Cykel och spark på Avenyn

Jag har räknat cyklister och elsparkcyklister på Avenyn. Hur är proportionerna? Hur många kör på trottoaren? Hur många kör vänstertrafik på gatan? Och får man köra elsparkcykel på trottoaren?

Mätningen
Under 9 halvtimmeslånga luncher mellan den 4 juni och 3 juli satt jag på en restaurang vid Avenyn nr 3 mitt i Göteborg och prickade av alla cyklande och sparkcyklande som passerade utanför. Jag noterade om de färdades på gatan eller trottoaren och om de laxade, dvs körde vänstertrafik på gatan (lax = mot strömmen). På den här delen av Avenyn finns ingen separat cykelbana, men det kör väldigt få motorfordon på körbanan, så det är inga som helst problem att cykla och sparkcykla där.

Vanlighet
Sammanlagt 939 cyklister och elsparkcyklister blev räknade. De fördelade sig så här:

Vanlighet cykel och sparkcykel

Det kom 764 cyklister och 175 elsparkcyklister.

Var femte var alltså en elsparkcyklist.

Vägval
Och så här fördelade sig cyklar respektive elsparkcyklar på var de körde – på gatan, på trottoar eller laxning, dvs körning på gatan mot trafikriktningen:

Vägval för cykel o sparkcykel

Bland elsparkcyklister var andelen som trottoarcyklade tio gånger så stor som bland cyklister. Och att laxa var hela 14 gånger så vanligt bland dem som bland cyklisterna. Vägvalen anges i %.

Är trottoarcykling tillåtet?
Det beror på.

Termen trottoar finns inte i TrF, utan där används gångbana oavsett om den går bredvid en körbana eller mitt inne i en park.

För cyklar anger TrF 3 kap 12a att ”Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas”. Sen har vi också TrF 3 kap 6 § 4 stycket som säger att ”Är en bana avsedd för viss trafik får annan trafik förekomma på banan endast för att korsa den”. Man får alltså cykla tvärs över en gångbana men bara barn får cykla längs den.

Transportstyrelsen skriver på sidan Vilka regler gäller för elscootrar? att elscootrar konstruerade för en maxhastighet på 20 km/h med en motor på max 250 watt får köras på samma sätt som andra cyklar. Men TrF 1 kap 4 § 3 stycket säger dessutom: ”Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för […] ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en cykel”. Elsparkcyklister får alltså till skillnad från vuxna cyklister även köra på gångbanor, men då bara i gångfart. Den paragrafen tipsade Transportstyrelsen mig om när jag frågade.

Funderingar
Jag såg några elsparkcyklister som rullade fram långsamt på trottoaren i sällskap med gående. Det tycker jag är fullt rimligt att man får göra, och det stör knappast andra gående. Men jag såg också de som i hög fart kryssade sig förbi de gående och någon som t.o.m. åstadkom höga klapprande ljud för att de gående skulle flytta på sig och lämna fri väg på trottoaren. Hade jag redan vid räkningen vetat att det faktiskt var tillåtet att köra i gångfart på trottoaren så hade jag nog försökt bedöma hur många som höll gångfart, och kanske även hur många som bara körde fortare när det inte fanns gående i närheten. Mitt intryck är ändå att många körde för fort på trottoaren. Det var ganska onödigt eftersom det finns en körbana intill, nästan utan motortrafik.

Två av tre elsparkcyklister körde i alla fall i körbanan och på rätt sida.

Jag har ju flera gånger tidigare räknat trottoarcykling bland vanliga cyklister på denna gata. Det har alltid blivit 3%. Denna gång blev det bara 2,1%.

Men varför är det så mycket större andel av elsparkcyklisterna som laxar än av de vanliga cyklisterna? Det var hela 14 gånger så vanligt bland dem! Lockar fordonen till olika beteende, eller skulle de som laxar med elsparkcykel även laxa om de satt på en vanlig cykel? Är det många icke-cyklister som kör spark? Eller är det resans längd som avgör hur allvarligt man tar på att vi har högertrafik? I den mån folk vet att det är tillåtet att köra elsparkcykel även på trottoaren kanske det suddar ut känslan att man kör ett ”seriöst” fordon och istället lockar till en mera aningslös attityd.

Det här inlägget postades i Beteende, Mätning. Bokmärk permalänken.

1 svar på Cykel och spark på Avenyn

  1. Erik Sandblom skriver:

    Explosionen av elsparkcyklar är synnerligen intressant för alla trafikintresserade!

    Min gissning är att fler elsparkcyklister laxar och cyklar på trottoaren eftersom de inte är vana vid att cykla. Jag tror att de tidigare skulle gått till fots, åkt kollektivt eller åkt bil. När de åker elsparkcykel så betraktar de sig inte som fordonsförare, utan mer som joggare.

    En fd tjänsteman vid Trafikkontoret sa till mig att den stora mängden cykelbanor har skämt bort bilister som nu förväntar sig att slippa cyklister. Det tror jag stämmer. Jag tror det finns en stor respekt bland många för att motortrafiken är viktig för samhället, och därför vill man inte hindra den genom att gå eller cykla i körbanan. Självklart är många också rädda för att bli överkörda av en bilist, men en del av motviljan att cykla i körbanan kan också bero på en stor, överdriven, respekt för biltrafik.

Lämna ett svar till Erik Sandblom Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.