Cykelparkera på Fontänbron?

När Brunnsparken i Göteborg renoverades togs dess cykelparkeringar bort. Nu finns ett utmärkt ställe för välbehövliga cykelstolpar, men där sitter en skylt som explicit förbjuder cykelparkering. Jag frågade varför.

Brev till Park och Natur 6/5
Hej!

Det finns några ställen i centrala Göteborg med skriande brist på cykelparkeringar där man kan låsa fast sin cykel. Behovet accentueras nu under pandemin när man ska undvika kollektivtrafiken och helst cykla istället. Men oavsett pandemin säger Göteborgs styrdokument att vi ska planera för ett kraftigt ökat cyklande.

I Brunnsparken fanns förr en rad cykelstolpar utefter kanalen, se Förstudie Brunnsparken sid 20. I och med renoveringen har de tagits bort. Istället finns ett mycket lämpligt område för nya cykelstolpar utefter broräcket strax intill. Men där hänger en skylt:

Cykelparkering på fontänbron förbjuden
Parkerade cyklar bortforslas

Fontänbrons cykelförbud

Det frikostiga utrymmet framför räcket med förbudsskylten.

Brist på cykelparkering nära Fontänbron

Cykelparkeringarna i närheten är fullbelagda. Göteborg behöver välkomna fler hållbara cyklister. Bild från Östrra Hamngatan i riktning mot Brunnsparken och Fontänbron.

Göteborg behöver bli mer hållbart. Cykling har i livscykelperspektiv bara hälften så stor klimatpåverkan per person-km som våra klimatsmartaste kollektivfordon. Det beskrivs närmare i Se inte mat som cykelbensin.

Varför har det beslutats att cykelparkeringen ska minska här? Finns det något skäl till att inte sätta en rad cykelstolpar utefter broräcket så snart som möjligt?

Brev på krokiga vägar
Den 10/5, fyra dagar efter mitt mejl till Park och natur, fick jag svar – men inte från dem utan från Kontaktcenter stadsmiljö! De hade tagit mejlet och skickade det nu istället till Trafikkontoret. Jag blev lite förvånad över att de ansåg att det var Trafikkontoret som velat avstyra parkering på Fontänbron. Vi får väl se om min gissning att förbudet snarare kommer från Park och naturs renoveringsprojekt var fel.

Den 23/5 frågade jag Kontaktcenter varför de tog mitt mejl som jag ställt till Park och natur och varför de skickade det till Trafikkontoret istället.

Tillägg 25/5: Svar från kontaktcenter
Vi är kundtjänst för park-och naturförvaltningen och därför sänds en del frågor/ärenden vidare till oss för hantering.

Det är trafikkontoret som är markägare och anvariga för platsen och denna fråga. När det gäller ditt ärende så har det diarienummer 3569/20, handläggare i ärendet är […] som du når här; […]

Tillägg 10/6 och 8/9: TK lovar utreda
TK trodde precis som jag att det var Park och Natur som satt upp dessa skyltar. Men det var det inte, och nu håller TK på att utreda vem som har placerat skyltarna på bron och varför. De ska återkomma med ett svar.

Den 8/9 fick jag följande svar:
”Det finns absolut hopp om en cykelparkering här, det är dock tveksamt om det kommer hinna utföras i år. Vi har flera aktuella platser i staden där vi ser behov av cykelparkering – tyvärr har vi inte möjlighet att bygga alla på en gång.”

Tillägg 7/4-21: Påminnelse
Till TK: Förbudsskylten sitter fortfarande kvar. Hur har turerna gått?

Det här inlägget postades i Besked, Cykelparkering, Väntar på besked. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *