med rullväska cykelpassagen. Det var nästan exakt tre gånger så stor andel som bland gående utan rullväska. Ändå skulle säkert alla med rullväska ta sig från Gothia Towers hotell till hållplatserna där bl.a. flygbussen stannar. Så någon genväg var det knappast. Kantfriheten var antagligen viktig för dem.

Mitt syfte
Korsvägen är alldeles uppenbart en viktig genomfartspunkt för cyklister. För de flesta finns inga bra alternativa vägar. Syftet med denna artikel är bara att påvisa det och att vara ett underlag vid diskussioner om hur en framtid med ökat cyklande ska kunna nås bland all kollektivtrafik, alla gåendeströmmar och anläggningarna för Västlänkens station som ska byggas här.

Det här inlägget postades i Mätning. Bokmärk permalänken.

6 svar på Korsvägens cykelströmmar

 1. Daniel skriver:

  Jag är osäker på hur jag känner kring att cyklister ger tecken. Ofta ser jag cyklister ha problem att hålla balansen och de vinglar till vilket kan orsaka farliga situationer.

  Ett annat beteende är att vissa verkar tro att bara för att de ger tecken så behöver de inte iaktta väjningsplikt vid cykelpassager, vänstersvängar samt korsande av övergångsställe.

  Tydlighet är nog bra så länge det sker kontrollerat men i min bubbla där jag cyklar verkar det som att de som gör tecken orsakar farliga situationer snarare än hindrar dem.

  • admin skriver:

   Jag håller med om att båda problemen finns. Frågan är bara hur stora de är.

   Att de som ger tecken på cykelbanan när de ska svänga ut på en passage inte ser sig om har jag noterat flera gånger, bl.a. just här. Och när jag själv ger tecken tänker jag ofta på hur jag ska göra för att inte bli misstolkad. Om jag orkar ska jag kolla på min film hur stor andel som ser sig om, och om de ser sig om före eller efter teckengivningen. Sen kan det ju hända att de vill ge tecken bara åt andra cyklister och därefter stannar eller kör när de svänger ut mot passagen och lättare ser om det kommer bilar.

   Balansproblemet kommer väl mest om man ger tecken samtidigt som man svänger. Då är det inte så stor vits, för då syns det ändå vad man gör. Bättre att ge tecken innan och sen fatta styret igen när man ska svänga, axa mm. När jag står i en cykelbox ger jag gärna tecken innan jag får grönt.

 2. Eva skriver:

  Finns det ingen tillgänglighetsanpassning av övergångsställena? Då kan man gå där eftersom det inte finns kantsten men zebralinjer

  • admin skriver:

   Menar du att gående med rullväskor i större utsträckning skulle undvika cykelpassagen om övergångsställena var tillgänglighetsanpassade?

 3. Hugo Carlén skriver:

  För mig som cyklar Mölndal-Gamlestan ligger förvisso Korsvägen emellan, men jag cyklar alltid Nellikevägen bakom Liseberg. Då slipper man kaoset kring Korsvägen.

  • admin skriver:

   Jag cyklar dagligen Örgrytevägen – Södra Vägen t.o.r. Där upplever jag mycket trafik men som oftast fungerar bra. Som cyklist kan man ta en sak i taget och pusta emellan om så behövs. Någon enstaka gång i kvällsrusningen kan det bli ”gridlock” där alla bilar och bussar låser varandra. Då är det ett visst nöje att kunna komma igenom och rulla vidare.

   Men jag förstår att det är krångligare söderifrån. Utformningen får gående att välja cykelbanan ända från Universeum och även cykelpassagen mot Mässan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *