GS försvarar pseudo-blinkers

Pseudo-blinkers ser ut som blinkers, sitter där blinkers brukar sitta men blinkar inte. Den riktiga blinkersen är dold, så man genomskådar inte fällan när det är dagsljus. GS (Göteborgs Spårvägar) förordar pseudo-blinkers på spårvagnar med lagen som argument.

Ansaldobreda har pseudo-blinkers

Ansaldobreda-spårvagnens sida

Så här ter sig en Ansaldobreda-spårvagn ut när man cyklar eller kör bil bredvid den. De tre orange lamporna längs sidan är inte blinkers, fast det är lätt att tro eftersom de sitter så högt och inga andra lampor är synliga. Vagnen har visserligen även riktig blinkers, men den är dold runt hörnet framtill. Kan ni förresten se att positionsljusen (pseudo-blinkersen) lyser? För det gör de.

Om föraren blinkar tror hen säkert att det syns. Men det gör det inte för alla. Ligger man längre bak kan man se en blinkers som sitter mitt på vagnen. Men jag befann mig framför den när jag noga försökte kolla att vagnen inte blinkade för sväng. Jag anade inte då att det var pseudo-blinkers som jag bevakade.

Men jag var på min vakt och hade beredskap för att den kunde svänga trots att jag tydligt uppfattade att den inte blinkade. Och den svängde mycket riktigt. Senare insåg jag hur lampornas placering fintat mig, och då slog det mig hur lätt fler kan bli lurade, speciellt om föraren tror att blinkersen syns tydligt. Därför anmälde jag direkt. Det var för snart tre år sedan, den 22 april 2013. Kvitton, vidarebefordranden och gulliga ord om hur mycket det betyder att jag anmäler fick jag rätt snart. Men ett verkligt svar kom först igår, efter nästan tre år och flera påminnelser. Det återges längre ner.

Analys
Om ett fordon inte har synliga blinkers är man extra på sin vakt. För oss cyklister är det vardagsmat eftersom vi ständigt får passera nära gående som ju inte har blinkers. Men pseudo-blinkers är ett betydligt mer avancerat bedrägeri. Man ser ett meddelande trots att den andre faktiskt kan sända ut det motsatta. Båda parterna kan luras i ett slag. Hur påverkar det trafiksäkerheten?

När det är mörkt är det lätt att studera var blinkers och positionsljus brukar sitta på alla bussar och spårvagnar. Positionsljusen sitter alltid långt nere om de finns, medan blinkers sitter högre upp. Och det finns alltid blinkers långt fram som syns utefter hela fordonssidan.

Men på Ansaldobredan är det mesta tvärt om: Positionsljusen sitter på den höjd där andra har sina blinkers. Det som är en blinkersrad utefter M31-vagnens sida är positionsljus på Ansaldobredan. Främre blinkers sitter som sagt dolt, men dessutom under positionsljuset. Blinkerslampan mitt på vagnen är placerad som om den försöker låtsas vara ett positionsljus, exakt i linje med dem. Hur påverkar allt detta hur vi i hastigheten och i dagsljus tolkar vad vi ser?

Människor är ofullkomliga. Därför måste trafiksäkerhet skapas med redundans. En trafikant kan göra fel även med de allra bästa intentioner, och då är det viktigt att även spårvagnar har blinkers som syns och inte går att missförstå. Trafikanter som själva styr sin färd gör små riktningsändringar som kan varsla om hur de tänker. De ger omedvetna signaler som vi läser av omedvetet. Men spårvagnar kan inte visa hur de tänker genom hur de styr. De kör spikrakt, vilket signalerar att det också är så de tänker. Därför blir deras blinkers extra viktiga för att omgivningen ska kunna samspela med dem.

Min påminnelse den 17 jan 2016
Först gav jag en kort resumé av tidigare brevväxling och sammanfattade problemet. Sen skrev jag:

Kanske ser ni Ansaldobreda-vagnarna som ett hopplöst fall och orkar inte ta i enkla säkerhetsfrågor när det finns så mycket mer kostsamma och juridiska bekymmer kring dem. Vad vet jag, för ni säger ju inget.

Men när ni ska beställa nya vagnar, förhoppningsvis av en annan leverantör, borde ni se till att speca blinkers som syns i alla vinklar och som inte är förväxlingsbara med positionslampor. Gör ni det?

Jag vill ha respons på min anmälan från någon med ansvar för de frågor som frågan gäller. Att få ett vänligt kvitto från kundtjänsten är trevligt, men det är inte ett svar i egentlig mening.

Svar från Göteborgs Spårvägar via Västtrafik den 27 jan 2016
Dina synpunkter har framförts till Göteborgs Spårvägar som äger spårvagnarna och ansvarar för upphandling av kommande spårvagnar. Efter att de läst dina frågor samt ditt blogginlägg svarar de följande:

Utformningen av belysning samt blinkers på spårvagnar styrs av lagstiftade krav. Om man som trafikant följer gällande Trafiklagstiftning, behöver inte farofyllda situationer uppstå. Grundregeln är att man alltid har väjningsplikt mot spårvagn och skall lämna denna fri väg.

Min fundering
Kan jag tolka det på annat sätt än att Spårvägen anser att det är styrt av lagen att en spårvagn har blinkers som kan vara dold för andra trafikanter längs hela främre halvan av vagnen och samtidigt ha andra lampor som låtsas vara ej blinkande blinkers?

Bör jag förstå det som att de äldre spårvagnarna utformades innan dessa lagar trätt i kraft och därför måste rättas till för att följa nu gällande lag? Och att upphandling av nya vagnar kommer att speca samma utformning av blinkers och positionsljus som på Ansaldobreda? För hade den haft samma lösning som M31 hade jag varit helt nöjd.

Jag skulle kunna begära att få veta vilka lagar de lutar sig emot, men jag känner inte att dialogen har potentialen att leda till något konstruktivt. Därför ger jag upp här. Själv har jag fått en insikt som är till stor hjälp i mitt dagliga oskyddade umgänge med spårvagnar i stan, men jag känner oro för alla som inte har en aning om hur man kan bli lurad av pseudo-blinkers typ Ansaldobreda.

Transportstyrelsen meddelade i alla fall, se kommentar nedan, att placering av blinkers och positionsljus på spårvagnar inte styrs av svenska lagar. Man får leta i stadens lokala föreskrifter, så fråga Göteborgs Spårvägar.

Till sist vill jag säga att de allra flesta spårvagnsförare har ett sådant omdöme att väldigt många av de farliga situationer som uppstår aldrig leder till olyckor. Och det är en väldig tur.

Det här inlägget postades i Besked, Kollektivtrafik. Bokmärk permalänken.

8 svar på GS försvarar pseudo-blinkers

 1. Harald Nordius skriver:

  Jag tycker du ska gå vidare med detta. Det är inte lite fräckt att antyda att du inte kan lagen, när det är de som inte kan den. Du kan ju börja med att fråga dem hur man ska kunna lämna fri väg när man inte kan se att spårvagnen ska svänga. Sedan ska du fråga efter lagen där kraven finns. Det finns nämligen ingen lag som styr hur spårvagnars belysning ska vara anordnad. Tar de fram regler för fordon så kan du tala om för dem att spårvagnar inte är fordon i lagens bemärkelse [Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner]. Man kan förstås ändå välja att följa regler för fordon, men då är det något man har valt, inte något man är tvungen till. Men jag tror inte de kommer att medge att de har fel. De är nog resistenta mot fakta. Du skulle också kunna sända en tillbudsrapport till Transportstyrelsen som är tillsynsmyndighet för spårvägen.

  • admin skriver:

   Tack för dina goda tips!

   Jag har nu skickat en fråga till Transportstyrelsen om vad lagen säger om blinkers och positionsljus på spårvagnar, med hänvisning till denna bloggartikel som jag även bifogade som dokument.

   • admin skriver:

    Transportstyrelsen svarade den 2 feb. Jag förstår på dem att det inte finns några svenska lagar om det. De skriver:

    Montering och placering av blinkers och positionsljus på spårvagnar kan variera mellan vilka städer de körs i. Därför är det de lokala reglerna för Göteborg som ska följas, och då är det Göteborgs Spårvägar som kan svara dig på dina frågor.

 2. Sune Göthe skriver:

  Anledningen till att M32 har positionsljus (och en massa andra lampor) lär vara att en tjänsteman med vägtrafikbakgrund förordat detta vid upphandlingen. Jag har hört om andra fall där vägtrafikanter förväxlat M32 med en buss och därför inte uppträtt på rätt sätt i förhållande till spårvagnen. Spårvagnar kör alltid med tänd innerbelysning i mörker och syns därför utmärkt till skillnad från lastbil med släp utan positionsljus. Att göra spårvagnar mer lika vägfordon ökar inte säkerheten!

  • admin skriver:

   Jag har inget emot positionsljus. Men blinkersen bör synas överallt, även när man färdas bredvid vagnen. De två ljustyperna bör inte kunna förväxlas med varandra. Problemet är störst dagtid då man inte ser att positionsljusen lyser med svagt fast sken.

   Jag tror inte att jag någon gång har förväxlat en spårvagn med buss, men det kan säkert hända så som du säger.

   • David skriver:

    Om man tänker sig att vi skulle få motsvarande bussar som Malmös BRT ser ut blir det plötsligt mycket lätt att förväxla spårvagn och buss.

    http://www.bahninfo-forum.de/embed_images/76e/4c6/e3f/276/1c9/2ab/e05/40e/05f/24f/bd_1200x920.jpg

    I övrigt tror jag lite som du skriver att de har så många problem med ansaldobredavagnarna att de gett upp. Rimligen borde man bara skrota dem och börja om…

    • admin skriver:

     Vågar jag gissa att det är blinkersen som sitter högt, strax under rutorna på denna BRT-buss, och så att den inte skyms bakåt? Och att lampraden på betydligt lägre nivå är positionsljus? Det tycker jag i så fall är bra.

     Visst är det problematiskt med fortskaffningsmedel som man ska förhålla sig olika till enligt lag, men som är till förväxling lika. Fast det var inte ämnet i min artikel.

 3. admin skriver:

  Jag såg att denna fråga diskuterades på SJK Postvagnen. Bra synpunkter där, men några saker kan behöva balanseras:

  Någon säger att jag missat att det finns en blinkers mitt på vagnen, men då har läsaren inte sett andra meningen i texten efter bilden och tredje stycket i avsnitt Analys där jag berättar om mittblinkersen.

  Någon säger att jag vill att hela vagnssidan ska tapetseras med blinkers. Men jag säger bara att spårvagnar bör ha blinkers som syns och inte går att missförstå. Att jag är nöjd med M31:ans lösning betyder inte att det är enda lösningen, bara att lagen verkar ha tillåtit en sådan placering.

  Någon säger också att man bör placera sitt fordon så att risken för att en svängande spårvagn ska korsa färdvägen mitt framför nosen undviks. Absolut! Men i mitt fall var det spårvagnen som körde upp bredvid mig nära korsningen. Sen är det inte alltid man vet att ett spår svänger. Framförvarande fordon eller annat kan göra det otydligt. Alla har inte lokalkännedom. Och det ser jag nu påpekas i tråden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.